ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ สํานักงาน ก.พ.
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ สํานักงาน ก.พ.

แชร์กระทู้นี้

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ประจําปี 2555 วันอาทิตย์ 29 ก.ค.55

 

 

ผู้สมัครโปรดทราบ
1. ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบแล้วจะมีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบทุกคน ไม่ต้องตรวจดูรายชื่อ ให้เข้าไป "ค้นหาสถานที่สอบ" ได้
2. การค้นหาสถานที่สอบเข้าไปคลิกที่หัวข้อย่อย "ค้นหาสถานที่สอบ" ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ ระบบจะขึ้นให้กรอก เลขประจำตัวประชาชน กดค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูล เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล วัน เวลา และสถานที่สอบให้พิมพ์เก็บไว้
3. ผู้ที่ยังไม่ได้เลขประจำตัวสอบ ให้เข้าไปกรอกข้อมูลในหัวข้อย่อย "พิมพ์ใบสมัคร และเลขประจำตัวสอบ" เพื่อรับเลขประจำตัวสอบก่อน แล้วจึงค้นหาสถานที่สอบ
4.การค้นหารายชื่อ และสถานที่สอบ ทางไฟล์ PDF จะเสียเวลามาก ให้ใช้การค้นหาสถานที่สอบตามข้อ 2 จะรวดเร็วกว่า

ผู้เข้าสอบต้องนำรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 X 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป มามอบให้หัวหน้าห้องสอบ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

 

 

 * สำหรับผู้สมัครที่เข้ามาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ การดาวน์โหลด PDF File เพื่อตรวจสอบ จะทำให้เกิดความล่าช้าในการดาวน์โหลด ผู้สมัครควรเข้าเมนู "ค้นหาสถานที่สอบ" ในการตรวจสอบรายชื่อแทน" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; ">* สำหรับผู้สมัครที่เข้ามาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ การดาวน์โหลด PDF File เพื่อตรวจสอบ จะทำให้เกิดความล่าช้าในการดาวน์โหลด ผู้สมัครควรเข้าเมนู "ค้นหาสถานที่สอบ" ในการตรวจสอบรายชื่อแทน

 

 คลิกที่นี่เพื่ออ่านงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ประจําปี 2555" style="margin: 0px; padding: 0px; " />   ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ประจําปี 2555

 

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ประจําปี 2555

 ผู้เข้าสอบต้องนำ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฉบับจริง และรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 X 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป ที่เขียนชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวสอบ และเลขประจำตัวประชาชนข้างหลังรูปมาในวันสอบ และมอบรูปถ่ายให้หัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

 

red; font-size: 14px; font-weight: bold; ">* สำหรับผู้สมัครที่เข้ามาดูผลการสมัครสอบ การดาวน์โหลด PDF File เพื่อดูผล จะทำให้เกิดความล่าช้าในการดาวน์โหลด ผู้สมัครควรเข้าเมนู "ค้นหาสถานที่สอบ" ในการดูผลสอบแทน

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ประจำปี 2555

 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ประจำปี 2555

 

รหัสศูนย์สอบศูนย์สอบ 
01กรุงเทพฯ และปริมณฑลคลิกที่นี่
02ฉะเชิงเทราคลิกที่นี่
03พระนครศรีอยุธยาคลิกที่นี่
04ราชบุรีคลิกที่นี่
05เชียงใหม่คลิกที่นี่
06พิษณุโลกคลิกที่นี่
07นครสวรรค์คลิกที่นี่
08อุดรธานีคลิกที่นี่
09อุบลราชธานีคลิกที่นี่
10นครราชสีมาคลิกที่นี่
11สุราษฎร์ธานีคลิกที่นี่
12สงขลาคลิกที่นี่คลิกที่นี่

* วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555 ผู้ที่ไม่ทราบเลขประจำตัวสอบ สามารถโทรติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 1116 และ 0 2547 1330 ระหว่างเวลา 07.00 - 14.30 น." style="margin: 0px; padding: 0px; ">* วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555 ผู้ที่ไม่ทราบเลขประจำตัวสอบ สามารถโทรติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 1116 และ 0 2547 1330 ระหว่างเวลา 07.00 - 14.30 น.

เปิดดูรายละเอียด :-
เว็บไซต์ติดต่อ :http://job3.ocsc.go.th
วันที่ประกาศ :12 กรกฎาคม 2555

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้