ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ขอแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน ทุกตำแหน่ง
chut ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

ขอแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน ทุกตำแหน่ง

แชร์กระทู้นี้

1. การไฟฟ้านครหลวงจัดตั้งขึ้น เมื่อใด
. พ.ศ. 2473ข. พ.ศ. 2499
. พ.ศ. 2493                 ง. พ.ศ. 2501
2. จังหวัดใดไม่ได้อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
. กรุงเทพมหานคร          ข. นนทบุรี
       ค. สมุทรปราการ            ง. ปทุมธานี
3. การไฟฟ้านครหลวงสังกัดกระทรวงใด
. กระทรวงคมนาคม                                         
. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
. กระทรวงมหาดไทย
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคนปัจจุบันคือใคร
.  ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม                                ข. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
.  นายสือ  ล้ออุทัย                                              ง.  จุติ ไกรฤกษ์
5.  ผู้ว่าการการ การไฟฟ้านครหลวงคนปัจจุบัน คือใคร
. นายฤทธิรงค์ จัยสิน                            ข. ฐานิสร์ เทียนทอง
. นายอาทร สินสวัสดิ์                      ง. วิเชียร ชวลิต
6. การไฟฟ้านครหลวงในปัจจุบันให้บริการทั้งหมดกี่เขต
            ก. 10 เขต                   ข. 12 เขต              
            ค. 15 เขต   ง. 18 เขต              
7. การไฟฟ้านครหลวงมีชื่อย่อว่า
. กปน.                               ข. กฟล.
. กฟน.                            ง. กฟผ.
8. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของการไฟฟ้านครหลวง
.  พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง                
. บริการให้ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ
. ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าให้เติบโตอย่างมั่นคง                         
ง. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจพลังงาน
9. ข้อใดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้านครหลวง
. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง                         
. เน้นโครงสร้างการจัดจำหน่ายและบริการที่เป็นเลิศ
.  สร้างมูลค่าจากทรัพยากรธรรมชาติให้ได้สูงสุด
. ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้านครหลวง
ก.ให้บริการพลังงานไฟฟ้าในเขตนครหลวง 
. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
. ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและผู้นำด้านการจัดจำหน่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    
11. เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง มีชื่อว่าอะไร
.  [url]www.mea.org[/url]                                             
.  [url]www.mea.com[/url]
.  [url]www.mea.or.th[/url]          
. [url]www.mea.co.th[/url]
12.  เว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทยมีชื่อว่าอะไร
. [url]www.mict[/url] thai.go.th                                 
. [url]www.ict.go.th[/url]
.[url]www.mict.org[/url]                               
. [url]www.moi.go.th[/url]           
13. การไฟฟ้านครหลวงจุดเริ่มต้นมาจากที่ใด
.  กองไฟฟ้าหลวงสามเสน         ข.  การไฟฟ้านนทบุรี
.  การไฟฟ้าปทุมธานี                        ง.   การไฟฟ้ากรุงเทพ
14. พระราชบัญัติการไฟฟ้านครหลวง ฉบับที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อปี พ.ศ. ใด
. พ.ศ. 2501         ข. พ.ศ. 2520        
. พ.ศ. 2530         ง. พ.ศ. 2535        
15.  กฟน. ร่วมกับรถยนต์ญี่ห้อใดในการทดสอบรถยนต์ไฟฟ้า
.  โตโยต้า                            ข. ฮอลด้า
.  มาสด้า                              ง.   มิตซูบิชิ
16. กฟน. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นเมื่อปีใด
. พ.ศ. 2551         ข. พ.ศ. 2552
. พ.ศ. 2553         ง. พ.ศ. 2554        
17 . คำขวัญของการไฟฟ้านครหลวงคือข้อใด
.  บริการประทับใจ หวงใยประชาชน
.  บริการรวดเร็ว ประทับใจในไฟฟ้านครหลวง
.  ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ หวงใยสังคม
.   ผิดทุกข้อ
18. เบอร์ Call Center  ของการไฟฟ้านครหลวงคือข้อใด
.  3100                 ข.  1130
. 3010                  ง. 1669

19. ค่า Ft หมายถึง
ก.  ค่าการตลาดของไฟฟ้า     

ข.  ค่าที่แสดงถึงการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย 
 ค.  ค่าไฟฟ้าตามราคาเชื้อเพลิง ที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้า 
ง.  ค่ากลางของราคาไฟฟ้า
20. พระราชบัญัติการไฟฟ้านครหลวง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อใด
.  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2493                          ข.  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2501
. 31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2516                              ง. 31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2530

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
สรุปพระบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

แนวข้อสอบเลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- นักวิชาการ (ด้านวางแผน)
- นักบัญชี
- นักฝึกอบรม
- วิศวกรรมไฟฟ้า 4
- และตำแหน่งอื่นๆ

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

1.      ข้อใดเป็นวัสดุ

.  เครื่องพิมพ์ดีด                                                           .  เครื่องอัดสำเนา

.  เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง                                 .  เครื่องคอมพิวเตอร์

 2.   ที่ปรึกษาไทยหมายถึงที่ปรึกษาซึ่ง…………

      .  มีสัญชาติไทย                                

      .  จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

      .  จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไว้กับกรุงเทพมหานคร

      .  ถูกทุกข้อ

 3.   ประกาศประกวดราคา  ต้องจัดส่งให้ศูนย์รวมข่าวก่อนวันเปิดซอง  ไม่น้อยกว่า…………

      .  15  วัน                 .  20 วัน                         .  25  วัน                       .  30  วัน

 4.   การพัสดุหมายถึง

      .  การจัดทำเอง  การซื้อ  การจ้าง                                   .  การจ้างออกแบบและควบคุมงาน

      .  การโอน  การแลกเปลี่ยน  และการจำหน่วยพัสดุ        ถูกทุกข้อ

 5.   ค่าปรับเนื่องจากผู้รับจ้างส่งมอบงานเกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาของงานจ้างเหมาทุกชนิดต้องกำหนดค่าปรับไม่ต่ำกว่าวันละ …………

      .  100.-  บาท         .  200.-  บาท                 .  300.-  บาท                .  400.-  บาท

 6.   การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข…………

      .  เป็นพัสดุที่ต้องการซื้อโดยเร่งด่วน                              .  เป็นพัสดุที่ซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล

      .  เป็นพัสดุที่ต้องการซื้อจากต่างประเทศ                      .  ถูกทุกข้อ

 7.   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ประกอบด้วยประธานกรรมการ คน  และกรรมการอีกอย่างน้อย…………คน

      .  4  คน                   .  3  คน                          .  2  คน                         .  1  คน

 8.   การจ้างเหมาซ่อมหลังคาโรงเรียน  วงเงิน 18,500.- บาท  จะต้องดำเนินการจ้างโดยวิธี…………

      .  วิธีตกลงราคา      .  วิธีสอบราคา                .  วิธีพิเศษ                     .  วิธีกรณีพิเศษ

 9.   ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  การพัสดุ  ฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน  ตราขึ้นในปี…………

      .  .. 2536         .  .. 2537                 .  .. 2538                 .  .. 2539

 10. กรรมการละเลขานุการคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของกรุงเทพมหานคร คือ…………

      .  ผู้อำนวยการสำนักการคลัง                                        .  ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดี

      .  ผู้อำนวยการกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ              .  ผู้อำนวยการกองระบบการคลัง

 11. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ………….ปี

      .  4  ปี                     .  3  ปี                            .  2  ปี                            .  1  ปี

 12. หน่วยงานต้องส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีให้แก่ผู้………….

      .  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                      .  ปลัดกรุงเทพมหานคร

      .  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน                                       .  ถูกทั้งข้อ ขและข้อ ค.

 13. หลักประกันซองประกวดราคา  จะต้องคืนให้แก่ผู้เสนอราคาภายในกำหนด………..วัน นับแต่วันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  (เว้นแต่รายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน ราย)

      .  10  วัน                 .  15  วัน                       .  20  วัน                       .  30  วัน        

 14. กิจการของคนไทยหมายถึง………..

      .  กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล สัญชาติไทย

      .  กิจการที่ซื้อ ขาย โดยคนไทย

      .  กิจการที่ได้จดทะเบียนกับกรมพาณิชย์ของไทย

      .  กิจการที่ได้ยื่นชำระภาษีเงินได้ที่กรมสรรพากร

 15. ทรัพย์สินที่จะนำมาลงทะเบียนทรัพย์สิน  แยกได้เป็น………..ประเภท

      .  5  ประเภท          .  4  ประเภท                  .  3  ประเภท                  .  2  ประเภท

 16. ทรัพย์สินตมรายละเอียด ข้อ 15.  ได้แก่…………

      .  ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์                       .  ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เป็นสังหาริมทรัพย์

      .  ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง                          .  ถูกทุกข้อ

 17. เครื่องแบบ  จัดเป็นวัสดุประเภท…………..

      .  วัสดุงานบ้านงานครัว                                                 .  วัสดุเครื่องแต่งกาย

      .  วัสดุสำนักงาน                                                           .  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

18. หากส่วนราชการประสงค์จะยืมพัสดุจากกรุงเทพมหานคร  จะต้องได้รับอนุมัติจาก…………..

      .  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                      .  หัวหน้าหน่วยงาน

      .  ปลัดกรุงเทพมหานคร                                                .  ผิดทุกข้อ

 19. การยืมพัสดุระหว่างหน่วยงานจะต้องได้รับอนุมัติจาก…………

      .  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                      .  หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบพัสดุนั้น

      .  ปลัดกรุงเทพมหานคร                                                .  เจ้าหน้าที่พัสดุ

 20. ในกรณีที่ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  ทำพัสดุชำรุดเสียหายควรจะดำเนินการ…………

      .  แก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม                  .  ชดใช้ด้วยพัสดุเดียวกัน

      .  ชดใช้เป็นเงินด้วยสภาพที่เป็นอยู่                  .  ถูกทุกข้อ

 21. ในการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  ระหว่างหน่วยงานจะต้อง………….

      .  ขอยืมด้วยวาจา                                            .  ขอยืมโดยทำเป็นหนังสือ

      .  ถูกทั้งข้อ  และ ข้อ ข.                               .  ผิดทุกข้อ

 22. เมื่อครบกำหนดเวลาการยืมพัสดุ  เจ้าหน้าที่ต้องติดตามทวงคืนภายในเวลา…………..

      .  3 วัน                    .  7  วัน                          .  10  วัน                       .  15  วัน

 23. การเบิกพัสดุภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร  กระทำโดยวิธี…………

      .  เซ็นชื่อรับในบัญชีวัสดุ                                .  ใช้ใบเบิกพัสดุ

      .  ทำหนังสือขอเบิก                                         .  ถูกทุกข้อ

 24. การตรวจสอบพัสดุประจำปี ปลัดกรุงเทพมหานครหรือหัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งให้…………….เป็นกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ          

      .  เจ้าหน้าที่พัสดุ                                              .  เจ้าพนักงานพัสดุ

      .  หัวหน้างานพัสดุ                                          .  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ

 25. การขายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ  ปกติจะต้องดำเนินการโดยวิธี…………

      .  ขายทอดตลาด                                            .  ขายโดยวิธีประมูลราคา

      .  ขายโดยวิธีตกลงราคา                                 .  ขายโดยวิธีสอบราคา

 26. สังหาริมทรัพย์คือ…………

      .  ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้                                       .  ทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

      .  ทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่                                     .  ทรัพย์ที่มีขนาดเล็ก

 27. อสังหาริมทรัพย์คือ…………

      .  ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้                                       .  ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้

      .  ทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่                                     .  ทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

 28. สังหาริมทรัพย์ได้แก่……….

      .  บ้าน  ที่ดิน                                                   .  นาฬิกา  สร้อยคอ

      .  รถยนต์  เก้าอี้                                               .  ถูกทั้งข้อ ขและข้อ ค.

 29. การจำหน่ายเป็นสูญ  พัสดุที่มีราคาซื้อ หรือ ได้มารวมกันไม่เกิน 200,000 บาท  ………..เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ

      .  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                         .  ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

      .  ปลัดกรุงเทพมหานคร                                   .  ถูกทุกข้อ

 30.   การลงจ่ายพัสดุออกจากทะเบียนให้ลงจ่ายทันที  แล้วจะต้องแจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน……….วัน

      .  15  วัน                 .  25  วัน                       .  30  วัน  นับแต่วันลงจ่าย        .  45  วัน


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
สรุปพระบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

      - ถามตอบข้อสอบนักพัสดุ

      - แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
      - การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
      - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
chut ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตอบกลับโพส 1 โพสของ (admin)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศพระราชบัญญัติไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่ )  เมื่อ
-  วันที่ 
14 กรฎาคม พ.ศ. 2530

2. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่ )  
-  พลเอก ป. ติณสูลานนท์

3. คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีจำนวน
- ไม่น้อยกว่า 
คน แต่ไม่เกิน คน

4. ในกรณีที่มีความจำเป็น ให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งกรรมการเพิ่มได้ แต่ต้องไม่เกิน
15 คน

5. เมื่อการไฟฟ้านครหลวงมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในระบบการส่งหรือการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ข  ให้ดำเนินการคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

6. ผู้ขัดขวางการกระทำของการไฟฟ้านครหลวงหรือพนักงาน มีความผิดต้องโทษ
- จำคุกไม่เกิน 
เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท

7. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง ฉบับที่ 3
-  อานันท์  ปันยาชุน

8. ผู้รักษาการพระราชบัญญัตินี้
-  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

9. เงินสำรองของการไฟฟ้านครหลวง ให้ประกอบด้วย
- เงินสำรองเผื่อขาดและเงินสำรองอื่นๆตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

10. ประธานกรรมการและกรรมการได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง
ปี

11. สำหรับกรรมการในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกำหนดกี่ปี จึงให้ออกจากตำแหน่งกึ่งหนึ่งโดยวิธีจับสลาก
-  
ปี

12. การไฟฟ้านครหลวงจัดทำงบประมาณประจำปี  แยกเป็น
- งบลงทุนและงบทำการ

13. งบลงทุนให้นำเสนอใคร เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
-  คณะรัฐมนตรี

14. งบทำการมให้นำเสนอใคร เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
-  คณะรัฐมนตรี

15. ประเภทงานส่วนที่สำคัญมีการสอบบัญชีภายในเป็นประจำ และมีสมุดบัญชีลงรายการ คือ
-  การรับและจ่ายเงิน  และ  สินทรัพย์และหนี้สิน

16. ผู้สอบบัญชีมีสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของการไฟฟ้านครหลวงมีอำนาจ 
- ตรวจสอบสรรพ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานธุรการ กฟน.การไฟฟ้านครหลวงใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
สรุปพระบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- การเขียนหนังสือราช

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ประจำปี 2556 <รับออนไลน์> (1-10 เม.ย.56)

การไฟฟ้านครหลวง ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ประจำปี 2556 จำนวน 30 ตำแหน่ง 150 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 เมษายน 2556

 

คุณวุฒิปริญญาโท : ด้านบริหารธุรกิจสาขา การตลาด การเงิน บัญชี บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ เป็นต้น

คุณวุฒิปริญญาตรี : ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด การเงิน บัญชี บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ อาชีวอนามัย เลขานุการ อักษรศาสตร์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล ฯลฯ เป็นต้นผู้สนใจสามารถสมัครสอบเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง ผ่านใบสมัคร Online ได้ที่ สมัครสอบการไฟฟ้านครหลวง *** (เปิดรับสมัคร 7.30 น. ของวันที่ 1 เม.ย. นะครับ) จากนั้นกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและนำไปชำระค่าสมัครที่ธนาคารกรุงไทย
 
สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน (เปิดรับสมัคร เวลา 07.30 น.) - 10 เมษายน 2556  (ปิดรับสมัคร เวลา 15.30 น.)
 
 
 ประกาศเลขที่รายละเอียดคุณวุฒิขั้นตอนอัตราที่รับจำนวนที่รับสมัครจำนวนผู้สมัคร 
 

 

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 726.27 KB )

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้