ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบตำรวจนายร้อยสัญญาบัตร ที่ออกบ่อยๆ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบตำรวจนายร้อยสัญญาบัตร ที่ออกบ่อยๆ

แชร์กระทู้นี้

พ.ร.บ.ตำรวจ1. ผู้ที่จะเป็นเลขา ก.ต.ช. จะต้องมียศระดับใด                                   


ตอบ พล.ต.ท.

2. หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดวันหยุดนอกเหนือจากครม.               
          
ตอบ ก.ต.ช.
3. 
ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย                                                                   
ตอบ   ให้ออก

4. 
การออกจากตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมีอายุกี่ปี                                     
ตอบ   อายุ
70  ปี
5. 
ไม่ใช่คุณสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิ                       
 
ตอบ วุฒิปริญญาตรี (ม.20)
6. 
กรรมการ 6 คน ร้องให้ประชุม ต้องประชุมภายในกี่วัน
ตอบ 
7 วัน
7. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ตร. มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี                                                    
ตอบ
  4 ปี
8. 
กรณี ก.ตร.เห็นว่าไม่ปฏิบัติตาม  จะต้องแจ้งต่อใคร                     
ตอบ   
นายกรัฐมนตรี
9. 
ข้อใด ไม่ใช่ วินัยร้ายแรง                                         
ตอบ   แตกสามัคคี

10. 
ข้อใดคือการทำทัณฑกรรม                                                               
ตอบ  ทำงานโยธา

11. 
รตอ. รอง สว.สส. ขอลาออก ต้องยื่นต่อใคร 
ตอบ  สว.สส.

12. 
ให้หน่วยงานใดตรวจสอบงบการเงินและบัญชี
 
ตอบ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
13. 
ประธาน ส่วนภูมิภาคคือใคร                                                           
ตอบ   ร.ต.อ.

14. 
ระยะเวลาเท่าไร

ตอบ  ภายใน 60 วันนับจากวันที่ทราบ

15. การนับระยะเวลาวันหยุด ทำอย่างไร                                                                             
ตอบ
  ถ้าวันสุดท้ายแห่งระเวลาตรงวันหยุดราชการให้นับวันเริ่มทำการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลานั้น
16. 
ใครมีหน้าที่ในการสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหา 
ตอบ  นำทนายหรือที่ปรึกษาเข้าได้ไม่เกิน 1 คน 
17. 
ข้าราชการต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและยืดมั่นในศีลธรรม

ตอบ  เกิดมลทินมัวหมองต่อตำแหน่งหน้าที่

18. ข้อใด ไม่ใช่ ค่านิยมหลัก                                 
 
ตอบ   ข่มใจตัวเอง 
19. 
ผู้มีอำนาจให้คำปรึกษาและแนะนำ คือใคร                  
ตอบ  จเรตำรวจแห่งชาติ

20. 
การประเมินบนพื้นฐาน มีจุดมุ่งหมายอะไร                                  
ตอบ   ผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักจำหน่ายเอกสารข้อสอบ
นายตำรวจสัญญาบัตร 
กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย

- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553

- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสัญญาบัตร_อก_ 2555 _11 มี.ค. 55_

- แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง

- แนวข้อสอบ ตำรวจแห่งชาติ _ฉบับที่ 2_  พ.ศ. 2554

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
        - แนวข้อสอบการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
        - แนวข้อสอบตำรวจสายอำนายการ ที่ออกบ่อยๆ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ

- แนวข้อสอบภาษาไทย
       - แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

จำหน่ายเอกสารข้อสอบนายตำรวจสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม  

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย

- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง

- แนวข้อสอบ ตำรวจแห่งชาติ _ฉบับที่ 2_  พ.ศ. 2554

- แนวข้อสอบ ป.วิอาญา.M

แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

แนวข้อสอบกฎหมายอาญา

แนวข้อสอบเก่าตำรวจสัญญาบัตร_ปป_ 2555 _11 มี.ค. 55_

แนวข้อสอบเก่าสายปราบปราม ที่เคยออก

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ

แนวข้อสอบวิชาประมวลกำหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
phitsamai108 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอแนวข้อสอบตำรวจเก่า
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    หน่วยงานใดเป็นผู้ประเมินความคุ้มค่า
ตอบ   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับ สำนักงบประมาณ
2.    ลำดับขั้นตอนการทำแผนได้ถูกต้อง คือ
ตอบ  นโยบายรัฐบาล         แผนบริหารราชการแผ่นดิน        แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี
3.    ข้อใดไม่เป็นการลดขั้นตอน
ตอบ   การเพิ่มตำแหน่ง
4.    ปลัดกระทรวงมีหน้าที่อะไร
ตอบ    ศูนย์บริการร่วมในการบริหารงานในกระทรวง รับนโยบายจากรัฐมนตรี
5.    ส่วนราชการหลายส่วนราชการเกี่ยวข้องกันอย่างไร
ตอบ   มีการบูรณาการร่วมกัน
6.    ส่วนราชการมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน 15 วัน
ตอบ    ประกาศ กำหนดระยะเวลาการพิจารณาไว้ให้ส่วนราชการอื่นทราบ
7.    กำหนดความลับได้เท่าที่จำเป็น
ตอบ    คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบตำรวจสัญญาบัตร สาย ปป. ปี 55

กฎหมายอาญา ๓๕ คะแนน
ข้อ ๑. การร้องคืนของกลาง ข้อใดผิด ตอบ นายเตชินเจ้าของของกลางที่ศาลสั่งริบของศุลกากร
ข้อ ๒. ความหมายของข่มขืนกระทำชำเราตามวรรคหนึ่งหมายถึงข้อใด ..หญิงก็เป็นตัวการข่มขืนกระทำชำเราชาย
ข้อ ๓. หญิงนัดไปเคลียร์ ขาดเจตนาทั้งบุกรุกและอนาจาร เพราะมีเหตุอันควรให้เข้าไป
ข้อ ๔. ใช้ปืนลูกซองสั้นยิง....แต่ไปถูกอีกคนหนึ่ง...พยายามฆ่า และ พยายามฆ่าโดยพลาด
ข้อ ๕. ส.ต.อ..ทำหน้าที่ธุรการ..ไปจับกับผู้กระทำความผิดอาญา..จับได้ไม่ต้องขออนุญาต
ข้อ ๖. ข้อใดเป็นหน่วงเหนี่ยวกักขัง ตอบ ม.310 ฎ.1514/2532 หญิงหนึลงไปในบ่อไม่กล้าขึ้นมาเพราะกลัวจำเลยจะทำร้ายเอาเป็นการหน่วงหนียวกักขัง
ข้อ ๗. ข้อใดไม่ใช่โทษตาม ป.อาญา …ที่มีคำว่า..กักกัน
ข้อ ๘. กรณีไม่ใช่ฆ่าบุพการี ตาม ป.อ. มาตรา ๒๘๙(๑) ๑.เอกฆ่าปู่ ๒.เอกฆ่าบิดานอกสมรส ๓.เอกฆ่าทวด ๔.เอกฆ่ายาย ตอบ เอกฆ่าทวด ตาม ป.อ. มาตรา ๒๘๙(๑) ในมาตรานี้หมายถึงบิดามารดาตามข้อเท็จจริง(ฎีกา ๑๓๘๔/๒๕๑๖):ยายเป็นบุพการี (ฎีกา ๗๖/๒๕๔๒)
ข้อ ๙. ข้อใดเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน..... ตำรวจเฮงซวย
ข้อ ๑๐. ส.ต.อ.จับ..แล้วเรียกรับเงิน ผิดฐานใด (จับแล้วเรียก 149)
ข้อ ๑๑. จ.ส.ต.จับผู้กระทำความผิด...ต่อมา ด.ต. เรียกเงินจากผู้ต้องหามาให้ จ.ส.ต. เพื่อปล่อยตัว จ.ส.ต.รับ ไว้ ทั้งสองผิดฐานใด...ตอบ จ่าผิด 149 ดาบไม่ผิด 157
ข้อ ๑๒. ขับรถเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกให้หยุดแล้ว ไม่หยุด มีการขับรถไล่ติดตาม เพื่อดิ้นรนหลบหนี้ ผิดต่อสู้ขัดขวาง จพง.หรือไม่ ..ไม่ผิดต่อสู้
ข้อ ๑๓. ข้อใดเป็นการปลอมเอกสาร ตอบ เอารูปไปปิดที่บัตรประชาชนผู้อื่น
ข้อ ๑๔. เสือไล่กัดพังประตูหนีเข้าไปในบ้านคนอื่น... (อ้างจำเป็น ไม่ต้องรับโทษ)
ข้อ ๑๕. ข้อใดเป็นความผิดซึ่งหน้า...ตำรวจแอบเห็นคนนั่งเล่นการพนันในบ้าน
ข้อ ๑๖. ชุลมุน ม.299 ตอบ ระหว่างบุคคลตั้งแต่ สามคนขึ้นไป
ข้อ ๑๗. ไม่ใช่ทุพพลภาพ ตอบ ทุพพลภาพเจ็บป่วยด้วยอาการทุกขเวทนา
ข้อ ๑๘. ฟันคนที่ตายไปแล้ว 1 ครั้งเลือดออก ตอบ..ว่า ไม่ผิดทำร้ายร่างกาย
ข้อ ๑๙. โทรเเจ้ง 191 ส.ต.ต.รับ เเจ้งว่ามีคนวางระเบิด ตอบ ม.173 รู้ว่ามิได้มีการกระทำผิดเกิดแจ้งข้อความว่ามีเกิดขึ้น
ข้อ ๒๐. เติมน้ำมัน ไม่มีเงิน มีแต่ลูกเหล็กกลมๆ ตอบความผิดฐานลักทรัพย์
ข้อ ๒๑. จับตาม พรบ. ตรวจคนเข้าเมือง เเล้วเรียกรับ ตอบ ผิด 149
ข้อ ๒๒. ข้อใดผิดลักทรัพย์
ข้อ ๒๓. ขู่ฟ้าที่เป็นผู้จัดการจะเปิดเผยความบริษัท ตอบ กรรโชกและรีดทรัพย์
ข้อ ๒๔. เห็นตำรวจไล่คนร้ายเรียกจับค่าไถ่คิดว่าเป็นคนร้ายตะโกนว่าตำรวจมา2คันรถ ตอบไม่ผิด
ข้อ ๒๕. วางเด็กไว้แล้วเด็กเดินเข้าบ้านนายเขียวสุนัขกัดเด็กนายเขียวผิดอะไร ตอบไม่ผิด
ข้อ ๒๖. ข้อใดไม่เป็นรับของโจร ตอบลักไก่แล้วแกงกิน
ข้อ ๒๗. แจ้งความเท็จ ตอบผิดเมื่อแจ้งความเท็จอาญาต่อ พนักงานสอบสวน
ข้อ ๒๘. ไม่ชอบพตท. เอาน้ำมัน 12 ปีบ ราดพื้น จุดธูปไว้เหลือ 1 ซ.ม.มีคนเห็นดับทัน .. ผิดพยายามวางเพลิง ๒๑๘,๘๐
ข้อ ๒๙. ปลอมแปลงเงินตราครับ ข้อใดถูก 1.นำเงินเหรียญบาทไปทำเป็นเหรียญ 20 2.นำเหรียญ 2 บาทไปทำเป็นเงินสมัย ร.5 3. 4.เหรียญบาทเอาเนื้อโลหะออกต่อมาเปลี่ยนใจหลอมโลหะใส่กลับ
ข้อ๓๐. แต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานโรงพิมพ์ โรงพิมพ์ไม่ใช่ส่วนราชการ อธิบดี ยักยอก ตอบไม่ผิด
ข้อ ๓๑. เคยจดทะเบียนสมรสแล้วและได้หย่าแล้ว มาขอจดทะเบียนสมรสกับคนใหม่ แจ้งกับเจ้าพนักงานว่าไม่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน ไม่ผิดอาญา 137 และ 267 ครับ ฎีกา 1237/2544
ข้อ ๓๒. ข้อใดถูกต้อง ศาลพิพากษาจำคุก นำโทษที่รอไว้ ๑๐ คดีมาบวกตามคำขอให้บวกโทษเพียง ๑ คดี
ข้อ ๓๓. ผู้ใดจัดสถานที่ประชุม อั้งยี่ ซ่องโจร... ตอบ รับโทษเสมือนอั้งยี่ ซ่องโจร
ข้อ ๓๔. ขณะเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี ประชาชนยืนตรง แต่จำเลยกล่าวว่า "เฮ้ย เปิดเพลงอะไรโว้ยฟังไม่รู้เรื่อง" และไม่ยืนตรง เป็นถ้อยคำที่ผิด ม.112
ข้อ ๓๕. อายุความ ...อัตราโทษ ไม่เกิน 2 ปี... ตอบ ม.95(3) โทษ จำคุกกว่า 1 ปีถึง 7 ปี อายุความ 10ปี
กม.วิธีพิจารณาความอาญา ๓๕ คะแนน
ข้อ ๑. ข้อใดไม่ใช่สิ่งของ ...ตอบ อาคารที่พักอาศัย ม. ๒(๑๘) “สิ่งของ” หมายความถึงสังหาริมทรัพย์ใด ซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีได้..อาคารที่พักอาศัยเป็นอสังหาริมทรัพย์จึงไม่ใช่สิ่งของตามมาตรานี้
ข้อ ๒. ควบคุม..ข้อใดกล่าวถูกต้อง ตอบ ม. ๒(๒๑) “ควบคุม” หมายความถึงการควบคุมหรือกักขังผู้ถูกจับโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในระหว่างสืบสวนและสอบสวน
ข้อ ๓. ผู้ใดไม่มีอำนาจขอ หมายค้น จับ...ตอบ พนักงานอัยการ ม.๕๙ วรรคสองบัญญัติว่า ต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับสามขึ้นไป หรือหากเป็นตำรวจต้องเป็นตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ข้อ ๔. ข้อใดมิใช่เหตุที่จะออกหมายจับ...ตอบ กระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างต่ำ ๓ ปี.. ม.๖๖ อัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสามปี..
ข้อ ๕. ข้อใดถือเป็นคำร้องทุกข์...ตอบ แจ้งต่อพนักงานสอบสวนยังไม่ได้ลงบันทึกประจำวันก็เป็นคำร้องทุกข์แล้ว
ข้อ ๖. เกิดเรื่องที่พิจิตร พงส.มาสอบที่นครสวรรค์...ตอบ ได้ พงส.สอบที่ใดเวลาใดก็ได้ ม.๑๓๐ “ให้เริ่มทำการสอบสวนโดยมิชักช้า จะทำการในที่ใด เวลาใด แล้วแต่จะเห็นสมควร..”
ข้อ ๗. ผู้ใดไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยในกรณีควบคุมโดยมิชอบ..(ม. ๙๐) ตอบ ผู้เสียหาย
ข้อ ๘. ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่ผู้ต้องหามีอายุไม่เกินสิบแปดปีให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาก่อนเริ่มถามคำให้การ ..การนับอายุให้นับในวันใด..
ตอบ ในวันที่แจ้งข้อหา
ข้อ ๙. ข้อใดถูกต้อง ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกหากมีความจำเป็นต้องใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดที่เป็นประเด็นสำคัญแห่งคดี ให้ศาลสั่งให้ทำการตรวจพิสูจน์บุคคล วัตถุ หรือเอกสารใด ในทางวิทยาศาสตร์หากคู่ความฝ่ายใดไม่ยินยอม..ตอบ ให้สันนิษฐานข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่คู่ความฝ่ายตรงข้ามกล่าวอ้าง
ข้อ ๑๐. ในกรณีที่จะต้องมีการชันสูตรพลิกศพ ให้พนักงานสอบสวนและแพทย์ทำรายงานแนบท้ายบันทึกรายละเอียดแห่งการชันสูตรพลิกศพให้เสร็จภายใน ๗ วัน ถ้ามีความจำเป็นขอขยายเพิ่มได้กี่วัน..ตอบ ๓๐ วัน
ข้อ ๑๑. พยานให้การกับพนักงานสอบสวนว่า ผู้ต้องหาไม่ได้เป็นคนกระทำความผิด แต่พนักงานสอบสวนบอกว่าเรื่องนี้มีพยานหลักฐานชัดเจนว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระทำผิด ดังนี้การกระทำของพงส.เป็น...ตอบ พูดตักเตือน
ข้อ ๑๒. ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินกว่าหกเดือนแต่ไม่ถึงสิบปีหรือปรับเกินกว่าห้าร้อยบาท...ศาลมีอำนาจสั่งขังหลายครั้งติดๆกันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน ๑๒ วัน และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน ๔๘ วัน
ข้อ ๑๓. พงส.สอบสวนครั้งเเรกเเจ้งสิธิถูกต้อง ส่งสำนวนอัยการ อัยการให้สอบสวนเพิ่มเติม ครั้งหลังพงส. สอบสวน พงส.สอบปากคำผู้ต้องหาไปแล้ว อัยการสั่งให้สอบเพิ่มเติม ถ้าพงส.สอบสวนผู้ต้องหาเพิ่มเติมโดยไม่แจ้งสิทธิใหม่อีกครั้ง จะทำให้สำนวนเป็นอย่างไร ?... เสียไป เฉพาะส่วนสอบสวนเพิ่มเติม
ข้อ ๑๔.ให้แดงดื่มยาพิษที่บ้านของแดงซึ่งอยู่ในเขต สน.ดอนเมือง ต่อมา แดงถูกนำส่งโรงพยาบาลประชาชื่น ในเขต สน.ประชาชื่น แล้วถึงแก่ความตายที่โรงพยาบาล สน.ประชาชื่นไม่มีอำนาจสอบสวน เพราะการถึงแก่ความตายนั้นเป็นผลของความผิด มิใช่ท้องที่ที่ความผิดเกิด หากแต่ สน.ดอนเมืองอันเป็นสถานที่ที่วางยาพิษต่างหากเป็นสถานที่ที่ความผิดเกิด สน.ดอนเมือง แต่ ถูกจับกุมท้องที่ ทุ่งมหาเมฆท้องที่ใดมีอำนาจสอบสวน ?...สน.ดอนเมือง
ข้อ ๑๕. ผู้ให้ขุดศพเด็ก 2000 คน ได้ คือ ศาลหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ครับ วิ อาญา มาตรา 244
ข้อ ๑๖. ที่ใดเป็นที่รโหฐาน (ห้องพักในบ้านพัก)
ข้อ ๑๗. นายดำผู้เช่าซื้อรถได้รับมอบอำนาจจากบริษัทรถให้มาร้องทุกข์ ลักทรัพย์ ต่อมาได้รถคืนจะถอนคำร้องทุกข์ได้หรือไม่?
ตอบ ไม่ได้เพราะไม่มีอำนาจ (บริษัทมอบให้มาร้องทุกข์ไม่ได้ถอนคำร้องทุกข์ ดำไม่ใชผู้เสียหายที่แท้จริง)
ข้อ ๑๘. ฟ้องคดีอาญาชนะคดีแล้วศาลลงโทษจำคุกและชดใช้ค่าเสียหายแต่จำเลยเบี้ยวโจทก์จะฟ้องบังคับคดีอย่างไร
ข้อ ๑๙. เจ้าพนักงานแกเลขบ้านแล้วเจอเฮโรอินของกลางตอบคนไม่ชอบเฮโลอินใช้เป้นพยานได้
ข้อ ๒๐. ปรับไม่เกิน 20000 มีโทษปรับอย่างเดียว พนักงานสอบสวน ปรับ 8000...ปรับไม่ชอบคดีอาญาไม่ระงับ ตาม ม.๓๙(๓)
ข้อ ๒๑. อัยการฟ้องคดีฆ่าคนตายและมีอาวุธปืน นายดำบุตรร้องขอเป็นโจทก์ร่วมอัยการก่อนศาลพิจารณา ตอบ ได้เฉพาะฆ่าเท่านั้น พรบ.อาวุธปืนไม่ได้ (รัฐเป็นผู้เสียหาย)
ข้อ ๒๒. อัยการเรียกทรัพย์หรือราคา
ข้อ ๒๓. ราษฎรจับผู้ต้องหาเล่นการพนัน (จับไม่ได้ตามบัญชีแนบท้าย)
ข้อ ๒๔. ข้อใดมิใช่เหตุออกหมายปล่อย..ตอบ เมื่อได้รับพระราชทานอภัยโทษ ดู ม.๗๕ “..ได้รับพระราชทานอภัยโทษให้ปล่อย.. หรือมีกฎหมายยกว้นโทษม.๗๔(๒)เมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบขอให้ศาลปล่อย
ข้อ ๒๕. นางศรีตัง ศาลจะลงโทษแบบไหน จำคุก 3 เดือน+1000 บาท ยกโทษจำคุกได้เพราะไม่เกิน3เดือน.. ลงปรับอย่างเดียวได้
ข้อ ๒๖. ข้อใดเป็นเหตุปล่อยตัวชั่วคราว..มีหลักฐานน่าเชื่อถือ
ข้อ ๒๗. พนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวง
ข้อ ๒๘. ขี่รถจยย.ไปยิงคนตาย แล้วเอาจยย.ไปฝากให้เพื่อนช่วยซ่อนไว้ (เพื่อนก็รู้ว่าเอารถขี่ไปยิงคนตายมา)จยย.เป็น
หลักฐานไร ผิด ม.184 เพราะเป็นหลักฐานสำคัญอีกส่วนหนึ่ง
ข้อ ๒๙. กระทำความผิดฐานฉ้อโกงเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2527 ถูกจับ 27 พ.ย.2537 ถูกฟ้องต่อศาล... 3 ธ.ค.2537 คดีขาดอายุความ
ข้อ ๓๐. พนักงานสอบสวนดำเนินการกับผู้ต้องหาไปเเล้ว 6 เดือน ยังไม่ทราบผลทำอย่างไรต่อไป.. ตอบ ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาไป
ข้อ ๓๑.
ข้อ ๓๒.
ข้อ ๓๓.
ข้อ ๓๔.
ข้อ ๓๕.
กม.ลักษณะพยาน ๒๐ คะแนน
ข้อ ๑. โพยสลากนำสืบไม่ถูกต้องหรือถูกต้องไม่แน่ใจ ตอบถ้าถูกก็พยานวัตถุถ้าไม่ถูกต้องก็เอกสาร
ข้อ ๒. ยื่นคำร้องขอสืบพยานก่อนฟ้องศาล ตอบอัยการ
ข้อ ๓. ข้อใดไม่ถูกต้อง...พยานวัตถุต้องนำมาศาลเสมอ
ข้อ ๔. หลักฐานที่เป็นความลับศาลหมายเรียกแล้วไม่มาต้องทำอย่างไร
ข้อ ๕. การล่อซื้อซีดีจากพ่อค้า โดยสายลับ... ไม่เป็นการแสวงหาพยานหลักฐานโดยมิชอบ แต่เป็นวิธีการแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดที่ผู้นั้นมีเจตนากระทำผิดอยู่ก่อนแล้ว
ข้อ ๖. ศาลมิได้มีกำหนดวันตรวจพยาน ไม่ต้องส่ง ? (บันทึกคำให้การพยาน)
ข้อ ๗. ไม่ใช่เหตุสืบพยานบุคคลก่อนฟ้อง... (พยานไม่อยากมาศาล)
ข้อ ๘. ยื่นคำร้อง ต่อศาล ขอให้สืบพยานบุคคลก่อนฟ้อง ? (อัยการ)
ข้อ ๙. การกระทำความผิดครั้งก่อนของจำเลย
ข้อ ๑๐. ดักฟังโทรศัพท์ ปกติฟังไม่ได้... ( แต่เพื่อความยุติธรรม ศาลท่านจะให้รับฟังได้ )
ข้อ ๑๑. จำเลยสามารถ (อ้างตนเองเป็นพยานได้)
ข้อ ๑๒. ถอนฟ้องนางเอ แล้วสามรถอ้างนางเอ ได้หรือไม่...ได้ไม่ต้องห้าม
ข้อ ๑๓. จพง. แก้หมายเลขที่บ้านในหมายค้น แล้วพบของกลาง ? (หมายค้นเสียค้นมิชอบแต่พยานหลักฐานรับฟัง 226/1)
ข้อ ๑๔. กรณีอีกฝ่ายกล่าวอ้างพยานหลักฐานตาม ม.266/1 ตอบ ได้ เว้นแต่การรับฟังพยานหลักฐานนั้นเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมฯ
ข้อ ๑๕. หลักฐานที่เป็นความลับทางราชการศาลหมายเรียกแล้วไม่มา ตอบ หมายเรียก จนท.มาสอบ ถ้าไม่มีเหตุ ศาลบังคับให้ จนท.ให้การตามเอกสารลับได้ ม.231
ข้อ ๑๖. การที่พนักงานสอบสวนแจ้งแก่จำเลยว่า ว. ยังไม่ตายซึ่งผิดไปจากความจริงไม่ถือเป็นการหลอกลวงหรือจูงใจให้จำเลยรับสารภาพ... ไม่ต้องห้ามรับฟังเป็นพยานหลักฐาน
ข้อ ๑๗. ยื่น บ/ช ระบุพยานขอคืนของกลาง กรณีมีกำหนดวันตรวจพยานหลักฐาน ...ไม่น้อยกว่า ๗ วัน
ข้อ ๑๘. คำรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมว่าตนได้กระทำความผิด..ห้ามมิให้รับฟัง
ข้อ ๑๙. จำเลยรับสารภาพ แต่อ้างป้องกัน.. โจทก์ต้องนำสืบก่อนเสมอ
ข้อ ๒๐. พยานผู้เชี่ยวชาญ ...เมื่อเบิกความประกอบความเห็นเป็นหนังสือ จะอ่านข้อความที่เขียนมาก็ได้
พ.ร.บ.ตำรวจ/สืบสวนข้อเท็จจริง/หลักเกณฑ์การประเมิน/ประมวลจริยธรรม ๒๐ คะแนน
๑. การคัดค้านกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนให้ยื่นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวนภายใน 7 วันนับแต่วันรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือคำสั่งให้สืบสวนหรือทราบเหตุแห่งการคัดค้าน
๒. สืบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 60 วันหากครบกำหนด 60 วันแล้วยังไม่แล้วเสร็จ ให้ขออนุมัติขยายเวลาต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวนแต่ทั้งนี้ห้ามมิให้ขยายเวลาสืบสวนต่อไปอีกเกิน 60 วัน หากจำเป็นจะขยายเวลาเกินกว่า 60 วันให้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือถัดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง
๓. แต่งกายตำรวจกระทำผิดในเขตกฎอัยการศึก ตอบ 1-10 ปี
๔. ลาออกเพื่อไปสมัครรับเลือกตั้ง ตอบ มีผลนับแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก
๕. รายงานกองทุนสืบสวนเสนอ ตอบ กระทรวงการคลัง
๖. ผลการดำเนินคดีอาญาว่าทำผิดกรรมการต้องทำอย่างไร ตอบ ให้ถือเอาคำพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐาน โดยไม่ต้องสืบสวนต่อไปก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามที่ปรากฎในคำพิพากษา ตามข้อ 28 กฎ ก.ตร.ข้อเท็จจริง
๗. ก.ต.ช. ถามว่าเหตุที่พ้น ข้อไหนไม่ถูกต้อง ก. ดำรงตำแหนง ติดต่อกัน 2 วาระ ข. อายุ 75 ปี ค... ง. มติ 2/3 ให้พ้น
๘. ผบ.ตร.แต่งตั้ง ว่าที่ยศ สัญญาบัตร (ว่าที่ ร.ต.ต- ไม่สูงกว่าพันตำรวจเอก)
๙. แต่งตั้งตำแน่งใด ต้องผ่าน ก.ต.ช.เห็นชอบ (ผู้บังคับการ พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หรือเทียบขึ้นไป)
๑๐. พิจารณาความดีความชอบพิเศษ ตอบ ก.ตร.
๑๑. เงินค่าครองชีพพิเศษตามภาวะเศรษฐกิจ ตอบ หลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กำหนดพระราชกฤษฎีกา
๑๒. ผบ.ตร.สั่งให้ออกจากราชการ ตอบ อุทธรณ์ (ก.ตร.)
๑๓. หน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาประเมิน ตอบ พิจารณาคำร้องทุกข์ของผู้รับการประเมิน
๑๔. ผู้ไม่มีสิทธิ์เลือก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ก)ตอบ พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการ
๑๕. ข้อใดคือหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ตอบ รายงาน ครม.เพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน
๑๖. เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการทางวินัยร้ายแรงหรือสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกราชการจากเรื่องใดไปแล้ว ถ้า ก.ตร. พิจารณาเห็นต้องสอบสวนเพิ่มเติม ข้อใดไม่ถูกต้อง ตอบ
๑๗.ข้าราชการตำรวจต้องซื่อสัตย์ ตอบ ไม่รับของขวัญ
๑๘.ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมผู้ตรวจการ ตอบ อุทิศตน..
๑๙.เรื่องที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สืบสวนเองหรือพิจารณา ตอบ ทุจริตซื้อรถตำรวจ 500 ล้าน
๒๐.เงินค่าเปรียบเทียบปรับคดีอาญาและเงินค่าปรับจราจรเฉพาะส่วนที่จะต้องส่งเข้ากองทุนฯ...ครม.อนุมัติ
พ.ร.ฏ.การบริหารบ้านเมืองฯ ๑๐ คะแนน
ข้อ ๑. เป็นผู้แทนส่วนราชการ..ไม่เข้าประชุมในที่ประชุมเห็นชอบ...ผูกพันหน่วยงาน
ข้อ ๒. ประเมินความคุ้มค่า...ตอบ สภาพัฒน และงบประมาณ
ข้อ ๓. จัดทำแผน... สนง.เลขครม สนง.เลขานายก สภาพัฒน์ งบประมาณ
ข้อ ๔. ลำดับแผน...นโยบายแห่งรัฐ แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนสี่ปี แผนประจำปี
ข้อ ๕. ให้เป็นหน้าที่ปลัดกระทรวง...ตอบ จัดตั้งศูนย์บริการร่วม
ข้อ ๖. ส่วนราชการ กำหนด ที่เกิน 15 วัน... ตอบ กำหนดระยะพิจารณาให้ไว้ที่ส่วนราชการอื่นทราบด้วย
ข้อ ๗. เรื่องที่เปิดเผยหรือปกปิดเป็นความลับ... ตอบ คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
ข้อ ๘. ข้อใดไม่เป็นหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี...ตอบ การกำหนดเพิ่มตำแหน่งใหม่
ข้อ ๙. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าข้อใดไม่ถูกต้อง...ตอบ ก. จัดซื้อ จัดจ้างในราคาที่ต่ำสุดเท่านั้น
ข้อ ๑๐. ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการ...ตอบ ให้บูรณาการร่วมกัน
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้