ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบเก่า (สาย อก.) ข้าราชการตำรวจ 52
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเก่า (สาย อก.) ข้าราชการตำรวจ 52

แชร์กระทู้นี้

ภาค ก. - วิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถทั่วไป (ข้อ 1 - 20)
คำสั่ง ในคำถามแต่ละข้อประกอบด้วยอนุกรมที่มีความสัมพันธ์กัน จงเลือกคำตอบจากตัวเลือก ก – ง มาเติมลงในช่องว่าง เพื่อให้ได้อนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างสมเหตุสมผลมากที่สุด
1. จากรูปค่าของ A และ B เท่ากับเท่าใด
16 2 15 5
32 8 A B
1) 35,5 2) 45,5
3) 65,5 4) 75,3

2.
1. 2.
3. 4.
3. A, C,F, J………………
1. M 2. N
3. O 4. Q
4. 1 3 8 18............
1. 21 2. 27
3. 35 4. 37
5. 1 ......
1. 2.
3. 4.
คำสั่ง ในแต่ละข้อประกอบไปด้วยโจทก์คณิตศาสตร์และตัวเลือก ก.- ง. ให้ศึกษาโจทก์ที่กำหนดแล้ว
คำนวณหาคำตอบโดยอาศัยความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
6. ชาย 4 คน ทำงานอย่างหนึ่งเสร็จ 7 วัน ถ้าชาย 16 คน ทำงาน 8 เท่าของงานเดิมจะเสร็จในเวลากี่วัน
1. 2.
3. 7 4. 14
7. มีผลไม้อยู่จำนวนหนึ่ง แบ่งให้ ก ข และ ค โดยแบ่งให้ ก ก่อน ก ได้ครึ่งหนึ่งของทั้งหมดกับอีกครึ่งผล ข ได้ครึ่งหนึ่งของที่เหลือกับอีกครึ่งผล ส่วน ค ได้ครึ่งหนึ่งของที่เหลือจากแบ่งให้ ข แล้วกับอีกครึ่งผล อยากทราบว่า เดิมผลไม้ทั้งหมดกี่ผล
1. ผล 2. ผล
3. 7 ผล 4. เป็นไปไม่ได้
8. วงกลม 2 วง สัมผัสกันภายนอก จะลากเส้นสัมผัสร่วมได้ทั้งหมดกี่เส้น
1. 3 เส้น 2. 2 เส้น
3. 4 เส้น 4. 5 เส้น
9. บินลาเดนเดินทางไปทางทิศเหนือ 6 ไมล์ แล้วเลี้ยวไปทางทิศตะวันออก 8 ไมล์ บินลาเดนจะอยู่ห่างจากที่เดิมกี่ไมล์
1. 6 ไมล์ 2. 8 ไมล์
3. 12 ไมล์ 4. 10 ไมล์
10 พนักงานคนหนึ่งถูกลดเงินเดือน 20% อยากทราบว่าในปีต่อไปเขาจะต้องได้ขึ้นเงินเดือนอีกกี่เปอร์เซ็นต์ เขาจึงจะได้รับเงินเดือนเท่าเดิม
1. 20% 2. 25%
3. 30 % 4. 35%
คำสั่ง ในแต่ละข้อจะกำหนดคำมาให้คู่หนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้พิจารณา ความสัมพันธ์ของคำคู่นี้ก่อนแล้วจึงเลือกของคำจากตัวเลือก ก-งที่มีความสัมพันธ์กันโดยให้สอดคล้องกับคำคู่แรกมากที่สุด
11. สมุย : อังกฤษ : ? : ?
1. ภูเก็ต : เยอรมัน 2. สีชัง :ญี่ปุ่น
3. ตะรูเตา:จีน 4.เกาะช้าง :ฝรั่งเศส
12. ช่างตัดผม :กรรไกร : ? : ?
1. จราจร : นกหวีด 2. เภสัช : ยา
3. โฆษก : วิทยุ 4. ช่างตัดเสื้อ : ผ้า
13. ตัด:ต่อ : ? : ?
1.ฉีก :ห่อ 2. ผูก : มัด
3. ผุ : ปะ 4. หั่น : เชื่อม
14. ศาสนา :ชาติ : ? : ?
1. มะลิ : เข้มแดง 2. บัว : ตะแบก
3. กุหลาบ : เบญจมาศ 4. พุด : อัญชัญ
15. ป่วย:โรงพยาบาล : ? : ?
1. เรียน : วัด 2. บวช : โบสถ์
3. แจ้งความ : ยาม 4. หิว : ภัตตาคาร
คำสั่ง ให้ศึกษาข้อมูลที่กำหนดให้ แล้วจึงอาศัยความรู้เฉพาะที่ได้จากข้อมูลมาสรุปหรือพิจารณาว่า ข้อสรุปใดสอดคล้องกับข้อมูลข้างต้น หรือไม่สอคดล้องกับข้อมูลข้างต้น
16. หากรัฐบาลขึ้นราค่าน้ำมัน ฉันจะเลิกใช้รถ รัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน
1.ฉันเลิกใช้รถ 2. ฉันไม่เลิกใช้รถ
3. ฉันอาจจะเลิกใช้รถ 4. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
17. จากการศึกษาพบว่าผู้ที่กินอาหารมากกว่า 650 แคลอรี่ ต่อวันทุกคนจะเป็นโรคอ้วน ร้อยละ 55 ของ คนที่เป็นโรคอ้วนจะเป็นโรคเบาหวานซึ่งมีผลต่อสุขภาพในระยะยาว
ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น
1. คนที่กินอาหารมากกว่า 650 แคลอรี่ ต่อวัน จะไม่เป็นโรคอ้วน
2. คนที่กินอาหารไม่มากกว่า 650 แคลอรี่ ต่อวัน จะไม่เป็นโรคอ้วน
3. คนที่ไม่เป็นโรคอ้วนจะกินอาหารต่อวันไม่มากกว่า 650 แคลอรี่
4. คนที่เป็นโรคอ้วนส่วนมากจะเป็นโรคเบาหวาน
18. สัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดกินแมลง อ๊อดก็กินแมลง สรุปได้ว่า
1. อ๊อดเป็นสัตว์เลื้อยคลาน 2. อ๊อดเป็นสัตว์
3. อ๊อดไม่ใช่สัตว์เลื้อยคลาน 4. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
19. ฤดูมรสุมทำให้ฝนตกหนัก ฝนตกหนักทำให้น้ำท่วม แต่วันนี้ไม่ท่วม
1. วันนี้ไม่ใช่ฤดฝน 2. วันนี้ไม่ใช่ฤดูมรสุม
3. วันนี้ไม่มีฝน 4. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
20. บอระเพ็ดมี รส ขม ยานี้รสไม่ขม ฉะนั้น
1. ยามีรสจืด 2. ยานี้ไม่ใช่บอระเพ็ด
3. ของขมเป็นยา 4. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
ภาค ก. - วิชาภาษาไทย (ข้อ 21 - 40)
คำชี้แจง พิจารณาเลือกตอบว่าคำหรือกลุ่มคำใดที่ใช้ไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
21. ทุกคนในชาติต้องรู้จักสิทธิหน้าที่ตลอดจนความรับผิดชอบของทุกคนอย่างจริงจังด้วยจิตสำนึก
(1) (2) (3) (4)
อย่างถูกต้องเหมาะสม
22. เหตุผลของการวิปริตของภูมิอากาศนั้นเชื่อว่ามีผลมาจากการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิทยาการทั่วโลก
(1) (2) (3) (4)
จงหาคำที่อ่านผิดในแต่ละข้อต่อไปนี้
23. 1) จุติ อ่านว่า จุ-ติ
2) เจตคติ อ่านว่า เจ-ตะ-คะ-ติ
3) โจรกรรม อ่านว่า โจน-ระ-กำ
4) เจตภูต อ่านว่า เจ-ตะ-พูด
ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถาม
1. เหงื่อหยดสักกี่หยด ทุกหยดหยาดล้วนยากเย็น
ปูนโปนกี่เส้นเอ็น จึงแปรรวงมาเปิบกิน
น้ำเหงื่อที่เรื่อแดง และน้ำแรงอันหลั่งริน
สายเลือดกูทั้งสิ้น ที่สูซดกำซาบฟัน
2. ตอนอาทิตย์เที่ยงวันชาวนายังพรวนดิน
เหงื่อหยดบนดินภายใต้ต้นข้าว
ใครจะรู้บ้างว่าในจานใบนั้น
ข้าวแต่ละเม็ดคือความยากแค้นแสนสาหัส
24. บทประพันธ์ทั้งสองข้อแสดงเจตนาตามข้อใด
1) ให้เห็นใจชาวนา 2) ให้สำนึกถึงบุญคุณชาวนา
3) ให้คิดช่วยเหลือชาวนา 4) ให้เห็นความเหน็ดเหนื่อยของชาวนา
25. ข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์
1) สภาพของโลกาภิวัตน์ที่มีความเข้มข้นและจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นจนมีผลกระทบอย่างจริงจัง
ต่อการอุดมศึกษาไทยในอนาคต
2) ปัจจุบันองค์กรปกป้องท้องถิ่นที่นับว่าสำคัญมากที่สุดของประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด
3) ดังนั้นการมองดูสภาพแห่งโลกาภิวัตน์ที่จะมีผลต่อการอุดมศึกษาไทยจึงน่าจะเป็นจุดสำคัญใน
การหล่อหลอมปรัชญาและความหมายของการอุดมศึกษาไทยในอนาคต
4) ถึงแม้ว่าขณะนี้หลายหน่วยงานจะได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจให้ดำเนินควบคู่ไปกับการรักษาและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
26. รายงานข่าวกีฬาในข้อใดไม่มีการแสดงข้อคิดเห็น
1) ในที่สุดไต้ฝุ่นหญิงไทยก็คว้าเหรียญทองได้
2) ท่าตีลังกาหน้าเข่าคู้ของเธอเหลือเกินครับ
3) การกระโดดครั้งนี้เธอใช้ท่ายากระดับ 3.2
4) เด็กโรงเรียนนี้ทำลายสถิติถึง 3 รายการ
27. ข้อใดเป็นทั้งคำและประโยค
1) ห้องรับแขก ผ้ากันเปื้อน 2) น้ำดอกไม้ รถไฟฟ้า
3) นักศึกษา เครื่องตัดหญ้า 4) หยาดน้ำค้าง น้ำอัดลม
28. ข้อใดใช้คำไม่ฟุ่มเฟือย
1) ในพระราชพิธีครั้งนี้ประชาชนจะได้ชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่งดงาม
2) บางคืนเราอาจมองเห็นดวงดาวมากมายหลายหลาก ต่างชนิดต่างขนาด
3) ในวันนี้จะมีการแจกรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำที่โรงละครแห่งชาติ
4) ชาวชิลีดำรงชีพอย่างยืนยงคงทนด้วยอาชีพประมงในน่านน้ำของตน
29. ข้อใดใช้สำนวนผิด
1) ขับรถเองไม่ได้ก็ลำบากอย่างนี้แหละ ต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจอยู่เรื่อย
2) เธอต้องตัดสินใจว่าจะเข้าข้างใคร จะมาทำเหยียบเรือสองแคมไม่ได้
3) รักกันมานานหลายปีแล้ว ถึงเวลาที่จะตกล่องปล่องชิ้นเสียที
4) ถ้าแก้ปัญหาคราวนี้ไม่ได้ เขาคงตายคางเหลืองแน่นอน
เงินทองที่จะใช้สอยในค่ากินอยู่ นุ่งห่ม หรือใช้สอยเบ็ดเสร็จทั้งปวง จงเขม็ดแขม่ ใช้แต่เพียงพอที่อนุญาตให้ใช้ อย่าทำใจโตมือโตสุรุ่ยสุร่ายโดยถือว่าตัวเป็นเจ้านายมั่งมีมาก หรือถือว่าพ่อเป็นเจ้าแผ่นดินมีเงินทองถมไป
30. ข้อใดมีความหมายตรงกับลักษณะไม่พึงประสงค์ที่กล่าวไว้ในข้อความนี้มากที่สุด
1) เจ้ายศเจ้าอย่าง 2) สำมะเลเทเมา
3) กินล้างกินผลาญ 4) อีลุ่ยฉุยแฉก
31. คำซ้ำในข้อใดบอกความหมายที่ชัดเจน
1) ฉันว่าวันนั้นเธอใส่เสื้อสีเขียวๆ
2) ตกอยู่แถวๆ นี้แหละทำไมถึงหาไม่ค่อยเจอก็ไม่รู้
3) ถ้าจะไห้เข้าใจคุณควรอธิบายเป็นประเด็นๆ จึงจะถูก
4) สงครามอ่าวเปอร์เซียทำให้ทหารอิรักตายเป็นพัน ๆ คน
เราควรยุติการพัฒนาปัญญาอย่างรวดเร็ว ของเราเสีย แล้วหันไปสร้างหัวใจและความรักดีกว่า การศึกษามิได้ทำให้คนเป็นคนดี เพียงแต่ทำให้คนฉลาดเท่านั้น และมักจะฉลาดในการทำความชั่วร้ายเสียด้วย สัญชาตญาณและความรู้สึกเป็นสิ่งที่น่าไว้วางใจได้มากกว่าปัญญาเสียอีก
32. ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความข้างต้น
1) การอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา
2) การชี้แจงสถานการณ์การศึกษาปัจจุบัน
3) การจูงใจให้เปลี่ยนหลักการศึกษา
4) การบรรยายสภาพทางเลือกของการศึกษา
33. ข้อความต่อไปนี้จะเรียงลำดับได้อย่างเหมาะสมตามข้อใด
(1) ผมงามช่วยดึงดูดความสนใจของเพศตรงข้าม
(2) นักโฆษณาก็พยายามชี้ช่องบอกใบ้ให้ทั้งชายหญิงและชายตระหนักว่าความงามของผมเป็นเรื่องใหญ่
(3) กวีที่บรรยายความงามของสตรีไม่เว้นกล่าวถึงความงามของผม
(4) ผมช่วยเชิดชูใบหน้า ผมเรียบสวยหรือยุ่งเป็นกระเซิงมองเห็นแต่ไกล
1) 1 4 3 2 2) 2 4 1 3
3) 3 1 2 4 4) 4 2 6 1
34. ข้อใดสะกดถูกทุกคำ
1) จระเข้ พะวง ย่อมเยาว์ รังสฤษฏ์
2) ทัณฑฆาต ทีฆายุโก พิสมัย ปล้นสะดม
3) โหระพา ลมหวล อุปโลก ยุงก้นปล่อง
4) ซาละเปา ทิษฐิ ตะงิด กิจจะลักษณะ
35. ข้อใดเป็นประโยคความรวม
1) ฟ้าทลายโจรเป็นพืชสมุนไพรที่นิยมใช้รักษาอาการเจ็บคอ
2) การส่งเสริมการอ่านเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างหนึ่ง
3) มีหลักฐานว่ามนุษย์ยุคหินรู้จักนำทองแดงมาทำอาวุธที่ใช้ล่าสัตว์แล้ว
4) หากเราสามารถนำถุงผ้าหรือตะกร้าไปจ่ายของที่ตลาดก็จะช่วยลดปริมาณขยะได้
36. ข้อความข้างล่างนี้ผู้เขียนแสดงเจตนารมณ์อย่างไร
“แทนที่นักวิชาการจะมัวเถียงกันเรื่องของนกยก ว่าควรจะเปิดกว้างให้คนกลางด้วยหรือไม่นักวิชาการน่าจะไปหาข้อมูลว่าจะทำอย่างไรจะช่วยให้พรรคฝ่ายเทพมีสิทธิลุ้นแข่งกับพรรคฝ่ายมารได้”
1) ชี้แจง 2) ชี้แนะ
3) ชี้ช่อง 4) ชี้ขาด
37. ข้อใดมีหลายความหมาย
1) เมื่อคืนนี้มีดาวเต็มท้องฟ้า
2) พรุ่งนี้ผมมีนัดกับดาว
3) โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยจักรวาล
4) การจัดงานเลี้ยงที่สนามหน้าบ้านเมื่อคืนนี้มีดาวเต็มไปหมด
“เลือกตั้งก็ไม่ไป ใครคดโกง ใครฉ้อราษฎร์บังหลวง ใครมีตำแหน่งก็ไปคารพเขา คุณไปเคารพเขาทำไม กลัว กลัว กลัวคนนั้น กลัวคนนี้ กลัว กลัว อย่างเดียว พอถึงมีอะไรที่เป็นผลประโยชน์ของตัวเองจะเสียไปก็ไม่ยอมกัน”
38. ผู้พูดกล่าวข้อความข้างต้นด้วยน้ำเสียงเช่นใดเด่นชัดที่สุด
1) รำคาญ 2) เบื่อหน่าย
3) ตำหนิ 4) ประชด
39. ประโยคต่อไปนี้ข้อใดใช้สำนวนต่างประเทศ
1) การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานควีนคลับนัดนี้ตำรวจผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
2) ด.ช.กิตติศักดิ์ ค้นพบตัวเองว่ามีฝีมือในการวาดรูปจึงเลือกเรียนที่โรงเรียนเพาะช่าง
3) การบริหารงานบุคคลเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ผู้บริหารทุกระดับจำเป็นต้องเรียนรู้
4) หนังสือมอบอำนาจจะใช้ได้จนกว่าผู้มีอำนาจจะยกเลิก
40. “ตำรวจมีหน้าที่รักษาความสงบสุข และความถูกต้องเป็นธรรมในบ้านเมือง การปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้บางทีก็ต้องใช้ความเมตตาอารี และเสียสละอย่างสูงในการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนโดยเสมอหน้าแต่บางทีก็ต้องใช้ความเข้มงวดเด็ดขาดในการควบคุมกำราบทุจริตชนและรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย”
ข้อความข้างต้นนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสำคัญ
1) วิธีการปฏิบัติงาน 2) คุณภาพของงาน
3) ลักษณะของตำรวจ 4) หน้าที่ของตำรวจ
ภาค ข. - วิชาระเบียบงานสารบรรณ (ข้อ 41-55)
41. ในเรื่องของข้อบังคับข้อความใดกล่าวผิด
1) ข้อบังคับใช้กระดาษบันทึกข้อความ
2) ข้อบังคับใช้กระดาษตราครุฑ
3) บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจที่กำหนดให้ใช้
4) ข้อบังคับต้องอาศัยกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำ
42. หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับจำนวนมาก มีข้อความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ ว ไว้ที่ใด
1) มุมซองทางขวา 2) หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง
3) หลังเลขทะเบียนหนังสือที่ส่ง 4) บริเวณใดก็ได้ขอให้ผู้รับเห็นชัดเจน
43. หนังสือราชการฉบับใดที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติทันที เมื่อได้รับ
1) หนังสือ ด่วนที่สุด 2) หนังสือ จากโทรเลข
3) หนังสือ สั่งการโดยเฉพาะ 4) หนังสือ แถลงการณ์ลับพิเศษ
44. ในราชการงานสารบรรณ ใช้เครื่องมือสื่อสารต่อไปนี้ คือ วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง โทรศัพท์และโทรพิมพ์ในกรณีใด
1) ด่วนมาก 2) ด่วนที่สุด
3) สั่งการด้วยหนังสือไม่ทัน 4) เรื่องลับเฉพาะระหว่างผู้บังคับบัญชา
45. ผู้มายืมและขอรับหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ต้องเป็นข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการในตำแหน่งใดขึ้นไป
1) รองอธิบดี 2) หัวหน้าฝ่าย
3) หัวหน้ากอง 4) หัวหน้าแผนก
46. เมื่อรับหนังสือแล้ว จะประทับตรารับลงวันที่ เดือน พ.ศ. จะต้องประทับบริเวณใด
1) มุมบนด้านขวา 2) มุมล่างด้านขวา
3) มุมบนด้านซ้าย 4) มุมล่างด้านซ้าย
47. ก่อนบรรจุซอง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลาง ต้องดำเนินการเช่นไรจึงจะถือว่า
ถูกต้องตามระบบสารบรรณ
1) ตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ
2) ตรวจสิ่งที่ส่งไปด้วยอีกครั้งหนึ่ง
3) ดำเนินการปิดผนึก
4) ถูกทุกข้อ
48. การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของใคร
1) เจ้าของส่วนงาน 2) เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง
3) เจ้าของเรื่อง 4) เจ้าหน้าที่สารบรรณหน่วยย่อย
49. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 อยากทราบว่า ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 นั้น มีผลใช้บังคับวันที่เท่าไร
1) 1 มิถุนายน 2526 2) 23 กันยายน 2548
3) 24 กันยายน 2548 4) นับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
50. ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ 20 ปี ให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร อยากทราบว่าหนังสือที่มีอายุครบ 20 ปี ให้นับจากวันใด
1) นับจากวันที่ได้จัดทำขึ้นที่เก็บ ณ ส่วนราชการใด
2) นับจากวันที่ได้ลงทะเบียนเก็บที่สารบรรณกลางของแต่ละหน่วยงาน
3) นับจากวันที่คณะกรรมการทำลายหนังสือมีมติไม่ทำลาย
4) ไม่มีข้อใดถูก
51. บัญชีส่งมอบหนังสือครบ 20 ปี และบัญชีหนังสือครบ 20 ปีที่ขอเก็บเอง ข้อใดถูกต้อง
1) ต้องมีต้นฉบับ 2) ต้องมีสำเนาคู่ฉบับ
3) ต้องมีต้นฉบับและสำเนาคู่ฉบับ 4) ไม่มีข้อใดถูก
52. ส่วนราชการใดที่มีอำนาจออกหนังสือภายนอก
1) กระทรวง 2) กรม
3) กอง 4) ถูกทุกข้อ
53. ข้อความใดที่ไม่มีในแบบของหนังสือประทับตรา
1) ที่ 2) ถึง
3) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
54. หนังสือที่เก็บโดยมีกำหนดเวลา เมื่อประทับตราเสร็จแล้ว ให้ลงเลขของปีที่ให้เก็บถึง
1) ปีงบประมาณ 2) ปีปฏิทิน
3) ปีพุทธศักราชที่ให้เก็บถึง 4) ปีที่มีเลขลงท้ายด้วย 5
55. การจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ 20 ปี พร้อมทั้งบัญชีส่งมอบหนังสือนั้น ให้จัดส่งหน่วยงานที่มีอำนาจ หน้าที่จัดเก็บภายในกำหนดระยะเวลาใด
1) ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีนั้น 2) ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป
3) ภายในวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป 4) ภายในวันที่ 1 ตุลาคม ของปีถัดไป
ภาค ข. – วิชาคอมพิวเตอร์ (ข้อ 56-70)
56. การเลื่อน Sheet ไปด้านขวาทีละครั้งจะสั่งได้ตามข้อใด
1) Ctrl + Page Up 2) Ctrl + Page Down
3) Alt + - 4) Alt + End
57. หากป้อนข้อมูลลงในเซลของโปรแกรม MS-Excel เป็นตัวเลข 1/4 ผลลัพธ์ที่แสดงบนแถบสูตรคือข้อใด
1) 01/4 2) 1/4
3) 1 เม.ย 4) 1 มี.ค
58. จงหาผลลัพธ์ของจำนวนต่อไปนี้ =(5*3)-(2*2)+4
1) เท่ากับ 14 2) เท่ากับ15
3) เท่ากับ 12 4) เท่ากับ 10
59. TCP/IP1เป็นมาตรฐานในการเชื่อมต่อระบบ Internet คำนี้ย่อมาจากอะไร
1) ไม่มีคำย่อเป็นเพียงชื่อเท่านั้น
2) Transmission Control Protocol/Internet Protocol
3) Top Control Process/ Internet Protocol
4) Tree Communication Protocol/Integrated Protocol
60. IP Address คืออะไร
1) คือวิธีกำหนดการทำงาน
2) คือ วิธีกำหนดชื่อที่อยู่คอมพิวเตอร์
3) คือ ระบบคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ง
4) คือ อุปกรณ์ในการทำงาน
61. ในโปรแกรมการรับ-ส่ง E-mail ของ Subject มีไว้สำหรับทำอะไร
1) ใส่ที่อยู่ E-mail Address ของผู้รับ
2) ใส่หัวเรื่องของจดหมาย
3) ใส่ชื่อแฟ้มที่ต้องการส่งไปพร้อมกับ E-Mail
4) ใส่ที่อยู่ E-Mail Address ของผู้รับ ได้มากกว่า 1 ชื่อ
62. ชื่อของ Web site ที่ลงท้าย ด้วย .org ตรงกับข้อใด
1) เป็น Web ที่เกี่ยวกับการศึกษาในประเทศไทย
2) เป็น Web ที่เกี่ยวผู้ให้บริการเครือข่ายในประเทศไทย
3) เป็น Web ที่เกี่ยวองค์กรไม่แสวงหากำไร
4) เป็น Web ที่เกี่ยวหน่วยงานเอกชน
63. อีเมล์ (E-mail) หมายถึงอะไร
1) บริการชมภาพยนตร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
2) บริการที่ทำให้ผู้ใช้สามารถพูดคุยตอบโต้กับผู้ใช้คนอื่นๆที่กำลัง o­nlineอยู่ได้ทันทีโดยอาศัย
โปรแกรม Chat ต่างๆเช่น โปรแกรม ICQ
3) การค้นหาข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต
4) การติดต่อสื่อสารด้วยตัวหนังสือด้วยรูปแบบของสัญญาณอิเลคโทรนิกส์แทนจดหมายบนกระดาษ
64. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของหน่วยประมวลผลกลาง
1) หน่วยควบคุม (Control Unit)
2) หน่วยคำนวณเลขคณิตและตรรกวิทยา (Arithmetic and Logical Unit : ALU)
3) หน่วยความจำหลัก (Main Memory)
4) อุปกรณ์รับข้อมูลและแสดงผลข้อมูล (Input/Output)
65. อุปกรณ์ในข้อใดที่มีหน้าที่ในการควบคุมกิจกรรมต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานสอดคล้องกันอย่างถูกต้อง
1) CPU 2) ALU
3) Control Unit 4) Bus
66. ฮาร์ดิสที่มีความจุ 4 GB สามารถบันทึกตัวอักขระต่างๆ ได้สูงสุดประมาณกี่ตัว
1) 4 พันล้านตัวอักษร 2) 4 ล้านตัวอักษร
3) 4 หมื่นตัวอักษร 4) 4 พันตัวอักษร
67. ข้อใด คือการขึ้นหน้าใหม่อย่างรวดเร็ว
1) กดปุ่ม (Enter) 2) กดปุ่ม (Ctrl)+(Alt) +(Enter)
3) กดปุ่ม (Ctrl)+ (Enter) 4) กดปุ่ม (Shift) +(Enter)
68. ถ้าต้องการกำหนดสัญลักษณ์/เลขลำดับต้องใช้เมนูคำสั่งใด
1) Format¦ Bullets and Numbering 2) File¦ Bullets and Numbering
3) Edit¦ Bullets and Numbering 4) Insert¦ Bullets and Numbering
69. ถ้าต้องการตรวจคำสะกดและไวยากรณ์ต้องใช้เมนูคำสั่งใด
1) File ¦ Spelling and Grammar
2) Edit ¦ Spelling and Grammar
3) Insert ¦ Bullets and Numbering
4) Tool ¦ Spelling and Grammar
70. เมื่อกด Ctrl –ESC จะเกิดอะไรขึ้น ในระบบการปฏิบัติการ Windows
1) ปิดโปรแกรมทั้งหมดอัตโนมัติ
2) ปิดเครื่องทันที
3) เปิดเมนูของ Start เสมือนใช้ Mouse คลิกที่ปุ่ม Start
4) เปิดโปรแกรมทั้งหมดในห้อง Program ยกเว้นโปรแกรมที่ถูกซ้อนไว้
ภาค ข. – วิชา พ.ร.ฎ.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ (ข้อ 71-80)
71. ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
1) รัฐมนตรี 2) คณะรัฐมนตรี
3) นายกรัฐมนตรี 4) ก.พ.ร.
72. กรณีที่ส่วนราชการกำหนดวิธีการปฏิบัติให้เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละเรื่องให้ผู้ใดเป็นผู้กำหนดแนวทางการดำเนินการทั่วไป?
1) ครม. 2) รมต.
3) คณะกรรมการกฎษฎีกา 4) ก.พ.ร.
73. ให้เป็นหน้าที่ของ.........ที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เสนอแนะต่อ.......เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้เหมาะสม
1) ส่วนราชการ , ก.พ.ร. 2) ส่วนราชการ , ครม.
3) ข้าราชการ , ก.พ.ร. 4) ข้าราชการ , ผู้บังคับบัญชา
74. ……..…ต้องจัดให้มีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่..............กำหนด
1) ส่วนราชการ , ก.พ.ร. 2) ข้าราชการ , ก.พ.ร.
3) ก.พ.ร. , รัฐมนตรี 4) ก.พ.ร. , ครม.
75. ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติเพื่อขอรับงบประมาณให้............และ............ร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดทำแผน
1) ก.พ.ร. , ส่วนราชการ 2) ก.พ.ร. , ครม.
3) สำนักงบประมาณ , ก.พ.ร. 4) กรมบัญชีกลาง , ก.พ.ร.
76. การสั่งราชการโดยปกติให้กระทำเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชามีความจำเป็นที่ไม่อาจสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรในขณะนั้นควรทำเช่นใด?
1) จะสั่งราชการด้วยวาจาด้วยก็ได้ แต่ให้ผู้รับคำสั่งนั้นบันทึกคำสั่งด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
2) เมื่อได้ปฏิบัติราชการตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว ให้บันทึกรายงานให้ผู้สั่งราชการทราบในบันทึกให้
อ้างอิงคำสั่งด้วยวาจาไว้ด้วย
3) ให้บันทึกเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และให้ผู้บังคับบัญชานั้นลงนามรับรอง
4) ข้อ 1) และ 2) ถูก
77. ผู้ใดมีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานของข้าราชการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่มีการกำหนดไว้ในการปฏิบัติหน้าที่?
1) ผู้บังคับบัญชา 2) ก.พ.ร.
3) ครม. 4) รมต.
78. กรณีที่ส่วนราชการได้รับคำร้องเรียน เสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ เป็นหน้าที่ของใครที่จะต้องพิจารณาดำเนินการ?
1) ผู้บังคับบัญชา 2) ข้าราชการ
3) ส่วนราชการนั้น 4) ปลัดกระทรวง
79. การรับฟังข้อร้องเรียน การเปิดเผยข้อมูล เป็นการบริหารราชการแบบใด?
1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2) การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
3) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
4) การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
80. นอกจากการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนของส่วนราชการเองแล้ว ยังต้องจัดให้มีใครเป็นผู้ประเมินอีก?
1) ก.พ.ร. 2) คณะผู้ประเมินอิสระ
3) รมต. 4) ครม.
วิชา พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฯ (ข้อ 81 - 90)
81. พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ให้ยกเลิกกฎหมายทุกฉบับต่อไปนี้ ยกเว้น
1) พ.ร.บ. เครื่องแบบตำรวจ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2483
2) พ.ร.บ. ว่าด้วย วินัยตำรวจ พุทธศักราช 2477
3) พ.ร.บ. ยศตำรวจ พุทธศักราช 2480
4) ไม่มีข้อใดถูก
82. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
(1) รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไม่เป็น ก.ต.ช. โดยตำแหน่ง แต่เป็น ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิ
(2) กรรมการข้าราชการตำรวจจะเป็นกรรมการใน ก.ต.ช. ในขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่
นายกรัฐมนตรี และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(3) การประชุม ก.ต.ช. จะต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
1) ถูกเฉพาะข้อ (1) 2) ถูกเฉพาะข้อ (2)
3) ถูกเฉพาะข้อ (1) และ (2) 4) ถูกเฉพาะข้อ (2) และ (3)
83. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
1) ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการตำรวจ อาจมีอดีตข้าราชการตำรวจได้ แต่ต้องพ้น
จากความเป็นข้าราชการตำรวจไปแล้วเกินกว่า 10 ปี และมีอายุเกิน 65 ปี นอกจากนี้ต้องมี
จำนวนไม่เกิน 1 คน
2) ในกรณีที่กรรมการข้าราชการตำรวจไม่น้อยกว่า 6 คน ร้องขอให้เรียกประชุม ประธาน
กรรมการข้าราชการตำรวจต้องเรียกประชุมภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ร้องขอ
3) ในกรณีที่ ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระจะต้องดำเนินการจัดให้มีการ
เลือก ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายใน 60 วันนับจากวันครบวาระ
4) ไม่มีข้อใดถูก
84. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับยศตำรวจ
1) ยศตำรวจมี 14 ยศ ตั้งแต่พลตำรวจเอก ลงไปถึง พลตำรวจ
2) การแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวนเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้แต่งตั้งตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3) การถอด หรือการอกจากยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้เป็นไปตามระเบียบ ก.ตร.
4) ถูกทุกข้อ
85. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
1) ตำแหน่งของข้าราชการตำรวจมี 13 ตำแหน่งตั้งแต่ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจนถึงรองผู้บังคับหมู่
2) การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการตำรวจตั้งแต่ตำแหน่งรองผู้บังคับการ พนักงานสอบสวน
ผู้เชี่ยวชาญ หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปในส่วนราชการต่าง ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จาก ก.ต.ช. ก่อน
3) ในกรณีที่จะให้ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนตามมาตรา 44 เช่น พนักงาน
สอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ได้รับเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามระเบียบที่ ก.ตร. กำหนดก็สามารถ
ทำได้แต่จะต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
4) พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษแต่งตั้งจากพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการเมื่อดำรง
ตำแหน่งเป็นระยะเวลาเกิน 3 ปีขึ้นไป และได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ำของระดับ ส.3 อีกทั้งได้ผ่าน
การประเมินแล้ว
86. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
(1) ผู้ช่วยผู้บัญชาการ คือ ตำแหน่งข้าราชการตำรวจ
(2) ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตำรวจยศสิบตำรวจตรีขึ้นไป แต่ไม่สูงกว่าดาบตำรวจ
(3) ข้าราชการตำรวจยศ ร.ต.อ. ร.ต.ท. และ ร.ต.ต. ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.1
1) ถูกเฉพาะข้อ (1) และ (2) 2) ถูกเฉพาะข้อ (2) และ (3)
3) ถูกเฉพาะข้อ (1) และ (3) 4) ถูกทุกข้อ
87. ในกรณีที่ตำแหน่งข้าราชการตำรวจในส่วนราชการหรือหน่วยงานใดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่างลงหรือผู้ดำรงตำแหน่งใดไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำหรับตำแหน่งใดบ้างที่สามารถสั่งให้ข้าราชการตำรวจซึ่งเห็นสมควร รักษาราชการ แทนในตำแหน่งนั้นได้?
1) จเรตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ช่วยบัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2) จเรตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ช่วยบัญชาการตำรวจแห่งชาติลงมา
3) ตำแหน่งตั้งแต่จเรตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่าลงมา
4) ตำแหน่งจเรตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ช่วยบัญชาการตำรวจ แห่งชาติ
หรือเทียบเท่าลงมา
88. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
(1) การลงโทษกักยาม ได้แก่ การกักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่สมควรตามที่จะกำหนด
และให้ทำงานโยธา หรืองานอื่นของทางราชการด้วย แต่ต้องไม่เกิน 6 ชั่วโมง ต่อ 1 วัน
(2) ส.ต.ต.หญิง สมศรี ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ดังนี้ ส.ต.ต.หญิง สมศรี ไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อ
ก.ตร. เพราะไม่ใช่โทษทางวินัย
(3) การร้องทุกข์อาจร้องทุกข์โดยตรงต่อ ก.ตร. โดยไม่ผ่านผู้บังคับบัญชาก็ได้
1) ถูกเฉพาะข้อ (1) 2) ถูกเฉพาะข้อ (2)
3) ถูกเฉพาะข้อ (3) 4) ไม่มีข้อใดถูก
89. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง
(1) ส.ต.ต.หญิงพลอยไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อย และเป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการ ดังนี้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(2) ส.ต.อ.สมชาย กระทำการอันใดชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ดังนี้ ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
(3) ส.ต.อ.สมศักดิ์ ไม่รักษาความลับของทางราชการเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างมาก ดังนี้
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
1) ถูกเฉพาะข้อ (1) และ (2) 2) ถูกเฉพาะข้อ (2) และ (3)
3) ถูกเฉพาะข้อ (1) และ (3) 4) ไม่มีข้อใดถูก
90. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์
1) ข้าราชตำรวจผู้ใด ถูกสั่งลงโทษให้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาของ
ผู้บังคับบัญชาที่สั่งลงโทษ
2) การอุทธรณ์ต้องอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง
3) ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่
ได้รับอุทธรณ์เว้นแต่มีเหตุจำเป็นตามที่กำหนดในระเบียบ ก.ตร. ที่ทำให้การพิจารณาไม่แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้ง
จะต้องไม่เกินหกสิบวัน
4) ไม่มีข้อใดถูก
วิชาจริยธรรม (ข้อ 91 - 95)
91. “กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา” เกี่ยวข้องกับหลักธรรมโดยตรง
1) ทุกข์ 2) สมุทัย
3) นิโรธ 4) มรรค
92. “สิ่งที่ช่วยเตือนบุคคลให้รู้สึกตัวในการประพฤติ ปฏิบัติสู่ลู่ทางที่ดีชอบถูกต้อง ไม่เสียหาย ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดี...” เกี่ยวข้องกับหลักธรรมใดมากที่สุด
1) หิริ 2) โอตตัปปะ
3) สติ 4) สัมปชัญญะ
93. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
1) โฟร์ รู้ว่าถ้าตนเองทำความดีแล้วย่อมมีคนสรรเสริญ แสดงว่าโฟร์มีธรรมะ เรื่องมัตตัญญุตา
2) มด เป็นคนดำริชอบคือ คิดไม่เบียดเบียน ไม่ปองร้ายผู้อื่น แสดงว่ามด มีธรรมะเรื่องสัมมาวายามะ
3) กิ๊บซี่ เป็นคนลังเล สงสัยไม่แน่ใจ ไม่กล้าตกลงปลงใจกระทำสิ่งใดง่ายๆ แสดงว่ากิ๊บซี่เป็นคน
ที่มีวิจิกิจฉา อยู่ในใจ
4) กิ๊บซ่า เป็นคนที่ไม่ถือตัว วางตนเสมอต้นเสมอปลาย แสดงว่ากิ๊บซ่า ยึดถือธรรมะ
เรื่อง อัตถจริยา ไว้ในใจเสมอ
94. ข้อใดต่อไปนี้ สอดคล้องกัน
1) ทิฏฐธัมมิกัตถะ คือ ธรรมะสำหรับผู้ครองเรือน
2) อธิฏฐานธรรม คือ ธรรมะที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบัน
3) เวสารัชชกรณธรรม คือ ธรรมะ สำหรับทำความกล้าหาญ
4) สาราณียธรรม คือ ธรรมะ ที่เป็นลักษณะแห่งความดี
95. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
1) ลักษณะที่เสมอกันแก่สังขารทั้งปวง คือ ไตรลักษณ์ 3
2) ธรรมสำหรับผู้ครองเรือน คือ ฆราวาสธรรม 4
3) ธรรมสำหรับกษัตริย์เท่านั้น คือ ทศพิธราชธรรม 10
4) อุปายโกศล คือ ความฉลาดในอุบาย
วิชากฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ (ข้อ 96 - 100)
96. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน้าที่ของกองบัญชาการศึกษาโดยตรงตาม กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551
1) เป็นศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตำรวจ
2) ทำหน้าที่พิจารณาคำร้องทุกข์ของผู้รับการประเมินที่เห็นว่า ผลการประเมินของตนไม่เป็นไป
ตามข้อเท็จจริง
3) กำหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการ
ตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
4) ไม่มีข้อใดถูก
97. ในกรณีที่ข้าราชการตำรวจพบว่าผู้บังคับบัญชาของตน ข้าราชการตำรวจ หรือหน่วยงานตำรวจใดละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ให้สามารถรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่ตนสังกัดได้.......................และหากผู้บังคับบัญชาที่ตนรายงานมิได้ดำเนินการใด ให้สามารถรายงานถึง.............................หรือ.....................
1) ไม่เกินสามลำดับชั้น : จเรตำรวจแห่งชาติ : ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2) อย่างน้อยสามลำดับชั้น : จเรตำรวจแห่งชาติ : ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
3) ไม่น้อยกว่าสามลำดับชั้น : จเรตำรวจแห่งชาติ : ก.ตร.
4) อย่างน้อยสามลำดับชั้น : ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ : ก.ตร.
98. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คุณธรรม 4 ประการ ตามพระบรมราโชวาทที่ให้ไว้ใช้เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 โดยตรง
1) ต้องเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่
2) การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด
3) การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น
4) การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม
99. ข้าราชการตำรวจต้องยึดถืออุดมคติของตำรวจ 9 ประการ เป็นแนวทางชี้นำการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุถึงปณิธานของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ข้อใดดังต่อไปนี้ ไม่ใช่อุดมคติดังกล่าวโดยตรง
(1) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ
(2) ไม่มักมากในลาภผล
(3) รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต
1) ถูกเฉพาะข้อ (1) 2) ถูกเฉพาะข้อ (2)
3) ถูกเฉพาะข้อ (3) 4) ถูกทุกข้อ
100. “ข้าราชการตำรวจต้องภาคภูมิใจในวิชาชีพ กล้ายืนหยัด กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม เพื่อเกียรติศักดิ์ และศักดิ์ศรีของความเป็นตำรวจ ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้…”
ข้อความดังกล่าวข้างต้นเกี่ยวข้องกับสิ่งใดโดยตรง
1) คุณธรรมของตำรวจ 2) จริยธรรมของตำรวจ
3) จรรยาบรรณของตำรวจ 4) ถูกทุกข้อ
“หากเปรียบการติวกับ...การปีนเขา การติวคือ...กระเช้าไฟฟ้า
หากเปรียบการติวกับ...การอาหาร การติวคือ...อาหารสำเร็จรูป”

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
48224210229 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุนครับ
tong
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้