ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ประกาศรับสมัคร โครงการครูคืนถิ่น ปี 2561 จำนวน 4,156 อัตรา จบแล้วบรรจุเป็นครูในบ้านเกิดทันที
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ประกาศรับสมัคร โครงการครูคืนถิ่น ปี 2561 จำนวน 4,156 อัตรา จบแล้วบรรจุเป็นครูในบ้านเกิดทันที

แชร์กระทู้นี้
สกอ. ได้ประกาศรับสมัคร  โครงการครูคืนถิ่น ปี 2561 จำนวน 4,156 อัตรา  ซึ่งปีนี้จะประกาศรับสมัครนักรียนชั้น ม.6 เมื่อจบการศึกษาแล้วจะบรรจุเป็นครูในบ้านเกิดทันที โดยมีรายละเอียดประกาศและตำแหน่งว่างดังนี้
ข้อมูลมหาวิทยาลัย/สถาบันที่ผ่านการคัดเลือกเป็นสถาบันฝ่ายผลิต โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น  ปีการศึกษา  2561 (ม.6) เพื่อบรรจุในปี 2566

                                                                                       จำนวนอัตรา

1)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                      174
2)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน                      121  
3)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน                            51
4)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                          368
5)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                         171
6)  มหาวิทยาลัยทักษิณ                                                            107
7)  มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                            176
8)  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี                                               72
9)  มหาวิทยาลัยพระเยา                                                              95
10)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                    353
11)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                              126
12)  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์              150
13)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี                         31
14)  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต                                                         22
15)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                                  8
16)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน                                   2
17)  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี                                              19
18)  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร                                            24
19)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย                                                105
20)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                                                32
21)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                                                 95
22)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม                                                 68
23)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา                                            187
24)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช                                       139
25)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์                                               66
26)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                                 18
27)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                                                   213
28)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                                                   22
29)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                                       24
30)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                                           131
31)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                                                   73
32)  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                                             56
33)  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี                                              91
34)  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                                                   161
35)   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย                                                       23
36)   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์             72
37)   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ                                                46
38)   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                                                   15
39)   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี                                           147
40)   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์                                                    28
41)   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                                                  10
42)   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์                                                  28
43)   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี                                            181
44)   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง                     55
                              รวม                                                        4,156ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด จำนวน 70 หน้า ไฟล์แบบ PDF ได้ที่ :: ไฟล์แนบ

สั่งซื้อแนวข้อสอบที่                                    

ส่งไฟล์ทางอีเมล์ สั่งซื้อมาที่  โทร 061-1476494   Line : @ebg2681d (พิมพ์ @ ข้างหน้าด้วย)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียงชุดละ 399 บาท   ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์  เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท  ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ


หรือแจ้งที่อยู่มาที่
โทร 061-1476494  
Line : @ebg2681d (พิมพ์ @ ข้างหน้าด้วย)
รายละเอียดที่ www.ไปสอบ.com
ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th


รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้