ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ตัวอย่างข้อสอบนายร้อยตำรวจ กฎหมายวิ.อาญา+พยาน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ตัวอย่างข้อสอบนายร้อยตำรวจ กฎหมายวิ.อาญา+พยาน

แชร์กระทู้นี้

66. เมื่อผู้เสียหายที่แท้จริงยื่นฟ้องแล้วตายลงบุคคลใดดำเนินคดีแทนผู้ตายต่อไปได้

1) สามีภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 2) ปู่
3) พี่ชาย 4) ลุง ป้า น้า อา
67. น.ส.ส้ม อายุ 25 ปี ถูกนายเก่งกล่าวถ้อยคำดูหมิ่นประมาทว่า น.ส.ส้มเป็นผู้หญิงขายตัวเป็นเหตุให้ น.ส.ส้มได้รับความเสียหายก่อนที่จะไปแจ้งความร้องทุกข์ ปรากฏว่า น.ส.ส้มได้ขับรถคว่ำถึงแก่ความตาย ดังนี้ บุคคลตามข้อใดมีอำนาจร้องทุกข์ได้
1) ปู่ 2) บิดา 3) ผู้รับบุญธรรม 4) ถูกทุกข้อ
68. คดีอาญาซึ่งพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องต่อศาลแล้วข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับยื่นคำร้องขอเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ
1) ร้องขอเป็นโจทก์ร่วมได้เฉพาะความผิดต่อส่วนตัวเท่านั้น
2) จะร้องขอเป็นโจทก์ร่วมได้เฉพาะแต่ผู้เสียหายโดยตรงเท่านั้น
3) ผู้เสียหายร้องขอเป็นโจทก์ร่วมได้ก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา
4) ผู้เสียหายร้องขอเป็นโจทก์ร่วมได้ก่อนคดีเสร็จเด็ดขาด
69. ในการส่งคำคู่ความ เมื่อเจ้าพนักงานศาลไม่พบคู่ความ หรือบุคคลที่จะส่งคำคู่ความ หรือเอกสาร ณ ภูมิลำเนา หรือสำนักทำงานของบุคคลนั้น ๆ ถ้าได้ส่งคำคู่ความหรือเอกสารให้แก่บุคคลใด ๆ ที่มีอายุกี่ปี ซึ่งอยู่หรือทำงานในบ้านเรือน หรือสำนักทำงานให้ถือว่าเป็นการถูกต้องแล้ว
1) 18 ปี 2) เกินกว่า 18 ปี 3) 20 ปี 4) เกินกว่า 20 ปี
70. นายดำรับสารภาพว่าได้ชกหน้านายขาว พนักงานสอบสวนจึงเปรียบเทียบปรับนายดำเป็นจำนวนเงิน 500 บาท ในความผิดฐานใช้กำลังทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ตาม ป.อ. มาตรา 391 และให้นายดำชำระเงินค่าเสียหายแก่นายขาวเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ตามที่นายดำและขาวได้ยินยอมและตกลงกันนายดำได้ชำระเงินค่าปรับจำนวน 500 บาท เป็นที่เรียบร้อยและขอผัดผ่อนชำระค่าเสียหายให้แก่นายขาว ภายใน 7 วัน แต่ต่อมาปรากฏว่านายดำไม่ยอมชำระค่าเสียหายให้แก่นายขาว ดังนี้ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับหรือไม่
1) ระงับ เนื่องจากการเปรียบเทียบปรับดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายแล้ว
2) ระงับ เพราะเป็นความผิดต่อส่วนตัวถือได้ว่าเป็นการยอมความกัน
3) ไม่ระงับ เพราะความผิดดังกล่าวนี้ไม่อาจเปรียบเทียบปรับได้
4) ไม่ระงับ เพราะการเปรียบเทียบปรับไม่ชอบด้วยกฎหมาย
71. นายชาตรีถูกจับและได้รับการปล่อยชั่วคราวระหว่างสอบสวนโดยมีนายแสนใช้ตำแหน่งข้าราชการเป็นหลักประกันให้แก่นายชาตรี หลังจากนายชาตรีได้รับการปล่อยชั่วคราวได้สามวัน นายแสนพบว่านายชาตรีกำลังจะหลบหนีไปต่างจังหวัด และนายแสนเห็น ร.ต.ท.ชาติชายอยู่ในบริเวณนั้นจึงขอให้ ร.ต.ท.ชาติชายทำการจับนายชาตรี ร.ต.ท. ชาติชายจึงทำการจับนายชาตรีทันทีโดยไม่มีหมายจับ ดังนี้ การจับของ ร.ต.ท. ชาติชาย ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพราะเหตุใด
1) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่มีหมายจับ
2) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการชี้ให้จับได้มีกฎหมายยกเลิกแล้ว
3) ชอบด้วยกฎหมาย เพราะถือว่าเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้า
4) ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเป็นกรณีที่ผู้ทำสัญญาประกันได้ขอให้จับ
72. ร้อยตำรวจโทชาญวิทย์ได้ออกตรวจพื้นที่เวลา 23.00 น. เห็นกองไม้กระยาเลยกองอยู่ที่หน้าบ้านนายชาญชัย ร้อยตำรวจโทชาญวิทย์จึงได้สอบถามนายชาญชัยว่าไม้ดังกล่าวเป็นของใคร นายชาญชัยตอบว่าไม้ดังกล่าวเป็นของตนและยังบอกว่าไม้ดังกล่าวนั้นเป็นไม้ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ร้อยตำรวจโทชาญวิทย์จึงดำเนินการจับนายชาญชัย ดังนี้การจับชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
1) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่มีหมายจับและไม่ถือเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้า
2) ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่มีหมายจับและเป็นการจับในเวลากลางคืน
3) ชอบด้วยกฎหมายถึงแม้ไม่มีหมายจับเพราะเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าถึงแม้เป็นเวลากลางคืนก็สามารถจับได้
4) ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีพยานหลักฐานว่านายชาญชัยได้กระทำความผิด
73. ในคดีอาญาเรื่องหนึ่งพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องว่าจำเลยได้กระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายอันเป็นเหตุให้นายอ๊อดได้รับอันตรายสาหัส นายอ๊อดผู้เสียหายประสงค์จะยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่นายอ๊อด ข้อใดถูกต้อง
1) นายอ๊อดไม่สามารถที่จะกระทำได้ เพราะความผิดที่อัยการฟ้องไม่ใช่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
2) นายอ๊อดไม่สามารถจะกระทำได้เพราะนายอ๊อดต้องไปฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเป็นคดีแพ่งแยกต่างหาก
3) นายอ๊อดสามารถที่จะกระทำได้แต่ต้องยื่นคำร้องก่อนเริ่มสืบพยานในกรณีที่ไม่มีการสืบพยานต้องยื่นก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี
4) นายอ๊อดสามารถที่จะกระทำได้แต่ต้องยื่นคำขอต่อพนักงานอัยการก่อน เมื่อพนักงานอัยการ
อนุญาตนายอ๊อดต้องยื่นต่อศาลก่อนมีคำวินิจฉัย
74. ร้อยตำรวจเอกเฉลิมได้เห็นนายสมบัติชิงทรัพย์ ร้อยตำรวจเอกเฉลิมจึงได้ดำเนินการจับกุม หลังจากทำการจับกุมแล้วร้อยตำรวจเอกเฉลิมได้ทำบันทึกการจับกุมไปตามความเป็นจริง แต่ในบันทึกการจับกุมนั้นปรากฏว่าพันตำรวจโทอำนาจได้มาลงลายมือชื่อในบันทึกการจับกุมโดยตนไม่ได้ร่วมจับกุม ข้อใดถูกต้อง
1) การจับไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่มีหมายจับ
การลงลายมือชื่อไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะตนเองไม่ได้ดำเนินการจับ
2) การจับไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่มีหมายจับ
การลงลายมือชื่อชอบด้วยกฎหมาย
3) การจับชอบด้วยกฎหมาย เพราะเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้า
การลงลายมือชื่อไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่ทำให้การจับนั้นเสียไป
4.จับในตอนแรกชอบด้วยกฎหมายเพราะถือว่าเป็นการจับในการกระทำความผิดซึ่งหน้า
การลงลายมือชื่อไม่ชอบด้วยกฎหมายและทำให้การจับในตอนแรกเสียไปด้วย
75. นายก้องถูกพันตำรวจโทพุฒิศักดิ์ดำเนินการจับกุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่มีหมายจับและไม่เข้าเหตุอื่นที่จะจับได้เมื่อดำเนินการจับกุมแล้วพันตำรวจโทพุฒิศักดิ์ได้ดำเนินการสอบสวนในระหว่างดำเนินการสอบสวนดังกล่าวนั้นพนักงานสอบสวนได้ขอฝากขัง และศาลอนุญาต ดังนี้ นายก้องจะร้องขอต่อศาลเพื่อจะปล่อยนายก้องโดยอ้างว่าการจับกุมไม่ชอบด้วยกฎหมายได้หรือไม่
1) ได้ เนื่องจากเป็นการจับกุมที่ไม่ชอบ ถึงแม้ต่อมาจะมีการฝากขังแต่ก็เกิดจากการจับที่ไม่ชอบ
2) ไม่ได้ เนื่องจากการจับกุมที่ไม่ชอบนั้น เมื่อศาลอนุญาตให้ฝากขังแล้วถือว่าการจับที่ไม่ชอบได้สิ้นสุดลง
3) ไม่ได้ เนื่องจากนายก้องไม่ใช่บุคคลที่มีอำนาจร้องขอให้ปล่อยได้
4) ไม่มีข้อใดถูก
76. นายก้องได้ขับรถชนนายโก้ตาย อัยการได้ฟ้องนายก้องเป็นจำเลยในความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและความผิดฐานขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดและความผิดฐานปิดบังเคลื่อนย้ายศพ อยากทราบว่าบิดาของนายโก้จะยื่นคำร้องขอเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการในความผิดฐานใดได้บ้าง
1)ประมาทเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตาย 2) ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
3) ปิดบังเคลื่อนย้ายศพ 4) ถูกทั้ง 1) และ 3)
77. นายหม่ำได้นำเด็กหญิงมุ้ยไปร่วมประเวณีโดยเด็กหญิงมุ้ยให้ความยินยอม พนักงานอัยการฟ้องนายหม่ำเป็นจำเลยในความผิดฐานข่มขืนเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี และความผิดฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี และความผิดฐานกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่น อยากทราบว่ามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กหญิงมุ้ยจะยื่นคำร้องขอเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ นายหม่ำจำเลยได้หรือไม่อย่างไร
1) ความผิดฐานข่มขืนเด็ก 2) ความผิดฐานพรากเด็ก
3) ความผิดฐานกักขังหน่วงเหนี่ยว 4) ถูกทุกข้อ
78. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้เสียหายมีอำนาจในการจัดการแทน
1) ผู้อนุบาลมีอำนาจฟ้องคดีแทนบุคคลวิตกจริตที่ศาลยังไม่สั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
2) ผู้พิทักษ์มีอำนาจฟ้องคดีแทนบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
3) มารดามีอำนาจฟ้องคดีแทนบุตรซึ่งเป็นผู้เยาว์
4) ไม่มีข้อใดถูก
79. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคำร้องทุกข์
1) ผู้เยาว์สามารถร้องทุกข์ได้
2) คำร้องทุกข์สามารถร้องทุกข์ด้วยวาจาได้
3) คำร้องทุกข์สามารถถอนได้ก่อนมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้น
4) เมื่อผู้เสียหายในความผิดหมิ่นประมาทตายเสียก่อนร้องทุกข์บิดาของผู้เสียหายสามารถร้องทุกข์แทนได้
80. ในกรณีผู้ต้องหาเป็นนิติบุคคลให้ออกหมายเรียกผู้จัดการของนิติบุคคลไปยังพนักงานสอบสวน ถ้าหากผู้จัดการไม่ดำเนินการตามหมายเรียกจะต้องดำเนินการเช่นใดกับผู้จัดการนิติบุคคลที่ได้ขัดขืนหมายเรียก
1) ให้ออกหมายเรียกผู้จัดการอีกครั้งหนึ่ง
2) ให้ออกหมายจับผู้จัดการที่ขัดขืนหมายเรียก
3) ให้ออกหมายขัง ผู้จัดการที่ขัดขืนหมายเรียก
4) ให้ออกหมายจำคุกแก่ผู้จัดการที่ขัดขืนหมายเรียก
81. ถ้าหากความผิดอาญาตามกฎหมายไทยเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรบุคคลใดไม่มีอำนาจที่จะเป็นผู้ดำเนินการรับผิดชอบสอบสวนความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร
1) พนักงานอัยการสูงสุด
2) พนักงานอัยการที่อัยการสูงสุดมอบหมาย
3) พนักงานสอบสวนที่ผู้รักษาการแทนอัยการสูงสุดมอบหมาย
4) ไม่มีข้อใดถูก
82. จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดสงขลา ได้กระทำผิดพยายามฆ่าโจทก์ในเขตพื้นที่ศาลอาญา โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลอาญา ระหว่างพิจารณาคดีปรากฏว่าประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์นี้มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดสงขลา อยากทราบว่าบุคคลใดขอโอนคดีไปยังศาลจังหวัดสงขลาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
1) โจทก์ 2) จำเลย 3) ศาล 4) ถูกทุกข้อ
83. นาย A ได้ยื่นคำร้องขอเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของเด็กชาย B ซึ่งเป็นบุคคลวิกลจริตศาลได้สั่งอนุญาตต่อมานาย A ฟ้องคดีซึ่งคดีอยู่ในระหว่างสืบพยานโจทก์ เด็กชาย B ถึงแก่ความตาย อยากทราบว่าข้อใดกล่าวถูกต้อง
1) นาย A สามารถดำเนินคดีต่อไปได้ ถ้าหากนาย A ต้องการ
2) ศาลต้องพิพากษายกฟ้องคดีของนาย A
3) ศาลต้องสั่งจำหน่ายคดีนาย A ออกจากสารบบความโดยเด็ดขาด
4) ศาลต้องจำหน่ายคดีของนาย A ไว้ชั่วคราว
84. นายก้องได้ใช้วัตถุระเบิดขว้างปามาที่นายแท่งและนายกอล์ฟเป็นเหตุให้ทั้งสองได้รับบาดเจ็บนายแท่งเป็นโจทก์ฟ้องคดีนายก้องเป็นจำเลยในความผิดฐานพยายามฆ่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1) พนักงานอัยการฟ้องคดีฐานพยายามฆ่าต่อจำเลยได้อีก
2) นายกอล์ฟฟ้องนายก้องเป็นจำเลยในข้อหาพยายามฆ่าได้อีก
3) นายกอล์ฟสามารถยื่นคำร้องเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการได้
4) นายกอล์ฟสามารถยื่นคำร้องเป็นโจทก์ร่วมกับนายแท่งได้
85. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1) พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอเป็นโจทก์ร่วมกับราษฎรได้ก่อนมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้น
2) ในความผิดอาญาแผ่นดินสามารถยื่นคำร้องขอถอนฟ้องได้ก่อนมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้น
3) จำเลยจะยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การต้องยื่นคำร้องก่อนคำพิพากษาของศาลชั้นต้น
4) โจทก์สามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิ่มเติมโทษจำเลยได้ก่อนคำพิพากษาของศาลชั้นต้น
86. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับลายมือชื่อโจทก์ในเรื่องการทำคำฟ้อง
1) โจทก์แต่งทนายและมอบอำนาจให้ทนายความลงลายมือชื่อแทนโจทก์ในศาลชั้นต้นได้
2) โจทก์แต่งทนายและมอบอำนาจให้ลงลายมือชื่อในคำฟ้องอุทธรณ์ได้
3)โจทก์แต่งทนายและมอบอำนาจให้ทนายความลงลายมือชื่อในคำร้องขอเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการได้
4) ไม่มีข้อใดถูก
87. โจทก์ฟ้องคดีวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 โดยบรรยายฟ้องว่าเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2552 เวลากลางคืนหลังเที่ยง ซึ่งบ้านจำเลยอยู่ตำบลเดียวกับโจทก์ จำเลยได้บังอาจเข้ามาในบ้านโจทก์โดยปราศจากเหตุอันควรและได้ขโมยสร้อยคอทองคำหนัก 5 บาท ของโจทก์ไปโดยทุจริตขอให้ลงโทษจำเลยตามมาตรา 334, 335 (1), (8), 362, 365 อยากทราบว่าการบรรยายฟ้องของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในลักษณะใด
1) การบรรยายฟ้องไม่ถูกต้องว่าด้วยวันเวลา
2) การบรรยายฟ้องเคลือบคลุม
3) การบรรยายฟ้องขาดองค์ประกอบความผิด
4) การบรรยายฟ้องขาดสถานที่กระทำผิด
88. พนักงานอัยการโจทก์ฟ้องจำเลยว่าได้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท ศาลชั้นต้นได้สั่งไต่สวนมูลฟ้องและสั่งว่าคดีไม่มีมูล ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1) อัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนมูลฟ้องใหม่ได้
2) อัยการสามารถยื่นอุทธรณ์ว่าคดีไม่มีมูลได้
3) อัยการไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ว่าคดีมีมูล
4) ไม่มีข้อใดถูก
89. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาในวิธีพิจารณาความอาญา
1)จำเลยเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ในวันพิจารณาก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามเรื่องทนายความก่อนว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีให้ศาลจัดให้
2) ถ้าหากโจทก์ไม่มาในนัดสืบพยานของโจทก์ในนัดที่ 2 ศาลสั่งยกฟ้องเพราะโจทก์ขาดนัดได้
3)ในคดีราษฎรเป็นโจทก์ศาลสามารถรับฟังพยานหลักฐานชั้นไต่สวนมูลฟ้องประกอบกับ
พยานหลักฐานอื่นได้
4)ในคดีที่มีอัตราโทษขั้นต่ำ 5 ปี ขึ้นไปแม้จำเลยจะรับสารภาพโจทก์ก็ยังมีหน้าที่นำพยานเข้าสืบ เพื่อให้ศาลเห็นว่าการกระทำของจำเลยมีความผิด
90. ปัญหาใดต่อไปนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมาย
1) จำเลยอุทธรณ์ให้ศาลลดโทษจำเลย
2) จำเลยอุทธรณ์ว่าการกระทำของจำเลยมิได้กระทำผิด
3) จำเลยอุทธรณ์ว่าศาลรับฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวน
4) จำเลยอุทธรณ์ว่าคดีที่โจทก์นำมาฟ้องขาดอายุความ
กฎหมายลักษณะพยาน
91. นายดำตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาเรื่องหนึ่ง และนายดำยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหามาแต่ต้น ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนที่พนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนการสอบสวนเสนอพนักงานอัยการ พนักงานสอบสวนเห็นว่าพยานหลักฐานในคดีแน่นหนาเพียงพอที่จะลงโทษนายดำได้ แม้นายดำจะให้การปฏิเสธก็ตาม พนักงานสอบสวนจึงได้ทำการสอบปากคำนายดำผู้ต้องหาอีกครั้ง ในการสอบสวนปากคำครั้งนี้พนักงานสอบสวนได้แนะนำนายดำว่า นายดำควรรับสารภาพเพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการขอความกรุณาจากศาลเมื่อถูกฟ้อง เพราะหากนายดำยังยืนยันให้การปฏิเสธในชั้นนี้ แม้จะไปรับสารภาพในชั้นศาล นายดำก็คงจะต้องถูกลงโทษสถานหนักแน่ ที่สุดนายดำยอมให้การรับสารภาพตามคำแนะนำของพนักงานสอบสวน
ดังนี้ คำรับสารภาพในชั้นสอบสวนของนายดำใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้หรือไม่
1. รับฟังไม่ได้ เพราะเกิดจากล่อลวง
2. รับฟังไม่ได้ เพราะไม่ได้เต็มใจจะรับสารภาพ
3. รับฟังได้ เพราะไม่ได้เกิดจากการล่อลวง
4. รับฟังได้ เพราะเนื่องจากคำรับสารภาพรับฟังได้ทุกกรณี
92. พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้อง นายสุวรรณ เป็นจำเลยต่อศาลอาญาฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา จำเลยให้การปฏิเสธ พนักงานอัยการโจทก์ได้นำพยานอื่นเข้าสืบหมดแล้วคงเหลือ นายเพชรประจักษ์พยานคนเดียวในคดี ซึ่งพนักงานสอบสวนไม่สามารถนำตัวมาเบิกความต่อศาลได้ เพราะนายเพชรเมื่อได้รับหมายเรียกแล้วจงใจไม่มาศาล ข้อใดถูกต้อง
1) ศาลมีอำนาจเลื่อนการพิจารณาและออกหมายจับได้
2) ศาลต้องเลื่อนการพิจารณาแต่จะออกหมายจับไม่ได้
3) ศาลต้องเลื่อนการพิจารณาออกไปและรอจนกว่าพยานจะมาเบิกความเอง
4) ศาลต้องออกหมายเรียกอีกครั้งหนึ่ง
93. ในคดีอาญาเรื่องหนึ่ง พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายดำเป็นจำเลยที่ 1 และนายแดงเป็นจำเลยที่ 2 ต่อมาในวันสืบพยานโจทก์นัดแรก พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอถอนฟ้องนายแดงจำเลยที่ 2 ศาลอนุญาตและมีคำสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะนายแดง จำเลยที่ 2 ต่อมาพนักงานอัยการได้ระบุอ้างนายแดงเป็นพยานโจทก์เพิ่มเติม โดยมิได้มีการสอบสวนนายแดงไว้ในฐานะพยาน
ดังนี้ พนักงานอัยการจะนำสืบนายแดงเป็นพยานในคดีได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และศาลจะรับฟังคำเบิกความของนายแดงได้หรือไม่
1) พนักงานอัยการนำสืบนายแดงไม่ได้
ศาลรับฟังคำเบิกความของนายแดงไม่ได้
2) พนักงานอัยการนำสืบนายแดงได้
ศาลรับฟังคำเบิกความของนายแดงได้
3) พนักงานอัยการนำสืบนายแดงไม่ได้
ศาลรับฟังคำเบิกความของนายแดงได้
4) พนักงานอัยการนำสืบนายแดงได้
ศาลรับฟังคำเบิกความของนายแดงไม่ได้
94. เดิมพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายดำเป็นจำเลยในคดีอาญาแล้วถอนฟ้องโดยอ้างว่าฟ้องผิดตัว ต่อมาพนักงานอัยการได้ฟ้องนายแดงและนายเขียวเป็นจำเลยในความผิดเดียวกัน นายเขียวให้การรับสารภาพ ศาลมีคำพิพากษาลงโทษนายเขียวในความผิดดังกล่าวแล้ว และมีคำสั่งให้โจทก์แยกฟ้องนายแดงเป็นคดีใหม่ คดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายแดงอยู่ระหว่างการสืบพยาน ดังนี้ พนักงานอัยการโจทก์จะอ้างนายดำและนายเขียวเป็นพยานในคดีที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องนายแดงได้หรือไม่
1) พนักงานอัยการ อ้างนายดำเป็นพยานได้
พนักงานอัยการ อ้างนายเขียวเป็นพยานได้
2) พนักงานอัยการ อ้างนายดำเป็นพยานได้
พนักงานอัยการ อ้างนายเขียวเป็นพยานไม่ได้
3) พนักงานอัยการ อ้างนายดำเป็นพยานไม่ได้
พนักงานอัยการ อ้างนายเขียวเป็นพยานไม่ได้
4) พนักงานอัยการ อ้างนายดำเป็นพยานไม่ได้
พนักงานอัยการ อ้างนายเขียวเป็นพยานได้
95. นายหาญถูกจ่าสิบตำรวจหายบุกเข้าจับกุมตัวในบ้านพัก ในข้อหาชิงทรัพย์ของนายเก่งโดยไม่มีหมายจับและหมายค้นอันเป็นการจับและค้นที่ไม่ชอบ นายหาญให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมว่าได้ชิงทรัพย์ของนายเก่งไปจริงโดยได้ลงชื่อรับสารภาพในบันทึกการจับกุมไว้ด้วยในชั้นสอบสวน นายหาญให้การรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนอีกครั้งหนึ่งโดยได้เล่าด้วยว่าได้นำอาวุธมีดที่ใช้ในการกระทำผิดไปฝังดินซ่อนไว้ที่โคนต้นมะม่วงหลังบ้านของตน พนักงานสอบสวนมิได้แจ้งเตือนให้นายหาญทราบเลยว่าคำให้การชั้นจับกุม และชั้นสอบสวนของนายหาญอาจถูกใช้เป็นพยานหลักฐานยันนายหาญในชั้นศาลได้ ต่อมาเมื่อนายหาญถูกพนักงานอัยการฟ้องในข้อหาชิงทรัพย์ กลังให้การปฏิเสธ และขอต่อสู้คดี พนักงานอัยการขอนำตัวจ่าสิบตำรวจหายพร้อมบันทึกการจับกุมและพนักงานสอบสวนพร้อมบันทึกคำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนรวมทั้งมีดพกของกลางเข้าสืบ นายหาญโต้แย้งว่าพยานหลักฐานดังกล่าวทั้งหมดรับฟังไม่ได้ ข้ออ้างของนายหาญฟังขึ้นหรือไม่
1) พนักงานสอบสวนพร้อมบันทึกคำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลไม่ได้
มีดพกของกลางรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ จ่าสิบตำรวจหายและบันทึกการจับกุมรับฟังไม่ได้
2) พนักงานสอบสวนพร้อมบันทึกคำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลไม่ได้
มีดพกของกลางรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ จ่าสิบตำรวจหายและบันทึกการจับกุมรับฟังไม่ได้
3) พนักงานสอบสวนพร้อมบันทึกคำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้
มีดพกของกลางรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ จ่าสิบตำรวจหายและบันทึกการจับกุมรับฟังได้
4) พนักงานสอบสวนพร้อมบันทึกคำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาล
ไม่ได้ มีดพกของกลางรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ จ่าสิบตำรวจหายและบันทึกการจับกุมรับฟังได้
96. นายเก่งเบิกความเป็นพยานโจทก์ในคดีอาญา เมื่อเบิกความเสร็จแล้ว จึงปรากฏต่อศาลว่านายเก่ง ยังมิได้สาบานตน ศาลชั้นต้นจึงให้นายเก่งมาสาบานตนและบันทึกว่านายเก่งเบิกความไปแล้วก่อนสาบานเป็นความจริงทุกประการ กรณีหนึ่ง หรือคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ปรากฏต่อศาลอุทธรณ์ว่านายเก่ง ยังมิได้สาบานตนเลย ศาลอุทธรณ์จึงพิพากษายกคำพิพากษาของศาลชั้นต้นให้ดำเนินการพิจารณาใหม่ให้ถูกต้อง แล้วพิพากษาใหม่ ศาลชั้นต้นให้นายเก่งมาสาบานตนแล้วให้การเพียงว่าคำให้การครั้งก่อนที่ไม่ได้สาบานนั้นถูกต้องกับความจริง อีกกรณีหนึ่ง ดังนี้ ทั้งสองกรณีข้างต้นศาลจะรับฟังคำเบิกความของนายเก่งได้เพียงใด หรือไม่
1. รับฟังคำเบิกความได้ทั้งสองกรณี
2. รับฟังคำเบิกความไม่ได้ทั้งสองกรณี
3. กรณีที่ 1 รับฟังคำเบิกความได้ กรณีที่ 2 รับฟังคำเบิกความไม่ได้
4. กรณีที่ 1 รับฟังคำเบิกความไม่ได้ กรณีที่ 2 รับฟังคำเบิกความได้
97. คดีอาญาเรื่องหนึ่ง พนักงานอัยการโจทก์จะนำพยานปากหนึ่งเข้าสืบ จำเลยคัดค้านว่าพยานปากนี้ พนักงานสอบสวนมิได้ทำการสอบสวน และทั้งพนักงานอัยการก็มิได้เรียกมาซักถามจดปากคำไว้ด้วย และนำเข้าสืบไม่ได้ ศาลสอบโจทก์ โจทก์รับว่าเป็นความจริงตามที่จำเลยคัดค้าน ดังนี้ ข้อคัดค้านของจำเลยฟังขึ้นหรือไม่
1. ฟังขึ้น เพราะพยานปากนั้นไม่มีการสอบสวนห้ามมิให้พนักงานอัยการฟ้อง
2. ฟังขึ้น เพราะพนักงานอัยการไม่เรียกพยานมาซักถาม
3. ฟังไม่ขึ้น เพราะไม่มีกฎหมายบังคับว่าพยานของพนักงานอัยการโจทก์จะต้องเป็นพยานที่สอบสวนไว้
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
98. นายสมบัติกับนายสมบูรณ์เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ถูกจับกุมและสอบสวนในความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ระหว่างทำบันทึกการจับกุมและควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจพนักงานสอบสวนได้ข่มขู่ให้คนทั้งสองรับสารภาพ แต่คนทั้งสองไม่ยอมให้การรับสารภาพ เมื่อพนักงานสอบสวนจะทำการสอบปากคำนายสมบัติ นายสมบัติหวาดกลัวว่าจะถูกทำร้ายให้ต้องรับสารภาพและไม่สามารถจัดหาทนายความและบุคคลอื่นมาฟังการสอบปากคำตนได้ นายสมบัติจึงขอให้นายสมบูรณ์ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำแต่พนักงานสอบสวนไม่อนุญาตโดยให้เหตุผลว่าคนทั้งสองเป็นผู้ต้องหาคดีเดียวกันหากให้ร่วมฟังการสอบปากคำจะทำให้เสียรูปคดีได้ พนักงานสอบสวนมีอำนาจที่จะไม่อนุญาตให้นายสมบูรณ์เข้าฟังการสอบปากคำได้หรือไม่
1) ได้ เพราะเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวน
2) ได้ แต่จะใช้สำนวนการสอบสวนดังกล่าวใช้ยันจำเลยในชั้นพิจารณาไม่ได้
3) ไม่ได้ เพราะเป็นกรณีให้การในฐานะผู้ต้องหาต่อหน้าผู้ต้องหาอื่นห้ามไม่ให้รับฟัง
4) ไม่ได้ เพราะถือเป็นสิทธิของผู้ต้องหา
99. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับพยานบุคคล
1) พระมหากษัตริย์ได้รับเอกสิทธิ์เมื่อได้รับหมายเรียกแล้วไม่ต้องไปศาลตามหมายเรียก
2) พระมหากษัตริย์ไม่สามารถจะอ้างเป็นพยานได้
3) พระมหากษัตริย์เวลาเบิกความเป็นพยานในชั้นศาลต้องปฏิญาณหรือสาบานตน
4) พระมหากษัตริย์ห้ามมิให้ศาลออกหมายเรียก
100. ถ้าตำรวจชั้นผู้ใหญ่เห็นว่าเป็นการจำเป็นในการสอบสวนที่จะต้องมีการตรวจศพ ถ้าศพนั้นได้บรรจุหรือฝังแล้ว อยากจะทราบว่าตำรวจชั้นผู้ใหญ่มีอำนาจอย่างไร
1) ให้เอาศพนั้นให้ผู้ชำนาญการพิเศษตรวจ
2) ให้เอาศพนั้นให้พยานผู้เชี่ยวชาญตรวจ
3) ไม่มีอำนาจจัดการใด ๆ เกี่ยวกับศพนั้นเลย
4) ถ้าจะตรวจศพจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตจากศาล

เฉลย
66. 2

67. 2

68. 3

69. 4

70. 1

71. 4

72. 1

73. 3

74. 3

75. 2

76. 1

77. 4

78. 2

79. 3

80. 2

81. 4

82. 1

83. 1

84. 4

85. 1

86. 1

87. 2

88. 3

89. 1

90. 4

91. 3

92. 1

93. 2

94. 1

95. 1

96. 3

97. 3

98. 4

99. 4

100. 2
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้