ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. 2554 ตำแหน่งพนักงานด้านการเงิน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. 2554 ตำแหน่งพนักงานด้านการเงิน

แชร์กระทู้นี้

1. ธนาคาร ธ.ก.ส.จัดตั้งขึ้น เมื่อใด

. พ.ศ. 2473                    . พ.ศ. 2499

. พ.ศ. 2502                  . พ.ศ. 2509

ตอบ     . พ.ศ. 2509 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในสมัยนั้น

2. เบอร์สายด่วนศูนย์การเกษตรกรให้ข้อมูลข่าวสารเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.)  คือข้อใด

 . 1300          . 1593

   . 1599         . 1244

ตอบ    ข. 1593 เบอร์สายด่วนศูนย์การเกษตรกรให้ข้อมูลข่าวสารเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.)

3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสังกัดกระทรวงใด

. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   

. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

.  กระทรวงการคลัง

. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตอบ     .  กระทรวงการคลัง

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือใคร

.  บุญทรง เตริยาภิรมย์                      . ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

.  อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม                               .  จุติ ไกรฤกษ์

ตอบ     . ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เริ่มดำรงตำแหน่ง  9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คนปัจจุบัน คือใคร

. นายฤทธิรงค์ จัยสิน                        . ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ

. ธีระ วงศ์สมุทร                         ง. พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ

ตอบ     . ธีระ วงศ์สมุทร                        

 

 

6. ผู้จัดการใหญ่ ของ ธ.ก.ส. คนปัจจุบัน คือใคร

            . นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ                         . นางพูนสุข มุสิกลัด

            . นายสมชัย อ่ำพันธ์                      . นายลักษณ์ วจนานวัช

ตอบ     . นายลักษณ์ วจนานวัช

7. เบอร์ ธ.ก.ส. Call Center คือหมายเลขใด

. 0-2222-0555

. 0-2555-8888

. 0-2555-0555

             . 0-7777-7777

ตอบ     . 0-2555-0555

8. สลาก ธกส.  " สลากออมทรัพย์ ทวีสินราคาหน่วยละกี่บาท

.  50 บาท                            

. 100 บาท

. 250 บาท                                

             . 500 บาท

ตอบ     . 500  บาท

9. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ ธนาคาร ธ .ก.ส.

. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย                     

. ยึดมั่นในหลักการบริหารงาน

.  สนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิต ได้อย่างมีคุณภาพ

. ถูกทุกข้อ

ตอบ     . เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย     

10. ข้อใดคือนิยามวัฒนธรรมของ ธ.ก.ส.

              .ซื่อสัตย์สุจริต     

. มีสำนึกรับผิดชอบ

. ตอบสนองเป็นทีม

. ถูกทุกข้อ

ตอบ     . ถูกทุกข้อ

11. ข้อใดคือนโยบายชุดใหม่ ที่เกี่ยวกับ ธ.ก.ส. กับรัฐบาลชุดปัจจุบัน

.  พักชำระหนี้เกษตรกร                                       

.  กองทุนหมู่บ้าน

.  บัตรเครดิตเกษตรกร

. ประกันราคาพืชผลทางการเกษตร

ตอบ     .  บัตรเครดิตเกษตรกร

12.  เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีชื่อว่าอะไร

. [url]www.tgs.go.th[/url]                                             

. [url]www.maco.go.th[/url]

.[url]www.moct.org[/url]                              

. [url]www.moac.go.th[/url]        

ตอบ     . [url]www.moac.go.th[/url]                          

13. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปัจจุบันมีกี่สาขา

.  850  สาขา                   .  980 สาขา

.  1ม002  สาขา                   .   1,101 สาขา

ตอบ     .   1,101 สาขา   ณ.ปี 2553

14. ธ.ก.ส. ได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ไว้กี่ด้าน

. 6 ด้าน               

. 5 ด้าน

. 4 ด้าน

. 3 ด้าน

ตอบ     . 3 ด้าน

15.  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ธ.ก.ส. ขึ้นคือข้อใด

.  ให้ข้อมูลเรื่องการเงินเกษตรกร                  .  ให้ความรู้ด้านการเกษตร

.  ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น        .   ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร

ตอบ     .   ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำแหน่งปฎิบัติงานด้านการเงิน ธ.ก.ส.   ใหม่ล่าสุด

 รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
 รายละเอียดประกอบด้วย

- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ

ความรู้ในการปฎิบัติงานเฉพาะตำแหน่งปฎิบัติงานด้านการเงิน

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวการเงิน-การธนาคาร   (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส. (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง   (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบการพัฒนาชนบท  ชุมชน (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินเชื่อ(พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบการให้บริการที่ดี (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบการตลาดและการประชาสัมพันธ์(พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบหลักการบริหารเบื้องต้น (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบจริยธรรม  จรรยาบรรณ (พร้อมเฉลยละเอียด)

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724  

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 บิ๊กซีขอนแก่
decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่ 
decho.by@hotmail.com

 

 

 

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้