ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบตำรวจ เปิดสอบตํารวจ 2556 | แนวข้อสอบตำรวจ 2556 - ดาวโหลด แจกฟรี
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบตำรวจ เปิดสอบตํารวจ 2556 | แนวข้อสอบตำรวจ 2556 - ดาวโหลด แจกฟรี

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบเก่าตำรวจสัญญาบัตรสายอำนวยการ  ปี 2555 (11 มี.ค. 55)แนวข้อสอบ พ.ร.บ. + 3 กฎ
1. ผบ.ตร.แต่งตั้งยศ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร


ตอบ   ร.ต.ต.ขึ้นไปแต่ไม่สูงกว่า   พ.ต.อ.


2. ข้อใดเป็นหน้าที่ของ ก.ตร

ตอบ  รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงขั้นเงินเดือน
3. ผู้ใดไม่มีสิทธิเลือกกรรมการข้าราชการตำราจผู้ทรงคุณวุฒิ
ตอบ   พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ

4. ข้าราชการตำรวจถึงแก่ความตาย
ตอบ   คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

5. เงินเพิ่มค่าครองชีพตามภาวะเศรษฐกิจ  ตราขึ้นเป็นกฏหมายใด
ตอบ   พระราชกฤษฎีกา

6. ข้อใดมิใช่อำนาจของก.ตร
ตอบ   กำหนดประเด็นหรือข้อสำคัญที่ต้องการทราบสั่งไปให้ผู้บังคับบัญชาสอบสวนเพิ่มเติม

7. การขอลาออกไปสมัครรับเลือกตั้งมีผลนับตั้งแต่วันใด
ตอบ   ผู้นั้นขอลาออก
8. การอุทธรณ์ที่ถูกต้อง  คือ
ตอบ  ผบช.สั่งให้ออกจากราชการ
ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ตร.
9. ผู้ใดแต่งกายคล้ายเครื่องแบบตำรวจในเขตประกาศกฎอัยการศึกมีโทษอย่างไร
ตอบ   จำคุก
1-10 ปี
10. ใครเป็นผู้อนุมัตินำเงินค่าเปรียบเทียบฯ
ตอบ    คณะรัฐมนตรี

11. การตรวจเงินแผ่นดินจะต้องรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อใคร
ตอบ   กระทรวงการคลัง

12. คณะกรรมการพิจารณาการประเมินมีหน้าที่อย่างไร
ตอบ   พิจารณาคำร้องทุกข์
ผู้ที่เห็นว่าการประเมินของตนไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง
13. การปฏิบัติเช่นไร ถือว่าเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในศีลธรรม
ตอบ   ไม่รับของขวัญฯ

14. ข้อใดมิใช่ค่านิยมหลัก
ตอบ    อุทิศตนไม่หลีกเลี่ยงเกี่ยงงาน

15. การคัดค้านกรรมการฯจะต้องยื่นต่อใคร
ตอบ  ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
ภายใน7วันนับแต่วันรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
16. เรื่องใดที่สตช.รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตสำคัญ
ตอบ    เช่ารถสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลค่า
500 ล้านบาท
17. กำหนดจำนวนตำแหน่งใดที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากก.ต.ช.ก่อน
ตอบ   ผบก.   เทียบเท่าขึ้นไป

18. การพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใดที่ไม่ถูกต้อ
 
   ตอบ  ดำรงตำแหน่งครบ 4 ปี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครั้งที่ 2


จำหน่ายเอกสารข้อสอบ
นายตำรวจสัญญาบัตร 
กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย

- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553

- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสัญญาบัตร_อก_ 2555 _11 มี.ค. 55_

- แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง

- แนวข้อสอบ ตำรวจแห่งชาติ _ฉบับที่ 2_  พ.ศ. 2554

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
        - แนวข้อสอบการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
        - แนวข้อสอบตำรวจสายอำนายการ ที่ออกบ่อยๆ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ

- แนวข้อสอบภาษาไทย
       - แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

 

จำหน่ายเอกสารข้อสอบนายตำรวจสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม  

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย

- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง

- แนวข้อสอบ ตำรวจแห่งชาติ _ฉบับที่ 2_  พ.ศ. 2554

- แนวข้อสอบ ป.วิอาญา.M

แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

แนวข้อสอบกฎหมายอาญา

แนวข้อสอบเก่าตำรวจสัญญาบัตร_ปป_ 2555 _11 มี.ค. 55_

แนวข้อสอบเก่าสายปราบปราม ที่เคยออก

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ

แนวข้อสอบวิชาประมวลกำหมายวิธีพิจารณาความอาญา

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


- See more at: http://www.testthai1.com/read.php?tid=1073#sthash.gKrQUraM.dpuf

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
ืnaungaim ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อ ๑       ข้อใดไม่ใช่ “ส่วนราชการ” ตามความหมายใน พ.ร.ฎ.ฯ  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖

ก.   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น                    

                                ข.   จังหวัดเชียงใหม่
                                ค.    กระทรวงยุติธรรม                                                       

ง.    เทศบาลเมืองสารคาม( เฉลย     ข.    จังหวัดเชียงใหม่ )ข้อ ๒     ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายหลักของการบริหารบ้านเมืองที่ดี  ที่ระบุใน พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖


                                ก.    เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

                                ข.    เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
                                ค.    มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

                                ง.    เกิดความสมานฉันท์ของคนในประเทศ


( เฉลย     ง.    เกิดความสมานฉันท์ของคนในประเทศ )ข้อ ๓      ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน                                ก.   เพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

                                ข.    เพื่อความสงบและปลอดภัยชองสังคมส่วนรวม
                                ค.    เพื่อความมั่นคงแห่งรัฐ
               
                                ง.    เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ


( เฉลย     ข.    เพื่อความสงบและปลอดภัยชองสังคมส่วนรวม )ข้อ ๔      หน่วยงานใดไม่มีหน้าที่ในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน                                ก.    สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

                                ข.    สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
                                ค.    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

                                ง.    สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง


( เฉลย     ง.    สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง )ข้อ ๕      การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่ง 
สามารถกระทำได้เฉพาะกรณีใด                                ก.    เมื่อรัฐมนตรีอนุมัติตามที่หัวหน้าส่วนราชการเสนอ

                                ข.   เมื่องานหรือภารกิจใดไม่อาจดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้
                                ค.    เมื่องบประมาณของภารกิจใหม่ไม่พอเพียง

                                ง.    ถูกทุกข้อ


( เฉลย     ง.    ถูกทุกข้อ )ข้อ ๖       การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการไปใช้ในภารกิจใหม่ที่มิได้กำหนดในแผนปฏิบัติราชการ  จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากใคร                                ก.    คณะรัฐมนตรี                                              

                                ข.    สำนักงบประมาณ
                                ค.    รัฐมนตรี                                                       

                                ง.    รัฐมนตรีและ  ก.พ.ร.


( เฉลย     ข.    สำนักงบประมาณ )ข้อ ๗      ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีพ้นขากตำแหน่ง  ใครมีหน้าที่สรุปผลปฏิบัติราชการและใหเข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่


                                ก.    รัฐมนตรี                                                       

                                ข.    หัวหน้าส่วนราชการ
                                ค.    ก.พ.ร.                                                            

                               ง.   คณะรัฐมนตรี


( เฉลย     ข.    หัวหน้าส่วนราชการ )ข้อ ๘      ให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในการบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้น  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนด                                ก.    สำนักงบประมาณ                                       

                                ข.    กรมบัญชีกลาง
                                ค.    กระทรวงการคลัง                                       

                               ง.    ทุกข้อถูกหมด


( เฉลย     ข.    กรมบัญชีกลาง )ข้อ ๙       ในกระทรวงใดๆ ใครมีหน้าที่
ที่จะต้องจัดให้ส่วนราชการภายในกระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง                         

                                 ข.    คณะรัฐมนตรี
                                 ค.    ปลัดกระทรวง                             

                                 ง.    นายกรัฐมนตรี


( เฉลย     ค.    ปลัดกระทรวง )

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


iladakli ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อ 1       หน่วยงานใดเป็น
“ส่วนราชการ” ตามความหมายใน พ.ร.ฏ.ฯ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                         ก.  เทศบาลตำบลบ้านเป็ด                                        

                         ข.  กรุงเทพมหานคร
                         ค.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ            

                         ง.  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น


ข้อ 2       ข้อใดเป็นเป้าหมายหลักของการบริหารบ้านเมืองที่ดี  ที่ระบุใน พ.ร.ฏ. 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546ก. เกิดความสงบสุขและความปรองดองของประชาชนในประเทศ

                      ข. เกิดผลประโยชน์ต่อภารกิจของรัฐ
                      ค. 
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของคณะรัฐมนตรี
                     ง. 
มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

ข้อ 3       ข้อใดเป็นการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ


ก. การกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ 
และการกำหนดแผนปฏิบัติราชการล่วงหน้า

                     ข. การกระจายอำนาจในการตัดสินใจให้แก่ผู้รับผิดชอบโดยตรง  และการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
                     ค. 
การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบัติตลอดจนแผนปฏิบัติราชการของ      ส่วนราชการต่างๆ
                     ง. 
กำหนดเป้าหมายแผนการทำงานระยะเวลาแล้วเสร็จของงานงบประมาณที่ต้องใช้  และต้อง    เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

ข้อ 4       การกำหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติการใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประวิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ต้องกำหนดโดยใคร


ก. 
ก.พ.ร.                                                                          
ข. ก.พ.ร.โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี

ค. 
ก.พ.ร.โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี     
ง.  ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี


ข้อ 5       ในกรณีที่มีการยุบ เลิก โอน
หรือรวมส่วนราชการใดทั้งหมดหรือบางส่วน 
ห้ามมิให้จัดตั้งส่วนราชการที่มีภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับส่วนราชการดังกล่าวขึ้นอีก  เว้นแต่กรณีใดก. มีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรี

                     ข. มีเหตุจำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ  หรือรักษาผลประโยชน์      ส่วนรวมของประชาชน
                    ค. 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
                    
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 6       ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  เพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ 

โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร  หรือโดยวิธีการอื่นใด  เพื่อ


                      ก. ความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
                      ข. 
เพื่อความสะดวกในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
                      ค. 
เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
                      ง. 
ไม่มีข้อถูก

ข้อ 7       ในแต่ละปีงบประมาณ 
ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี  โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้  เสนอต่อใครเพื่อให้ความเห็นชอบก. ก.พ.ร.                                                                     ข.  คณะรัฐมนตรี

                     ค.  กระทรวงยุติธรรม                                                ง.  รัฐมนตรี

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

poomiracle ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อ 1       การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ  มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

ก. ให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ     ราชการ

                     ข. นำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน           
                     ค. 
นำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชา
                     ง. ถูกทั้งข้อ  ก และข้อ  ข
ข้อ 2       ข้อใดไม่เป็นองค์ประกอบของการประเมินผลงาน

ก. ปริมาณงาน                                                          

                     ข.  การรักษาวินัย
                     ค.  ความทันเวลา                                                        

                     ง.  คุณภาพของผลงาน


ข้อ 3       หน่วยงานใดมีอำนาจในการวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับข้าราชการตำรวจก. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ            

                     ข.  สำนักงานกำลังพล
                     ค.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                  

                     ง.  สำนักงานจเรตำรวจ


ข้อ 4       การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ  ครั้งที่หนึ่ง 
ช่วงระยะเวลาใดก. ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคม ของปีเดียวกัน

                     ข. ระหว่างวันที่  1  ตุลาคมถึง  31  มีนาคมของปีถัดไป
                     ค. 
ระหว่างวันที่  1  เมษายนถึง  30  กันยายนของปีเดียวกัน
ง. 
ระหว่างวันที่  1  เมษายนถึง  30  กันยายน ของปีถัดไป

ข้อ 5       ให้มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการร่วมกันระหว่างผู้ใด  ทั้งนี้
ให้คำนึงถึงข้อตกลงผลการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือภารกิจหลักที่ได้มีการกำหนดไว้ด้วย


ก. ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา

                     ข. ผู้บังคับบัญชาและผู้ประเมิน
                     ค. ผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน

                     ง. ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน


ข้อ 6       ให้หน่วยงานใดนำประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจไปกำหนดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ


ก. จเรตำรวจแห่งชาติ                              

                      ข. สถาบันการฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
                     ค.  กองบัญชาการศึกษา                           

                     ง.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ข้อ 7       ให้หน่วยงานใดทำหน้าที่เป็นศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตำรวจ


                      ก. 
กองบัญชาการศึกษา                           
                     ข. สถาบันการฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                     ค.  สำนักงานกำลังพล                              

                     ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ข้อ 8       ข้าราชการตำรวจต้องเคารพและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจอย่างเคร่งครัด  หากไม่แน่ใจว่าการที่ตนได้กระทำหรือตัดสินใจ
หรือจะกระทำหรือจะตัดสินใจจะเป็นการละเมิด
ฝ่าฝืน หรือไม่ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจหรือไม่  ให้ข้าราชการตำรวจนั้นปรึกษาหารือกับบุคคลหรือหน่วยงานใดก. ผู้บังคับบัญชา

                      ข. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพของข้าราชการตำรวจ
                      ค. 
ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
                       ง. 
ทั้งข้อ  ก  และข้อ ค  ถูก

ข้อ 9       ข้อใดเป็นคุณธรรมสี่ประการที่เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในกรอบตามพระบรมราโชวาทก. การมีจิตสำนึกที่ดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ

                      ข. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
                      ค. 
มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
                      ง. 
การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด

ข้อ 10     หากข้าราชการตำรวจผู้อยู่ใต้คำบังคับบัญชา
รู้หรือควรจะรู้ว่าคำสั่งของผู้บังคับบัญชาไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ข้าราชการตำรวจผู้นั้นต้องดำเนินการอย่างไร 
จึงจะชอบด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจก. รายงานผู้บังคับบัญชาเป็นหนังสือทันที

                      ข. ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาผู้สั่ง
                      ค. 
รายงานเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบแบบแผนทันที
                      ง. รายงานผู้บังคับบัญชาด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือทันที 
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

poomiracle ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ได้เลยค่ะ....
watakaru ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณครับ
306 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณครับ
tok131226 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อยากได้มักๆๆๆๆ
somsunaja ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
โหลดไม่ได้อ่ะครับ เหมือน Link ตายครับ ขอบคุณครับ
bee009 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณครับ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้