ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เชิญโหลดแนวข้อสอบ ตำรวจที่กำลังจะเปิดสอบคับ เตรียมตัวไว้
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เชิญโหลดแนวข้อสอบ ตำรวจที่กำลังจะเปิดสอบคับ เตรียมตัวไว้

แชร์กระทู้นี้

หน่วยงาน : ตำรวจ
ตำแหน่งงาน : ตำรวจชั้นประทวน (สายอำนวยการ)
ข้อสอบปี : 2552
วิชา : ตรวจคำตอบ ข้อสอบตำรวจชั้นประทวนสายอำนวยการ ปี 2552
โหลดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.ziddu.com/download/13569847/police52.doc.html
1.   คนทุกคนกินข้าว   ขาวไม่กินข้าว   ข้อสรุปใดเป็นจริง
   1.   ขาวเป็นคน         2.   ขาวไม่ใช่คน
   3.                4.   สรุปแน่นอนไม่ได้
2.   ขะมักเขม้น : สำเร็จ   ::   เฉื่อยชา : ?
   1.   เบื่อหน่าย         2.   สำเร็จ
   3.   ล้มเหลว         4.   เกียจคร้าน
3.   งาช้าง : กิ่ง   ::   ? : ?
   1.   พระสงฆ์ : ศีล      2.   ใบจาก : ตับ
   3.   แม่น้ำ : ปิง         4.   หน้าต่าง : เตียงนอน
   งบประมาณในการสร้างถนน 5 สาย เท่ากับ  60,000 ล้านบาท
สายถนน   ร้อยละค่าก่อสร้าง
ลพบุรี – นครสวรรค์
– ชุมพร
จิระ - ขอนแก่น
นครปฐม - ลาดปลาดุก
ประจวบฯ -หัวหิน   10
20
20
30
20
4.   งบประมาณในการสร้างถนนสาย ลพบุรี – นครสวรรค์  กับ  สาย  ........... – ชุมพร  เป็นเงินเท่าไร
   1.   16,000 ล้านบาท         2.   18,000 ล้านบาท
   3.   12,000 ล้านบาท         4.   6,000 ล้านบาท
5.   งบประมาณในการสร้างถนนสายนครปฐม – ลาดปลาดุก  มากกว่าสาย ประจวบฯ - หัวหิน เท่าไร
   1.    ล้านบาท            2.   600   ล้านบาท
   3.                  4.   6,000   ล้านบาท
6.   A = B , B ≠ C  และ  C = D  ข้อใดถูกต้อง
   1.   A ≠ C            2.  
7.   ตัวเลขห้าพจน์เรียงกัน  ผลบวกเป็นเท่าไร  1 + 4 + 9 + 16 + .....
   1.   45               2.   55
   3.   65               4.   75
12.   มีผู้เข้าสอบทั้งหมด 10 คน ได้คะแนนเฉลี่ย 8 คะแนน  คะแนนรวมของผู้เข้าสอบทั้งหมดเป็นกี่คะแนน
   1.   70 คะแนน               2.   80 คะแนน
   3.   90 คะแนน               4.   120 คะแนน
13.   1 , 2 , 3 , 1 , 2 , 3 , 4 , 1 , 2 , 5  ฐานนิยมมีค่าเท่าไร
   1.   1                  2.   2
   3.   3                  4.   ทั้ง 1 และ 2
14.   5 , -10 , 20 , -40 , .......
   1.   60                  2.   -80
   3.    80                  4.   -60
15.   สัญญาขับรถตรงขึ้นไป 8 กม. เจอสี่แยกแล้วเลี้ยวขวาแล้วตรงไปอีก 6 กม.  สัญญาอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นเป็นระยะทางเท่าไร
   1.   6                  2.   8
   3.   10                  4.   12
18.   2X – 4 = 8   X = ?
   1.   4                  2.   6
   3.   8                  4.   10
19.   มีม้าและไก่นับหัวรวมกันได้ 50 หัว  แต่นับขารวมกันได้ 120 ขา  อยากทราบว่ามีม้าและไก่อย่างละกี่ตัว
   1.   ม้า 10 ตัว   ไก่ 40 ตัว      2.   ม้า 40 ตัว   ไก่ 10 ตัว
   3.   ม้า 15 ตัว   ไก่ 35 ตัว      4.   ม้า 35 ตัว   ไก้ 15 ตัว
20.   A > B ………………………แล้ว E ≤ F < C โดยที่ตัวอักษรทุกตัวตัวมีค่าไม่เท่ากับศูนย์ ข้อไหนผิด
   1.   C > A            2.   G > C
   2.   D > F            4.   F < C      
21. อุบลวรรณฟังสุนทรพจน์เรื่อง “สามัคคีธรรม  นำไทยให้เป็นสุข” หลังจากฟังแล้ว ตระหนักว่าควรปฏิบัติชีวิตให้อยู่ในความสามัคคี อุบลวรรณมีความสามารถในการฟังด้านใด
1.  สรุปความ
2.  วิเคราะห์
3.  ตีความ
4.  ประเมินค่า
22. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำราญพระราชหฤทัย คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึง
1.  สดชื่น
2.  สบายกาย
3.  สดใส
4.  สบายใจ
23. ข้อใดเป็นภาษาสื่อสารมวลชน
1.  บุคคลหลายฝ่ายให้ความร่วมมือกับโครงการสมานฉันท์
2.  ปีนี้ทบวงมหาวิทยาลัยประกาศผลสอบเร็วกว่ากำหนด
3.  เบื้องหลัง 10 เมษายน ถล่ม “บูรพาพยัคฆ์”
4.  นายกรัฐมนตรีประกาศไม่ยุบสภา
24. ในเทศกาลต่าง ๆ คุณยายไปทำบุญที่วัดบางครั้งก็บังสกุล อุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับและ กรวดน้ำทุกครั้ง  คำใดเขียนผิด
1.  เทศกาล         
   2.  บังสกุล
3.  ส่วนกุศล            
4.  กรวดน้ำ
25.   เมื่อคนเมืองคับคั่งด้วยคนป่า      เมื่อคนดีด้อยค่าเหมือนกรวดหิน
เมื่อสัตว์ป่าสร้างป่าไว้หากิน      สัตว์เมืองก็ต้องสิ้นวิสัยเมือง
  คำประพันธ์ข้างต้นเป็นโวหารประเภทใด
1.  เทศนาโวหาร      2.  บรรยายโวหาร
3.  อุปมาโวหาร   4.  พรรณนาโวหาร
26.  ทักษะที่ใช้ในชีวิตประจำวันข้อใดมีความสำคัญต่อข้าราชการตำรวจมากที่สุด
1.  ฟัง      2.  พูด      3.  อ่าน      4.  เขียน
27.     ขอให้มีความรักที่มั่นคง       ซื่อตรงดุจนภากับแขไข
      รู้จักอ่อน ผ่อนปรน ให้อภัย   รักสดใส สุขสันต์ นิรันดร
ใจความสำคัญของข้อความข้างต้นกล่าวถึงเรื่องใด
1.  ความรัก   2.  ความซื่อสัตย์      3.  ความเมตตา      4.  ความอ่อนโยน
28.  คณะกรรมาธิการจัดให้มีการประชุม... คำที่ขีดเส้นใต้อ่านอย่างไร
1.  กัน-มา-ทิ-กาน   2.  กัน – ทิ – กาน   3.  กำ-มา-ทิ-กาน   4.  กำ – ทิ – กาน
29.   ขึ้นรถเมล์ไม่เสียเกียรติ       แม้เบียดนิดก็ทนหน่อย
เพราะน้ำมันนั้นมีน้อย       ควรใช้สอยเมื่อจำเป็น
1.เพื่อให้ความรู้      2.เพื่อโน้มน้าวใจ   3.เพื่อจรรโลงใจ   4.เพื่อเตือนใจ
30.  “ต้องอยู่กันไปอีกนาน ในบ้านหลังนี้   เติบโตมาจนป่านนี้ ก็เพราะมีที่ให้อาศัย   บ้านเรามีท้องฟ้า มีสายน้ำ มีภูเขา มีต้นไม้   แล้วเราจะอยู่อย่างไร ถ้าไม่มีอะไรเหลือเลย”
ข้อความข้างต้นมุ่งให้เกิดสิ่งใด
1.  รักและสามัคคี      2.  ความสุขและเสียสละ
3.  ภาคภูมิใจและหวงแหน   4.  ท้อแท้และสิ้นหวัง
31.   “จากใจรวงใจแรงเป็นล้านล้าน      ถึงใจด้านใจดำน้ำใจหิน
ว่าเลือดเล็ดเม็ดข้าวที่เจ้ากิน      จงถวิลทุกข์เทวษทุเรศร้าว”
บทประพันธ์นี้ผู้แต่งมีวัตถุประสงค์อะไร
1.  เตือนสติ      2.  ปลุกจิตสำนึก
3.  โน้มน้าว      4.  สร้างค่านิยมใหม่
ตอบ   2.  ปลุกจิตสำนึก
- เค้ากำลังทำให้เรา “สำนึก” ถึงความทุกข์ยากของชาวนา เห็นได้จาก การใช้คำพูดรุนแรงมากเช่น “ถึงใจด้าน ใจดำ น้ำใจหิน (คือว่าพวกเราอยู่) แถมยังบอกว่า “เลือดเล็ดข้าว” และ“จงถวิลทุกข์เทวษทุเรศร้าว”
- ข้อ 1 เตือนสติ น่าจะเตือนในสิ่งที่เรา “ลืม” ใน “หน้าที่” หรือ “ถ้าเราทำลงไปจะเกิดอะไรขึ้น” มากกว่า
32.  บทความชนิดใดใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ดีที่สุด
1.  บทความเชิงวิจารณ์         2.  บทความเชิงวิเคราะห์
3.  บทความเชิงบรรยาย      4.  บทความเชิงพรรณนา
33.  สำนวนใดที่ไม่เกี่ยวกับการฟัง
1.  ฟังหูไว้หู
2.  ฟังความข้างเดียว
3.  สีซอให้ควายฟัง
4.  ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด

34.      ปีนี้ปีเสือช่างเหลือร้าย       ผู้คนล้มตายกันหลายที่
      แผ่นดินไหวที่เฮติและชิลี         อดโซ…………
แต่ที่นี่มีภัย(ไม่)ธรรมชาติ         คนทั้งชาติ.....      
   ........ความชัง คลั่งโลโภ         ....โทโส ในประเทศ สมเพชไทย
1.  เตือนสติ   2.  ข้อเท็จจริง   3.  ข้อคิดเห็น   4.  ข้อสังเกต
35.  “ถ้าเราอ่อนแอแม้เนินเล็ก ๆ ก็เป็นภูเขาที่สูงใหญ่    แต่ถ้าเราเข้มแข็ง แม้ลมพายุพัดแรงก็  
    เป็นเพียงสายลมแผ่วเบา” ผู้เขียนต้องการสื่ออะไร
1.  ชีวิตอย่าสิ้นหวัง
2.  ชีวิตนี้ต้องสู้
3.  ชีวิตย่อมมีอุปสรรค
4.  ชีวิตนี้อย่าท้อแท้
36.   “เพื่อหนีจนคนเราเอาทุกอย่าง      หาหนทางใช้ชีวีนี้เป็นสุข
ปล้น ขโมย โกยกิน ปลิ้นปล้อนซุก      คดีอุกฉกรรจ์หลากเกิดจากใด
     จุดประสงค์ของผู้เขียนกล่าวถึงอะไร
1.  เตือนสติคนจนให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
2.  ขอเห็นใจคนจน
3.  เรียกร้องให้สังคมช่วยเหลือคนจน
4.  ชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากความยากจน
ตอบ   4. ชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากความจน
- ทั้งนี้เพราะผู้แต่งย้ำตั้งแต่ต้นแล้วว่า “เพื่อหนีจน” และมาสรุปตอนท้ายว่า คดีอุทฉกรรจ์หลากเกิดจากใด
- นั่นคือคนเขียนเค้าต้องการพูดถึง “ปัญหาที่เกิดจากความจน” นั่นเอง
37.  คำที่ขีดเส้นใต้คำใดแสดงจำนวนน้อยที่สุด
   1.  ผ่าแตงโมให้แม่หน่อยซิคะ
   2.  ดอกจันกะพ้อร่วงพรู
   3.   นักเรียนวิ่งกรูกันออกมาอย่างรวดเร็ว
   4.  พราหมณ์โปรยดอกไม้ในพิธี
38.  ข้อใดใช้ราชาศัพท์ถูกต้อง
   1.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงตรัสกับประชาชน
   2.  ประชาชนมาถวายการต้อนรับพระบรมราชินีนาถ
   3.  สมเด็จพระเทพฯเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
4.  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ทรงเสด็จไปบรรยายแก่นักศึกษา  มหิดล
39.  คำขวัญข้อใดให้ข้อคิด
   1.  ตำรวจอยู่ไหน   ประชาอุ่นใจทั่วกัน
   2.  ขับรถให้เตือนตน    ข้ามถนนให้เตือนตา
   3.  ยาเสพติดอันตราย    ผู้เสพถึงตาย  ผู้ขายติดคุก
   4.   เอดส์ป้องกันได้   ถ้าใช้ถุงยางอนามัย
40.ข้อใดใช้คำฟุ่มเฟือย
   1.  สมุนไพรไทยคลายเครียดมีทั้งที่เป็นอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ยำตะไคร้ น้ำขิง ฯลฯ
   2.  ผู้คนในหลายประเทศกำลังให้ความสนใจในการใช้สมุนไพรลดความเครียด
   3.  ปัญหาสุขภาพจิตเป็นผลมาจากความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ
   4.  ความเครียดนับว่าเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาสังคมจนถึงขั้นวิกฤติ
41 แผนภูมิคอลัม
42 ส่งเมลแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ได้รับบ้าง = bcc
43 ตัวห้อย = subsricpt
44 mail marge = จดหมายเวียน ข้อ ข. มีเนื้อหาเหมือนกัน แตกต่างกันเพียงบางส่วน
45 #### = คมลัมน์ไม่กว้างพอ 4
46 custom... animation = ทำเอฟเฟค
47 bring of front = ย้ายออบเจคไปไว้หน้าสุด
4 8 การจัดเรียงข้อมูลใน word = เลือกข้อมูลแล้ว sort
49 ปุ่มเขียวในรูปภาพไว้ทำอะไร = หมุนภาพ
50 Sheet!D5:D10
51 ข้อใดไม่สามารถทำได้ใน Slids show = insert
52 ตัวอักษรทีอ่านไทยไม่ได้ encoding
53. จดหมายขยะ – Junk
 54 การจำกัดรูปแบบ Tool – protect document – Formatting restrictions
55 forward = จดหมายที่ได้การส่งต่อมา
56.   ข้อใดไม่เป็นหนังสือราชการ
     1. แผ่นซีดีอ่านอย่างเดียวที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ความไม่สงบไว้เป็น
    หลักฐาน
      2.  กฤตภาคข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
      3. บันทึกการส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสารของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
      4. หนังสือร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประชาชนได้นำมายื่นต่อ
     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้