ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : จำหน่ายสื่อการเรียนการสอน 8 สาระการเรียนรู้ CAI แบบ INTERACTIVE FULLOPTION SOFTWARE
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

จำหน่ายสื่อการเรียนการสอน 8 สาระการเรียนรู้ CAI แบบ INTERACTIVE FULLOPTION SOFTWARE

แชร์กระทู้นี้

ลำดับรายการสื่อการเรียนการสอน ชุดละ
1กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.1   ชุด 1500
2กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.1   ชุด 2500
3กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.1   ชุด 3500
4กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.1   ชุด 4500
5กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.1   ชุด 5500
6กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.2   ชุด 1500
7กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.2   ชุด 2500
8กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.2   ชุด 3500
9กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.2   ชุด 4500
10กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.2   ชุด 5500
11กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.2   ชุด 6500
12กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.3   ชุด 1500
13กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.3   ชุด 2500
14กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.3   ชุด 3500
15กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.3   ชุด 4500
16กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.3   ชุด 5500
17กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.3   ชุด 6500
18กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.4   ชุด 1500
19กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.4   ชุด 2500
20กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.4   ชุด 3500
21กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.4   ชุด 4500
22กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.4   ชุด 5500
23กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.4   ชุด 6500
24กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.5   ชุด 1500
25กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.5   ชุด 2500
26กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.5   ชุด 3500
27กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.5   ชุด 4500
28กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.5   ชุด 5500
29กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.5   ชุด 6500
30กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.6   ชุด 1500
31กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.6   ชุด 2500
32กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.6   ชุด 3500
33กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.6   ชุด 4500
34กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.6   ชุด 5500
35กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.6   ชุด 6500
36กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.6   ชุด 7500
   
37กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.1   ชุด 1500
38กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.1   ชุด 2500
39กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.1   ชุด 3500
40กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.2   ชุด 1500
41กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.2   ชุด 2500
42กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.2   ชุด 3500
43กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.3   ชุด 1500
44กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.3   ชุด 2500
45กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.3   ชุด 3500
46กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.4   ชุด 1500
47กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.4   ชุด 2500
48กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.4   ชุด 3500
49กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.5   ชุด 1500
50กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.5   ชุด 2500
51กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.5   ชุด 3500
52กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.6   ชุด 1500
53กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.6   ชุด 2500
54กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.6   ชุด 3500
   
55กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.1  ชุด 1500
56กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.1  ชุด 2500
57กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.1  ชุด 3500
58กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.1  ชุด 4500
59กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.2  ชุด 1500
60กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.2  ชุด 2500
61กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.2  ชุด 3500
62กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.2  ชุด 4500
63กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.3  ชุด 1500
64กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.3  ชุด 2500
65กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.3  ชุด 3500
66กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.3  ชุด 4500
67กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.4  ชุด 1500
68กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.4  ชุด 2500
69กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.4  ชุด 3500
70กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.4  ชุด 4500
71กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.5  ชุด 1500
72กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.5  ชุด 2500
73กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.5  ชุด 3500
74กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.5  ชุด 4500
75กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.6  ชุด 1500
76กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.6  ชุด 2500
77กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.6  ชุด 3500
78กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.6  ชุด 4500
   
79กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.1   ชุด 1500
80กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.1   ชุด 2500
81กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.1   ชุด 3500
82กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.1   ชุด 4500
83กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.2   ชุด 1500
84กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.2   ชุด 2500
85กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.2   ชุด 3500
86กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.2   ชุด 4500
87กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.3   ชุด 1500
88กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.3   ชุด 2500
89กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.3   ชุด 3500
90กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.3   ชุด 4500
91กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.4   ชุด 1500
92กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.4   ชุด 2500
93กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.4   ชุด 3500
94กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.4   ชุด 4500
95กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.5   ชุด 1500
96กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.5   ชุด 2500
97กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.5   ชุด 3500
98กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.5   ชุด 4500
99กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.6   ชุด 1500
100กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.6   ชุด 2500
101กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.6   ชุด 3500
102กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.6   ชุด 4500
   
103กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.1   ชุด  1500
104กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.1   ชุด  2500
105กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.1   ชุด  3500
106กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.2   ชุด  1500
107กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.2   ชุด  2500
108กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.2   ชุด  3500
109กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.3   ชุด  1500
110กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.3   ชุด  2500
111กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.3   ชุด  3500
112กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.4   ชุด  1500
113กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.4   ชุด  2500
114กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.4   ชุด  3500
115กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.5   ชุด  1500
116กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.5   ชุด  2500
117กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.5   ชุด  3500
118กลุ่มสาระสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์500
119กลุ่มสาระสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์500
120กลุ่มสาระสังคมศึกษา ภูมิศาสตร์500
121กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.6   ชุด  1500
122กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.6   ชุด  2500
123กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.6   ชุด  3500
124กลุ่มสาระสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์500
125กลุ่มสาระสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์500
126กลุ่มสาระสังคมศึกษา ภูมิศาสตร์500
   
127กลุ่มสาระศิลปะ         ป.1 ชุด 1500
128กลุ่มสาระศิลปะ         ป.1 ชุด 2500
129กลุ่มสาระศิลปะ         ป.2 ชุด 1500
130กลุ่มสาระศิลปะ         ป.2 ชุด 2500
131กลุ่มสาระศิลปะ         ป.3 ชุด 1500
132กลุ่มสาระศิลปะ         ป.3 ชุด 2500
133กลุ่มสาระศิลปะ         ป.4 ชุด 1500
134กลุ่มสาระศิลปะ         ป.4 ชุด 2500
135กลุ่มสาระศิลปะ         ป.5 ชุด 1500
136กลุ่มสาระศิลปะ         ป.5 ชุด 2500
137กลุ่มสาระศิลปะ         ป.6 ชุด 1500
138กลุ่มสาระศิลปะ         ป.6 ชุด 2500
   
139กลุ่มสาระสุขศึกษา     ป.1 ชุด 1500
140กลุ่มสาระสุขศึกษา     ป.1 ชุด 2500
141กลุ่มสาระสุขศึกษา     ป.2 ชุด 1500
142กลุ่มสาระสุขศึกษา     ป.2 ชุด 2500
143กลุ่มสาระสุขศึกษา     ป.3 ชุด 1500
144กลุ่มสาระสุขศึกษา     ป.3 ชุด 2500
145กลุ่มสาระสุขศึกษา     ป.4 ชุด 1500
146กลุ่มสาระสุขศึกษา     ป.4 ชุด 2500
147กลุ่มสาระสุขศึกษา     ป.5 ชุด 1500
148กลุ่มสาระสุขศึกษา     ป.5 ชุด 2500
149กลุ่มสาระสุขศึกษา     ป.6 ชุด 1500
150กลุ่มสาระสุขศึกษา     ป.6 ชุด 2500
   
151กลุ่มสาระทคโนโลยี    ป.1 ชุด 1500
152กลุ่มสาระทคโนโลยี    ป.1 ชุด 2 
153กลุ่มสาระทคโนโลยี    ป.2 ชุด 1500
154กลุ่มสาระทคโนโลยี    ป.2 ชุด 2 
155กลุ่มสาระทคโนโลยี    ป.3 ชุด 1500
156กลุ่มสาระทคโนโลยี    ป.3 ชุด 2 
157กลุ่มสาระทคโนโลยี    ป.4 ชุด 1500
158กลุ่มสาระทคโนโลยี    ป.4 ชุด 2 
159กลุ่มสาระทคโนโลยี    ป.5 ชุด 1500
160กลุ่มสาระทคโนโลยี    ป.5 ชุด 2 
161กลุ่มสาระทคโนโลยี    ป.6 ชุด 1500
162กลุ่มสาระทคโนโลยี    ป.6 ชุด 2 
ระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.3  
163กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.1  ชุด 1500
164กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.1  ชุด 2500
165กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.1  ชุด 3500
166กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.1  ชุด 4500
167กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.2  ชุด 1500
168กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.2  ชุด 2500
169กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.2  ชุด 3500
170กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.2  ชุด 4500
171กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.3  ชุด 1500
172กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.3  ชุด 2500
173กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.3  ชุด 3500
174กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.3  ชุด 4500
   
175กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.1   ชุด 1500
176กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.1   ชุด 2500
177กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.1   ชุด 3500
178กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.1   ชุด 4500
179กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.2   ชุด 1500
180กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.2   ชุด 2500
181กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.2   ชุด 3500
182กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.2   ชุด 4500
183กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.3   ชุด 1500
184กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.3   ชุด 2500
185กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.3   ชุด 3500
186กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.3   ชุด 4500
   
187กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.1  ชุด 1500
188กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.1  ชุด 2500
189กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.1  ชุด 3500
190กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.1  ชุด 4500
191กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.2  ชุด 1500
192กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.2  ชุด 2500
193กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.2  ชุด 3500
194กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.2  ชุด 4500
195กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.3  ชุด 1500
196กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.3  ชุด 2500
197กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.3  ชุด 3500
198กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.3  ชุด 4500
   
199กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.1   ชุด 1500
200กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.1   ชุด 2500
201กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.1   ชุด 3500
202กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.1   ชุด 4500
203กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.2   ชุด 1500
204กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.2   ชุด 2500
205กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.2   ชุด 3500
206กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.2   ชุด 4500
207กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.3   ชุด 1500
208กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.3   ชุด 2500
209กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.3   ชุด 3500
210กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.3   ชุด 4500
   
211กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ม.1   ชุด  1500
212กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ม.2   ชุด  1500
213กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ม.3   ชุด  1500
   
213กลุ่มสาระศิลปะ         ม.1   ชุด 1500
214กลุ่มสาระศิลปะ         ม.1   ชุด 2500
215กลุ่มสาระศิลปะ         ม.2   ชุด 1500
216กลุ่มสาระศิลปะ         ม.2   ชุด 2500
217กลุ่มสาระศิลปะ         ม.3   ชุด 1500
218กลุ่มสาระศิลปะ         ม.3   ชุด 2500
   
219กลุ่มสาระสุขศึกษา     ม.1 ชุด 1500
220กลุ่มสาระสุขศึกษา     ม.1 ชุด 2500
221กลุ่มสาระสุขศึกษา     ม.2 ชุด 1500
222กลุ่มสาระสุขศึกษา     ม.2 ชุด 2500
223กลุ่มสาระสุขศึกษา     ม.3 ชุด 1500
224กลุ่มสาระสุขศึกษา     ม.3 ชุด 2500
   
225กลุ่มสาระทคโนโลยี    ม.1 ชุด 1500
226กลุ่มสาระทคโนโลยี    ม.1 ชุด 2500
227กลุ่มสาระทคโนโลยี    ม.2 ชุด 1500
228กลุ่มสาระทคโนโลยี    ม.2 ชุด 2500
229กลุ่มสาระทคโนโลยี    ม.3 ชุด 1500
230กลุ่มสาระทคโนโลยี    ม.3 ชุด 2500
ระดับมัธยมศึกษา ม.4-ม.6  
231กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.4  ชุด 1600
232กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.4  ชุด 2600
233กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.5  ชุด 1600
234กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.5  ชุด 2600
235กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.6  ชุด 1600
236กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.6  ชุด 2600
   
237กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.4   ชุด 1600
238กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.4   ชุด 2600
239กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.5   ชุด 1600
240กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.5   ชุด 2600
241กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.6   ชุด 1600
242กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.6   ชุด 2600
   
243กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.4  ชุด 1600
244กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.4  ชุด 2600
245กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.5  ชุด 1600
246กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.5  ชุด 2600
247กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.6  ชุด 1600
248กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.6  ชุด 2600
   
245กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.4   ชุด 1600
246กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.4   ชุด 2600
247กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.5   ชุด 1600
248กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.5   ชุด 2600
249กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.6   ชุด 1600
500กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.6   ชุด 2600
   
251กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ม.4   ชุด  1600
252กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ม.5   ชุด  1600
253กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ม.6   ชุด  1600
   
254กลุ่มสาระศิลปะ         ม.4   ชุด 1600
255กลุ่มสาระศิลปะ         ม.4   ชุด 2600
256กลุ่มสาระศิลปะ         ม.5   ชุด 1600
257กลุ่มสาระศิลปะ         ม.5   ชุด 2600
258กลุ่มสาระศิลปะ         ม.6   ชุด 1600
259กลุ่มสาระศิลปะ         ม.6   ชุด 2600
   
260กลุ่มสาระสุขศึกษา     ม.4 ชุด 1600
261กลุ่มสาระสุขศึกษา     ม.4 ชุด 2600
262กลุ่มสาระสุขศึกษา     ม.5 ชุด 1600
263กลุ่มสาระสุขศึกษา     ม.5 ชุด 2600
264กลุ่มสาระสุขศึกษา     ม.6 ชุด 1600
265กลุ่มสาระสุขศึกษา     ม.6 ชุด 2600
   
266กลุ่มสาระทคโนโลยี    ม.4 ชุด 1600
267กลุ่มสาระทคโนโลยี    ม.4 ชุด 2600
268กลุ่มสาระทคโนโลยี    ม.5 ชุด 1600
269กลุ่มสาระทคโนโลยี    ม.5 ชุด 2600
270กลุ่มสาระทคโนโลยี    ม.6 ชุด 1600
271กลุ่มสาระทคโนโลยี    ม.6 ชุด 2600
วิชาเสริมต่างๆ  
272โปรแกรมอนุบาล 1-3 4,000
273โปรแกรมเตรียมอนุบาล3,000
274ประวัติศาสตร์ชาติไทย3,000
275รวมพระพุทธศาสนา3,000
276รวมทดลองวิทยาศาสตร์4,000
277รวมคลังข้อสอบ ป.1-ป.68,400
278รวมคลังข้อสอบ ม.1-ม.38,400
279รวมสร้างข้อสอบ ป.1-ป.68,500
280รวมสร้างข้อสอบ ม.1-ม.38,500
281รวมสร้างข้อสอบ ม.4-ม.68,500
282พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์4,000
283วรรณคดีไทย3,000
284ชุดอ่าน ออก เขียนได้ 4,000
285Microsoft Office 200032,000
286Microsoft Office 200072,000
287เกมการศึกษา ป.1-ป.62,000
288เกมการศึกษา ม.1-ม.63,000
289โปรแกรมฟิสิกส์3,000
290โปรแกรมเคมี2,000
291โปรแกรมชีว2,000
292รวมชุดTip+ภาษาอังกฤษ 8,000
   
 ใส่ แฟตไดว์ เพิ่ม 500 บาท 
 ใส่ฮาดร์ดิสเพิ่ม 5,000 บาท 

http://www.tutor-home.net


ร้าน ไดมอนคลับ

รายกาสินค้า ดาวน์โหลดใบเสนอราคาที่นี่ 
ตั้งอยู่เลขที่  3/51   ต.ศิลา ถ. มิตรภาพ    อ. เมือง    จ. ขอนแก่น  
  โทร   085-0127724 สอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ decho.by@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คุณลักษณะทั่วไป
1.    เป็นโปรแกรมในรูปแบบโปรแกรมสอนโปรแกรม INTERACTIVE คือจะมีการสอนไปทีละขั้นตอน (STEP BY STEP) ทำให้เข้าใจในบทเรียนได้ง่ายๆ
2.    เป็น Graphic ในรูปแบบ Interactive full option ประมาณ 5,000  เรื่องขึ้นไป ใน 8 สาระวิชา
3.    มีข้อสังเกตและเคล็ดลับในทุกเรื่องที่ควรทราบ ซึ่งจะเป็นคำตอบที่ผู้ศึกษาโปรแกรมทั้งหลายสงสัยอยู่
4.    มีบทการเรียนเป็นภาพ ANIMATIONเป็นภาพยนตร์การ์ตูน ซึ่งเคลื่อนไหวได้เสมือนจริง ทำให้เกิดความน่าสนใจในการเรียนรู้
5.    สามารถสั่งให้โปรแกรมแสดงวิธีทำคำสั่งต่างๆ ให้ท่านดูซ้ำได้ตลอด เมื่อผู้เรียนอ่านบทการเรียนการสอนและได้ทำตามแล้ว แต่เกิดความไม่แน่ใจ
6.    เมื่อนักเรียนเข้าใจในบทเรียนแล้ว จะมีแบบฝึกหัดให้ทดสอบก่อนทำการประเมินผลจริง
7.    มีโปรแกรมประเมินผล  ซึ่งวัดผลการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ได้จริง 100 %
8.    สามารถรองรับผู้เรียนที่มีความสามารถไม่เท่ากันและสามารถเรียนรู้บทเรียนได้ล่วงหน้า โดยไม่ต้องคอยกัน   ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้อง    รีบร้อน ถ้าไม่เข้าใจก็สามารถเรียนซ้ำได้จนผู้เรียนเข้าใจลึกซึ้ง  ส่วนผู้เรียนเข้าใจแล้วก็สามารถข้ามไปเรียนเรื่องอื่นๆ ก่อนได้
9.    บริษัทฯต้องให้สิทธิกับทางโรงเรียน ที่จะนำโปรแกรมการเรียนการสอน ลงติดตั้งให้กับเครื่องของโรงเรียนได้ทุกเครื่องและทุกสถานที่ในโรงเรียน
10.     นอกเหนือจากโปรแกรมที่นักเรียนได้เรียนในห้องเรียน นักเรียนสามารถซื้อและนำไปศึกษาต่อที่บ้านได้
11.    เป็นโปรแกรมที่สอนโปรแกรมสามารถพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้เรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ และผู้เรียน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
12.    โปรแกรมจะทำการตรวจการบ้านและข้อสอบให้แทน  เพื่อลดภาระของครูสอน

คุณลักษณะทางเทคนิค
1.    มีระบบค้นหาเนื้อหาบทเรียนได้ทุกเรื่องในทันที
2.    มีคลังข้อสอบตามเทคนิค Backward design กว่าหมื่นข้อ
3.    มีแบบทดสอบก่อนเรียนจริง (prestest)  เพื่อวัดความรู้ของนักเรียนว่ารู้เรื่องนั้นๆ ได้ขนาดไหน
4.    มีแบบฝึกหัดให้ทดสอบทำจนชำนาญ พร้อมเฉลยคำตอบ ก่อนทำประเมินผลจริง
5.    มีโปรแกรมประเมินผล สามารถวัดผลการเรียนรู้ได้ 100%ทุกเรื่อง
6.    ในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในการทำข้อสอบพร้อมกัน สามารถพิมพ์เนื้อหาข้อสอบ เพื่อนำมาทดสอบนักเรียนได้โดยไม่จำกัดจำนวน  
7.    เมื่อประเมินผลแล้วยังไม่ดีพอ  จะมีเกมให้เล่นโดยไม่เบื่อที่จะเรียน  จนเกิดความชำนาญเรื่องนั้นๆ
8.    มีโปรแกรมองค์ความรู้ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการทางด้านความคิดเห็นต่างๆได้ระหว่างศิษย์กับครู
9.    ภาพที่สร้างขึ้นมาเสมือนจริง จนสามารถนำความรู้ที่ได้เรียน มาใช้ในชีวิตประจำวันได้
10.    สื่อการสอน เน้นเจาะจงสำหรับบทเรียนทุกเรื่องที่เรียนอยู่ซึ่งตรงตามหลักสูตรกระทรวงฯ พ.ศ. 2551 สามารถนำสื่อนี้มาเป็นข้อมูลการสอนในห้องเรียนได้100 %
11.    มี Screen server ซึ่งเป็นการ์ตูนคอยเตือนเวลาที่ผู้เรียนหลับหรือไม่ตั้งใจเรียน
12.    สื่อการสอนที่เป็นนิทานหรือวรรณคดี  จะเป็นภาพยนตร์การ์ตูน เพื่อทำให้ตื่นตาตื่นใจ ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ละเอียดมากขึ้น
13.    สามารถเลือกแหล่งเก็บฐานข้อมูล การประเมินผลสอบได้ตามความต้องการของอาจารย์หรือผู้ใช้ เมื่อทำโปรแกรมประเมินผลเสร็จแล้ว  โปรแกรมจะส่งข้อมูลการวัดผลไปยัง(server) ของโรงเรียนโดยอัตโนมัติ  ไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนใดของโรงเรียน
14.    โปรแกรมประเมินผลข้อสอบจะเป็นแบบวนไม่ซ้ำกันในแต่ละครั้ง  ทำให้สามารถวัดผลนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่ต้องห่วงเรื่องการลอกการบ้านหรือทุจริตการสอบ  แม้ว่านั่งติดกันก็ตาม
15.    โปรแกรมทั้งแบบทดสอบและแบบประเมินผลจะมีข้อสรุปและข้อแนะนำผู้ที่ทดสอบให้ทราบว่า ตนเองอยู่ในระดับใดมีข้อบกพร่องตรงไหน เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงในครั้งต่อไป  ก่อนทำการประเมินผลจริง
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้