ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบโปรแกรม  SPSS
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบโปรแกรม  SPSS

แชร์กระทู้นี้

1. โปรแกรมใดที่มีบางส่วนที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ 
ก.โปรแกรม MATHCAD ข. โปรแกรม Macromedia Fireworks
ค. โปรแกรม Microsoft Excel ง. ข้อ A และ C ถูก

2. ข้อใดคือความสามารถของโปรแกรม SPSS for Windows 
ก. การคำนวณค่าสถิติพื้นฐาน ข. การเรียงลำดับเนื้อหางานวิจัย
ค. การสรุปผลการวิเคราะห์ ง. ถูกทุกข้อ

3. ระยะทาง เช่น 10 กิโลเมตร, 20 กิโลเมตร จัดเป็นข้อมูล ระดับใด 
ก. Nominal Scale ข. Ordinal Scale
ค. Interval Scale ง. Ratio Scale

4. แฟ้มข้อมูลใดต่อไปนี้ที่โปรแกรม SPSS for Windows ไม่สามารถเรียกใช้งานได้ 
ก. แฟ้มข้อมูล Text ข. แฟ้มข้อมูล Microsoft Excel
ค. แฟ้มข้อมูล Data base ง. แฟ้มข้อมูล Microsoft InfoPath

5. โปรแกรม SPSS for Windows ย่อมาจาก 
ก. Social Package for the Statistical Sciences
ข. Sciences Package for the Social Statistical 
ค. Statistical Package for the Social Sciences 
ง. Statistical Package for the Sciences Social 

6. ในระยะเริ่มแรกโปรแกรม SPSS พัฒนาบนเครื่องประเภทใด 
ก. Minicomputer ข. Microcomputer 
ค. Mainframe  ง. Workstation

7. ข้อใดไม่ใช่ นามสกุลของโปรแกรม SPSS for Windows 
ก. Spo ข. sav
ค. Sct ง. sbs 

8. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ก. BMDP  ข. MINTIAB
ค. AMOS ง. SRS

9. ตัวแปรแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
ก. 2 ประเภท คือ ตัวแปรทดลอง และตัวแปรที่ถูกกำหนด 
ข. 2 ประเภท คือ ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม
ค. 2 ประเภท คือ ตัวแปรเชิงปริมาณ และตัวแปรเชิงคุณภาพ 
ง. 3 ประเภท คือ ตัวแปรควบคุม ตัวแปรแทรกซ้อน ตัวแปรทดลอง 

10. เมื่อต้องการสร้างและแก้ไขตัวแปรในโปรแกรม SPSS for Windows จะต้องทำงานในหน้าต่างใด 
ก. Data View  ข. Variable View
ค. Data Editor  ง. Variable Editor 

11. โปรแกรม SPSS ย่อมาจากคำว่า.. 
ก. Statistical Package for the Sciences Social
ข. Statistical Package for the Social Sciences
ค. Sciences Package for the Social Statistical
ง. Social Package for the Statistical Sciences

12. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ก. BMDP  ข. MINTIAB
ค. GENSTAT ง. SRS.SAS

13. ข้อใดคือความสามารถของโปรแกรม SPSS for Windows 
ก. คำนวณค่าสถิติพื้นฐาน ข. สรุปผลการวิเคราะห์
ค. เรียงลำดับเนื้อหางานวิจัย ง. ถูกทุกข้อ 

14. เมื่อต้องการกรอกข้อมูลลงในโปรแกรม SPSS จะต้องกรอกในหน้าต่างใด 
ก. Data View ข. Data Editor
ค. Variable View ง. Variable Editor

15. เมื่อต้องการสร้างและแก้ไขตัวแปรในโปรแกรม SPSS จะต้องทำงานในหน้าต่างใด 
ก. Data View ข. Data Editor
ค. Variable View ง. Variable Editor
 


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้