ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558

แชร์กระทู้นี้

เปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2558 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2558

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. เป็นชายโสด อายุ 17 - 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2538 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2541) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุนใน 30 เมษายน 2558
3. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็น นายทหารสัญญาบัตร ทั้งในและนอกราชการ มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ
3. สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร

การซื้อใบสมัคร
1.สั่งซื้อทางไปรษณีย์ โดยธนาณัติ (ให้ส่งทางธนาณัติธรรมดา หรือ ธนาณัติด่วนพิเศษเท่านั้น ไม่รับธนาณัติ online) สั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.11 ปณภ. พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2557 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2558 ราคารวมค่าจัดส่ง ชุดละ 110.- บาท
2.ซื้อด้วยตนเอง ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2557 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2558 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ราคาชุดละ 80.- บาท ตามสถานที่ ดังนี้
1. กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
2. ห้องสมุดกลางกองทัพเรือ อาคารราชนาวิกสภา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
3. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
4. ร้านสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
5. สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.2) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
6. ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
7. โรงเรียนสื่อสารทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
8. โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
9. ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
10. ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
11. สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.5) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
12. สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.10) อำเภอเมือง จังหวัดตราด
13. ทัพเรือภาคที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
14. สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.3) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
15. สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.6) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
16. สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.15) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
17. สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.9) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
18. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
19. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
20. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
21. สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.8) อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
22. สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.11) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
22. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย


การรับสมัคร
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ความรู้เกี่ยวกับกรมยุทธกษาทหารเรือและกองทัพเรือ

แนวข้อสอบเก่านักเรียนจ่าทหารเรือ

แนวข้อสอบเกี่ยวกับกองทัพเรือ

แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การทหาร


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ + VCD ติวภาษาอังกฤษ  ราคา 679 บาท 

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี decho ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

วิชาวิทยาศาสตร์

1.  สิ่งที่มีผลต่อความเร็วของเสียงในอากาศมากที่สุดคืออะไร

 1.ระดับความเข้มของเสียง                                2.ความดังของเสียง

 3.ความดันบรรยากาศ                         4.อุณหภูมิของอากาศ

2.  ภาคใดของประเทศกที่ไม่ปรากฏว่ามีรอยเลื่อนที่เกิดแผ่นดินไหว

 1.ภาคใต้                                             2.ภาคเหนือ                            

     3.ภาคตะวันตก                                   4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3.  ข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับดาวศุกร์ ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

 1.มีขนาดและมวลมากกว่า

 2.โคจรอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับสอง

 3.หมุนรอบตัวเองใช้เวลานานกว่าหมุนรอบตัวอาทิตย์

 4.หมุนรอบตัวเองตามเข็มนาฬิกา

4.  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงเกี่ยวกับโรนคความดันโลหิตสูง

 1.เป็นโรคที่มีความดันโลหิตสูงกว่า 130/90 มม.ปรอท

 2.มีโอกาสเป็นพวกที่ชอบทานอาหารประเภทไขมัน

 3.ชายที่เป็นโรคนี้มีโอกาสเสียชีวิตได้ง่ายกว่าผู้หญิง

 4.มันเกิดกับผู้ที่มีไขมันสะสมในร่างกายมาก

5.  หมอกควันที่เกิดเป็นปัญหาในภาคเหนือของประเทศไทยจัดเป็นสารชนิดใด

     1.สารบริสุทธิ์                                     2.คอลลอยด์

 3.สารแขวนลอย                                 4.สารละลาย

6.  ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์ไม่สัมพันธ์กับอุปกรณ์

 1.อะมิโนมิเตอร์ วัดความดันเร็วลม

 2.บารอมิเตอร์ วัดความดัน

 3.อัลมิเตอร์วัดความชื้น

 4.โอห์มมิเตอรื วัดความต้านทาน

7.  แมลงสี่ชนิดที่มักษณะปากต่าง เลี้ยงในห้องปฏิบัติการซึ่งให้น้ำตาลก้อนเป็นอาหารแมลงชนิดใดจะสามารถอยู่รอดได้ดีที่สุดในห้องปฏิบัติการนี้

 1.ยุง                                    2.ผีเสื้อ                                    3.ตั๊กแตน                                 4.แมลงวัน

8.  ข้อใดไม่ใช่ ประโยชน์ที่เกิดจากดาวเทียมอุตอนิยมวิทยา

 1.ตรวจการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์

     2.คำนวณปริมาณน้ำฝน

 3.สังเกตการณ์ก่อตัวของพายุที่เกิดบนโลก

     4.ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำตาล

9.  กลุ่มสิ่งมีชีวิตในข้อใดไม่จัดเป็นผู้ผลิตเบื้องต้น

 1.แฟลงก์ตอน                                    2.มอสส์และเฟิน

 3.เห็ด รา                                             4.แบคทีเรียสังเคราะห์ด้วยแสง

10.  จะเติมน้ำในกรดซัลฟุริก ปริมาณ 10CM3 จำนวนเท่าใดเพื่อให้ได้สารละลายกรดซัลฟุริกเข้มข้น 40% โดยปริมาณ

 1.10 CM3                                           2. 15 CM3

     3. 20 CM3                                          4.25 CM3

11. ยอดเขาแห่งหนึ่งวัดความดันบรรยากาศได้ 625 มิลลิเมตรปรอท ถ้าต้มน้ำที่ยอดเขานี้น้ำจะเดือดที่อุณหภูมิเท่าใด ในหน่วยเดลวิน

 1.95 เดลวิน                                        2.205 เดลวิน

 3.368 เดลวิน                                      4.407 เดลวิน

12.  ถ้าคลื่นวิทยุในอากาศมีอัตราเร็ว 8 x 108 เมตร / วินาที และความถี่ 400 กิโลเฮิร์ต คลื่นวิทยุนี้มีความยาวคลื่นเท่าใดในหน่วยของเมตร

 1. 3 x 102                                            2.5 x 102

     3. 2 x 103                                            4. 8 x 103

13.  สารใดที่ไม่พบในปัสสาวะคน
 1.ยูริก                                 2.ยูเรีย                     3.เกลือโซเดียม                       4.โปรตีน

14.  กระจกเงาราบ 2 บาท วงาทำมุมกัน 18 องศาเมื่อวางวัตถุระหว่างกระจก จะนับภาพที่ได้กี่ภาพ

 1.16 ภาพ                                            2.17 ภาพ

 3.18 ภาพ                                            4.19 ภาพ

15.  ยอดชายตักน้ำ 18 ถัง ในเวลา 15 วินาที ขึ้นจากบ่อลึก 20 เมตร ยอดชายมีกำลังกี่วัตต์ (ถังวน้ำ 1 ถังหนัก 50 นิวตัน)

      1.15                                                   2.20

     3.25                                                    4.30

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111111
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้