ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เว็บไซต์เขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เว็บไซต์เขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด

แชร์กระทู้นี้

กระบี่
http://www.kbi.obec.go.th
กรุงเทพมหานคร เขต 1
http://www.bkk1.obec.go.th
กรุงเทพมหานคร เขต 2 http://www.bkk2.obec.go.th
กรุงเทพมหานคร เขต 3 http://www.bkk3.obec.go.th
กาญจนบุรี เขต 1 http://www.kri1.obec.go.th
กาญจนบุรี เขต 2 http://www.kan2.go.th/
กาญจนบุรี เขต 3
กาญจนบุรี เขต 4 http://www.kri3.obec.go.th
http://kan4.kan2.go.th
กาฬสินธุ์ เขต 1 http://www.ksn1.obec.go.th
กาฬสินธุ์ เขต 2 http://www.ksn2.obec.go.th
กาฬสินธุ์ เขต 3 http://www.ksn3.obec.go.th
กำแพงเพชร เขต 1 http://www.kpt1.obec.go.th
กำแพงเพชร เขต 2 http://www.kpt2.obec.go.th
ขอนแก่น เขต 1 http://www.kkzone1.go.th/
ขอนแก่น เขต 2 http://www.kkn2.obec.go.th
ขอนแก่น เขต 3 http://www.kkn3.obec.go.th
ขอนแก่น เขต 4 http://www.kkn4.obec.go.th
ขอนแก่น เขต 5 http://www.kkn5.obec.go.th
จันทบุรี เขต 1 http://www.cti1.obec.go.th
จันทบุรี เขต 2 http://www.cti2.obec.go.th
ฉะเชิงเทรา เขต 1 http://www.chachoengsao1.go.th/
ฉะเชิงเทรา เขต 2 http://www.cha2.go.th/
ชลบุรี เขต 1 http://www.chon1.go.th
ชลบุรี เขต 2 http://www.cbi2.obec.go.th
ชลบุรี เขต 3 http://www.cbi3.obec.go.th
ชัยนาท http://www.cnt.obec.go.th
ชัยภูมิ เขต 1 http://www.cpm1.obec.go.th
ชัยภูมิ เขต 2 http://www.chaiyaphum2.net/

ชัยภูมิ เขต 3 http://www.chaiyaphum3.go.th
ชุมพร เขต 1 http://www.cpn1.obec.go.th
ชุมพร เขต 2 http://www.cpn2.obec.go.th
เชียงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th
เชียงราย เขต 2 http://www.cri2.obec.go.th
เชียงราย เขต 3 http://www.cr3.go.th/
เชียงราย เขต 4 http://www.cri4.obec.go.th
เชียงใหม่ เขต 1 http://www.chiangmaiarea1.net/
เชียงใหม่ เขต 2 http://www.cmi2.obec.go.th
เชียงใหม่ เขต 3 http://www.cmarea3.go.th
เชียงใหม่ เขต 4 http://www.cmi4.obec.go.th
เชียงใหม่ เขต 5 http://www.chiangmaiarea5.go.th
ตรัง เขต 1 http://www.trg1.obec.go.th
ตรัง เขต 2 http://www.trang2.go.th
ตราด http://www.tratedu.org
ตาก เขต 1 http://www.takesa1.go.th
ตาก เขต 2 http://www.tak2.obec.go.th
นครนายก http://www.nayok.go.th
นครปฐม เขต 1 http://www.esanpt1.go.th
นครปฐม เขต 2 http://www.npt2.obec.go.th
นครพนม เขต 1 http://www.nped1.net
นครพนม เขต 2 http://www.npm2.obec.go.th
นครราชสีมา เขต 1 http://www.nma1.obec.go.th
นครราชสีมา เขต 2 http://www.korat2.go.th
นครราชสีมา เขต 3 http://www.nma3.obec.go.th
นครราชสีมา เขต 4 http://www.korat-ed4.com
นครราชสีมา เขต 5 http://www.korat5.go.th
นครราชสีมา เขต 6 http://www.nma6.obec.go.th
นครราชสีมา เขต 7 http://www.nma7.obec.go.th
นครศรีธรรมราช เขต 1 http://www.nsta1.net
นครศรีธรรมราช เขต 2 http://www.nst2.obec.go.th
นครศรีธรรมราช เขต 3 http://www.nst3.obec.go.th
นครศรีธรรมราช เขต 4 http://www.nst4.obec.go.th
นครสวรรค์ เขต 1 http://www.nakhonsawan1.com
นครสวรรค์ เขต 2 http://www.nsw2.obec.go.th
นครสวรรค์ เขต 3 http://www.nsw3.obec.go.th
นนทบุรี เขต 1 http://www.nbi1.obec.go.th
นนทบุรี เขต 2 http://www.neo-2.net
นราธิวาส เขต 1 http://www.nwt1.obec.go.th
นราธิวาส เขต 2 http://www.nwt2.obec.go.th
นราธิวาส เขต 3 http://www.naraed3.net
น่าน เขต 1 http://www.nan1.obec.go.th
น่าน เขต 2 http://www.nan2.obec.go.th
บุรีรัมย์ เขต 1 http://www.buriram.org
บุรีรัมย์ เขต 2 http://www.br2.go.th
บุรีรัมย์ เขต 3 http://www.brm3.obec.go.th
บุรีรัมย์ เขต 4 http://www.buriram4.net
ปทุมธานี เขต 1 http://www.ptt1.obec.go.th
ปทุมธานี เขต 2 http://www.ptt2.obec.go.th
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 http://www.pkn1.obec.go.th
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 http://www.pkn2.go.th
ปราจีนบุรี1 http://www.prachinarea.net
ปราจีนบุรี2 http://pri2.prachinarea.net
ปัตตานี เขต 1 http://www.pattani1.go.th
ปัตตานี เขต 2 http://www.pattani2.go.th
ปัตตานี เขต 3 http://www.pattani3.go.th
พระนครศรีอยุธยา 1 http://www.ayutthaya1.net
พระนครศรีอยุธยา 2 http://www.ayutthaya2.go.th
พะเยา เขต 1 http://www.pyo1.obec.go.th
พะเยา เขต 2 http://www.pyo2.obec.go.th
พังงา http://www.pna.obec.go.th
พัทลุง1 http://www.plg1.obec.go.th
พัทลุง2 http://www.plg2.obec.go.th
พิจิตร เขต 1 http://www.phichit.net
พิจิตร เขต 2 http://www.phichit2.net
พิษณุโลก เขต 1 http://www.plk1.obec.go.th
พิษณุโลก เขต 2 http://www.phitsanulok2.go.th
พิษณุโลก เขต 3 http://www.plk3.obec.go.th
เพชรบุรี เขต 1 http://www.petburi.go.th
เพชรบุรี เขต 2 http://www.pbi2.obec.go.th
เพชรบูรณ์ เขต 1 http://www.pbn1.obec.go.th
เพชรบูรณ์ เขต 2 http://www.pbn2.obec.go.th
เพชรบูรณ์ เขต 3 http://www.pbn3.com
แพร่ เขต 1 http://www.pre1.obec.go.th
แพร่ เขต 2 http://www.pre2.obec.go.th
ภูเก็ต http://www.pkt.obec.go.th
มหาสารคาม เขต 1 http://www.mkarea1.go.th
มหาสารคาม เขต 2 http://www.mkzone2.net
มุกดาหาร http://www.mdh.obec.go.th
แม่ฮ่องสอน เขต 1 http://www.msn1.obec.go.th
แม่ฮ่องสอน เขต 2 http://www.mhs2.go.th
ยโสธร เขต 1 http://www.yst1.obec.go.th
ยโสธร เขต 2 http://www.yst2.obec.go.th
ยะลา เขต 1 http://www.yla1.obec.go.th
ยะลา เขต 2 http://www.eduyala2.org
ยะลา เขต 3 http://www.yla3.obec.go.th
ร้อยเอ็ด เขต 1 http://www.ret1.obec.go.th
ร้อยเอ็ด เขต 2 http://www.ret2.obec.go.th
ร้อยเอ็ด เขต 3 http://www.ret3.obec.go.th
ระนอง http://www.rng.obec.go.th
ระยอง เขต 1 http://www.ryg1.obec.go.th
ระยอง เขต 2 http://www.ryg2.obec.go.th
ราชบุรี เขต 1 http://www.ratchaburi1.org/web
ราชบุรี เขต 2 http://www.rbr2.net
ลพบุรี เขต 1 http://www.lopburi1.net
ลพบุรี เขต 2 http://www.lri2.obec.go.th
ลำปาง เขต 1 http://www.lpg1.obec.go.th
ลำปาง เขต 2 http://www.lpg2.obec.go.th
ลำปาง เขต 3 http://www.lampang3.net
ลำพูน เขต 1 http://www.lpn1.obec.go.th
ลำพูน เขต 2 http://www.lp2.go.th
เลย เขต 1 http://www.loeione.net
เลย เขต 2 http://www.loei2.net
ศรีสะเกษ เขต 1 http://www.sisaketedu1.go.th
ศรีสะเกษ เขต 2 http://www.osea2.go.th
ศรีสะเกษ เขต 3 http://www.ssk3.obec.go.th
ศรีสะเกษ เขต 4 http://www.sskedu4.go.th
สกลนคร เขต 1 http://www.sakonarea1.com
สกลนคร เขต 2 http://www.sakon2.com
สกลนคร เขต 3 http://www.osesa3.net
สงขลา เขต 1 http://www.ska1.obec.go.th
สงขลา เขต 2 http://www.ska2.obec.go.th
สงขลา เขต 3 http://www.sk3.go.th
สตูล http://www.osesa.net
สมุทรปราการ เขต 1 http://www.spn1.obec.go.th
สมุทรปราการ เขต 2 http://www.spn2.obec.go.th
สมุทรสงคราม http://www.skm.obec.go.th
สมุทรสาคร http://www.skn.obec.go.th
สระแก้ว เขต 1 http://www.sk1edu.org
สระแก้ว เขต 2 http://www.skarea2.org
สระบุรี เขต 1 http://www.srb1.go.th
สระบุรี เขต 2 http://www.sbr2.obec.go.th
สิงห์บุรี http://www.singarea.moe.go.th
สุโขทัย เขต 1 http://www.sukhothai1.go.th
สุโขทัย เขต 2 http://www.sti2.obec.go.th
สุพรรณบุรี เขต 1 http://www.suphan1.go.th
สุพรรณบุรี เขต 2 http://www.spb2.obec.go.th
สุพรรณบุรี เขต 3 http://www.spb3.obec.go.th
สุราษฎร์ธานี เขต 1 http://www.surat1.go.th
สุราษฎร์ธานี เขต 2 http://www.sri2.obec.go.th
สุราษฎร์ธานี เขต 3 http://www.sri3.obec.go.th
สุรินทร์ เขต 1 http://www.surinarea1.go.th
สุรินทร์ เขต 2 http://www.srn2.obec.go.th
สุรินทร์ เขต 3 http://www.surinedu3.org
หนองคาย เขต 1 http://www.nkedu1.org
หนองคาย เขต 2 http://www.nki2.obec.go.th
หนองคาย เขต 3 http://www.nki3.obec.go.th
หนองบัวลำภู เขต 1 http://www.nblp.go.th
หนองบัวลำภู เขต 2 http://www.nbp2.obec.go.th
อ่างทอง http://www.atg.obec.go.th
อำนาจเจริญ http://www.acr.obec.go.th
อุดรธานี เขต 1 http://www.udn1.obec.go.th
อุดรธานี เขต 2 http://www.udesa2.go.th
อุดรธานี เขต 3 http://www.udonthani3.net
อุดรธานี เขต 4 http://www.udon4.go.th
อุตรดิตถ์ เขต 1 http://www.uti1.obec.go.th
อุตรดิตถ์ เขต 2 http://www.utd2.go.th
อุทัยธานี1 http://www.utt1.obec.go.th
อุทัยธานี2 http://www.utt2.net
อุบลราชธานี เขต 1 http://www.ubn1.obec.go.th
อุบลราชธานี เขต 2 http://www.ubn2.obec.go.th
อุบลราชธานี เขต 3 http://www.ubn3.obec.go.th
อุบลราชธานี เขต 4 http://www.ubn4.obec.go.th
อุบลราชธานี เขต 5 http://www.ubn5.obec.go.th

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้