ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบตำรวจ เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 2555
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบตำรวจ เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 2555

แชร์กระทู้นี้

อ้างอิง: หัวข้อนี้ยกเลิกปักหมุด admin เมื่อเวลา(2011-08-01)

เปิดสอบตํารวจ 2555  พร้อมแนวข้อสอบ
กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกแล้ว!! แผนการรับสมัครตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2555 จำนวน 7000 อัตรา

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14/01/55 วันนี้มีข่าวแผนการปฏิบัติงานในการรับสมัครและคัดเลือกตำรวจชั้นประทวนเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2555 จำนวน 7,000 อัตรา โดยจากข่าวที่ได้มาจากทาง ชีทราม ระบุว่าจะเริ่มมีการประกาศรับสมัคร 19 มกราคม 2555 และจะมีการรับสมัครผ่านทางอินเตอร์เนตตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบและสถานที่สอบข้อเขียน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนวันที่ 20 มีนาคม 2555 สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามลิ้งที่ได้แนบมาด้วยด้านล่าง

กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกแล้ว!! แผนการรับสมัครตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2555 จำนวน 7000 อัตรา
ด่วน !! ออกแล้ว

แผนการปฏิบัติงานในการรับสมัครและคัดเลือก

ตำรวจชั้นประทวนเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร 2555

จำนวน 7000 อัตรา

โดยจากข่าวที่ได้มาจากทาง ชีทราม

ระบุว่าจะเริ่มมีการ ประกาศรับสมัคร 19 มกราคม 2555

และจะมีการรับสมัครผ่านทางอินเตอร์เนต ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบและสถานที่สอบข้อเขียน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน วันที่ 20 มีนาคม 2555 งการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกแล้ว!! แผนการรับสมัครตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2555 จำนวน 7000 อัตรา

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ >>> รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มาของข่าว ชีทรามดอทคอม

แนวข้อสอบเก่า ตำรวจ สำหรับการสอบปี 2555


ประกอบด้วยเนื้อหา

สายอำนวยการ 
– ติววิชาภาษาไทย (VCD)
– พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (VCD)
– ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (VCD)

– พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (VCD)

-  ติวข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม (VCD)

-   ติวข้อสอบตำรวจ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547 (VCD) 

– เอกสารรวมแนวข้อสอบ สาย อก.4  (ไฟล์เอกสาร ) 


สายป้องกันและปราบปราม
– ความรู้ความสามารถทั่วไป (VCD)
– กฎหมาย ป.วิอาญา ป.อาญา และ กฎหมายพยาน (VCD หรื อMP3)
– พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 

(VCD หรื อMP3) 

-  VCD ติวข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม 

(VCD หรื อMP3) 

-  VCD ติวข้อสอบตำรวจ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547 

( MP3) 

–  พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

(VCD หรื อ MP3) สายป้องกันและปราบปราม

หลักสูตรการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
1. ประมวลกฎหมายอาญา
2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3. กฎหมายลักษณะพยาน
4. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และกฎ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้อง
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบที่เปิดจำหน่าย

รายละเอียดแนวข้อสอบสายป้องกันและปราบปราม
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
1. ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมเฉลย
2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมเฉลย
3. กฎหมายลักษณะพยาน พร้อมเฉลย
4. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย และกฎ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้อง
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 พร้อมเฉลย
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พร้อมเฉลย

สายอำนวยการ

หลักสูตรการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 
1. ภาษาไทย
2. ระเบียบงานสารบรรณ 2526
3. ระเบียบการรักษาความลับทางราชการ 2544
4. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และกฎ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้อง
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบที่เปิดจำหน่าย

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 
1. ภาษาไทย พร้อมเฉลย
2. ระเบียบงานสารบรรณ 2526 พร้อมเฉลย
3. ระเบียบการรักษาความลับทางราชการ 2544 พร้อมเฉลย
4. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย และกฎ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้อง
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 พร้อมเฉลย
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พร้อมเฉลย

สายสืบสวนสอบสวน

แนวข้อสอบที่เปิดจำหน่าย

- แนวข้อสอบกฎหมาย ป.วิอาญา ป.อาญา และ กฎหมายพยาน พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546พร้อมเฉลย
- พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบตำรวจ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547 พร้อมเฉลย
- เเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550 พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553 พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบเก่าตำรวจ 

สายตำรวจยศดาบตำรวจ อายุ 50 ปีขึ้นไป

แนวข้อสอบที่เปิดจำหน่าย

- ระเบียบ ตร. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548
- บทบาทภารกิจ กตช.  ก.ตร.
- ความรู้ในหน้าที่ตำรวจ
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- อุดมคติของตำรวจ การบริหารงานในสถานีตำรวจ และ การบริหารงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- แนวข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553
- แนวข้อสอบ  เหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมือง  สังคม
- แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวข้อสอบเก่าตำรวจ


ด่วน !! มีแนวข้อสอบเก่าตํารวจสำหรับการสอบ ในปี 2555

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 10,000 % )

แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

 

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 


เนื้อหาประกอบด้วย

การเงิน  

1.ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง  พ.ศ. 2551
2.ระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง ในหน้าที่อำเภอ และกิ่งอำเภอ  พ.ศ. 2520
3.พรฏ.ค่าใช่จ่ายเดินทางไปราชการ  พ.ศ. 2526  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
 งบประมาณ 

1.พรบ.วิธีการงบประมาณ  พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามแผนงาน
3.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ  ฉบับที่  2 
 
วิชาทั่วไป พรบ.ตำรวจ
47
พรฎ.บ้านเมืองที่ดี  
เป็นข้อสอบพร้อมเนื้อหา

ข้อสอบสายป้องกันปราบปราม
19
กันยายน 2553
1.
โดนข่มขืนไปให้นางพยาบาลผดุงครรภ์ทำแท้งให้ ตอบ ผิดทำให้หญิงแท้งโดยหญิงยินยอม 302
2.
หัวแหวน ตอบ ยึดไม่ได้
3.
นักเรียนอาชีวะยิงโดนเด็ก ตอบ ฆ่าโดยเจตนา
4.
ไม่ใช่ผิดนอกราชตามมาตรา 7 ตอบ ข่มขืน 276
5.
หินขว้างรถยนต์ ตอบ เล็งเห็นผล
6.3
คนปล้นร้านขายของชำ ตอบ ปล้นทรัพย์
7.
เล่นการพนัน ยิงปืน ปิดไฟ ตอบ ยิงปืนผิดต่อสู้ขัดขวาง ปิดไฟไม่ผิด
8.
ซ่องโจร ตอบ ดูหมิ่นซึ่งหน้า
9.
เบิกปืนหลวงเอาไปขาย ตอบ จพง.ยักยอก 147
10.
เผาบ้านที่ตนเองเป็นเจ้าของร่วม ตอบ ทำให้เสียทรัพย์
11.
ต่อสายโทรศัพท์สาธารณะเข้าบ้าน ตอบ ผิดลักทรัพย์
12.
ไม่เป็นอันตรายสาหัสตาม ม.297 ตอบทุพพลภาพเจ็บป่วยเรื้อรัง
13.
ไม่มีเงินจ่ายค่าอาหาร ตอบ ฉ้อโกงค่าอาหาร
14.
ยิงคนในหมู่บ้านหลบหนีตำรวจ ตำรวจยิง ยิงตำรวจ ตอบ อ้างป้องกันไม่ได้ ฎ.6884/2543
15.
จอดรถยนต์ปิดซอย ตอบ ข่มเหง รังแก ลหุโทษ 397
16.
บุกรุกยอมความไม่ได้ ตอบ กลางคืน
17.
บอกไม่ขาย เลยหยิบเบียร์เดินออกจากร้านไป ตอบ วิ่งราวทรัพย์
18.
บังคับให้นั่งอยู่ในตู้ยาม ตอบ หน่วงเหนี่ยวกักขัง
19.
ไม่ใช่เอกสารสิทธิ์อันเป็นเอกสารราชการ ตอบ ป้ายทะเบียนรถยนต์
20.
จำนำรถยนต์เอากุญแจสำรองไปขับรถออกมา ตอบ โกงเจ้าหนี้
21.
ไม่ใช่ความผิดข่มขืนตาม 276 ตอบ เอามือแยงปาก
22.
แต่งกายเลียนแบบศาสนา ตอบ แม่ชี
23.
ไม่ใช่เป็นการทำลายศพ 199 ตอบ เหตุแห่งการเกิด
24.
ประมาททำให้เพลิงไหม้ 225 ตอบ น่าจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตผู้อื่น
25.
ไม่ใช่เจ้าพนักงาน ตอบ ประธานรัฐสภา
26.
เช่าซื้อรถ เพื่อนยืมไปแล้วเอาไปขาย ใครเสียหาย ตอบ บริษัทสองล้อ+นายดำ
27.
ให้เพื่อนยืมโทรศัพท์ 7 วัน เพื่อนนำไปขาย ไปร้องทุกข์เป็นหลักฐาน ตอบ พงส.สอบไม่ได้ อัยการฟ้องไม่ได้
28.
สายลับล่อซื้อหญิงค้าประเวณี ตอบ จับได้ ฎ.69/2535
29.
น.ส.เอถูกข่มขืน ไปร้องทุกข์ บิดาถอนคำร้องทุกข์ ตอบ ไม่ได้ ขัดความประสงค์ผู้เยาว์
30.
ไม่มีอำนาจจัดการแทน ตอบ สามี-ภรรยาไม่จดทะเบียนสมรส
31.
ข้อใดไม่ถูกต้องกรณี ฟ้องไม่ถูกต้อง ตอบ คืนฟ้องให้โจทก์
32.
ถ้าเป็นการฟ้องที่ถูกต้อง ตอบ กรณีราษฎรต้องไต่สวนมูลฟ้อง
33.
กรณียกฟ้องเพราะโจทก์ขาดนัด ตอบ ต้องยื่นภายใน 15 วันนับแต่ยกฟ้อง
34.
โจทก์ขาดนัดที่ศาลจะยกฟ้อง ตอบ นัดไต่สวนมูลฟ้อง
35.
ออกเช็คสุทธิสาร ธนาคารปฏิเสธจ่ายดินแดง ร้องทุกข์สุทธิสาร ตอบ สุทธิสารสอบได้
36.
ข้อใดถูกต้องที่สุด ตอบ ศาลสั่งขัง
37.
ฝากขังภายใน ตอบ 48 ชม.
38.
ข้อใดไม่ถูกต้อง ตอบ ตำรวจค้นในที่สาธารณะได้ ไม่มีข้อห้าม
39.
ข้อใดไม่ถูกต้อง ตอบ บิดาไปร้องทุกข์แทนบุตรที่ถูกทำร้าย
40.
สืบลับหลังจำเลย ข้อใดไม่ถูกต้อง ตอบ 5 ปี
41.
ไม่เป็นเหตุออกหมายจับ ตอบ โทรฯเรียกมาเคลีย ไม่ยอมมา
42.
จับได้โดยไม่มีหมายจับ ตอบ จะหลบหนีระหว่างปล่อยชั่วคราว
43.
ไม่ใช่เหตุทำให้คดีอาญาระงับ ตอบ แก้ไขโทษ
44.
ข้อใดไม่ถูกต้อง ตอบ คำกล่าวโทษ ผู้เสียหายไปแจ้ง จพง.ว่ามีผู้กระทำผิด
45.
ศาลต้องฟังพยานโจทก์จนกว่าจะพอใจ ตอบ 5 ปี
46.
ข้อใดถูกต้องที่สุด ตอบ พงส.ปกครองชั้นผู้ใหญ่ไปสอบเอง ไม่ต้องออกหมายเรียก
47.
ข้อใดที่พนักงานสอบสวนสอบถูกต้อง ตอบ ความผิดส่วนตัวต้องมีการร้องทุกข์จึงจะสอบได้
48.
เป็นการยอมความโดยถูกต้อง ตอบ ได้รับชำระหนี้แล้วจดหมายบอกไม่เอาความ 1061/45
49.
ข้อใดไม่เป็นการร้องทุกข์ที่ถูกต้อง ตอบ ร้องทุกข์คดีเช็คไว้เป็นหลักฐาน
50.
ข้อใดถูกต้อง ตอบ พยานที่ พงส.ไม่ได้สอบ อ้างเป็นพยานในชั้นศาลได้
51.
พยานบอกเล่าที่ศาลรับฟังลงโทษจำเลยได้ ตอบ คำบอกเล่าผู้ตายก่อน มีพยานแวดล้อม
52.
สำเนาภาพถ่ายโพยสลากกินรวบ ตอบ ฟังเป็นพยานเอกสารไม่ได้ พยานวัตถุได้
53.
ข้อใดไม่ถูกต้อง ตอบ โจทก์อ้างจำเลยเป็นพยานไม่ได้
54.
ข้อใดถูกต้องที่สุด ตอบ ยึดเฮโรอินในบ้าน ข้อเท็จจริงรับฟังได้ 6475/2547
55.
ญาติบอกให้รับสารภาพ พงส.บอกให้รับสารภาพ ตอบ ญาติฟังได้ พงส.ไม่ได้ 1567/2479
56.
ข้อใดไม่ถูกต้อง ตอบ พยานวัตถุตรวจในชั้นพิจารณาเท่านั้น
57.
ข้อใดไม่ถูกต้อง ตอบ พยานผู้เชี่ยวชาญอ่านข้อความไม่ได้
58.
ข้อใดสอบสวนถูกต้อง ตอบ พยาน 10 ปาก สอบ 3 ไม่สอบ 7
59.
คำให้การในข้อใดห้ามมิให้รับฟัง ตอบ คำรับสารภาพชั้นจับกุม
60.
สอบพยานเสร็จแล้วสอบผู้ต้องหา ไม่ได้แจ้งสิทธิแก่ผู้ต้องหา ตอบ พยานฟังได้ ผู้ต้องหาไม่ได้
61.
เลขา ก.ต.ช. ตอบ พล.ต.ท.ขึ้นไป
62.
กำหนดวันหยุด ตอบ ก.ต.ช.
63.
ไม่ใช่โทษ ตอบ ให้ออก
64.
การออกจากตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ตอบ อายุ 70
65.
ไม่ใช่คุณสมบัติ ก.ตร. ตอบ จบปริญญาตรี
66.
วาระการดำรงตำแหน่ง ตอบ 4 ปี
67.
กรรมการ 6 คน ขอให้มีการประชุม ก.ตร. ตอบ 7 วัน
68.
กรณี ก.ตร.เห็นว่าไม่ปฏิบัติตาม แจ้ง...ตอบ นายกรัฐมนตรี
69.
ไม่ใช่วินัยร้ายแรง ตอบ แตกความสามัคคี
70.
ทัณฑกรรม ตอบ ทำงานโยธา
71.
รอง สว.ขอลาออก ตอบ ยื่นต่อ สว.
72.
ตรวจสอบงบการเงินบัญชีกองทุน ตอบ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน
73.
ประธานการสืบสวนส่วนภูมิภาค ตอบ ร.ต.อ.
74.
ระยะเวลาการสืบสวน ตอบ 60 วัน นับแต่ประธาน+ผู้สืบรับทราบคำสั่ง
75.
การนับระยะเวลา ตอบ วันสุดท้ายเป็นวันหยุด
76.
การสอบปากคำ ตอบ ทนายและที่ปรึกษา 1 คน
77.
ข้าราชการต้องซื่อสัตย์ สุจริต ตอบ ไม่มีมลทินมัวหมอง
78.
ไม่ใช่ค่านิยมหลักของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตอบ ข่มใจตนเอง
79.
ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบ จเรตำรวจแห่งชาติ
80.
ประเมินบนพื้นฐาน ตอบ ผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์
81.
ผู้กำหนดข้อตกลงการประเมิน ตอบ ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน
82.
ประเมินผลงานไม่น้อยกว่า ตอบ ร้อยละ 70
83.
วินิจฉัยปัญหาในการประเมิน ตอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
84.
ตำรวจขอโอนไปหน่วยงานอื่นข้อที่ไม่ถูกต้อง ตอบ หน่วยงานทำหนังสือ
85.
กรณีเอกสารหาย ตอบ ให้ใช้สำเนาหรือพยานบุคคลแทน
86.
ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มี ตอบ ศูนย์บริการร่วม
87.
ตอบข้อสอบถามประชาชน ตอบ 15 วัน
88.
ส่วนราชการตอบหนังสือ ตอบ 15 วัน
89.
จัดให้มีสารสนเทศกลาง ตอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
90.
ประเมินผู้บังคับบัญชา ตอบ เป็นความลับเพื่อความสามัคคี
91.
ประเมินความคุ้มค่า ตอบ สศช.+งบประมาณ
92.
ตรวจสอบ กฎหมาย ตอบ กฤษฎีกา
93.
แผนบริหารราชการ ตอบ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
94.
เป้าหมายของ พรฎ.นี้ ตอบ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
95.
ข้อใดถูกต้องที่สุด ตอบ กรณี ยุบ เลิกโอนห้ามจัดตั้งใหม่เว้นแต่ ...กพร.เห็นชอบ
96.
คำสั่งด้วยวาจา ตอบ บันทึกไว้ อ้างอิง
97.
ข้อใดถูกต้อง ตอบ จัดให้มีแผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
98.
ข้อใดเกิดผลสัมฤทธิ์ ตอบ มีการติดตามประเมินผล
99.
ไม่ใช่ส่วนราชการตาม พรฎ.นี้ ตอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
100.
เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าแก่ประชาชนมากที่สุด ตอบ เผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชน

เชิญโหลดแนวข้อสอบ ตำรวจที่กำลังจะเปิดสอบคับ เตรียมตัวไว้
หน่วยงาน : ตำรวจ
ตำแหน่งงาน : ตำรวจชั้นประทวน (สายอำนวยการ)
ข้อสอบปี : 2553
วิชา : ตรวจคำตอบ ข้อสอบตำรวจชั้นประทวนสายอำนวยการ ปี 2553
โหลดเพิ่มเติมได้ที่   
http://www.ziddu.com/download/13569847/police52.doc.html

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724