ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แชร์กระทู้นี้

ข้อสอบ   นายช่างโยธาระดับ 2 ขอเอามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ๆ แล้วกันครับ ผมเองก็สอบได้ภาค ก ในครั้งนี้เหมือนกันครับ และครั้ง ผมก็ติดไปครั้งแล้วครับ แต่ครั้งนั้นติด ระดับ 1 ครับ ผมพอจำข้อสอบได้ตอนสอบระดับ  1 ภาค ข ครับและได้แลกเปลี่ยนข้อสอบกับพี่ ๆ ระดับ 2 มาบ้างครับ
 การขนส่งคอนกรีตจากที่ผสมไปยังสถานที่ก่อสร้างจะต้องกระทำให้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 
ก.   30 นาที 
ข.   60 นาที 
ค.   90 นาที 
ง.   100 นาที 
ตอบ  ก. 30 นาที ครับ เพราะคอนกรีตเริ่มจะเซ็ตตัวแล้วครับ 
มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดแยกกันโดยใช้อะไรเป็นเกณฑ์ 
ก.   ตะแกรง #2 
ข.   ตะแกรง #3 
ค.   ตะแกรง #4 
ง.   ตะแกรง #5 
ตอบ ค. #4 ครับ ใครที่ยังไม่ทราบกลับไปอ่านซะเรื่องเทคโนโลยีคอนกรีต 
ความจำเป็นที่จะใช้ถนนลาดยางกับถนนคอนกรีตอยู่ที่ 
ก.   ดินที่รองรับ 
ข.   ประเภทของถนน 
ค.   ปริมาณการจราจร 
ง.   น้ำหนักล้อ 
ตอบ ก.ดินที่รองรับ ครับ เกี่ยวกับชั้นดินที่ถมเพื่อจะสร้าง 
หน่วยน้ำหนักของคอนกรีตเสริมเหล็กมีค่าเท่าใด 
ก.   2200 กก/ซม.2 
ข.   2400 กก/ซม.2 
ค.   3000 กก/ซม.2 
ง.   3200 กก/ซม.2 
ตอบ ข. 2400 กก/ซม.2 
แหล่งที่มาของทรายผสมคอนกรีตโดยส่วนใหญ่คือข้อใด 
ก.   ท้องทะเล-มหาสมุทร 
ข.   บนบกหรือบ่อทราย 
ค.   ตามแม่น้ำ 
ง.   ทะเลทราย 
ตอบ ค. ตามแม่น้ำ 
ส่วนผสมของโครงสร้างควรมีสัดส่วนของปูนซิเมนต์ ทราย หิน เท่าใด 
ก.   1:3:5 
ข.   1:2:3.5 
ค.   1:2:4 
ง.   1:3:4 
ตอบ ค. 1:2:4 
จันทันพราง คือ 
ก.   จันทันหัวเสา 
ข.   จันทันที่มีไม้ตีปิดปลาย 
ค.   จันทันชั่วคราว 
ง.   จันทันระหว่างหัวเสา 
ตอบ ง. จันทันระหว่างหัวเสา 
ลวดผูกเหล็กเสริมคอนกรีตใช้ลวดเบอร์อะไร 
ก.   เบอร์ 16 
ข.   เบอร์ 18 
ค.   เบอร์ 20 
ง.   เบอร์ 22 
ตอบ  ก. เบอร์ 16 
ข้อบัญญัติ กทม. กำหนดไว้ว่า ห้องส้วมต้องมีพื้นที่ภายในไม่น้อยกว่า 
ก.   0.80 x 1.20 
ข.   0.90 x 1.00 
ค.   0.90 x 1.10 
ง.   0.85 x 1.10 
ตอบ  ข. 0.90 x 1.00 
ปูนซิเมนต์ 1 ถุง 50 ก.ก. มีปริมาตรเท่าใด 
ก. 0.028 ลบ.ม. 
ข. 0.038 ลบ.ม. 
ค. 0.019 ลบ.ม. 
ง. 1.057 ลบ.ม. 
ตอบ ข. 0.038 ลบ.ม. 
เหล็ก 1 ตัน ใช้ลวดผูกเหล็กเท่าใด 
ก. 20 กก. 
ข. 21 กก. 
ค. 22 กก. 
ง. 23 กก. 
ตอบ ก. 20 กก. 
เสาตอม่อ หมายถึง ข้อใด 
ก. เสาเอก 
ข. เสาเข็ม 
ค. เสาที่อยู่ตรงกลาง 
ง. เสาที่ใช้เป็นฐานราก 
ตอบ ง. เสาที่ใช้เป็นฐานราก 
ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนต์มีกี่ประเภท 
ก. 2 ประเภท 
ข. 3 ประเภท 
ค. 4 ประเภท 
ง. 5 ประเภท 
ตอบ ง. 5 ประเภท 
การผสมคอนกรีต 1/2/4 ใช้ปูนซิเมนต์กี่กิโลกรัม 
ก. 300 กก. 
ข. 320 กก. 
ค. 350 กก. 
ง. 360 กก. 
ตอบ ข. 320 กก. 
จากคำถามข้อก่อนหน้า ใช้ทรายกี่ ลบ.ม. 
ก. 0.45 ลบ.ม. 
ข. 0.65 ลบ.ม. 
ค. 1.02 ลบ.ม. 
ง. 1.25 ลบ.ม. 
ตอบ ก. 0.45 ลบ.ม. 
กรรมวิธีการบ่มคอนกรีตมีกี่วิธี 
ก. 2 วิธี 
ข. 3 วิธี 
ค. 4 วิธี 
ง. 5 วิธี 
ตอบ ง. 5 วิธี 
การบ่มคอนกรีตเสา คาน พื้น ควรบ่มอย่างน้อยกี่วัน 
ก. 3 วัน 
ข. 5 วัน 
ค. 7 วัน 
ง. 14 วัน 
ตอบ ค. 7 วัน 
กรรมวิธีการผลิตปูนซิเมนต์มีกี่วิธี 
ก. 2 วิธี 
ข. 3 วิธี 
ค. 4 วิธี 
ง. 5 วิธี 
ตอบ ข. 3 วิธี 
เหล็กเส้นผสม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. ยาวกี่เมตร 
ก. 8 เมตร 
ข. 9 เมตร 
ค. 10 เมตร 
ง. 11 เมตร 
ตอบ ค. 10 เมตร 
การต่อเหล็กเสริมมีกี่วิธี 
ก. 2 วิธี 
ข. 3 วิธี 
ค. 4 วิธี 
ง. 5 วิธี 
ตอบ ก. 2 วิธี 
ทางหลวงแผ่นดินมีกี่ประเภท 
ก. 3 ประเภท 
ข. 4 ประเภท 
ค. 5 ประเภท 
ง. 6 ประเภท 
ตอบ ง. 6 ประเภท 
ในการก่อสร้างอาคารสูง 10 เมตรขึ้น จะต้องมีรั้วชั่วคราวสูงไม่น้อยกว่าที่เมตร 
ก. 1 เมตร 
ข. 1.5 เมตร 
ค. 2 เมตร 
ง. 2.5 เมตร 
ตอบ ค. 2 เมตร 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบนายช่างโยธา
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ผังเมือง
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง 
- แนวข้อสอบ พรบ.สาธารณสุข
- ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แนวข้อสอบว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

1.  พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน     พ.ศ. 2543   ให้ไว้เมื่อ  

                -  ณ 
2.วันที่ 
25 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2543 

 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ

                -  การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล3.  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อ
                - 
4.พ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปบริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วย

                - การควบคุมอาคาร


5.เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศไว้โดยเปิดเผยก่อนวันใช้บังคับไม่น้อยกว่า

                -  เจ็ดวัน 
6.หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นกำหนดให้เป็น

                -  ราชการส่วนท้องถิ่น7. พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่การ

                - ขุดดินและถมดิน


8.ในกรณีที่ยังมิได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดเรื่องใดตามมาตรา 6 ให้
                - 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดเรื่องนั้นได้


9.  ข้อกำหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงยังคงใช้บังคับต่อไปได้จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่ตามมาตรา
8 แต่ต้องไม่เกิน
                -
หนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ


10.   การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม
(2) ให้มีผลใช้บังคับได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก 

                -คณะกรรมการและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี

11.  คณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม

(2) ให้เสร็จภายใน
                - 
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น


12. ถ้าคณะกรรมการพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นไม่เสร็จภายในกำหนดเวลาตามวรรคสาม
ให้ถือว่า
                -  คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นแล้ว
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไป


13.  การแจ้งหรือการส่งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ให้ทำเป็น
               - 
หนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน เจ้าของที่ดิน
หรือตัวแทน แล้วแต่กรณี ณ ภูมิลำเนาของผู้นั้น
หรือจะทำเป็นหนังสือและให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับแทนการ
   ส่งทางไปรษณีย์ก็ได้

14.  "คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน"

ประกอบด้วย
                -  อธิบดีกรมโยธาธิการ  ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี ผู้แทนกรมที่ดิน
  ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน
ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมศิลปากร
ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมการผังเมือง ผู้แทนสภาวิศวกร
และผู้แทนสภาสถาปนิกแห่งละหนึ่งคน
และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
เป็นกรรมการและให้หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ของ สถ. และต้องการเตรียมตัวสอบ ภาค ข. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อมีประกาศสอบอย่างเป็นทางการ  

หากทนไม่ไหว ให้อ่าน กฎหมายฉบับเต็มไปก่อนล่วงหน้า  หัวข้อกฎหมายที่ใช้ในการเตรียมสอบภาค ข. มีดังต่อไปนี้

1. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ทุกตำแหน่งต้องสอบเหมือนกันหมด คือ

    1) รัฐธรรมนูญ 2550

    2) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

    3) พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

    4) พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

    5) พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

    6) พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

    7) ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

    8) ระเบียบรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540

    9) พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  10) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

  11) พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

  12) พ.ร.บ. ว่าด้วยเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

  13) พ.ร.บ. สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

  14) พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

  15) พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขจนถึงปัจจุบัน

  16) พ.ร.บ. เมืองพัทยา
 
2. กฎหมายและความรู้ในตำแหน่ง

    2.1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 สำหรับผู้จบ ป.ตรี ด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา วิชาที่สอบ หลักบริหารและหลักการจัดการ

    2.2) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 สำหรับผู้จบ ป.ตรี ด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา วิชาที่สอบ

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

            - ความรู้ด้านแผน นโยบาย โครงการ รวมถึงการวิจัยทางสังคมศาสตร์

    2.3) นักพัฒนาชุมชน 3 สำหรับผู้จบ ป. ตรี ทุกสาขา   วิชาที่สอบ

            - หลักพัฒนาชุมชน

            - ความรู้ด้านการเข้าถึงประชาชนและการมีส่วนร่วม

    2.4) นักวิชาการศึกษา 3 รับผู้จบ ป.ตรีด้านการศึกษาและมีใบประกอบวิชาชีพครู วิชาที่สอบ

            - พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

            - พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ

            - วิชาการศึกษา

    2.5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 และ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1

            - พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

            - พ.ร.บ. ภาษีป้าย

            - พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่

            - พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. และระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน ตรวจเงิน ของ อปท.

    2.6) เจ้าพนักงานพัสดุ 2 และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. และระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน ตรวจเงิน ของ อปท.

    2.7) เจ้าพนักงานธุรการ 2 และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1

            - ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 แก้ไขจนถึงปัจจุบัน

            - การเขียนหนังสือราชการ

            - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

    2.8) นายช่างโยธา 2 และช่างโยธา 1

            - พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

            - พ.ร.บ. ผังเมือง

            - พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน

            - พ.ร.บ. ระเบียบรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง

            - พ.ร.บ. สาธารณสุข
   2.9) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. และระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน ตรวจเงิน ของ อปท.

            - หลักบัญชีเบื้องต้น
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้