ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบนายช่างโยธาระดับ 1 2 ใช้สอบ อบต. อบจ. เทศบาล ทั่วประเทศ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนายช่างโยธาระดับ 1 2 ใช้สอบ อบต. อบจ. เทศบาล ทั่วประเทศ

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบ

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.. 2522  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

****************************

 

1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  มีกี่ฉบับ

ก. 2  ฉบับ                                                  ค.  4  ฉบับ

ข. 3  ฉบับ                                                  ง.  5  ฉบับ

ตอบ  ค.  4  ฉบับ  ได้แก่

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 .. 2535

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 .. 2543

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 4 .. 2550

2. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  ให้ไว้ ณ วันใด

ก. 8 พฤษภาคม 2522                                              ค. 10 พฤษภาคม 2522

ข. 9 พฤษภาคม 2522                                              ง.  11 พฤษภาคม 2522

ตอบ   ก. 8 พฤษภาคม 2522     

3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

ก. 9 พฤษภาคม 2522                                              ค. 14  พฤษภาคม 2522

ข. 12 พฤษภาคม 2522                                            ง.  16  พฤษภาคม 2522

ตอบ   ค. 14  พฤษภาคม 2522 

4. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) .. 2535  มีกี่มาตรา

ก. 30  มาตรา                                                                             ค. 32  มาตรา

ข. 31  มาตรา                                                                             ง. 40  มาตรา

ตอบ    ข. 31  มาตรา  

5. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) .. 2535 ให้ไว้ ณ วันใด

ก. 28 กุมภาพันธ์  2535                                                          ค. 28 มีนาคม  2535

ข. 29 กุมภาพันธ์  2535                                                          ง. 29 มีนาคม  2535

ตอบ  ง. 29  มีนาคม  2535

 

 

6. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3)   คือปีใด

ก. ..2550                                                              ค. ..2543

ข. ..2549                                                              ง. ..2545

ตอบ   ค. ..2543

7. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) ..2543 ให้ไว้ ณ วันใด

ก. 10  พฤษภาคม  2543                                         ค. 8  พฤษภาคม  2543

ข. 4  พฤษภาคม  2543                                           ง. 23  พฤษภาคม  2543

ตอบ    ข. 4  พฤษภาคม  2543

8. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) ..2543    มีกี่มาตรา

ก. 40  มาตรา                                                             ค. 42  มาตรา

ข. 38  มาตรา                                                             ง.  35  มาตรา

ตอบ    ข. 38  มาตรา

9. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่๔) คือปีใด

ก. ..2550                                                              ค. ..2551

ข. ..2549                                                              ง. ..2545

ตอบ   ก. พ..2550     

10. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่๔)  พ..2550         มีกี่มาตรา

ก. 10  มาตรา                                                             ค. 8  มาตรา

ข. 5   มาตรา                                                              ง.  2  มาตรา

ตอบ   ง.  2  มาตรา


red;">คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข ตำแหน่งนายช่างโยธา 1,2 พนักงานส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดในไฟล์ E-book และหนังสือ ประกอบด้วย
 
  

- แนวข้อสอบนายช่างโยธา 200 ข้อ
- กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา
- งานโครงสร้าง (คอนกรีต)
- ถาม – ตอบ  โครงสร้างและคอนกรีต
- การเตรียมงานก่อสร้าง
- เครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง
- งานโครงสร้าง (คอนกรีต)
- แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือภาค +VCD ติวภาค ก   ราคา 679 บาท
ส่ง EMS  เป็นหนังสือ 2 เล่มภาค ก+ข +VCD คณิศาสตร์+ภาษาไทย+ MP3 พรบ.ท้องถิ่น  ราคา 1500 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ ,decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111111111111
decho ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้