ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แชร์กระทู้นี้เอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- โครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล _Database System
- การออกแบบระบบและใช้เครื่องมือ เช่น ER Diagram
- ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
- แนวข้อสอบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรม
- แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ _อัตนัย
- แนวข้อสอบการออกแบบระบบฐานข้อมูล (อัตนัย)
- แนวข้อสอบการพัฒนาระบบงาน _Web Application
- แนวข้อสอบระบบการสื่อสารข้อมูล

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
   Normal  0      false  false  false                        MicrosoftInternetExplorer4
1. ข้อใดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการใช้งานการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ก. แหล่งข้อมูล  ข. สื่อข้อมูล
ค. ข้อตกลงการสื่อสาร  ง. ตัวรับข้อมูล
ตอบ ค. ข้อตกลงการสื่อสาร
2. ลักษณะของระบบเครือข่ายคืออะไร
ก. การใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกัน
ข. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเข้าด้วยกัน
ค. การลดต้นทุนการสื่อสาร
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเข้าด้วยกัน
3. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของระบบเครือข่าย
ก. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2 เครื่องขึ้นไปให้สื่อสารข้อมูลกันได้
ข.เพิ่มความสะดวกในการแก้ไขไฟล์เอกสารที่สำคัญ
ค. การใช้งานเอกสารข้อมูลร่วมกัน
ง. การลดต้นทุนในการสื่อสาร
ตอบ ข.เพิ่มความสะดวกในการแก้ไขไฟล์เอกสารที่สำคัญ
4. การอำนวยความสะดวกในการรับส่งข้อมูลมีผลดีอย่างไร
ก. เพิ่มความรวดเร็วในการสื่อสารข้อมูล
ข. เพิ่มความเชื่อถือและความปลอดภัยของข้อมูล
ค. ช่วยให้เรียกใช้งานไฟล์ข้อมูลระยะไกลได้
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. เพิ่มความรวดเร็วในการสื่อสารข้อมูล
5. สื่อกลางชนิดใดมีอัตราความเร็วในการส่งข้อมูลสูงที่สุด
ก. สายคู่ตีเกลียวมีฉนวนหุ้ม  ข. สายคู่ตีเกลียวไม่มีฉนวนหุ้ม
ค. สายโคแอกเชียล  ง. สายใยแก้นำแสง
ตอบ ง. สายใยแก้นำแสง
6. การส่งสัญญาณข้อมูลด้วยความถี่เป็นทอดๆจากสถานีหนึ่งไปอีกสถานีหนึ่งคือระบบใด
ก. ระบบไมโครเวฟ  ข. แสงอินฟราเรด
ค. ระบบสื่อสารวิทยุ  ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. ระบบไมโครเวฟ
7. ข้อใด ไม่ใช่ สื่อกลางประเภทกำหนดเส้นทางได้
ก. สายคู่ตีเกลียว  ข. สายโคแอกเชียล
ค. คลื่นไมโครเวฟ  ง. สายใยแก้วนำแสง
ตอบ ค. คลื่นไมโครเวฟ
8. ข้อใดไม่เป็นข้อเสียของสายสัญญาณโคแอกเชียล
ก. มีฉนวนหนา  
ข. มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลต่ำรบกวนต่ำ
ค. ความคล่องตัวต่ำ  
ง. มีสัญญาณรบกวนต่ำ
ตอบ ง. มีสัญญาณรบกวนต่ำ
9. ลักษณะเด่นของสายใยแก้วนำแสง คือข้อใด
ก.มีความต้านทานไฟฟ้าต่ำทำให้ส่งข้อมูลได้เร็ว
ข. มีความปลอดภัยสูงยากต่อการดักข้อมูล
ค. มีราคาต่ำเหมาะกับการติดตั้งด้วยตนเอง
ง. มีความยืดหยุ่นสูงเหมาะกับการติดตั้งทุกสภาพ
ตอบ ข. มีความปลอดภัยสูงยากต่อการดักข้อมูล
10. ข้อใดไม่จัดเป็นเครือข่ายไร้สาย
ก.ส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ
ข. รับส่งข้อมูลจาก PDA ไปยังโทรศัพท์มือถือด้วยเคลื่อนอินฟาเรด
ค. ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่ออินเตอร์เน็ต
ง.เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เมาส์ไร้สาย
ตอบ ง.เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เมาส์ไร้สาย
11. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของรูปแบบของการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบจุดต่อจุด
ก.เชื่อมสื่อกลางเข้ากับอุปกรณ์สองเครื่อง
ข. ส่งข้อมูลเป็นทอดๆจนถึงปลายทาง
ค. ข้อมูลที่ส่งต้องระบุตำแหน่งผู้รับ
ง.สื่อกลางถูกจองการใช้งานตลอดเวลา
ตอบ ค.ข้อมูลที่ส่งต้องระบุตำแหน่งผู้รับ
12. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานการสื่อสารระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ก. IEEE 802.11a  ข. IEEE 802.11b
ค. IEEE802.11c  ง.IEEE 802.11g
ตอบ ค. IEEE 802.11c
13. โปรโตคอลใดที่ใช้งานในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ก. NetBEUI  
ข. PIX/SPX
ค. TCP/IP
ง. ใช้ทุกแบบผสมกัน เพราะเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่
ตอบ ค. TCP/IP
14. มาตรฐานเครือข่าย WI-FI มาจากคำว่าอะไร
ก. Wireless Fidelity  ข.Wireless Fidelity
ค. Wireless Firewall  ง.Wireless Firewall
ตอบ ก. Wireless Fidelity
15. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กระจายสัญญาณจองเครือข่ายไร้สายเรียกว่าอะไร
ก. Access Point  ข. Backbone
ค. Personal Digital  ง. WiMax
ตอบ ก. Access Point
16. การส่งข้อมูลแบบใดที่ใช้ช่องทางการสื่อสารเพียง 1 ช่องทางการสื่อสาร
ก. Baseband  ข.Broadband
ค. CSMA/CD  ง. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
ตอบ ก. Baseband
17. การส่งข้อมูลแบบใดที่ใช้ช่องทางการสื่อสารมากกว่า 1 ช่องทางการสื่อสาร
ก. Baseband  ข.Broadband
ค. CSMA/CD  ง. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
ตอบ ข. Broadband
18. ข้อใดคือลักษณะโครงสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบดาวโดยใช้วิธี StarHub
ก. ส่งข้อมูลแบบแพร่กระจาย  ข.ส่งข้อมูลโดยระบุตำแหน่งผู้รับ
ค. ส่งข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ  ง.ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
ตอบ ก. ส่งข้อมูลแบบแพร่กระจาย
19. ข้อใดคือข้อดีของโครงสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบบัส
ก. ประหยัดสื่อกลาง   ข.เปลี่ยนแปลงโครงสร้างง่าย
ค. ตรวจสอบจุดที่มีปัญหาได้ง่าย  ง.บริหารและจัดการเครือข่ายง่าย
ตอบ ก. ประหยัดสื่อกลาง
20. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของแผนวงจรเชื่อมต่อเครือข่าย ( Card Lan)
ก. เป็นที่พักข้อมูล  ข. เข้ารหัส /ถอดรหัสข้อมูล
ค. หาเส้นทางในการส่งข้อมูล  ง.สร้างชุดข้อมูล
ตอบ ค.หาเส้นทางในการส่งข้อมูล
21. ข้อใดคือความแตกต่างระหว่าง Hub และ Switch
ก.หน้าที่การใช้งาน  ข.ลักษณะการเชื่อมต่อกับเครือข่าย
ค. ลักษณะการส่งข้อมูล  ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ค. ลักษณะการส่งข้อมูล
22. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Gateway
ก. เป็นฮาร์ดแวร์  ข.ใช้แปลงสัญญาณข้อมูล
ค. เป็นซอฟต์แวร์  ง.ใช้แปลงข้อมูลระหว่างเครือข่ายที่ต่างกัน
ตอบ ข.ใช้แปลงสัญญาณข้อมูล
23. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของ Router
ก.หาเส้นทางในการส่งข้อมูล  ข.เชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย
ค. กรองข้อมูล  ง.ขยายสัญญาข้อมูล
ตอบ ง. ขยายสัญญาข้อมูล
24. ระบบเครือข่ายท้องถิ่นแบบ 1 OBase-T ใช้โครงสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายแบใด
ก. Bus   ข. Ring
ค. Star  ง. Tree
ตอบ ก. Bus
25. มาตรฐาน IEEE 802.11 ประเภทใดที่มีอัตราความเร็วในการส่งข้อมูลสูงที่สุด
  ก. IEEE 802.11a  ข. IEEE 802.11b
ค. IEEE802.11c   ง. IEEE 802.11g
ตอบ ก. IEEE 802.11a

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้