ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 ท้องถิ่น อบต.เทศบาล
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 ท้องถิ่น อบต.เทศบาล

แชร์กระทู้นี้

                              ความลับการเป็นข้าราชการมาถึงมือท่านแล้ว                        

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<
 
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน
 <<จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ที่เคยไปสอบมานะคับรายละเอียด
1-50 ข้อเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี

CIA เป็นคำย่อมาจาก Certified Internal Auditor มาตรฐานการทำงานให้สูงทัดเทียมระดับสากล
CPA มาตรฐานการสอบบัญชีบุคคล
Impact testing ผลกระทบเกี่ยวกับการทดสอบเครื่องมือ-เทคโนโลยี
Substantive testing รึป่าวไม่แน่ใจ  เกี่ยวกับการทดสอบมีอยู่จริง
ข้อใดไม่ใช่จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน..
ข้อมูลภูมิหลัง..
No Reliance..ขาดความน่าเชื่อมั่น-เชื่อถือ
ตรวจสอบเอกสารยังไม่แล้วเสร็จเก็นใน..แฟ้มปัจจุบัน
การเก็บรักษากระดาษทำการ..แฟ้มถาวร
คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาท..
ข้อแตกต่างระหว่างผู้สอบบัญชีกับผู้ตรวจสอบภายใน
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร..พิสูนจ์ความถูกต้อง
การปิดประชุมตรวจสอบภายใน..


COSO : การบริหารความเสี่ยงกับการเพิ่มคุณค่าองค์กร

COSO เป็นคำย่อจาก Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission
คณะทำงานประกอบด้วยสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง คือ
1. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
2. American Accounting Association (AAA)
3. Financial Executives Institute (FEI)
4. Institute of Internal Auditors (IIA)
5. Institute of Management Accountants (IMA)

ประเทศไทยเริ่มให้มีการตรวจสอบภายในปี พศ.
2512 2522 2532 2542

พ.ศ.2532  ผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในได้รวมตัวกันก่อตั้งสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)

ข้อ 51-100 นอกเหนือคำบรรยาย ออกไปซะทั่ว
-รางวัลโนเบลของประเทศสวีเดน เทียบในไทย..
-SME คือ
-หนี้นอกระบบ.. ยืมง่าย จ่ายยาก ทวงโหด
-นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ เป็นโฆษกพรรค..เพื่อไทย
-ข้อใดเป็นทฤษฎีของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์..  ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
-การบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองต่อครั้ง.. 100 200 500 1000 (ถ้าถามขั้นต่ำที่จะบริจาคก็พอจะตอบได้)
-ในคดีฉ้อโกงที่ดินในโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน จ.สมุทรปราการ..วัฒนา อัศวเหม
-สส 480 สว 150
-รัฐสภา 630
-ตำแหน่งสูงสุดของศาสนา..จุฬาราชมนตรี
-อบจ. ภาษีธุรกิจเฉพา
-อบจ. ค่าภาคหลวงแร่
-คนต่างด้าว.. เพื่อจนจีน
-กรรมการตรวจรับ..
-การแบ่งส่วนราชการในกระทรวง..
-ผู้แทนคณะกรรมการมาจาก อบจ..
-ข้อใดไม่ใช่การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต..
-การทำสัญญาค่าปรับ 0.01-0.20

คดีอาญา คือ
1.เอกชนฟ้องร้องกัน
2.รัฐบาลฟ้องร้องกัน
3.รัฐบาลฟ้องร้องประชาชน
4.ประชาชนฟ้องร้องรัฐบาล

คดีอาญา หมายถึง คดีที่เกี่ยวกับความผิดและมีโทษซึ่งกำหนดไว้ในประมวญกฎหมายอาญาและ กฎหมายอื่น ๆเช่นพระราชบัญญัติต่างๆ ที่มีโทษทางอาญา  เช่นความผิดตาม พระราชบัญญัติอาวุธปืน พระราชบัญญัติจราจรทางบก เป็นต้น ซึ่งโทษ
ทางอาญานั้นมีอยู่ ๕  ประการด้วยกันคือ ประหารชีวิต  จำคุก กักขังปรับ และริบทรัพย์สิน และประเภท ของคดีอาญา นั้นแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือคดีอาญาแผ่นดินหรือคดีอาญา
ที่ยอมความไม่ได้เช่น คดีฆ่าคนตายหรือคดีลักทรัพย์ และคดีอาญา อีกประเภทหนึ่ง
คือคดีอาญาที่เกี่ยวกับความผิดต่อส่วนตัว หรือคดีอาญาที่สามารถยอมความกันได้ เช่น คดียักยอกทรัพย์ เป็นต้น
.. แล้วจะตอบข้อไหนเนี่ย

1. 3 E Audit คือ
2. เลขที่กระดาษทำการใส่ไว้ที่ใด  มุมบนขวา  มุมบนซ่าย มุมล่างขวา มุมล่างซ้าย
3. การประเมินการควบคุมภายในด้วยตัวเองคือ  CSR  CSA  CPA
4. การตรวจสอบกรณีพิเศษ คือ
5. รูปสัญลักษณ์ 3 เหลี่ยมคือ
6. รูปสัญลักษณ์ 5 เหลี่ยม คือ
7. ปัจจัยเสริมความสำเร็จของรายการตรวจสอบภายในคือ
8.ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการตรวจสอบภายใน
และอีกมากมายที่จำได้แต่ตอบไม่ได้  ถ้าคุณ pk napet  ตอบได้ ช่วยตอบให้ด้วยนะคะ
  มือใหม่ตรวจสอบภายในคะ

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เรียกว่า SET INDEX (น่าจะตอบข้อนี้ อ่ะนะ ไม่แน่ใจ)

วันสะบาโต (ภาษาอังกฤษ: Sabbath) เป็นวันสำคัญทางศาสนายิว และศาสนาคริสต์บางคณะนิกาย สะบาโต มาจากภาษาฮีบรู "ซับบาธ" แปลว่า "พัก" พระเจ้าทรงสร้างโลก เว้นและพักวันที่ 7 เพื่อให้มนุษย์ได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ถือเป็นวันบริสุทธิ์ห้ามทำกิจกรรมใดๆ ทุกอย่างได้ถือว่าวันนี้เป็นวันพักผ่อน เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ ให้ทำกิจกรรมที่เป็นกุศล เช่น การสวดมนต์อธิษฐานภาวนาการอ่านพระคัมภีร์ และขอบคุณพระเจ้า

-3 E Audit คือ การปฏิบัติงานและขอบเขต Economy Efficiency Effective เพื่อ.. ประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
-เลขที่กระดาษทำการใส่ไว้ที่ใด  มุมบนขวา  (ไม่แน่ใจว่าตอบข้อนี้ไหม)
-การตรวจสอบกรณีพิเศษ คือ.. การได้รับมอบห มายให้ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งก็ตามที่นอกเหนือไปจากงานปกติที่กระทำอยู่ เช่น การตรวจสอบ กรณียักยอกเงิน หรือทรัพย์สิน การตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง การตรวจสอบกรณีการทุจริต เป็นต้น
-รูปสัญลักษณ์ 3 เหลี่ยมคือ เริ่มต้น.. รึป่าว
-ปัจจัยเสริมความสำเร็จของรายการตรวจสอบภายในคือ  ความสำคัญและมีคุณค่า  แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม  ประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับเข้าใจและปฏิบัติ  หลักการเขียนรายงานที่ดี  ผู้สอบเตรียมหลักฐานอ้างอิงและตอบข้อซักถาม

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการด้วยพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538  ออกตาม
    พระราชบัญญัติใด?
ก. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล    ข. การปกครองส่วนท้องถิ่น
ค.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น        ง. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ตอบข้อ ก. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
2. ผู้มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ คือ?
ก. นายกรัฐมนตรี                ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย                ง. คณะรัฐมนตรี
ตอบข้อ ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ คือ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย        ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด                ง. อธิบดีกรมการปกครอง
ตอบข้อ ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
4. ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เรียกว่า?
ก. วัสดุ                        ข. พัสดุ
ค. อุปกรณ์                    ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ข. พัสดุ
5. การรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายความถึงข้อใด?
    ก. การจ้าง                    ข. การขนส่ง
    ค. การจ้างทำของ                ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ    ก. การจ้าง
6. การพัสดุ ตรงกับความหมายในข้อใด?
    ก. การจัดทำเอง                    ข. การซื้อ การจำหน่าย
    ค. การจ้าง การจ้างเหมา                ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ
7. เงินที่องค์การบริหารส่วนตำบล จัดหารายได้เป็นครั้งเป็นคราวหรือมีผู้อุทิศให้เป็นการเฉพาะเจาะจง
    เรียกว่า?
    ก. เงินงบประมาณ                ข. เงินนอกงบประมาณ
    ค. เงินรายได้เฉพาะ                ง. งบประมารนอก
ตอบข้อ ข. เงินนอกงบประมาณ
8. เงินงบประมาณ ไม่รวมเอารายการใดเข้าไว้ด้วย?
    ก. เงินอุดหนุน                    ข. เงินสะสม
    ค. เงินช่วยเหลือ                    ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ค. เงินช่วยเหลือ
9. เงินที่เหลือจากรายรับจริงหักด้วยเงินรายจ่ายจริง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ คือ?
    ก. เงินกู้                        ข. เงินสะสม
    ค. เงินช่วยเหลือ                    ง. เงินอุดหนุน
ตอบข้อ ข. เงินสะสม
10. โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หมายถึง?
    ก. อาคาร                    ข. สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลเข้าอยู่
    ค. สิ่งปลูกสร้างที่บุคคลใช้สอย            ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ
11. ส่วนประกอบของตัวอาคาร ได้แก่ข้อใด?
    ก. เสาธง                    ข. หอถังน้ำ
    ค. ลิฟต์                        ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ค. ลิฟต์
12. “พัสดุที่ผลิตในประเทศ” หมายความถึงข้อใด?
    ก. ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแล้วโดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย
    ข. สินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตในประเทศไทย
    ค. ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย
    ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ก. ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแล้วโดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย
13. หัวหน้าหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคลังของ อบต. คือ?
    ก. ปลัด อบต.                    ข. พนักงานส่วนตำบล
    ค. หัวหน้าฝ่ายคลัง                ง. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ตอบข้อ     ง. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ   

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
   
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. ข้อใดหมายถึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ก.ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ ข.ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์

ค.ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า ง.เงินสดและเงินฝากธนาคาร

ตอบ ข.ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์

2. รายการในข้อใดถือเป็นเงินสด

ก.ธนาณัติ ข.เงินมัดจำจ่าย

ค.เช็คลงวันที่ล่วงหน้า ง.เงินฝากธนาคารประเภทประจำ

ตอบ ก.ธนาณัติ

3. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารควรทำขึ้นเพื่ออะไร

ก.พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารทุกประเภท

ข.พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารประเภทประจำ

ค.พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

ง.พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

ตอบ ง.พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

4. การทำงบประมาณเงินสดมีประโยชน์อย่างไร

ก.เป็นการวางแผนการชำระหนี้ ข. เป็นเครื่องมือในการวางแผนการขาย

ค.เป็นเครื่องมือในการวางแผนการผลิต ง. เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้เงิน

ตอบ ง. เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้เงิน
5. ถอนเงินจากธนาคารไปใช้ส่วนตัวต้องบันทึกในเล่มใด

ก.สมุดรายวันทั่วไป ข.สมุดรายวันจ่ายเงิน

ค.สมุดรายวันซื้อสินค้า ง.สมุดรายวันส่งคืนสินค้า

ตอบ ข.สมุดรายวันจ่ายเงิน

6. หลังการทำงบทดสองแล้วต้องทำงบอะไร

ก.งบดุล ข.งบการเงิน

ค.งบกำไรขาดทุน ง.กระดาษทำการ

ตอบ ข.งบการเงิน

7. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของรายการสินค้า

ก.เป็นรายการที่ต้องเก็บมาจากเอกสารของกิจการ

ข.เป็นรายการต้องนำมาวิเคราะห์เพื่อบันทึกรายการ

ค.เป็นรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อการเงินของกิจการ

ง.เป็นรายการที่ก่อให้เกิดการโอนเงิน/สิ่งที่มีมูลค่าระหว่างกิจการกับบุคคลภายนอก

ตอบ ค.เป็นรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อการเงินของกิจการ

8. ข้อใดที่ทำให้งบทดลองไม่ลงตัว

ก.ลืมลงรายการนำเงินมาลงทุนเพิ่ม

ข.กู้เงินจากธนาคารแต่บันทึกรายการเป็นรายได้

ค.จ่ายค่าโทรศัพท์ 5,000 บาท บันทึกเป็น 500 บาท

ง.เก็บยอดดุลเดบิต 2,200 มาลงงบทดลอง 2,000 บาท

ตอบ ง.เก็บยอดดุลเดบิต 2,200 มาลงงบทดลอง 2,000  บาท

9. เมื่อวันที่1 พฤษภาคม 2550กิจการแห่งหนึ่งซื้อหุ้นสามัญธนาคารกรุงเทพจำนวน12000หุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเป็นเวลา5ปี หลักทรัพย์ดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทใด

ก.หลักทรัพย์ประเภทมีตัวตน ข.หลักทรัพย์ประเภทไม่มีตัวตน

ค.หลักทรัพย์ประเภทหมุนเวียน ง.หลักทรัพย์ประเภทไม่หมุนเวียน

ตอบ ง.หลักทรัพย์ประเภทไม่หมุนเวียน

10. การให้ของสมนาคุณแก่ลูกค้า จัดเป็นหนี้สินในลักษณะใด

ก.หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่สามารถ กำหนดมูลค่าหนี้ได้อย่างแน่นอน

ข.หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นแล้วและสามารถกำหนดมูลค่าหนี้ได้อย่างแน่นอน

ค.หนี้สินหมุนเวียนที่อาจเกิดขึ้น

ง.หนี้สินระยะยาว

ตอบ ก.หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่สามารถ กำหนดมูลค่าหนี้ได้อย่างแน่นอน

11. ข้อใดคือลักษณะการลงทุนของกิจการร่วมค้า

ก.ผู้ร่วมค้าทุกคนต้องนำเงินสดมาลงทุน

ข.เมื่อได้กำไรจากเงินที่ลงทุนจะนำไปบริจาคด้วยกัน

ค.ข้อตกลงตามสัญญากำหนดให้มีอำนาจในการควบคุมด้วยกัน

ง.หากใครนำเงินมาลงทุนมากที่สุดจะได้กำไรในอัตรามากที่สุด

ตอบ ค.ข้อตกลงตามสัญญากำหนดให้มีอำนาจในการควบคุมด้วยกัน

12. ข้อใดไม่ใช่ ประเภทของธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจร่วมค้าได้

ก.ธุรกิจสร้างและจำหน่ายภาพยนตร์ ข.ธุรกิจการจัดสรรที่ดิน

ค.ธุรกิจขายสินค้า ง.ธุรกิจธนาคาร

ตอบ ง.ธุรกิจธนาคาร

13. ข้อใดไมใช่สาเหตุการทำธุรกิจร่วมค้า

ก.ลดการเสี่ยงภัย

ข.ประหยัดค่าใช้จ่าย

ค.ได้กำไรมากขึ้น

ง.รวบรวมเงินทุนและบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ

ตอบ ค.ได้กำไรมากขึ้น

14. วิธีบันทึกบัญชีแบบไม่เปิดสมุดบัญชีร่วมค้าของกิจกิจกรรมร่วมค้าเมื่อเปิดแยกประเภทของกิจการร่วมค้าจะดูสมุดบัญชีของใคร

ก. สมุดบัญชีของคนที่เป็นผู้จัดการ

ข. สมุดบัญชีของคนที่ทำหน้าที่ขาย

ค. สมุดบัญชีของคนที่นำเงิน/สินค้ามาลงทุน

ง. สมุดบัญชีของผู้ร่วมค้าคนใดคนหนึ่ง

ตอบ ง. สมุดบัญชีของผู้ร่วมค้าคนใดคนหนึ่ง

15. สิทธิส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า จะปรากฏในงบใดอย่างไร

ก.งบดุล ทางด้านหนี้สิน ข.งบกำไรขาดทุน ถือเป็นรายได้

ค.งบดุลทางด้านสินทรัพย์ ง.งบกำไรขาดทุน ถือว่าเป็นค่าใช้จ่าย

ตอบ ค.งบดุลทางด้านสินทรัพย์
16. บัญชีทางด้านผู้รับฝากขายในด้านบัญชีนั้นเป็นบัญชีลักษณะใดบ้าง

ก.บัญชีฝากขาย เป็นบัญชีลูกหนี้

ข.บัญชีฝากขายเป็นบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้

ค.บัญชีรับฝากขาย เป็นทั้งบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้

ง.บัญชีรับฝากขาย เป็นบัญชีเจ้าหนี้

ตอบ ค.บัญชีรับฝากขาย เป็นทั้งบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้

17. การแสดงรายการกำไรจากการขาย ตามสัญญาผ่อนชำระรอตัดบัญชีในงบการเงิน จะแสดงอย่างไร

ก.แสดงเป็นรายการหักจากขายตามสัญญาผ่อนชำระในงบกำไรขาดทุน

ข.แสดงเป็นรายการหักจากกำไรขั้นต้นในงบกำไรขาดทุน

ค.แสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในงบดุล

ง.แสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล

ตอบ ง.แสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้