ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 8 อัตรา ตั้
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 8 อัตรา ตั้

แชร์กระทู้นี้กรมการค้าต่างประเทศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานธุรการจำนวน8อัตราตั้งแต่วันที่14-18พฤษภาคมพ.ศ.2561


ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ

เงินเดือน:13800บาท

จำนวน:8อัตรา

วุฒิ:

-อนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ลักษณะงาน:

ด้านการปฏิบัติการ

(1)ปฏิบัติงานธุรการงานสารบรรณงานบริการทั่วไปเช่นการรับส่งลงทะเบียนร่างหนังสือโต้ตอบจัดเตรียมการประชุมการบันทึกข้อมูล


เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆดำเนินไปโดยความสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
(2)รวบรวมข้อมูลจัดเก็บข้อมูลสถิติเอกสารหลักฐานหนังสือตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ
(3)ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงานเพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(4)รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป


ด้านการบริการ

(1)ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(2)ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
(3)ผลิตเอกสารต่างๆเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการประสานงาน

(1)ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2)ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงเบื้องต้นแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ตั้งแต่วันจันทร์ที่14พฤษภาคมพ.ศ.2561ถึงวันศุกร์ที่18พฤษภาคมพ.ศ.2561สั่งซื้อแนวข้อสอบที่                                   

ส่งไฟล์ทางอีเมล์ สั่งซื้อมาที่  โทร 061-1476494   Line : @ebg2681d (พิมพ์ @ ข้างหน้าด้วย)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียงชุดละ 399 บาท   ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์  เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท  ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ


หรือแจ้งที่อยู่มาที่
โทร 061-1476494  
Line : @ebg2681d (พิมพ์ @ ข้างหน้าด้วย)
รายละเอียดที่ www.ไปสอบ.com
ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้