ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบนายช่างโยธาระดับ 1 2 ใช้สอบ อบต. อบจ. เทศบาล ทั่วประเทศ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนายช่างโยธาระดับ 1 2 ใช้สอบ อบต. อบจ. เทศบาล ทั่วประเทศ

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.. 2522  และที่แก้ไขเพิ่มเติม****************************1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  มีกี่ฉบับก. 2  ฉบับ                                                  ค.  4  ฉบับ

ข. 3  ฉบับ                                                  ง.  5  ฉบับ

ตอบ  ค.  4  ฉบับ  ได้แก่


พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 .. 2535


พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 .. 2543


พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 4 .. 25502. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522 
ให้ไว้ ณ วันใดก. 8 พฤษภาคม 2522                                     ค. 10 พฤษภาคม 2522


ข. 9 พฤษภาคม 2522                                    ง. 11 พฤษภาคม 2522

     ตอบ   ก. 8 พฤษภาคม 2522 

3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522 
ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใดก. 9 พฤษภาคม 2522                                              ค. 14  พฤษภาคม 2522


ข. 12 พฤษภาคม 2522                                            ง.  16  พฤษภาคม
2522ตอบ   ค. 14 พฤษภาคม 2522 4. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) .. 2535  มีกี่มาตราก. 30  มาตรา                                                                             ค. 32  มาตรา


ข. 31  มาตรา                                                                             ง. 40  มาตรา


ตอบ    ข. 31  มาตรา  5. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) .. 2535 ให้ไว้ ณ วันใดก. 28 กุมภาพันธ์  2535                                                          ค. 28 มีนาคม  2535ข. 29 กุมภาพันธ์  2535                                                          ง. 29 มีนาคม  2535ตอบ  ง. 29  มีนาคม  25356. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3)   คือปีใดก. ..2550                                                              ค. ..2543

       ข. ..2549                                                              ง. ..2545

ตอบ   ค. ..25437. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) ..2543 ให้ไว้ ณ วันใดก. 10  พฤษภาคม  2543                                         ค. 8  พฤษภาคม  2543

       ข. 4  พฤษภาคม  2543                                           ง. 23  พฤษภาคม  2543

ตอบ    ข. 4  พฤษภาคม  25438. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) ..2543 
  มีกี่มาตราก. 40  มาตรา                                                             ค. 42  มาตรา

       ข. 38  มาตรา                                                             ง.  35 

มาตราตอบ    ข. 38  มาตรา9. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่๔) คือปีใดก. ..2550                                                              ค. ..2551

       ข. ..2549                                                              ง. ..2545

ตอบ   ก. พ..2550     10. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่๔)  พ..2550         มีกี่มาตราก. 10  มาตรา                                                             ค. 8  มาตรา

       ข. 5   มาตรา                                                              ง.  2 มาตรา

ตอบ   ง.  2   มาตรา


red;">คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข ตำแหน่งนายช่างโยธา 1,2 พนักงานส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดในไฟล์ E-book และหนังสือ ประกอบด้วย
 
  

- แนวข้อสอบนายช่างโยธา 200 ข้อ
- กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา
- งานโครงสร้าง (คอนกรีต)
- ถาม – ตอบ  โครงสร้างและคอนกรีต
- การเตรียมงานก่อสร้าง
- เครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง
- งานโครงสร้าง (คอนกรีต)
- แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111111111111
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้