ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบวิศวกร ไฟฟ้าสื่อสาร-โทรคมนาคม กฟภ.
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบวิศวกร ไฟฟ้าสื่อสาร-โทรคมนาคม กฟภ.

แชร์กระทู้นี้

1. ระบบเครือข่ายไร้สาย หมายถึง

ก. เทคโนโลยีที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง หรือกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกันได้

ข. การใช้คลื่นวิทยุเป็นช่องทางการสื่อสารแทนการรับ-ส่งข้อมูล

ค. การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ง. การนำเทคโนโลยีที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ตอบ ก. เทคโนโลยีที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง หรือกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกันได้

2. เป็นยุคของการพัฒนาระบบโทรศัพท์แบบเซลลูล่าร์ การรับ-ส่งสัญญาณใช้วิธีการมอดูเลตสัญญาณอนาล็อก เป็นยุคของการพัฒนาเทคโนโลยีในข้อใด

ก. ยุค 1G

ข. ยุค 2G

ค. ยุค 3G

ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ก. ยุค 1G

 ยุค 1G เป็นยุคแรกของการพัฒนาระบบโทรศัพท์แบบเซลลูล่าร์ การรับสงสัญญาณใช้วิธีการมอดูเลตสัญญาณอนาล็อกเข้าช่องสื่อสารโดยใช้การแบ่งความถี่ออกมาเป็นช่องเล็กๆ ด้วยวิธีการนี้มีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนช่องสัญญาณและการใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพจึงติดขัดเรื่องการขยายจำนวนเลขหมายและการขยายแถบความถี่ ประจวบกับระบบเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุกำหนดขนาดของเซลและความแรงของสัญญาณเพื่อให้เข้าถึงสถานเบสได้ ตัวเครื่องโทรศัพท์เซลลูล่าร์ยังมีขนาดใหญ่ ใช้กำลังงานไฟฟ้ามาก ในภายหลังจึงเปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิตอลและการเข้าช่องสัญญาณแบบแบ่งเวลาโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ 1G จึงใช้เฉพาะในยุคแรกเท่านั้น

 

3. ตัวกลางสื่อชนิดใดมีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงที่สุด

ก. สายคู่บิดเกลียวมีฉนวนหุ้ม

ข. สายคู่บิดเกลียวไม่มีฉนวนหุ้ม

ค. สายโคแอกเชียล

ง. สายใยแก้วนำแสง

ตอบ ง. สายใยแก้วนำแสง

4. หน่วยงานในประเทศไทยที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเป็นแห่งแรก ตรงกับข้อใด

ก. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ง. กระทรวงกลาโหม

ตอบ ข. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5. ข้อใดให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ได้ถูกที่สุด

ก. อุปกรณ์ที่มีหน่วยความจำ จอภาพ คีย์บอร์ด และอื่นๆ

ข. อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของชุดคำสั่ง

ค. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการทำแบบอัตโนมัติ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้

ง. เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการทำแบบอัตโนมัติทำหน้าที่เหมือนสมองกล สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ตามคำสั่งของโปรแกรม

ตอบ ข. อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของชุดคำสั่ง

6. ความเร็ว (Speed) ในคอมพิวเตอร์ จะถูกำหนดโดยอุปกรณ์ชนิดใด

ก. หน่วยส่งออก

ข. หน่วยความจำ

ค. หน่วยประมวลผล

ง. หน่วยนำเข้าข้อมูล

ตอบ ค. หน่วยประมวลผล

 

7. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณในการใช้บริการอินเตอร์เน็ต

ก. ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

ข. ต้องไม่แสดงข้อคิดเห็นในอินเตอร์เน็ต

ค. ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น

ง. ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์

ตอบ ข. ต้องไมแสดงข้อคิดเห็นในอินเตอร์เน็ต

8. ข้อใดคือปัญหาของระบบไร้สาย

ก. โมเด็มรับ-ส่งแบบคลื่นวิทยุ ใช้กำลังงานไฟฟ้าสูง

ข. ระบบไร้สายใช้อัตราการรับ-ส่งข้อมูลได้ต่ำ

ค. ค่าบริการค่อนข้างแพง

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

ปัญหาสำคัญของระบบไร้สาย

 การที่พัฒนาการของการสื่อสารไร้สายและระบบติดตามตัวยังไปได้ไม่ทันใจ ทั้งนี้ เพราะมีอุปสรรคและปัญหาที่สำคัญ ซึ่งเป็นปัญหาหลักสี่ประการ คือ

1. ระบบไร้สายใช้อัตราการรับ-ส่งข้อมูลได้ต่ำ

2. ค่าบริการค่อนข้างแพง

3. โมเด็มรับ-ส่งแบบคลื่นวิทยุ ใช้กำลังงานไฟฟ้าสูง

4. ระบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟสที่ใช้กับระบบติดตามตัวยังไม่ดี ไม่เหมาะกับการใช้งานขณะเคลื่อนที่

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกร ไฟฟ้าสื่อสาร-โทรคมนาคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

ประกอบด้วย
 เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบ_เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา  _Aptitude Test เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์  เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ กฟภ. เฉลยละเอียด
แบบทดสอบ Personality  Test
การสื่อสารข้อมูล _Data Communication
แนวข้อสอบเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย
แนวข้อสอบไฟฟ้าสื่อสาร _ โทรคมนาคม
แนวข้อสอบระบบการสื่อสารข้อมูล

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้