ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทุกตำแหน่ง
tankun ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทุกตำแหน่ง

แชร์กระทู้นี้

1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ก. [url]www.sso.go.th[/url]                                                            ค. [url]www.dmcr.go.th[/url]       

ข. [url]www.forest.go.th[/url]                                                       ง. www. customs.go.th

ตอบ  ค.
[url]www.dmcr.go.th[/url]

2. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
คนแรกคือใคร

ก. นายนพพล ศรีสุข                                                       ค.นายเกษมสันต์ จิณณวาโส                            

ข. นายอดิศักดิ์
ทองไข่มุกต์
                                 ง.นายปลอดประสพ สุรัสวดี

ตอบ    ง.นายปลอดประสพ
สุรัสวดี

3. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
คนปัจจุบันคือใคร

ก. นายนพพล ศรีสุข                                                       ค. นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ

ข. นายวิฑูรย์
ชลายนนาวิน
                                            ง. นายชลธิศ สุรัสวดี

ตอบ   ง. นายชลธิศ สุรัสวดี

4. ปัจจุบันรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีกี่คน

ก. 1  คน                                                                             ค. 3  คน

ข. 2  คน                                                                             ง. 4  คน

ตอบ   ข. 2  คน   คือ

1. นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ              รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

2. นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน                         รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

5. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีใด

ก. พ.ศ. 2439                                                                     ค. พ.ศ. 2548

ข. พ.ศ. 2543 ง. พ.ศ. 2545                       

ตอบ   ค. พ.ศ. 2548 

 6. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ก. Department of  Labour Protection and Welfare

ข. Department of  Fisheries

ค. Departmentof Marine and Coastal Resources

ง. Departmentof Livestock  Development

ตอบ    ค. Department of Marineand Coastal Resources

7. ข้อใดคือชื่อย่อของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ก. กทช.                                                                              ค. ทฝ.

ข. ทช.                                                                                 ง. ททช.

ตอบ    ข. ทช.       

8. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร

ก. มีนบุรี                                                                            ค. คลองเตย

ข. ลาดพร้าว                                                                       ง.หลักสี่

ตอบ   ง. หลักสี่

9. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ก. เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ 

ข. เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ให้มีความอุดมสมบูรณ์

ค. เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน

ง. เป็นองค์กรหลักที่มุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศ มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ

ตอบ   ค. เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดม

สมบูรณ์และยั่งยืน


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แนวข้อสอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สรุป ข่าวเด่น สถานการณ์ปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก

สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

- การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลย

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

(เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าหน้าที่ประมง

นักประชาสัมพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี 

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

นิติกร 


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ รวม 14 ตำแหน่ง 21 อัตรา (17-21 พฤษจิกายน 2557)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งานราชการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ  1 ตำแหน่ง  

ตำแหน่ง นายท้ายเรือ 1  ตำแหน่ง  

ตำแหน่ง สรั่งปากเรือ 1  ตำแหน่ง  
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง 1  ตำแหน่ง   
 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1  ตำแหน่ง  
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง  
 ตำแหน่ง นักธรณีวิทยา 1  ตำแหน่ง  
 ตำแหน่ง นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 1  ตำแหน่ง  
 ตำแหน่ง วิศวกร 1  ตำแหน่ง  
 ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 2  ตำแหน่ง  
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3  ตำแหน่ง
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3  ตำแหน่ง  
 ตำแหน่ง นิติกร 2  ตำแหน่ง  
 ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ 2  ตำแหน่ง
 
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 8.09 MB )
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
*****************
1.    ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ก.    www.sso.go.th                ค. www.dmcr.go.th    
ข.    www.forest.go.th                ง. www. customs.go.th
2.    อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คนแรกคือใคร
ก.    นายนพพล ศรีสุข                 ค.นายเกษมสันต์ จิณณวาโส        
ข.    นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์            ง.นายปลอดประสพ สุรัสวดี
3.    อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คนปัจจุบันคือใคร
ก.    นายนพพล ศรีสุข                 ค. นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ
ข.    นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน            ง. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส
4.    ปัจจุบันรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีกี่คน
ก.    1  คน                    ค. 3  คน
ข.    2  คน                    ง. 4  คน
5.    กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีใด
ก.    พ.ศ. 2439                    ค. พ.ศ. 2548
ข.    พ.ศ. 2543                    ง. พ.ศ. 2545        
6.    ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ก.    Department of  Labour  Protection and Welfare
ข.    Department of  Fisheries
ค.    Department of Marine and Coastal Resources
ง.    Department of  Livestock  Development
7.    ข้อใดคือชื่อย่อของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ก.    กทช.                    ค. ทฝ.
ข.    ทช.                        ง. ททช.
8.    กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก.    มีนบุรี                    ค. คลองเตย
ข.    ลาดพร้าว                    ง. หลักสี่
9.    ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ก.    เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
ข.    เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์
ค.    เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน
ง.    เป็นองค์กรหลักที่มุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
10.    ข้อใดคือคือพันธกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ก.    ป้องกันรักษาป่า
ข.    ส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ
ค.    วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้
ง.    กำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111111
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ดัน
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้