ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ร.ฟ.ท.2558 (ทุกตำแหน่ง)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ร.ฟ.ท.2558 (ทุกตำแหน่ง)

แชร์กระทู้นี้

จำหน่ายเอกสารข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบวิชาอังกฤษ

- แนวข้อสอบกฎหมายแรงงานสัมพันธ์‏

- ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย

- แนวข้อสอบเก่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
สังกัดฝ่ายเดินรถ
สังกัดฝ่ายช่างกล
สังกัดฝ่ายการโยธา
อาณัญสัญญาณและโทรคมนาคม
การเงินและบัญชี
บริหารทรัพย์สิน

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

รูปภาพ: รฟท (Large).jpg 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

  การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 53 อัตรา รับสมัคร 12 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

  ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย

  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย
  -----------------------------------
  ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงาน ในการรถไฟ
  แห่งประเทศไทย จำนวน ๕๖ อัตรา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้.-
  ๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และเงินเดือนที่ได้รับ
  สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  ๑.๑ วิศวกร ๖ ด้านวิศวกรรมโยธา อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๒ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๑ หน่วยที่ ๑)
  ๑.๒ วิศวกร ๖ ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล หรือ
  วิศวกรรมอุตสาหการ อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๒ หน่วยที่ ๒)
  ๑.๓ พนักงานการบัญชี ๖ อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๓ หน่วยที่ ๓)
  สังกัดฝ่ายการเงินและการบัญชี
  ๑.๔ พนักงานการบัญชี ๖ อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๕ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๔ หน่วยที่ ๔)
  สังกัดฝ่ายการพาณิชย์
  ๑.๕ พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน ๖ อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๓ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๕ หน่วยที่ ๕)
  สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน
  ๑.๖ พนักงานตรวจสอบภายใน ๖ อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๓ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๖ หน่วยที่ ๖)
  สังกัดสำนักงานขนส่งคอนเทนเนอร์
  ๑.๗ พนักงานการเดินรถ ๔ (เสมียนสถานี) อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.- บาท จำนวน ๒ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๗ หน่วยที่ ๗)
  ๑.๘ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๔ อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๘ หน่วยที่ ๘)
  ๑.๙ พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน ๔ อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๙ หน่วยที่ ๙)
  ๒สังกัดสำนักงานอาณาบาล
  ๑.๑๐ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๔ อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๑๐ หน่วยที่ ๑๐)
  สังกัดศูนย์ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟฯ
  ๑.๑๑ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖ อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๑๑ หน่วยที่ ๑๑)
  สังกัดฝ่ายระบบข้อมูล
  ๑.๑๒ พนักงานคอมพิวเตอร์ ๖ สังกัด งานวิเคราะห์และโปรแกรม กองบริการเทคนิค
  อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๑๒ หน่วยที่ ๑๒)
  ๑.๑๓ พนักงานคอมพิวเตอร์ ๖ สังกัด งานระบบสื่อสารข้อมูล กองบริการเทคนิค
  อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๔ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๑๓ หน่วยที่ ๑๓)
  ๑.๑๔ พนักงานคอมพิวเตอร์ ๖ สังกัด งานบริการเทคนิค กองบริการเทคนิค
  อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๑๔ หน่วยที่ ๑๔)
  ๑.๑๕ พนักงานคอมพิวเตอร์ ๖ สังกัด งานฝึกอบรมและพัฒนา กองจัดการโครงการ
  อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๑๕ หน่วยที่ ๑๕)
  ๑.๑๖ พนักงานคอมพิวเตอร์ ๖ สังกัด งานวางแผนโครงการ กองจัดการโครงการ
  อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๒ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๑๖ หน่วยที่ ๑๖)
  ๑.๑๗ พนักงานคอมพิวเตอร์ ๖ สังกัด งานควบคุมโครงการ กองจัดการโครงการ
  อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๒ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๑๗ หน่วยที่ ๑๗)
  ๑.๑๘ พนักงานคอมพิวเตอร์ ๔ สังกัด งานเตรียมข้อมูล กองปฏิบัติการประมวลผล
  อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.- บาท จำนวน ๔ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๑๘ หน่วยที่ ๑๘)
  สังกัดฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ๑.๑๙ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖ สังกัด แผนกบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๑๙ หน่วยที่ ๑๙)
  ๑.๒๐ บุคลากร ๖ สังกัด กองพัฒนาบุคคล ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๒ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๒๐ หน่วยที่ ๒๐)
  ๓๑.๒๑ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖ สังกัด กองการบุคคล ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๒๑ หน่วยที่ ๒๑)
  ๑.๒๒ บุคลากร ๖ สังกัด กองการบุคคล ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๒ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๒๒ หน่วยที่ ๒๒)
  ๑.๒๓ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖ สังกัด กองเงินเดือนและค่าจ้าง ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๒๓ หน่วยที่ ๒๓)
  ๑.๒๔ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖ สังกัด กองพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๒๔ หน่วยที่ ๒๔)
  ๑.๒๕ พนักงานการบัญชี ๖ สังกัด กองพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๒ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๒๕ หน่วยที่ ๒๕)
  ๑.๒๖ บุคลากร ๖ สังกัด กองวินัยและสอบสวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๖ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๒๖ หน่วยที่ ๒๖)
  ๑.๒๗ บุคลากร ๖ สังกัด กองการอบรมด้านการบริหารงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคลด้านฝึกอบรม
  อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๒๗ หน่วยที่ ๒๗)
  ๑.๒๘ บุคลากร ๖ สังกัด กองการฝึกอบรมด้านเทคนิคและปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานบุคคลด้านฝึกอบรม
  อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๓ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๒๘ หน่วยที่ ๒๘)
  * หมายเหตุ ตำแหน่งเดิมที่ระบุไว้ในวงเล็บของบางหน่วย เพื่อสื่อความหมายให้ผู้สมัครเข้าใจง่ายทั่วกัน

  การรับสมัครสอบ
  การรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ผ่านเว็บไซต์
  [url]www.railway.co.th[/url] หรือ http://railway.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต (สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป)
  และให้นำมายื่นในวันสอบภาคสัมภาษณ์พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่างๆ

  การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
       การรถไฟแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและ
  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบใน วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่เว็บไซต์[url]www.railway.co.th[/url] หรือ
  http://railway.thaijobjob.com

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://railway.thaijobjob.com/rtt-005.pdf


  สั่งซื้อที่

  ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
  สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
  ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
  กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
  เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
  ธ.กสิกรไทย  
  ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

  ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
  ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
  ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ก. http://www.sso.go.th                                                  ค.  http://www.railway.co.th
ข. http://www.mol.go.th                                                ง.  http://www.railway.go.th
2. การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานประเภทใด
ก. รัฐ                                                                                   ค. รัฐวิสาหกิจ
ข. เอกชน                                                                           ง. มหาชน
3. ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนแรกคือใคร
ก. หลวงจุลชีพพิชชาธร                                                  ค. หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ
ข. พลเอกจรูญ  รัตนกุล  เสรีเริงฤทธิ์                            ง. พระยาชลมารคพิจารณ์
red; ">4. ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันคือใคร
ก. นายวิโรจน์   เตรียมพงศ์พันธ์                                    ค. นายยุทธนา   ทัพเจริญ  
ข. นายนรินทร์  จันทรเดชา                                            ง. อยู่ในระหว่างการสรรหา
5. ใครคือผู้รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ก. นายวิโรจน์   เตรียมพงศ์พันธ์                                    ค. นายยุทธนา   ทัพเจริญ  
ข. นายนรินทร์ จันทรเดชา                                             ง. นายกมล       ตั้งกิจเจริญชัย          
6. รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีกี่คน
ก. 1  คน                                                                              ค. 3  คน
ข. 2  คน                                                                              ง. 4  คน
7. ใครคือประธานกรรมการการรถไฟ
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม                           ค. นายวิโรจน์   เตรียมพงศ์พันธ์      
ข. นางสร้อยทิพย์   ไตรสุทธิ์  ง. นายกมล    ตั้งกิจเจริญชัย              
8. คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย
ก. ประธานกรรมการ  1  คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า  3  คนแต่ไม่เกิน  6  คน
ข. ประธานกรรมการ  1  คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า  4  คนแต่ไม่เกิน  6  คน
ค. ประธานกรรมการ  1  คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า  4  คนแต่ไม่เกิน  8  คน
ง. ประธานกรรมการ  1  คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า  5  คนแต่ไม่เกิน  8  คน
9. ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 3  ปี                                                                                 ค. 5  ปี
ข. 4  ปี                                                                                 ง. 6 ปี
10. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รฟท.
ก. แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนขั้นหรือลดขั้นเงินเดือนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ข. วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ค. ตั้งอัตรามาตรฐานค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ
ง. กำหนดค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟเป็นครั้งคราว
11. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าการฯรถไฟแห่งประเทศไทย
ก. วางข้อบังคับการประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการ
ข. แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนขั้นหรือลดขั้นเงินเดือนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ค. วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยไม่แย้งหรือขัดต่อข้อบังคับที่คณะกรรมการวางไว้
ง. ถูกทั้ง  ข  และ ค
12. การรถไฟแห่งประเทศไทย กำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.ใด
ก. พ.ศ.2471                                                       ค. พ.ศ.2443
ข. พ.ศ.2453                                                       ง. พ.ศ.2439
13. การสร้างทางรถไฟสยาม เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใด
ก. รัชกาลที่  3                                                                    ค. รัชกาลที่ 5
ข. รัชกาลที่ 4                                                                     ง. รัชกาลที่ 6
14. รัชกาลที่ 5 ได้มีพระบรมราชโองการสร้างทางรถไฟสยามขึ้นเป็นสายแรกคือ สายใด
ก. กรุงเทพฯ – อยุธยา                                                      ค. กรุงเทพฯ – ขอนแก่น
ข. กรุงเทพฯ – นครราชสีมา                                           ง. กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช
15. วันสถาปนากิจการรถไฟ คือวันใด
ก. วันที่ 23 มีนาคม                                                           ค. วันที่ 26 กุมภาพันธ์
ข. วันที่ 26 มีนาคม                                                           ง. วันที่ 23 กุมภาพันธ์
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
**********************

1. กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับแรกของไทย คือกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499
ข. พระราชบัญญัติกำหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน พ.ศ.2508
ค. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
ง. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2534
ตอบ ก. พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 ใช้บังคับเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2500
2. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ในหลักใหญ่
ก. กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนเกี่ยวกับการแจ้งข้อเรียกร้องและการระงับข้อพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
ข. ให้สิทธิแก่นายจ้างและลูกจ้างในการจัดตั้งองค์กรของตนเพื่อแสวงหาและคุ้มครองประโยชน์เกี่ยวกับการจ้างและการทำงานและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองฝ่าย
ค. ให้ความคุ้มครองแก่นายจ้างและลูกจ้างที่ดำเนินกิจกรรม
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
3. สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่จำนวนเท่าใดต้องจัดให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างไว้เป็นหนังสือ
ก. 50 คนขึ้นไป ค. 30 คนขึ้นไป
ข. 20 คนขึ้นไป ง. 60 คนขึ้นไป
ตอบ ข. 20 คนขึ้นไป
4. จากข้อ 3 อายุของข้อตกลงมีผลบังคับใช้ภายในระยะเวลาใด
ก. ภายในระยะเวลาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันแต่ไม่เกิน 1 ปี
ข. ภายในระยะเวลาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันแต่ไม่เกิน 2 ปี
ค. ภายในระยะเวลาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันแต่ไม่เกิน 3 ปี
ง. ภายในระยะเวลาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันแต่ไม่เกิน 4 ปี
ตอบ ค.ภายในระยะเวลาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันแต่ไม่เกิน 3 ปี
5. ถ้าเป็นข้อเรียกร้องของฝ่ายลูกจ้างต้องมีรายชื่อและลายมือชื่อของลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าเท่าใดของลูกจ้างทั้งหมด
ก. ไม่น้อยกว่า 20 % ค. ไม่น้อยกว่า 15 %
ข. ไม่น้อยกว่า 10 % ง. ไม่น้อยกว่า 30 %
ตอบ ค. ไม่น้อยกว่า 15 %
6. หากตกลงกันได้เกี่ยวกับสภาพการจ้างนายจ้างและลูกจ้างต้องทำอย่างไร
ก. ทำข้อตกลงเป็นหนังสือแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ข. ให้นายจ้างประกาศข้อตกลงโดยเปิดเผยไว้ ณสถานที่ลูกจ้างทำงานอยู่เป็นเวลา 30 วัน โดยเริ่มประกาศภายใน 3 วันนับแต่วันที่ตกลงกัน
ค. นายจ้างต้องนำข้อตกลงไปจดทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันที่ตกลงกันได้
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
7. ข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นเมื่อใด
ก. ยังไม่ได้มีการเจรจา
ข. เจรจากันแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้
ค. ไม่มีการเจรจากันภายใน 3 วัน
ง. ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค
ตอบ ง.ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค
8. พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานต้องดำเนินการไกล่เกลี่ยให้ตกลงกันภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ก. 7 วัน ค. 14 วัน
ข. 3 วัน ง. 5 วัน
ตอบ ง. 5 วัน
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
000000
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111111111
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้