ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ

แชร์กระทู้นี้

ดาวโหลดข้อสอบเก่าตำรวจปี 52
http://fd94978b.linkbucks.com
ปัญหาข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ
แบบทดสอบสมรรถภาพ
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์
1. ค่าเฉลี่ยของจำนวน  6  จำนวนเป็น  4  เมื่อเพิ่มจำนวนที่  7  เข้าไปจะได้ค่าเฉลี่ยเป็น  5  จงหาจำนวนที่  7
1. 4  
2. 7
3. 2
4. 11
2. 2  ศตวรรษ  และ  2  สหัสวรรษ  รวมมีกี่ปี
 1. 220
 2. 202
 3. 2200
 4. 2020
3. นำ  2  ไปลบออกจาก  12  กี่ครั้งจึงจะหมด
 1. 5
 2. 6
 3. 7
 4. 4
4. 1.21 – 0.09 มีค่าเท่าไร
 1. 1.12   3. 4
 2. 12    4. 24
5. ค.ร.น. ของ 3,4 และ  6  มีค่าเท่าใด
 1. 6     3. 4
 2. 12     4. 24
 6. จำนวนใดต่อไปนี้มีค่ามากที่สุด
 1. 1
 2. 1.24
 3. 1
 4. 1.19
7. จงหาค่าของ  1  + 2
 1. 3
 2. 3
 3. 3
 4. 3
8. จำนวนเฉพาะ  2  จำนวนใด  รวมกันได้  28  และมีผลต่างเท่ากับ  6
 1. 12, 16
 2. 19, 9
 3. 11, 17
 4. 13, 15
9. จงหาจำนวนห้าหลักที่มีค่ามากเป็นอันดับที่  2  โดยใช้ตัวเลข  2, 7, 1, 5, 6 ทุกตัว
 1. 76,512
 2. 76,251
 3. 76,521
 4. 76,125
10. ถ้า  81 = 1 = 9  แล้ว  X และ  Y มีค่าเท่าใด
 1. X = 2,  Y = 3
 2. X =  ,  Y = 
 3. X =  ,  Y = 
 4. X =   , Y =  
16. ถ้า   ของจำนวนลูกหินของดอนเป็น  96  ลูก  ดอนมีลูกหินทั้งหมดกี่ลูก
 1. 265
 2. 128
 3. 64
 4. 32
17. 1 ลิตรเป็นกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร
 1. 1.25   2. 12.5
 2. 125.0   4. 1,250
18. 27  ÷ [ (36 ÷ 4) x 7] มีค่าเท่ากับเท่าใด
 1. 50 %   ของ  120
 2.  20 %   ของ  450
 3. 3  เท่าของ  15
 4. (36 x 7) ÷ 9
19. 11  ÷  12  ÷  13 ..... ÷  30  =   ?
 1. 410
 2. 420
 3. 465
 4. ผิดทุกคำตอบ
20.  เป็นผลลัพธ์ของข้อใด
 1. 
 2. 
 3.  ของ 1
 4. 
21. เลขจำนวนใดน้อยที่สุดที่หารด้วย  6, 8 และ  12  แล้วเหลือเศษ 5
 1. 17
 2. 29
 3. 125
 4. 581
22. มีวงกลม  1  วงเท่ากัน  จุด  B,D  เป็นจุดศูนย์กลางดังรูป  ถ้า  AB  ยาว  4  ซม.  BE  ยาวเท่าใด
  1. 4  ซม. 2. 12  ซม. 3. 8  ซม.  4.   6  ซม.  
คำชี้แจง  ตอบคำถามข้อ  23, 24  โดยใช้ภาพด้านล่างซึ่งเป็นภาพที่สมมาตร
 23. จงหาความยาวเส้นรอบรูป
 1. 40 ซม.
 2. 44 ซม.
 3. 48 ซม.
 4. 52 ซม.
24. จงหาพื้นที่บริเวณที่แรเงา
 1. 16  ซม.
 2.  20  ซม.
 3.  24  ซม.
 4. 32  ซม.
25. ต้องการน้ำ  9  ลิตร  โดยใช้เหยือกจุ   ลิตร จะต้องตักกี่ครั้ง
 1. 2
 2. 24
 3. 36
 4. 48
26. a % ของ  b หารด้วย  b% ของ  a  มีค่าตามข้อใด
 1. 1
 2. 10
 3. 100
 4. a
 27. สมชายและสมจิตรออกเดินทางจากจุดเดียวกัน  โดยสมชายเดินทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  24   สมจิตเดินทางไปทางทิศเหนือเฉียงไปทางทิศตะวันออก 24   สมชายและสมจิตรเดินทางทำมุมกี่องศา ?
 1.  24  
 2. 90
 3. 135
 4. 150
28. ขายของไป  a  บาท  มีกำไร  10%  ต้นทุนราคาเท่าไร
 1. a  
 2. a – 10
 3. 
 4. ก. – ค. ผิด
29. นาย  ก.  มีเงินเป็น  3  เท่าของนาย  ข.  นาย  ข.  มีเงิน   เท่าของนาย  ค.  และ  นาย  ง.  มีเงิน  10  บาท  ซึ่งน้อยกว่า  นาย  ค.  50  บาท  นาย  ก.  มีเงินเท่าไร
 1. 150   บาท
 2. 200   บาท
 3. 250   บาท
 4. 300  บาท
30. โรงรถยนต์กว้าง  10  ฟุต  ยาว  20  ฟุต  สูง  10  ฟุต  ถ้าแดงมีรถยนต์  10  คัน  กว้างคันละ  4  ฟุต  ยาว  14  ฟุต  สูง  5  ฟุต  เขาจะเอารถจอดในโรงรถได้ทั้งหมดกี่คัน
 1. 2 คัน
 2. 3 คัน
 3. 4 คัน
 4. 10 คัน
 31. จงหาอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่าง  -15  C และ 15  C
 1. 15  C
 2. 0  C
 3. 30  C
 4. -15  C
32. ผลคูณของ  28  และ  3  เมื่อบวกด้วยผลบวกของ  29  กับ  11  ผลลัพธ์คือข้อใด
 1. 104
 2. 124
 3. 904
 4. 1,204
33. 26  เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ  50 
 1. 26%
 2. 52%
 3. 50%
 4. 51%
34. 21.87  มีค่าเท่ากับข้อใด
 1.   
 2. 20 + 1 + 8 +   
 3. 20 + 1 +  +   
 4. 20 + 1 +  +   
35. ข้อใดเรียงจากมากไปหาน้อย
 ก. 3.99, 4.01, 4.10, 4.11
 ข. 4.11, 4.01, 4.10, 3.99
 ค. 4.11, 4.10, 4.01, 3.99
 ง. 4.11, 4.10, 3.99, 4.01
 36. มุมในข้อใดเป็นมุมแหลมทั้งหมด
 1.   60 90
 2.   60 70
 3.    130 180
 4.   180 150
37. รูปใดไม่เข้าพวก
  1.      3. 
  2.     4.
38. นนท์จ่ายเงินค่าโทรทัศน์  28,000  บาท  หลักจากที่เขาได้รับส่วนลด  12.5 % ราคาของโทรทัศน์ก่อนที่เขาจะได้รับส่วนลดเท่ากับกี่บาท
 1. 27,500
 2.  28,500 
 3.  30,240
 4.  32,000
39. ยุพาพิมพ์ดีดได้  3  คำ  ทุก ๆ 10  วินาที  ยุพาจะพิมพ์ดีดได้ทั้งหมดกี่คำ ถ้าใช้เวลา  3 นาที
 1. 21
 2. 35
 3. 63
 4. 110
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เฉลยข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์

(1)        3    (2)        3    (3)        3     (4)        3    (5)    4
(6)        1    (7)        1    (8)        1     (9)        3    (10)    3
(11)    4    (12)    4    (13)    1    (14)    3    (15)    2
(16)    4    (17)    3    (18)    4    (19)    2    (20)    1
(21)    2    (22)    3    (23)    2    (24)    4    (25)    2
(26)    1    (27)    2    (28)    1    (29)    4    (30)    4
(31)    4    (32)    3    (33)    2    (34)    3    (35)    1
(36)    3    (37)    2    (38)    1    (39)    2   
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้