ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง อ่านสอบตำรวจ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง อ่านสอบตำรวจ

แชร์กระทู้นี้

 แนวข้อสอบความรอบรู้และเหตุการณ์ปัจจุบัน                     
1.   แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ มีชื่อย่อว่า
1.   น.ป.ก.
2.   นปช.
3.   พ.ธ.ม.
4.   ครม.

2.   ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคนปัจจุบันคือ
1.  นายประพันธ์ นัยโกวิท            2.  นายนาม ยิ้มแย้ม
3.  นางสดศรี สัตยธรรม            4.  นายอภิชาต สุขัคคานนท์

3.   เมืองหลวงของประเทศลิเบียคือ
1.  กรุงตริโปลี         2.  กรุงแบกแดด
3.  เมืองเนวปูลี      4.  กรุงตริโปเลีย

4.   หน่วยงานใดที่เข้าไปดูแลความสงบในลิเบียและทำสงครามกับมูอัมมาร์ อัล-กัดดาฟี
1.  สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ 2.  หน่วยรักษาสันติภาพและความมั่นคง

      3.  ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ    4.  องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ 

 5.   การแข่งขันกีฬาเอเซี่ยนเกมส์ ที่จัดแข่งขันไปเมื่อ พฤษจิกายน 2553 ที่ผ่านมามีขึ้นที่ใด
1.  กวางจู         2.  ฟูกูโอกะ          3.  กวางโจ        4.  ปูซาน

6. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นในสมัยของรัฐบาลใด
1.  จอมพลถนอม กิตติขจร         2.  ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช
3.  จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์         4.  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

7.   โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ระเบิดที่ญี่ปุนมีชื่อว่าอย่างไร
1.  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ         2.  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมิ          
3. 
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยามากาดะ            4.  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิสึ
8.   ประเทศใดไม่มีทางออกสู่ทะเล
1.  โปแลนด์            2.  โบลิเวีย
3.  เวเนซูเอล่า            4.  วานูอาตู
9.   เมืองหลวงของประเทศเฮติมีชื่อว่าอย่างไร
1.  ฮิสแปนิโอลา          2.  ฮิสแปนิโอลา          
3. 
ปอร์โตแปรงซ์                 4.  ครีโอลเฮติ


10.   บุคคลใดต่อไปนี้ไม่อยู่ในชุดคณะรัฐมนตรีของนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
1.  นายไตรรงค์  สุวรรณคีรี         2.  นายศุภชัย  โพธิ์สุ
3.  นายอลงกรณ์ พลบุตร       4.  เนวิน ชิดชอบ

11.   เหตุการณ์ที่ถือกันว่าเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกการสิ้นสุดของสงครามเย็นคือ
1.   การยุติสงครามเวียดนามใน ค.ศ. 1975
2.   
การทำลายกำแพงเบอร์ลินในเดือน พฤศจิกายน ค.ศ. 1989
3.   
การล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์ในยุโรปในช่วง ค.ศ. 1989 – 1991
4.   
การล่มสลายของสหภาพโซเวียตในเดือน ธันวาคม ค.ศ. 1991

12.   สหภาพศุลกากร (customs union) หมายถึง
1.   การรวมกลุ่มโดยมีการลดพิกัดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างรัฐสมาชิก
2.   การรวมกลุ่มโดยมีข้อตกลงระหว่างรัฐสมาชิกสำหรับการมีการค้าเสรีระหว่างกันและมีนโยบายด้านภาษีศุลกากรร่วมกัน สำหรับการค้ากับรัฐอื่นๆ ที่อยู่นอกกลุ่ม
3.   การรวมกลุ่มเพื่อการค้าเสรีและการเคลื่อนย้ายแรงงานและทุนระหว่างรัฐสมาชิกโดยเสรี
4.   การรวมกลุ่มในลักษณะเดียวกับตลาดร่วม (common market)

13.   กระบวนการที่เรียกว่า  “อนุญาตโตตุลาการ”  (arbitration)  หมายถึง
1.   การเจรจาไกล่เกลี่ย
2.   การทำความตกลงประนีประนอม
3.   กระบวนการตัดสินคดีที่มีผลบังคับต่อคู่กรณี
4.   กระบวนการเฉพาะในการตัดสินข้อพิพาทโดยที่ฝ่ายที่สามที่เป็นกลางเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินโดยมีผลบังคับต่อคู่กรณี

14.   เลขาธิการสหประชาชาติคนแรกชื่ออะไร
1.  Dag Harmmarskjold         2.  U Thant
3.  Trygve Lie            4.  Kurt Waldheim
15.   
ชื่อทางการของประเทศลาวในปัจจุบันคือ
1.   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2.   สาธารณรัฐประชาธิปไตยลาว
3.   สาธารณรัฐประชาชนลาว
4.   สาธารณรัฐสังคมนิยมลาว

16.   สำนักข่าวกรองแห่งชาติ อยู่ในสังกัดกระทรวงใด
1.   สำนักนายกรัฐมนตรี
2.   กระทรวงกลาโหม
3.   กระทรวงมหาดไทย
4.   กระทรวงความมั่นคง
17.   พระมหาชนกในพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก”  ครองราชย์สมบัติอยู่ในเมือใด
1.  กรุงจัมปาปูระ
2.  เมืองโพธิยาลัย
3.  กรุงมิถิลา
4.  นครกาลจัมปากะ

18.   ตึก  Pentagon  คือ สถานที่ทำการของหน่วยงานใดในสหรัฐอเมริกา
1.  สภาความมั่นคงแห่งชาติ   
2. 
กระทรวงกลาโหม
3.  กระทรวงการต่างประเทศ
4.  หน่วยสืบราชการลับ CIA

19.   เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพคนล่าสุด (2007) เป็นคนชาติอะไร
1.  สหรัฐ               2.  บังคลาเทศ
3.  จีน               4.  อินเดีย

20.   ทะเลอาณาเขต มีความกว้างที่นับจากชายฝั่งไปเท่าใด
1.   12 ไมล์ทะเล            2.   22 ไมล์ทะเล
3.   24 ไมล์ทะเล            4.   200 ไมล์ทะเล
21.   สินค้าเกษตรของไทยที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดในปัจจุบันคือ
1.  อ้อย               
2. 
ผลไม้
3.  ข้าว               
4. 
ยางพารา

22.   ขณะนี้ประเทศสมาชิกของเอเซียนมีทั้งหมด
1.  6  ประเทศ            
2.  8 
ประเทศ
3.  10  ประเทศ            
4.  12 
ประเทศ

23.   ประเทศสมาชิกในกลุ่มเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North America Free Trade Area) ประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกตามข้อใด
1.   เม็กซิโกและแคนาดา
2.   แคนาดาและสหรัฐอเมริกา
3.   เม็กซิโก แคนาดา และสหรัฐอเมริกา
4.   ไม่มีข้อใดถูก
24.   
ผู้นำประเทศของโลกคนใดที่อยู่ในตำแหน่งได้นานที่สุด
1.   เฟอร์ดินาน มาคอส ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์
2.   คิมอิลซุง ประธานาธิบดีเกาหลีเหนือ
3.   มหาธีร์ โมฮาหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
4.   ฟิเดล คาสโต ประธานาธิบดีคิวบา

25.   จังหวัดใดไม่อยู่ในเขตปริมณฑล
1.   นนทบุรี
2.   ปทุมธานี
3.   สมุทรสงคราม
4.   สมุทรปราการ
26.   พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)  เป็นข้อตกลงว่าด้วย
1.   การลดปริมาณการปล่อยก๊าซปฏิกิริยาเรือนกระจกที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น
2.   การควบคุมการขนส่งผลิตภัณฑ์ตัดแต่งทางพันธุกรรม (GMOs)
3.   
การช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาซึ่งยากจนที่สุด
4.   การควบคุมกากนิวเคลียร์

27.   นายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาสั้นที่สุดคือบุคคลใด
1.   พลเอก สุจินดา คราประยูร
2.   นายทวี บุญเกต
3.   นายปรีดี พนมยงค์
4.   นายควง อภัยวงศ์

28.   ประธานองค์มนตรีคนปัจจุบันคือ
1.   นายสัญญา ธรรมศักดิ์   
2.   
พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์
3.   นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
4.   ม.ล. ทวีสันต์ ลดาวัลย์

29.   หญ้าชนิดใดป้องกันการพังทลายของดินได้
1.  หญ้าแฝก            
2. 
หญ้าหนวดแมว
3.  หญ้าคา               
4. 
หญ้าแพรก

 30.   วิคตอเรีย พอยท์ หรือเกาะสอง อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดใดของไทย
1.  ชุมพร               2.  ระนอง
3.  กาญจนบุรี            4.  ตาก

31.   ประเพณีบุญบั้งไฟจัดขึ้นที่จังหวัดใดเป็นประจำทุกปี
1.  ขอนแก่น            2.  อุดรธานี
3.  อุบลราชธานี            4.  ยโสธร
32.   ประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1.  ปาปัว นิวกินี            2.  ไต้หวัน
3.  พม่า               4.  เวียดนาม

33.   การแข่งขันกีฬาโอลิมปิคครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปีใด
1.  ปี  2550               2.  ปี  2551      
3. 
ปี  2552               4.  ปี  2557

34.   นครหลวงของประเทศติมอร์ตะวันออกคือ
1.  กรุงเดลี               2.  กรุงดิลี
3.  กรุงดิเล               4.  กรุงเดเล

35.   ประเทศใดเป็นสมาชิกอาเซียนประเทศหลังสุด
1.  กัมพูชา               2.  ลาว
3.  ติมอร์ตะวันออก            4.  พม่า

36.   Power Point  หมายถึง
1.   อุปกรณ์ชี้ด้วยแสงเลเซอร์
2.   โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้นำเสนอรายงาน
3.   จุดรวมลมปราณ
4.   จุดรวมพลก่อนโจมตีข้าศึก

37.   ศอ.บต.คือ
1.   ศูนย์อำนวยการองค์การบริหารส่วนตำบล
2.   ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.   ศูนย์อำนวยการบริหารตลาดหลักทรัพย์
4.   ศูนย์อำนวยการบริหารการเลือกตั้งในต่างประเทศ

 38.   ในปี พ.ศ. 2555  กรุงเทพฯ สถาปนาครบรอบ
1.  200  ปี               2.  210  ปี      
3.  220 
ปี               4.  230  ปี
39.   ประเทศไทยมีเขตแดนติดต่อกับประเทศใด
1.  เวียดนาม            2.  อินโดนีเซีย
3.  จีน               4.  ผิดทุกข้อ

40.   ต่อไปนี้ ข้อความใดไม่ถูกต้องมากที่สุด
1.   ประเทศไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่ำกว่าประเทศมาเลเซีย
2.   ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารของโลก แต่สินค้าอาหารมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 50 ของสินค้าออกทั้งหมดของไทย
3.   องค์การการค้าโลกเป็นองค์กรระดับโลกแต่มีประเทศสมาชิกไม่ถึง  100  ประเทศ
4.   เอเปค เป็นเวทีปรึกษาหารือของประเทศสมาชิกที่อยู่ในย่านเอเชียแปซิฟิก

 จำหน่ายเอกสารรวมแนวข้อสอบตำรวจสายจ่าดาบรุ่น 50 ปี‏


สายตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. 50 ปีขึ้นไป

- ข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม

- ข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

– ข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553

– ระเบียบ ตร. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘

– บทบาทภารกิจ กตช.  ก.ตร.

– แนวข้อสอบ  เหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมือง  สังคม 

– ความรู้ในหน้าที่ตำรวจ

– พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

– แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

– อุดมคติของตำรวจ การบริหารงานในสถานีตำรวจ และ การบริหารงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

– โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

– รวมแนวข้อสอบ 500ข้อ

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
annandbom ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.การกระทำในข้อใดอาจไม่ใช่การก่อการร้าย
1.       การจี้เครื่องบินของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์พุ่งชนตึกเพนตากอน
2.       การลอบสังหารผู้นำปาเลสไตน์
3.       การวางระเบิดรถรับส่งนักเรียน
4.       การลอบเผาโรงเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ตอบ  2  การลอบสังหารผู้นำปาเลสไตน์
2.กระบวนการก่อการร้ายแตกต่างจากสงครามกองโจรอย่างไร
1.       ลักษณะการปฏิบัติการ
2.       อาวุธที่ใช้ปฏิบัติการ
3.       จำนวนคนที่ใช้ปฏิบัติการ
4.       เป้าหมายในการปฏิบัติการตอบ
4.  เป้าหมายในการปฏิบัติการ
3. ข้อใดมิใช่จุดประสงค์หลักของการก่อการร้าย
1.       ความต้องการด้านการเงิน
2.       แสดงความไม่พอใจในสิ่งที่ตนเผชิญอยู่
3.       เรียกร้องความสนใจ
4.      
สร้างความกลัว
ตอบ
1.  ความต้องการด้านการเงิน
4. กระบวนการก่อการร้ายส่งผลกระทบต่อสังคมด้านใดน้อยที่สุด
1.       การเมือง
2.       เศรษฐกิจ
3.       สังคม
4.       วัฒนธรรมตอบ  4. วัฒนธรรม
5. เพราะเหตุใดไทยจึงต้องให้ความร่วมมือในการต่อต้านขบวนการก่อการร้ายสากล
1.       เพื่อให้ความช่วยเหลือนานาประเทศที่ประสบปัญหาการก่อการร้าย
2.       เพื่อสร้างแนวร่วมป้องกันการก่อการร้ายข้ามชาติ
3.       เพื่อตอบโต้ขบวนการก่อการร้ายภายในประเทศที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
4.       เพื่อต้องการความช่วยเหลือในการป้องกันการก่อการร้ายตอบ  2. เพื่อสร้างแนวร่วมป้องกันการก่อการร้ายข้ามชาติ
6. ข้อใดถือว่าเป็นการฉ้อราษฏร์บังหลวง
1.       นายแดงจ่ายค่าน้ำชาให้แม่ค้าในตลาด
2.       นายเขียวยักยอกเงินของธนาคาร
3.       นายดำเก็บเงินทอนจากการซื้อยาเข้าโรงพยาบาลจังหวัด
4.       นายขาวไม่จ่ายเงินค่าตัวการแสดงงานคืนสู่เหย้าให้กับนักเรียนตอบ  3. นายดำเก็บเงินทอนจากการซื้อยาเข้าโรงพยาบาลจังหวัด
7. ข้อใดมิใช่ผลจากปัญหาคอรัปชั่น
1.       ประชาชนต้องซื้อสินค้าราคาแพงขึ้น
2.       ปัญหาอาชญากรรมสูงขึ้น
3.       เกิดความไม่น่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรม
4.       ประชาชนต้องเสี่ยงภัยในการดำเนินชีวิตตอบ  2.  ปัญหาอาชญากรรมสูงขึ้น
8. การฉ้อราษฏร์บังหลวงยังคงอยู่ในสังคมไทย เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด
1.       มีการแบ่งปันผลประโยชน์แบบได้ประโยชน์ฝ่ายเดียว
2.       เป็นคดีความที่ไม่มีผู้เสียหาย
3.       ข้าราชการและประชาชนรู้เห็นเป็นใจ
4.       ป้องกันและตรวจจับได้ยากตอบ  มีการแบ่งปันผลประโยชน์แบบได้ประโยชน์ฝ่ายเดียว
9. การป้องกันและปราบปรามการฉ้อราษฏร์บังหลวงในข้อใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด
1.       ส่งเสริมความกล้าหาญทางจริยธรรมของประชาชน
2.       จัดตั้งหน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.       ปรับกฏระเบียบราชการให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน
4.       ปรับเปลี่ยนค่านิยมบางประการที่บกพร่องในสังคมไทยตอบ  ปรับเปลี่ยนค่านิยมบางประการที่บกพร่องในสังคมไทย
10. ค่านิยมใดส่งผลให้ปัญหาคอรัปชั่นในสังคมไทยรุนแรงมากขึ้น
1.       บริโภคนิยม
2.       เสรีนิยม
3.       อำนาจนิยม
4.       ชาตินิยมตอบ  1. บริโภคนิยม
11.
โครงการหลวงสำหรับชาวไทยภูเขาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาใดเป็นสำคัญ
1.       ชนกลุ่มน้อย
2.       ความยากจน
3.       การศึกษา
4.      
ยาเสพติด
ตอบ  1. ชนกลุ่มน้อย

12. ข้อใดมิใช่การป้องกันการแพร่กระจายของยาเสพติด
1.       ส่งผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดในสถานที่ที่เหมาะสม
2.       ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
3.       ตั้งจุดตรวจของเจ้าหน้าที่บริเวณที่ต้องสงสัย
4.       เพิ่มโทษทางกฏหมายสำหรับผู้จำหน่ายและผู้เสพยาเสพติดตอบ  1.  ส่งผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดในสถานที่ที่เหมาะสม
13. ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติดระหว่างประเทศอย่างไร
1.       ร่วมลงนามในกฏหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติด
2.       จับกุมและทำลายแหล่งผลิตยาเสพติดที่สำคัญ ๆ หลายแห่ง
3.       เป็นศูนย์กลางการฟื้นฟูและบำบัดผู้ติดยาเสพติด
4.       ให้ความรู้กับนานาประเทศเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดตอบ  1.  ร่วมลงนามในกฏหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติด
14. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้แสดงถึงความยากจน
1.       รายจ่ายมากกว่ารายได้
2.       ค่าครองชีพต่ำกว่ารายได้
3.       รายจ่ายเพียงพอกับรายรับ
4.       ดอกเบี้ยเงินกู้สูงกว่าความสามารถในการชำระหนี้ตอบ
2.  ค่าครองชีพต่ำกว่ารายได้
15. ข้อใดแสดงข้อมูลความยากจนของประชากรได้ดีที่สุด
1.       สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้
2.       ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
3.       รายได้เฉลี่ยต่อบุคคล
4.       ดัชนีมาม่าตอบ  3.  รายได้เฉลี่ยต่อบุคคล
16. ปัญหาในข้อใดมิใช่ผลสืบเนื่องโดยตรงจากปัญหาความยากจน
1.       ปัญหาสิ่งเสพติด
2.       ปัญหาความเสื่อมของศีลธรรม
3.       ปัญหาอาชญากรรม
4.       ปัญหาโรคเอดส์ตอบ
4.  ปัญหาโรคเอดส์
17.
จากการแก้ปัญหาที่ดินทำกินตามแนวทฤษฏีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้อใดต่อไปนี้มีความสำคัญมากที่สุด
1.       ดิน
2.      
น้ำ
3.       ต้นไม้
4.       ไฟฟ้า
2.  น้ำ
18. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์ในการแบ่งคนกลุ่มน้อย
1.       ภาษา
2.       ชาติพันธุ์
3.       จำนวนประชากร
4.       รูปแบบในการดำเนินชีวิตตอบ
3.  จำนวนประชากร
19. ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยมีส่วนร่วมกับปัญหาใดต่อไปนี้มากที่สุด
1.       การก่อการร้าย
2.       สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม
3.       ประชากรด้อยการศึกษา
4.       ปัญหาสิ่งเสพติดตอบ  2.  สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม
20.
โครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่พัฒนาพื่นที่ป่าที่ถูกทำลาย โดยการตั้งเป็นหมู่บ้านสำหรับชาวไทยภูเขาคือโครงการในข้อใด
1.       โครงการภูเขาเขียว
2.       โครงการป่ารักษ์น้ำ
3.       โครงการหมู่บ้านเอื้ออาทร
4.       โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตอบ 
4.  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

junnak ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตอบกลับโพสของ (admin)
รบกวนขอคำตอบด้วยค่ะ   ส่งมาที่ E-mail =  chompoo_ao1@hotmail.com  ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
lenovo ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอคำตอบด้วยครับ nared_tong@hotmail.com
umapornanon ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
thank
suwanna ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอคำตอบด้วยค่ะ octo_tue@hotmail.com
ขอบคุณค่ะ
kanda_kar ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
รบกวนขอคำตอบด้วยค่ะ kanda_kar@hotmail.com

ขอบคุณค่ะ
moonatt ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
รบกวนบอกคำตอบด้วยนะค่ะ
natt_pop@hotmail.com
moonatt ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
รบกวนบอกคำตอบด้วยขอด่วนหน่อยนะค่ะ
oanaom ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
รบกวนขอคำตอบด้วยค่ะ oanaom111@hotmail.com  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้