ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรัฐสภา
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรัฐสภา

แชร์กระทู้นี้

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

รัฐสภา ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)     
คลิกที่นี่  หน่วยที่ ๑   เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่  หน่วยที่ ๒   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่  หน่วยที่ ๓   เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่  หน่วยที่ ๔   เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่  หน่วยที่ ๕   เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่  หน่วยที่ ๖   นายช่างปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่  หน่วยที่ ๗   นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่  หน่วยที่ ๘   เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่  หน่วยที่ ๙   เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ทั่วไปปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่  หน่วยที่ ๑๐ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่  หน่วยที่ ๑๑ วิทยากรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่  หน่วยที่ ๑๒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่  หน่วยที่ ๑๓ นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่  หน่วยที่ ๑๔ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่  หน่วยที่ ๑๕ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
คลิกที่นี่  หน่วยที่ ๑๖ นักบัญชีปฏิบัติการ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้