ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 6 อั
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 6 อั

แชร์กระทู้นี้
สำนักงานป.ป.ส.รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน6อัตราตั้งแต่วันที่2-20กรกฎาคมพ.ศ.2561


ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เงินเดือน15,000-16,500บาท

จำนวน6อัตรา
วุฒิ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.)ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของก.พ.ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการและทางภาษาอังกฤษในระดับดีในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ภายใต้การกำกับแนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้

๑)ด้านการปฏิบัติการ
(๑)ร่างโต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศงานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
(๒)รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และติดตามประเมินผลจัดทำบันทึกสรุปรายงานการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา


(๓)จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศเพื่อให้การประชุมเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
(๔)ส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษาฝึกอบรมดูงานผู้เชี่ยวชาญวัสดุอุปกรณ์อาสาสมัครองค์การพัฒนาเอกชนและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่น

๒)ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

๓)ด้านการประสานงาน
(๑)ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(๒)ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔)ด้านการบริการ
(๑)เผยแพร่ความรู้ทั่วไปด้านการต่างประเทศแก่ผู้มาติดต่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้องเผยแพร่ความรู้ให้คำปรึกษาและชี้แจงตอบปัญหาด้านการต่างประเทศแก่ผู้ที่มาติดต่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
(๒)รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล
ตั้งแต่วันจันทร์ที่2กรกฎาคมพ.ศ.2561ถึงวันศุกร์ที่20กรกฎาคมพ.ศ.2561สั่งซื้อแนวข้อสอบที่                                    

ส่งไฟล์ทางอีเมล์ สั่งซื้อมาที่  โทร 061-1476494   Line : @ebg2681d (พิมพ์ @ ข้างหน้าด้วย)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียงชุดละ 399 บาท   ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์  เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท  ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ


หรือแจ้งที่อยู่มาที่
โทร 061-1476494  
Line : @ebg2681d (พิมพ์ @ ข้างหน้าด้วย)
รายละเอียดที่ www.ไปสอบ.com
ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.thรายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้