ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฎิบัติการ (บัญชี) สตง.
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฎิบัติการ (บัญชี) สตง.

แชร์กระทู้นี้

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฎิบัติการ (บัญชี) ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เเนวข้อสอบตรวจสอบการเงินเเละบัญชีปฎิบัติการ

- การวิเคราะห์งบการเงิน

- แนวข้อสอบมาตาฐานวิชาชีพบัญชี

หลักการบัญชีเบื้องต้น

แนวข้อสอบหลักการบัญชี

แนวข้อสอบมาตาฐานวิชาชีพบัญชี

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับบัญชี

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว


1.     บริษัท
กขค จำกัด มีสินทรัพย์ 28,000 บาท มีหนี้สิน 10,000 บาท และมีทุนเรือนหุ้น 7,000
บาท ยอดคงเหลือ


        ในบัญชีกำไรสะสมเท่ากับ.........บาท ?


        ก.    31,000                                                                                   ข.    17,000


        ค.    25,000                                                                                   ง.     11,000

        ตอบข้อ ง.  คำนวณประกอบ

                        จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม             =             หนี้รวม  + ส่วนของเจ้าของ                                                                28,000                   =              10,000   ส่วนของเจ้าของ                               \
ส่วนของเจ้าของ                  
=              28,000 
10,000 บาท


 =              18,000  บาท                                              ส่วนของเจ้าของ                    =              ทุนเรือนหุ้น +  กำไรสะสม                                                                18,000                   =              7,000 + 11,000

2.     ระหว่างปีที่ผ่านมาบริษัทบุญมา จำกัด

มีรายการสินทรัพย์เพิ่มขึ้น  2,000 บาท
รายการหนี้สินลดลง 1,000 บาท     รายการทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น
2,000 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 3,000 บาท กิจการจ่ายเงินปันผล เท่ากับ........บาท
?


        ก.    1,000                                                                                      ข.    2,000

        ค.    3,000                                                                                      ง.    4,000
        ตอบข้อ ข.  คำนวณประกอบ   


                        จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม             =             หนี้รวม  + ส่วนของเจ้าของ  \
ส่วนของเจ้าของ                  
=              หนี้สินลด (Dr.)
+ ทุนเรือนหุ้นเพิ่ม (Cr.)

 +  กำไรสุทธิ (Cr.) – จ่ายเงินปันผล (Dr.)

                                              จ่ายเงินปันผล                        =              ทุนเรือนหุ้นเพิ่ม (Cr.) + 
กำไรสุทธิ
(Cr.)- หนี้สินลดลง (Dr.) – สินทรัพย์เพิ่ม (Dr.) =              2,000 + 3,000 – 1,000 – 2,000  บาท                                                                                                =              2,000  บาท3.     บริษัทสหภัณฑ์ จำกัด มีหนี้สิน 40,000 บาท
กำไรสะสม 20,000 บาท และเงินทุนจดทะเบียน 15,000 บาท

        กิจการนี้มีสินทรัพย์เป็นจำนวน

............. บาท


        ก.    35,000                                                                                   ข.    45,000

        ค.    55,000                                                                                   ง.    75,000 
        ตอบข้อ  ง.  คำนวณประกอบ   

                              จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม                       =   หนี้รวม +
ส่วนของเจ้าของ


 =   40,000 + (15,000 + 20,000)


                                                                                                                =   75,000  บาท4.     บริษัท มานาน จำกัด
บันทึกรายได้จากการขายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่บริษัทจะไม่รับการจ่ายชำระเงิน   จนกว่าจะถึงปีหน้า
การปฏิบัติเช่นนี้เป็นตัวอย่างของ

        ก.    Clash Basis Accounting                                                    ข.    Accrual Accounting

        ค.    Historical Costing                                                               ง.    Improper Recognition 


        ตอบข้อ  ข.   ดูคำอธิบายข้อ  1. ประกอบ                                


5.     บริษัท การเวก จำกัด ซื้อที่ดินเมื่อ 2ปีที่แล้วในราคา 100,000 บาท  เมื่อเร็วๆนี้กิจการได้รับข้อเสนอขาย

        ที่ดินแปลงนี้ในราคา 125,000 บาทและขณะนี้ที่ดินมีราคาประเมินเป็นเงิน 140,000 บาท มูลค่าประเมินเพื่อเสียภาษีทรัพย์สินเท่ากับ  85,000 บาท 

บริษัทควรจะแสดงมูลค่าของที่ดินในงบการเงินเป็นจำนวน เท่าไร

        ก.    100,000                                                                                 ข.    125,000        ค.    140,000                                                                                 ง.    85,000

        ตอบข้อ  ก.    การบันทึกรายการสินทรัพย์และหนี้สินถือเกณฑ์ราคาต้นทุน
ซึ่งหมายถึงราคาที่เกิดขึ้น
จากการซื้อขายที่คำนวณได้อย่างมีหลักเกณฑ์โดยไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง

                                มีหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีเป็นหลักฐานที่เชื่อถือและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

                                ทุกฝ่ายเป็นการปฏิบัติโดยถือหลักราคาทุน
(Cost
Concept) 
ซึ่งมีความสัมพันธ์หลัก
    ความดำรงอยู่ของกิจการ(GoingConcept) และหลักการใช้หลักการอันเที่ยงธรรม (Materiality)

6.     การคิดต้นทุนของสินทรัพย์ตามงวดบัญชีได้รับประโยชน์จากการใช้สินทรัพย์นั้นเป็นตัวอย่างของหลักการ

        ก.    Conservatism                                                                       ข.    Matching


        ค.    Materiality                                                                            ง.    Allocation        ตอบข้อ  ข.   หลักการจับคู่ค่าใช้จ่ายกับรายได้  (Matching)จะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการหาผลการดำเนินงานของกิจการ
โดยการบันทึกรายได้ตามหลักการเกิดขึ้นของรายได้
(Revenue Recognition) และหลักเงินค้าง (The Accrual Basis)
ของงวดบัญชีนั้น แล้วจึงนำค่าใช้จ่ายที่ทำให้เกิดรายได้หรือผลประโยชน์ขึ้นมาจับคู่และถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้นๆ ด้วย

7.     บริษัท ไทยรุ่งเรือง จำกัดมีส่วนของเจ้าของจำนวน 42,000 บาท ณ วันต้นงวด และจำนวน 46,000 บาท ณ วันปลายงวด

ผู้ถือหุ้นลงทุน 5,000 บาท ในระหว่างงวด และมีการประกาศและจ่ายเงินปันผล 2,000 บาทกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ


        ก.    4,000                                                                                      ข.    2,000


        ค.    3,000                                                                                      ง.    1,000


        ตอบข้อ  ง.   คำนวณประกอบ    ส่วนของเจ้าของ ณวันปลายงวด       4,600    บาท

                                บวก  จ่ายเงินปันผล                                            2,000    บาท

                                                                                                                48,000  บาท หัก  ส่วนของเจ้าของ ณ วันต้นงวด                  42,000                                ลงทุนเพิ่ม                                                             5,000      47,000 
บาท \  กำไรสุทธิประจำปี                                       1,000    บาท         8.     รายการทางบัญชีรายการใดมีความสำคัญหรือไม่มีความสำคัญต่อการรายงานในงบการเงินเกี่ยวข้องกับ

        หลักการ

        ก.    Conservatism                                                                       ข.    Materiality


        ค.    Comprehensiveness                                                            ง.    Periodicity        ตอบข้อ  ข.   หลักการมีนัยสำคัญ (Materiality) คือ งบการเงินควรเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญซึ่งมีผลต่อ


                                การตัดสินใจของผู้ใช้
ทั้งนี้เพื่อผู้ใช้จะได้เข้าใจโดยถูกต้องถึงผลการดำเนินงานฐานะการเงิน

                                และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญหมายถึง เหตุการณ์

                                ซึ่งถ้าหากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีโอกาสรับทราบแล้วอาจตัดสินใจผิดไปจากกรณีที่รับทราบ


9.     การคิดต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดรายได้สำหรับงวดบัญชีเดียวกันที่มีรายงานได้เป็นตัวอย่างของหลักการ

        ก.    Conservatism                                                                       ข.    Matching
        ค.    Materiality                                                                            ง.    Stewardship


        ตอบข้อ  ข.   ดูคำอธิบายข้อ  6  ประกอบ

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบ 107 อัตรา สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบข้าราชการ สนง. รับสมัคร 24 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2558
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเปิดรับสมัครเปิดรับสมัคร 24 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://job.oag.go.th/

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน


ตำแหน่งที่เปิดรับ ดังนี้
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)  จำนวน 100 อัตรา
* จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติ จำนวน 2 อัตรา
* จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือเท่าเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
*  จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

red;">ผู้ที่มีสิทธิสมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ในระดับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี


อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
(สมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง)

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ 
http://job.oag.go.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111111
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้