ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับสอบตำรวจ ปี 2553
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับสอบตำรวจ ปี 2553

แชร์กระทู้นี้

ดาวโหลดข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการปี 52
http://fd94978b.linkbucks.com
1. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบัน เป็นวิวัฒนาการจากเครื่องนับและเครื่องคำนวณเครื่องมือ
ชิ้นแรกที่ใช้ในการคำนวณ  คือ  ?
   -  ลูกคิด (ABACUS)
2. ผู้ที่คิดค้นอุปกรณ์ที่ช่วยในการคูณ  หาร  ที่มีชื่อว่า  NAPIER'S BONES คือใคร?
    -  จอห์น  เนเปียร์ 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก  ชื่อว่าอะไร ?
   -  ENIAC  (Electronic  Numerical  Integrater  and  Calculator)
4.  ใครเป็นผู้สร้างเครื่อง  ENIAC  ?
   -  จอห์น  มอชลี่  และเปรสเปอร์  แอคเคิร์ท
5.  คอมพิวเตอร์ เครื่องแรกที่เข้ามาในไทยเข้ามาเดือนไหน  พ.ศ.เท่าไหร่?
   -  สิงหาคม  พ.ศ. 2506
6.  ใครเป็นผู้บุกเบิก  งานด้านคอมพิวเตอร์ของไทย?
   -  ศาสตราจารย์บัณฑิต  กันการบุตร
7.  เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ได้รับมอบจากมูลนิธิเอไดดี  คือเครื่อง ?
   -  IBM  1620
8.  ราคาเครื่อง  IBM 1620  สมัยนั้นราคาเท่าใด ?
   -  2  ล้านบาทเศษ
9.  เครื่องที่สองที่นำมาในไทยคือ?
   -  IBM  1401
10.  ราคาเครื่อง IBM 1401  ราคาเท่าไหร่?
   -  8  ล้านบาทเศษ
11.  สื่อที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์คือ ?
   -  เทปแม่เหล็ก  จานแม่เหล็ก
12.  ประโยชน์  และข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์คือ ?
   -  ความเร็ว  ความถูกต้อง  น่าเชื่อถือ  ความสามารถในการจำ  การประหยัด  การใช้งานหลาย ๆ ด้าน
13.  ข้อจำกัด  หรือข้อเสียของคอมพิวเตอร์  คือ?
   -  การทำงานต้องขึ้นกับมนุษย์
14.  ปัญหาต่าง ๆ  ที่อาจเกิดจากการนำคอมพิวเตอร์มาใช้  คือ?
   -  ลดคนงาน  เกิดคลังข้อมูล   รู้สึกว่าตนมีความสำคัญน้อยลง  อาชญากรรม
15.  สาเหตุที่ธุรกิจประสบความล้มเหลวในการใช้คอมพิวเตอร์ ?
   -  ความผิดพลาดของข้อมูล   ขาดการควบคุมและรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม  ขาดความเป็นมาตราฐาน
16.  ประเภทของคอมพิวเตอร์แบ่งได้เป็นกี่หลักการ?
   -  3  หลักการ  คือ      - เครื่องคอมพิวเตอร์ลักษณะข้อมูล
         - เครื่องคอมพิวเตอร์ลักษณะใช้งาน
         - เครื่องคอมพิวเตอร์ตามขนาดและราคาเครื่อง
17.  ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ตามลักษณะข้อมูลมีอะไรบ้าง ?
   -  คอมพิวเตอร์อนาลอกใช้ในการวัด
   -  คอมพิวเตอร์ดิจิตอลใช้ในการนับ
   -  คอมพิวเตอร์ไฮบริด  นำเอาข้อดีของข้อ 1, 2 มารวมกัน
18.  ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ตามขนาดและราคาเครื่อง?
   1.  ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
   2.  เมนเฟรมคอมพิวเตอร์
   3.  มินิคอมพิวเตอร์
   4.  ไมโครคอมพิวเตอร์
19.  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์?
   -  หน่วยรับข้อมูล  หน่วยประมวลผลกลาง  หน่วยแสดงผลลัพธ์
20.  หน่วยประมาวลผลกลางมีกี่ประเภท ?
   - 1  หน่วยความจำหลัก   2  หน่วยความจำลอง
21.  Hard  copy  คือ?
   -  การแสดงผลลัพธ์ที่สามารถเก็บไว้ดูภายหลังได้
22.  Soft  copy  คือ?
   -  การแสดงผลลัพธ์ไม่มีสำเนาเก็บไว้ดูภายหลังไม่ได้
23.  Hard ware  คือ 
   -  อุปกรณ์เครื่องกลที่สามารถทำงานได้โดยชุดคำสั่ง  หรือโปรแกรมที่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้รวมถึงอุกรณ์ที่ต่อเชื่อม
24.  Soft  ware  คือ?
   -  ชุดคำสั่งหรือคำสั่งโปรแกรม  สั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน
25.  Peopleware  คือ?
   -  บุคคลที่นำ  Hard  ware  Software  มาประยุกต์เข้าด้วยกัน  เพื่อประโยชน์ตามความต้องการ
26.  ส่วนประกอบของ  ฮาร์ดแวร์  ?
   -  หน่วยประมวลผลกลาง  สื่อข้อมูล  และอุปการ์บันทึกข้อมูลลงสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการรับข้อมูล  และแสดงผลลัพธ์
30.  Rom  (Read  Only  Memory )  คือ?
   -  หน่วยความจำที่บันทึกโปรแกรมต่าง ๆ  ถือเป็นเฟิร์มแวร์  เนื่องจากติดถาวรในเครื่อง  รวมเป็น  Non  Volatile  เพราะปิดเครื่อง  คำสั่งจะไม่หายไป
31.  PROM  คือ?
   -  หน่วยความจำที่มีลักษณะคล้ายรอบแต่มีลักษณะเด่น  คือ  Prom  บรรจุโปรแกรมที่ผู้ใช้ต้องการและทำงานเร็วกว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นเอง
32.  EPROM  คือ?
   -  เป็นหน่วยความจำที่มีลักษณะคล้าย พรอม  แต่คำสั่งหรือโปรแกรมสามารถถูกลบด้วยแสงอุลตราไวโอเลต
33.  Control  Unit  คือ ?
   -  หน่วยควบคุม
34.  โดยทั่วไปเทปกระดาษมีขนาดเท่าใด?
   - กว้าง  0.7 - 4  นิ้ว   ยาว  300 - 1,000  ฟุต
35.  Mangaetic  Tape   คือ ?
   -  เทปแม่เหล็ก
36.  Paper  Tape  คือ?
   -  เทปกระดาษ
37.  จานแม่เหล็ก  เขียนเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?
   -  Magnetic  Disk
38.  จานแม่เหล็ก  บันทึกข้อมูลได้กี่แบบ ?
   -  2  แบบคือ    -  แบบตามลำดับ   -  แบบสุ่ม
39.  แผ่นดิสต์  แบ่งออกเป็นกี่ชนิด  ?
   -  2  ชนิด คือ  -  ชนิดอ่อน  -  ชนิดแข็ง
40.  ฮาร์ดิสต์  (Hard  Disk)  คือ?
   - เป็นสื่อที่ติดไว้กับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
41.  อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับข้อมูลและแสดงผลลัพธ์มีกี่ชนิด ?
   -  2  ชนิด  คือ  -  อุปกรณ์ระบออนไลน์  -  อุปกรณ์ระบบออฟไลน์
42.  ออนไลน์  คือ  ?
   -  อุปกรณ์ที่ถูกควบคุมโดยหน่วยประมวลผลกลางและเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์โดยตรงซึ่งจะประมาวลผล ในระบบอินเตอร์แอคตีฟ
43.  ออฟไลน์  คือ  ?
   -  อุปกรณ์ที่ไม่ถูกควบคุมโดยหน่วยประมวลผลกลางแต่มีการประมวลผลข้อมูลแบบแบทซ์  ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลจนครบตามต้องการ
44.  เครื่องพิมพ์มีคำศัพท์ว่า ?
   -  Printer
45.  เครื่องพิมพ์ที่นิยมกันมากมีอะไรบ้าง
   -  เครื่องพิมพ์แบบด็อตแบทริกซ์    -  แบบอิงค์เจ็ต  -  แบบเลเซอร์
46.  โปรแกรมประยุกต์เรียกอีกอย่างว่า
   -  โปรแกรมระบบงาน
47.  โปรแกรมประยุกต์หรือโปรแกรมระบบงานมีกี่ชนิด ?
   -  2  ชนิด คือ โปรแกรมที่เขียนขึ้นเอง  และโปรแกรมสำเร็จรูป
48.  Business  Softwares  คือ  ?
   -  Soft wares  สำหรับงานธุรกิจ
49.  Softwares  ทางกราฟฟิคคือ ?
   -  โปรแกรมที่ให้ผลลัพธ์เป็นภาพ  ใช้เล่นเกมส์หรือออกแบบในงานออกแบบต่าง ๆ 
50.  Utility  Program  คือ  ?
   -  โปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในการใช้คอมพิวเตอร์
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้