ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกคหกรรมและโภชนาการ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกคหกรรมและโภชนาการ

แชร์กระทู้นี้

1. คหกรรมศาสตร์ เป็นศาสตร์และศิลป์ในการครองตนและคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่ว่าเป็นศาสตร์ เพราะอะไร 

 ก. ต้องใช้ความรู้ทุกแขนงวิชามาแก้ปัญหาต่างๆ 

 ข. ต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในทางทฤษฎี 

 ค. ต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์มาสนองความต้องการของมนุษย์ 

 ง. ต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในทางปฏิบัติ ยังเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 

2. นมชนิดใดต่อไปนี้ที่มีประโยชน์ต่อทารกมาก เพราะมีโปรตีน เกลือแร่ และไวตามินบางชนิดในปริมาตรสูง 

 ก. Clostrum ข. Lactose

 ค. Calactose ง. Fructose

3. น้ำตาลชนิดใดที่มีความสำคัญต่อร่างกายมนุษย์มากที่สุด

 ก. C6H12O6 ข. Fructose

 ค. Sucrose ง. Maltose

4.  ไขมันมีหน้าที่ละลายวิตามินอะไร

 ก. เอ ข. บี 

 ค. บี 2 ง. ซี 

5. Glycogen จะถูกสะสมไว้มากในส่วนใดของร่างกาย

 ก. กล้ามเนื้อ ข. เส้นเลือด 

 ค. ตับ ง. ไต 

6. ถ้าท่านรับประทานขนมปัง 1 ออนซ์ ประกอบด้วยแป้ง 11.2 กรัม ไขมัน 0.6 กรัม โปรตรอน 3.1 กรัม ท่านจะได้กำลังงานจากแป้งกี่แคลอรี่

 ก. 5.4 ข. 12.4

 ค. 44.8 ง. 62.6

7. การหุงต้มเนื้อไม่ควรใช้ภาชนะชนิดใด

 ก. Aluminum ข. เหล็ก

 ค. ภาชนะเคลือบ ง. Stainless steel

8. ถ้าขาดไนอาซิน หรือนิโคตินิค จะเป็นโรคอะไร

 ก. Angular ข. Kwashiorkor

 ค. Pellagras ง. Beriberi

9. Xerophtalmia เป็นโรคขาดวิตามินอะไร

 ก. เอ ข. บี 

 ค. ซี ง. ดี 

10. โรคคอพอกเกิดจากการขาดไอโอดีนโดยตรงแล้วยังมีสาเหตุอื่น เช่น มีสารประกอบบางอย่างคอยขัดขวางการใช้ไอโอดีน

 ก. Cyanates ข. ไขมัน

 ค. ฟอสฟอรัส ง. Aribloflavinosis

11. คนปกติต้องการพลังงานจากอาหารประมาณวันะกี่แคลอรี่

 ก.  600 ข. 800

 ค. 1,000 ง. 2,000

12. C2H4 (เอซิลลีน) มีประโยชน์อย่างไรในทางคหกรรม

 ก. ใช้เป็นเชื้อเพลิง ข. ใช้ทำความสะอาด 

 ค. ใช้แต่งกลิ่นอาหาร ง. ใช้บ่มผิวผลไม้ 

13. “Blood sugar” คืออะไร

 ก. กลูโคส ข. มอสโทส 

 ค. กาแลคโทส ง. ซูโครส 

14. Na HCO3 มีประโยชน์อย่างไรในทางคหกรรม

 ก. ใช้แก้น้ำกระด้าง ข. ใช้ในการทำขนม 

 ค. ใช้ลบรอยเปื้อน ง. ใช้ดองผลไม้ 

15.  ประโยชน์ในการศึกษาวัฏจักรของครอบครัว ที่สำคัญ คือ

 ก. ทราบพฤติกรรมของครอบครัว 

ข. สะดวกในการวางแผน 

 ค. เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวสามัคคีกัน 

ง. เพื่อจัดทำทะเบียนราษฎร์ได้ถูกต้องยิ่งขึ้น 

16. แร่ธาตุที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

 ก. เหล็ก ข. ดีบุก 

 ค. อลูมิเนียม ง. แคดเมี่ยม 

17. ทางใดที่ช่วยให้เด็กได้รับการปลดปล่อยความเคร่งเครียดทางกายและจิตใจและได้เจริญเติบโตด้านต่างๆ อย่างสมบูรณ์

 ก. ทางการศึกษา ข. ทางด้านเศรษฐกิจ 

 ค. ทางด้านชีววิทยา ง. ทางสันทนาการ 

18. Aflatoxin คืออะไร

 ก. เชื้อโรคในอาหารกระป๋อง ข.  เชื้อโรคที่พบอยู่ทั่วไปในอากาศ 

 ค. พิษจากเชื้อราในถั่วลิสง ง. พิษจากแบคทีเรีย 

19. การกำหนดเพศของทารกขึ้นอยู่กับสิ่งใด

 ก. Sperm ของฝ่ายพ่อ ข. Chromosome

 ค.  Chromosome ง. Genes ของบรรพบุรุษ

20. หน่วยที่เล็กที่สุดของโปนตีน คืออะไร

 ก. กรดอมิโน ข. กลีเซอรีน 

 ค. กรดอะซีติด ง. กลูโคส 

21. ไข่ที่ถูกผสมแล้ว จะทำการแยกตัวออกเป็นทวีคูณระยะนี้เนียกว่า

 ก. พีตัส ข. เอ็มบริโอ 

 ค. แคปซูน ง. Ovum

22. ทารกจะครบกำหนดคลอดสัปดาห์ที่เท่าใด

 ก. 38 สัปดาห์ ข. 37 สัปดาห์

 ค. 36 สัปดาห์ ง. 34 สัปดาห์

23.  ทารกอายุเท่าไรที่มีน้ำหนักเป็น 3 เท่าของแรกเกิด

 ก. 3 เดือน ข. 6 เดือน

 ค. 9 เดือน ง. 12 เดือน

24. หญิงอายุเท่าไรเหมาะในการมีบุตร

 ก. 18-28 ข. 20-30

 ค. 22-30 ง. 25-30

25. เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 1 เดือน ควรให้ภูมิคุ้มกันโรคอะไร

 ก. ไข้ทรพิษและวัณโรค ข. บาดทะยักและไอกรน 

 ค. วัณโรคและไอกรน ง. โรคคอตีบและโปลิโอ 

26. เทสโตสเตอโรน (testosterone) คือ

 ก. ฮอร์โมนควบคุมลักษณะเพศชาย ข. ต่อมควบคุมของเพศชาย 

 ค. ฮอร์โมนควบคุมลักษณะเพศหญิง ง. ต่อมควบคุมอารมณ์ของเพศหญิง 

27. อาหารที่แช่เย็นแข็ง จะต้องเก็บไว้ในห้องเย็นอุณหภูมิเท่าไร

 ก. 0.32 OF ข. 0.20 OF

 ค. 0-25 OF ง. 0 – 10 OF

28. วัตถุที่ปนแทนผงชูรสได้แก่

 ก. โมโนโซเดียม ข. บอแรกซ์ 

 ค. โมโนโซเดียมกลูตาเมท ง. โซเดียมคลอไรด์ 

29. สีสังเคราะห์ จำกัดปริมาณที่ใช้ได้ไม่เกิน

 ก. 1 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักร่างกาย 1 ก.ก. ข. 2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักร่างกาย 1 ก.ก.

 ค. 3 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักร่างกาย 1 ก.ก. ง. 4 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักร่างกาย 1 ก.ก.

30. ทำไมสีย้อมผ้าจึงมีอันตรายต่อร่างกาย เพราะ

 ก. เพราะมีโลหะหนักเจือปนมาก ข. เพราะมีสารเคมีมาก 

 ค. เพราะมีสิ่งแปลกปลอมมาก ง. เพราะมีสารสังเคราะห์มาก 


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วยวิชาเอกคหกรรมใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบความรอบรู้ชุดที่ 1-4

แนวข้อสอบวิชาชีพครูชุดที่ 1-4

- แนวข้อสอบวิชาการศึกษาชุดที่ 1-4

- สรุปนโยบายของคณะรัฐมนตรีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

- แนวข้อสอบ การจัดและตกแต่งบ้าน

- แนวข้อสอบ  ดอกไม้สด
- แนวข้อสอบ เคมีประยุกต์

- แนวข้อสอบ พัฒนาการเด็กและการเรียนรู้

-

- แนวข้อสอบ วิชาความถนัดทางคหกรรม ชุด1-4


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก รวมแนวข้อสอบวิชาเอกต่างๆที่ออกบ่อยมาก
ข้อสอบเก่าวิชาเอกมากกว่า 300 ข้อ พร้อมเฉลย ให้ท่านรู้ทุกแง้ ทุกมุมข้อข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยที่จะออกข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยวิชาเอกนาฎศิลป์  วิชาการศึกษา  วิชาชีพครู วิชาเอกปฐมวัย
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกคณิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์  วิชาเอกเคมี  
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกฟิสิกส์ วิชาเอกชีววิทยา วิชาเอกอังกฤษ วิชาเอกสังคม วิชาเอกคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกการงาน  วิชาเอกศิลปะ วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ วิชาเอกสุขศึกษาพละ
โหลดตัวอย่างข้อสอบ วิชาเอกนาฎศิลป์

31. การย่างปลาช่อนควรทำอย่างไร

 ก. ขอดเกล็ดออกแล้วจึงนำไปอย่างไฟแรงปานกลาง 

 ข. ขอดเกล็ดออกย่างไฟแรงๆ จนน้ำมันตกแล้วจึงราไฟ 

 ค. ย่างไฟปานกลางทั้งเกล็ดแล้วจึงเอามาลอกเกล็ดออกย่างไฟ 

 ง. ย่างไฟแรงทั้งเกล็ดแล้วจึงเอามาลอกเกล็ดออกย่างไฟอ่อน 

32. การต้มไข่พอสุกใช้เวลาเท่าไร

 ก. ไข่ไก่ 1 นาที ไข่เป็ด 2 นาที ข. ไข่ไก่ 2 นาที ไข่เป็ด 4 นาที

 ค. ไข่ไก่ 3 นาที ไข่เป็ด 5 นาที ง. ไข่ไก่ 5 นาที ไข่เป็ด 7 นาที

33. ไนอาซินป้องกันและรักษาโรคอะไร

 ก. Ariboflavinosis ข. Pellagras

 ค. Pellagrastion ง. Lactaion

34. เนื้อวัวที่ดีเป็นอย่างไร

 ก. มีสีแดงมันสีขาว ข. มีสีค่อนข้างขาวมันสีเหลือง 

 ค. มีสีแดงสดมันสีเหลือง  ง. มีสีแดงสดมันสีขาว 

35. จะซื้อฟักทองดูอย่างไร

 ก. เนื้อหนาสีเหลืองสด ข. เนื้อแน่นหนาสีเหลืองสด 

 ค. เนื้อหนาสีเหลืองปนเขียว ง. เนื้อแน่นหนาสีเหลืองปนเขียว 

36. บวบมีกี่เหลี่ยม

 ก. 8 เหลี่ยม ข. 10 เหลี่ยม

 ค. บางลูก 6 เหลี่ยม บางลูก 3 เหลี่ยม ง. บางลูก 8 เหลี่ยม บางลูก 10 เหลี่ยม

37. มีดโต๊ะ ถ้าสกปรกทำอย่างไร

 ก. ขัดด้วยผงถ่านละเอียด ข. ขัดด้วยกระดาษทราย 

 ค. ขัดด้วยขี้เถ้า ง. ขัดด้วยผงซักฟอก 

38. การหุงข้าวไม่เช็ดน้ำใช้อัตราส่วนข้าวกับน้ำเท่าไร

 ก. 1:1 1/2  ข. 1:2

 ค. 1: 2 1/2 ง. 1:3

39. เราควรรับประทานผลไม้ปริมาณเท่าไร

 ก. ส้มเขียวหวาน 1 ผล หรือกล้วยน้ำว้า 2 ผล

 ข. กล้วยน้ำว้า 1 ผล หรือส้มเขียวหวาน 2 ผล

 ค. ส้มเขียวหวาน 2 ผล หรือกล้วยน้ำว้า 2 ผล

ง. ส้มเขียวหวาน 2 ผล หรือกล้วยหอม 1 ผล

40. อาหารที่เป็นเครื่องจิ้มคือข้อใด

 ก. ปลาร้า น้ำพริก ข. น้ำพริก ปลาทู 

 ค. น้ำปลา มะเขือต้ม ง. เต้าเจี้ยว แตงกวา 

41. ทารกควรได้รับโปรตีนวันละเท่าไร่ต่อน้ำหนักตัว 1 ก.ก.

 ก. 1 กรัม ข. 2 กรัม

 ค. 3 กรัม ง. 4 กรัม

42. จานชามที่มีรอยไหม้ทำอย่างไร

 ก. ขัดด้วยทรายละเอียด ข. ขัดด้วยสก๊อตไบร์ท 

 ค. ขัดด้วยน้ำผสมโซดาไฟ ง. ขัดด้วยผงเกลือ 

43. มีดทำปลาถ้าเหม็นควรทำอย่างไร

 ก. ล้างด้วยผงซักฟอก ข. ล้างด้วยสบู่ 

 ค. ถูด้วยเปลือกมะนาว ง. ล้างด้วยน้ำผสมแอมโมเนีย 

44. มีดที่เป็นสนิมทำอย่างไร

 ก. ถูด้วยทราย ข. ถูด้วยเปลือกมะนาว 

 ค. ถูด้วยหัวหอม ง. ถูด้วยส้มมะขาม 

45. ทิงเจอร์ไอโอดีนเปื้อนผ้าทำอย่างไร

 ก. เอาเกลือป่นโรยบีบน้ำมะนาวลงไป ข. ใช้สำลีชุบยูคลิปตัวถู 

 ค. แช่ในน้ำเกลือ ง. ถูด้วยน้ำมะนาว 

46. ถ้ามีการตายเกิดขึ้นในครอบครัว ต้องแจ้งพนักงานอำเภอแผนกมรณกรรมภายในเวลา

 ก. 12 ชั่วโมง ข. 24 ชั่วโมง

 ค. 2 วัน ง. 7 วัน

47. หญิงชายตกลงจะแต่งงานกันเมื่อมีการหมั้น ผลของการหมั้นจะเป็นอย่างไร

 ก. ของหมั้นจะเป็นกรรมสิทธิ์ของทั้งคู่ 

 ข. ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาฝ่ายเสียหายเรียกค่าชดใช้ 

 ค. ในระหว่างรอสมรสถ้าฝ่ายชายตายฝ่ายหญิงต้องคืนของหมั้น 

 ง. ถ้าฝ่ายชายผิดสัญญาของหมั้นจะตกเป็นสิทธิของฝ่ายหญิง 

48. ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยามีกี่ประเภท

 ก. 1 ประเภท ข. 2 ประเภท

 ค. 3 ประเภท ง. 4 ประเภท

49. อาหารที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทารกคือข้อใด

 ก. นมสด ตับบด ข. นมมารดา 

 ค. กล้วยน้ำว้าสุก ง. ข้าวบดละเอียดผสมน้ำต้มผัก 

50. ตะเข็บธรรมดาทำให้สำเร็จด้วยการทิ้งไว้เฉยๆ ใช้กับผ้าอย่างไร

 ก. ใช้กับตะเข็บข้างยาวๆ ข. ใช้กับผ้าที่รีดแล้วขึ้นรอย 

 ค. ใช้กับเสื้อผ้าฝ้าย ง.  ใช้กับผ้าที่ไม่ลุ่ยและไม่ซักน้ำบ่อยๆ 

 สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

 

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกชีววิทยา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกฟิสิกส์        
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเคมี        
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกสังคมศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกพลศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกสุขศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกนาฏศิลป์  
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดนตรี          
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอก ดนตรีไทย  
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้