ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : จำหน่ายสื่อพัฒนากระบวนการคิด + ชุดการเรียนรู้วิทยาศาตร์ด้วยตนเอง ตามงบ  สพฐ.
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

จำหน่ายสื่อพัฒนากระบวนการคิด + ชุดการเรียนรู้วิทยาศาตร์ด้วยตนเอง ตามงบ  สพฐ.

แชร์กระทู้นี้

จำหน่ายสื่อพัฒนากระบวนการคิด + ชุดการเรียนรู้วิทยาศาตร์ด้วยตนเอง ตามงบ  สพฐ.

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมที่เพิ่มที่  โทร   085-0127724
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  decho.by@hotmail.com

จำหน่าย สื่อพัฒนากระบวนการคิด และ
 ชุดการเรียนรู้วิทยาศาตร์ด้วยตนเอง

ขายสื่อพัฒนากระบวนการคิด ตามงบ  สพฐ.
จำหน่ายสื่อพัฒนากระบวนการคิด
หาสื่อพัฒนากระบวนการคิด
ขายชุดการเรียนรู้วิทยาศาตร์ด้วยตนเองตามงบ  สพฐ.
จำหน่ายชุดการเรียนรู้วิทยาศาตร์ด้วยตนเอง
หาชุดการเรียนรู้วิทยาศาตร์ด้วยตนเอง 


 

blue; FONT-SIZE: 18pt">1.สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่แสดงผลด้วยวงจรอิเลคทรอนิกส์

2.สื่อที่มีลักษณะชิ้นส่วนแบบปุ่มกด (Press Studs) สามารถประกอบเข้าด้วยกันเป็นวงจรอิเลคทรอนิกส์ ตั้งแต่ง่ายไปหายาก

3.สื่อที่สามารถประกอบเป็นวงจรอิเลคทรอนิกส์ เช่น วงจรปิด-เปิดไฟฟ้าภายใน วงจรวิทยุ

4.สื่อที่มีรูปภาพและคำบรรยายประกอบ ผู้เรียนสามารถจินตนาการได้ด้วยตนเอง

5.สื่อที่มีระบบความปลอดภัย สามารถป้องกันอันตรายต่อผู้เรียน

6.สื่อที่บรรจุอยู่ในกระเป๋าผ้าอย่างดีเพื่อสะดวกในการใช้งานและเก็บรักษา

ชุดละ  7500   บาท   ส่วนลด  30%

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมที่เพิ่มที่  โทร   085-0127724
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่    decho.by@hotmail.com

 

 
 
  ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง

 

ชุดที่ 1 สิ่งมีชีวิต

                ประกอบด้วยกิจกรรมถึง  30 กิจกรรม  ซึ่งครอบคลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ผู้เรียนสามารถเลือกทำกิจกรรมได้ตามระดับความรู้ของชั้นที่ 1-2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ผู้เรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้ และทำกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน เช่น  ระบบนิเวศจำลอง  การสำรวจระบบนิเวศ  การเลี้ยงหนอนผีเสื้อ  วัฎจักรชีวิตกบ  การทำน้ำให้สะอาด  การศึกษานก  ห่วงโซ่อาหาร  การสำรวจพืช เป็นต้น

ชุดละ  7,500   บาท   ส่วนลด  30%

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมที่เพิ่มที่  โทร   085-0127724
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  decho.by@hotmail.com

 

ชุดที่ 2 สารและสมบัติของสาร


ประกอบด้วยกิจกรรมรวมถึง 30 กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ผู้เรียนสามารถเลือกทำกิจกรรมได้ตามระดับความรู้ช่วงที่ 1-2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ผู้เรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้ และทำกิจกรรมเกี่ยวกับสารและสมบัติของสารที่อยู่รอบตัว  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น การทำยาหม่อง  การทดสอบน้ำส้มสายชู  การทำสีจากธรรมชาติ  การนำความร้อน หมึกล่องหน เป็นต้น

ชุดละ  7,500   บาท   ส่วนลด  30%

 

ชุดที่ 3 พลังงานและการเคลื่อนที่

       ประกอบด้วยกิจกรรมถึง 30 กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเลือกทำกิจกรรมได้ตามระดับความรู้ของชั้นชั้นที่ 1-2  ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ผู้เรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้  และทำกิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานและเคลื่อนที่ ซึ่งจะทำให้เข้าใจในเรื่องของพลังงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา โดยผ่านกิจกรรมการทดลอง เช่น รถพลังงาน จรวดแรงดัน  โทรศัพท์อย่างง่าย  การเกิดรุ้ง  เหรียญลอย  ภาพลวงตา  แรงลอยตัว  เป็นต้น

ชุดละ  7,500   บาท   ส่วนลด  30% 

ชุดที่ 4 แม่เหล็กและไฟฟ้า

       ประกอบด้วยกิจกรรมถึง 30 กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเลือกทำกิจกรรมได้ตามระดับความรู้ของชั้นชั้นที่ 1-2  ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ผู้เรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้  และทำกิจกรรมเกี่ยวกับแม่เหล็กและไฟฟ้า  อย่างสนุกสนานจากการทดลองต่างๆ เช่น การเกิดไฟฟ้าสถิต เซลล์ไฟฟ้าอย่างง่าย  การต่อวงจรไฟฟ้า  เส้นแรงแม่เหล็ก  แม่เหล็กไฟฟ้าอย่างง่าย  เซลล์สุริยะ  หลักการไดนาม  โครงการประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น 

ชุดละ  7,500   บาท   ส่วนลด  30% 

ชุดที่ 5 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

ประกอบด้วยกิจกรรมถึง 30 กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเลือกทำกิจกรรมได้ตามระดับความรู้ของชั้นชั้นที่ 1-2  ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ผู้เรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้  และทำกิจกรรมเกี่ยวกับรามของโลก  ดาราศาสตร์และอวกาศ เช่น การเกิดลม การสำรวจสภาพอากาศ  การสร้างเครื่องวัดความเร็วลมอย่างง่าย  กลุ่มดาวจักรราศี  การเกิดสุริยุปราคา  การเกิดจันทรุปราคา  การศึกษากลุ่มดาว  การหาตำแหน่งวัตถุและดวงดาว  เป็นต้น

ชุดละ  7,500   บาท   ส่วนลด  30% 

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมที่เพิ่มที่  โทร   085-0127724
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ของพร้อมส่งคับ

ถ้าเอา 1 ชุดลด 10 %

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้