ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบกรมศุลกากร ทุกตำแหน่ง ที่กำลังเปิดสอบ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบกรมศุลกากร ทุกตำแหน่ง ที่กำลังเปิดสอบ

แชร์กระทู้นี้

1. การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่างๆ  ผ่านเขตแดนของชาติ  คือความหมายของข้อใด 


 การนำเข้าสินค้า                                                   .   การส่งออกสินค้า


.   การแลกเปลี่ยนสินค้า                                         .   การค้าระหว่างประเทศ


2. อินโคเทอม ได้เน้นในเรื่องใดเป็นสำคัญ


 การส่งมอบของ                                                    .   ภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่ง


.   จัดการหาซื้อของให้                                            .    ถูกข้อ 
ก.  และ  ข.

3. หน่วยงานใดที่ทำหน้าที่จัดทำขอสัญญามาตรฐานอินโดเทอม

 หอการค้านานาชาติ                                            .   องค์การค้าโลก


.   โอเปก                                                                    .   เอเปก


มาตรฐานอินโคเทอมขึ้น


4. ข้อสัญญามาตรฐาน อินโคเทอม จัดตั้งขึ้นครั้งแรก  เมื่อปี  ค.ศ.  ใด


 ค.ศ.  1933                   .   ค.ศ.  1934
ค.ศ.  1935                       .   ค.ศ.  1936


5. Incoterm  กลุ่ม  F ซึ่งประกอบด้วย  เทอม  คือ  FAC,  FAS FOB  ทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไร


 มีหน้าที่หลักในการจัดของสินค้าให้  ณ โรงงานเท่านั้น                                           


.   ผู้ขายจะต้องเกี่ยวข้องจนถึงขั้นที่สินค้าไปถึงจุดหมายปลายทาง


.   เป็นกลุ่มที่ผู้ขายมีหน้าที่หลักแค่การส่งของโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงภัย                              

         ง.   เป็นกลุ่มที่ผู้ขายจะต้องเกี่ยวข้องจนถึงที่จุดหมายปลายทาง

6. Incoterm กลุ่มใดที่ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการขนส่งด้วย


 กลุ่ม  F   .   กลุ่ม  C                          ค.   กลุ่ม  D                             .   กลุ่ม  E


7. เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในเทอม  EXW  มีอะไรบ้าง 


 ใบกำกับสินค้า (COMMERCIAL  INVOICE)                           


.   ใบรับสินค้า  (BUYER’S  RECEIPT)


.   ตอบ  ข้อ ก.  และ  ข.                                          


.   ไม่มีข้อใดถูก

8. DDU  (DELIVEREDDUTY  UNPAID)  และ  DDP(DELIVERED  DUTY  PAID)  มีเงื่อนไขในการชำระเงินต่างกันอย่างไร

.  DDU  ผู้ซื้อต้องจ่ายค่าภาษีนำเข้าเอง                               


.   DDP  ผู้ขายต้องจ่ายค่าภาษีให้ให้แก่ผู้ซื้อด้วย


.   DDP  ผู้ซื้อต้องจ่ายค่าภาษีเอง                                          


.   ถูกข้อ  ก  และ   ข

9. ในขนส่งสินค้าทางอากาศ  จะมีอยู่กี่ชนิด

 ชนิด                  .   2   ชนิด                           ค.  2   ชนิด                           .   4   ชนิด          10. นางสาวฟ้าใส ใจสบาย  เป็นผู้ขาย  และ  MR.  EDDY  เป็นผู้ซื้อ ทั้งสิงได้ตกลงซื้อขายกัน  โดยนาย  MR. 
EDDY  จะต้องทำการเปิดบัญชี  การชำระเงินโดยวิธีการเปิดบัญชีมีลักษณะอย่างไร


 นางสาวฟ้าใสจะส่งสินค้าให้  MR. EDDY    ก่อน


.   MR. EDDY จะส่งบัญชีค่าสินค้าในบัญชีเงินเชื่อไว้


.   MR. EDDY จะชำระเงินให้นางสาวฟ้าใสตามเวลาที่ตกลง                                                     


.   ถูกทุกข้อ


11. นางสิริวรรณ ผิวงาม จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นพรมแดนที่ติดกับประเทศไทย นางสิริวรรณ 
ผิวงามคนนี้สามารถนำเงินไทยติดตัวไปได้ครั้งละเท่าไร  โดยที่ไม่ต้องได้รับอนุญาต
จากธนาคารแห่งประเทศไทย


.   50,000  บาท                       


.   100,000  บาท


.   200,000  บาท                                                     


.   500,000  บาท


12. จากข้อ  11  นางสาว  ฟ้าใน กับ  มิสเตอร  เอ็ดดี้ ได้ทำการซื้อขายกัน  โดย  น.ส. ฟ้าใส  เป็นฝ่ายขาย  และ มิสเตอร์เอ็ดดี้เป็นผู้ซื้อ 
ในกรณีนี้ใครเป็นผู้มีหน้าที่ออกเลตเตอรออฟ  เครดิต (
LETTER  OF  CREDIT)


 มิสเตอร์เอ็ดดี้                       


.   นางสาวฟ้าใส  


.   ธนาคารของมิสเตอร์เอ็ดดี้                                


.   ธนาคารของนางสาวฟ้าใส13. วิธีการที่ นางสาวฟ้าใส ซึ่งเป็นผู้ส่งออก และมิสเตอร์เอ็ดดี้  เป็นผู้นำเข้า  นิยมใช้ เพื่อป้องกัน

ความเสี่ยงในเรืองอัตราแลกเปลี่ยน  เรียกว่าอะไร

.  FORWARD                          .  SWOP             .  SWAP            .   FLOATING


14. FREIGHT  PREPAID คืออะไร 


 ผู้ขายเป็นผู้ชำระค่าระวางเรือ


.   ผู้ขายและผู้ซื้อเป็นผู้ชำระค่าระวางเรือคนละครึ่ง


.   ผู้ซื้อเป็นผู้ชำระค่าระวางเรือ                            


.   ผู้ขายและผู้ซื้อร่วมกันชำระค่าระวางเรือ


15. เมื่อมีการค้าระหว่างประเทศ ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่จะได้รับประโยชน์ใด  ข้อใดมากที่สุด


 การพัฒนาคุณภาพของสินค้า                          


.   ดุลการค้าและดุลการชำระเงินเกินดุล


.   ได้รับสิทธิ์พิเศษในภาษีศุลกากรจากสินค้าที่ส่งออก                                   


.   ลดต้นทุนและภาระการผลิตสินค้าที่ไม่ถนัด


16. ในปัจจุบัน สหภาพยุโรป  (EU)  มีความสำคัญต่อเศษฐกิจของไทยในด้านใดมากที่สุด


 รายได้จากนักท่องเที่ยว                                      แหล่งเงินทุนและเทคโนโลยีของไทย


.   ตลาดส่งออกของสินค้าไทย                              ตลาดแรงงานของคนไทย


17. ในกรณีของนางสาวฟ้าใส และนายเฮ็ดดี้ได้ทำการซื้อขายสินค้ากันมานานหลายปีทั้งสองนิยมใช้      การชำระค่าสินค้าแบบใด


 CASH OR  ADVANCE  PAYMENT                          


.   BILLS FOR  COLLECTION


.   OPEN ACCOUNT                                           


.   DOCUMENTARY LETTER  OF  CREDIT


18. นางสาวฟ้าใส (ผู้ขาย)  ได้ขายสินค้าให้กับ  มิสเตอร์เอ็ดดี้  (ผู้ซื้อ) 
โดยตกลงว่า จะส่งมอบสินค้าแบบ 
F.O.B  นางสาวฟ้าใสซึ่งเป็นผู้ขาย  จะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อใด


 เมื่อนางสาวฟ้าใสได้ส่งมอบสินค้าให้กับผู้รับขนส่งที่ระบุโดยมิสเตอร์เอ็ดดี้  ณ สถานที่ของผู้รับขนส่งที่เมืองท่าทางต้นทาง   


.   เมื่อนางสาวฟ้าใสได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้า  ณ ท่าเรือต้นทางที่ระบุไว้  


.   เมื่อนางสาวฟ้าใสได้จัดให้สินค้าพร้อมสำหรับการส่งมอบ  ณ สถานที่ของมิสเตอร์เอ็ดดี้เอง           


.   เมื่อนางสาวฟ้าในนำสินค้าไปยังกาบเรือ  ณ ท่าเรือต้นทางที่ระบุไว้

19. ประเทศไทยใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบใด

.   FLOATING EXCHANGE  RATE                               

       ข.   FIXED EXCHANE  RATE  SYSTEM

.   GOLD EXCHANE  STANDARD                                

        ง.   OFFICIALEXCHANE  RATE

 

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบศุลกากร ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 

แนวข้อสอบเก่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบศุลกากร
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร

แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศสนามจริง

- แนวภาษาอังกฤษ กรมศุลกากร

แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน

- สรุป ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร  พ.ศ. 2543


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
00000
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้