ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบพนักงานราชการ 21 อัตรา (สมัคร30พ.ค.-7มิ.ย.61)
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบพนักงานราชการ 21 อัตรา (สมัคร30พ.ค.-7มิ.ย.61)

แชร์กระทู้นี้
กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบพนักงานราชการ 21 อัตรา (สมัคร30พ.ค.-7มิ.ย.61)

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร
1) ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) กล่มงานบริหารทั่วไป สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) กล่มงานบริหารทั่วไป สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จำนวน 4 อัตรา
3) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กล่มงานบริหารทั่วไป กองกฎหมายและระเบียบ จำนวน 1 อัตรา
4) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กล่มงานบริหารทั่วไป สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จำนวน 1 อัตรา
5) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กล่มงานบริหารทั่วไป สํานักข่าว จำนวน 1 อัตรา
6) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กล่มงานบริหารทั่วไป กองบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ จำนวน 1 อัตรา
7) ตำแหน่งคีตศิลปิน (ด้านเพลงลูกทุ่ง) กล่มงานบริหารทั่วไป สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จำนวน 2 อัตรา
8) ตำแหน่งคีตศิลปิน (ด้านเพลงไทยสากลและเพลงสากล) กล่มงานบริหารทั่วไป สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จำนวน 2 อัตรา
9) ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน (จะเข้) กล่มงานบริหารทั่วไป สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จำนวน 1 อัตรา
10) ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน (กลอง) กล่มงานบริหารทั่วไป สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จำนวน 1 อัตรา
11) ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน (ทรัมเป็ต) กล่มงานบริหารทั่วไป สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จำนวน 1 อัตรา
12) ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน (กีต้าร์) กล่มงานบริหารทั่วไป สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จำนวน 1 อัตรา
13) ตำแหน่งนักศิลปกรรม กล่มงานบริหารทั่วไป สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
14) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กล่มงานบริการ กองคลัง จำนวน 1 อัตรา
15) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กล่มงานบริการ สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
16) ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปวช.) กล่มงานเทคนิค สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. นักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2. นักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และหากมีความรู้ความสามารถทางด้านการตัดต่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. นักจัดการงานทั่วไป ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

4. คีตศิลปิน (ด้านเพลงลูกทุ่ง)
1) ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางคีตศิลป์หรือ
2) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาและมีหนังสือรับรองการผ่านงานทางด้านคีตศิลป์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
3) มีความสามารถด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่ง
4) อายุไม่เกิน 35 ปี

5. คีตศิลปิน (ด้านเพลงไทยสากลและเพลงสากล)
1) ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางคีตศิลป์หรือ
2) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาและมีหนังสือรับรองการผ่านงานทางด้านคีตศิลป์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
3) มีความสามารถด้านการขับร้องเพลงไทยสากล และเพลงสากล
4) อายุไม่เกิน 35 ปี

6. ดุริยางคศิลปิน (จะเข้)
1) ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางดุริยางคศิลป์หรือ
2) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาและมีหนังสือรับรองการผ่านงานทางด้านดุริยางคศิลปิน มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
3) มีความรู้ทางทฤษฎีตัวโน้ตและความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องดนตรีจะเข้
4) มีความรู้ความสามารถในการเรียบเรียงเสียงประสานได้
5) อายุไม่เกิน 35 ปี

7. ดุริยางคศิลปิน (กลอง)
1) ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางดุริยางคศิลป์หรือ
2) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาและมีหนังสือรับรองการผ่านงานทางด้านดุริยางคศิลปิน มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
3) มีความรู้ทางทฤษฎีตัวโน้ตและความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องดนตรีกลอง
4) มีความรู้ความสามารถในการเรียบเรียงเสียงประสานได้
5) อายุไม่เกิน 35 ปี

8. ดุริยางคศิลปิน (ทรัมเป็ต)
1) ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางดุริยางคศิลป์หรือ
2) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาและมีหนังสือรับรองการผ่านงานทางด้านดุริยางคศิลปิน มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
3) มีความรู้ทางทฤษฎีตัวโน้ตและความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องดนตรีทรัมเป็ต
4) มีความรู้ความสามารถในการเรียบเรียงเสียงประสานได้
5) อายุไม่เกิน 35 ปี

9. ดุริยางคศิลปิน (กีตาร์)
1) ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางดุริยางคศิลป์หรือ
2) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาและมีหนังสือรับรองการผ่านงานทางด้านดุริยางคศิลปิน มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
3) มีความรู้ทางทฤษฎีตัวโน้ตและความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องดนตรีกีตาร์
4) มีความรู้ความสามารถในการเรียบเรียงเสียงประสานได้
5) อายุไม่เกิน 35 ปี

10. นักศิลปกรรม ได้รับวุฒิปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรีศิลปบัณฑิต ในสาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์สาขาวิชา การออกแบบทัศนศิลป์สาขาวิชาทัศนศิลป์

11. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

12. นายช่างไฟฟ้า (ปวช.) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม -7 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
1) เปิดเว็บไซต์ www.prd.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครพนักงานราชการ”
2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเช่น flash drive เป็นต้น ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
3.2 การชําระเงิน ให้นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2561 ภายในเวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบสั่งซื้อแนวข้อสอบที่                                    

ส่งไฟล์ทางอีเมล์ สั่งซื้อมาที่  โทร 061-1476494   Line : @ebg2681d (พิมพ์ @ ข้างหน้าด้วย)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียงชุดละ 399 บาท   ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์  เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท  ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ


หรือแจ้งที่อยู่มาที่
โทร 061-1476494  
Line : @ebg2681d (พิมพ์ @ ข้างหน้าด้วย)
รายละเอียดที่ www.ไปสอบ.com
ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้