ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ สปก.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทุกตำแหน่ง
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ สปก.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทุกตำแหน่ง

แชร์กระทู้นี้

ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน นักวิชาการเงินและบัญชี นิติกร ผู้ช่วยงานด้านคดี (บัดนี้-7 ธ.ค.55)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน นักวิชาการเงินและบัญชี นิติกร ผู้ช่วยงานด้านคดี (บัดนี้-7 ธ.ค.55)

 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200 
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ 
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน นักวิชาการเงินและบัญชี นิติกร ผู้ช่วยงานด้านคดี 
 อัตราเงินเดือน : ตามประกาศ บาท 
 ประเภท : ตามประกาศ 
 จำนวนตำแหน่งว่าง : ตามเอกสาร ตำแหน่ง 
 
 เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555
เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 399.16 KB )


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
แนวข้อสอบการใช้ภาษาไทย การเรียงความ การย่อความ สรุปความ
- การสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
    เจ้าหน้าที่ปฎิรูปที่ดิน
    นิติกร
    นักวิชาการเงินและบัญชี
    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่คดี
 
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ก. www.alo.go.th ค. www.aro.co.th
ข. www.alro.go.th ง. www.alro.co.th
ตอบ  ข. www.alro.go.th
2. ชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคือ
ก. Agricultural of Reform Office
ข. Agricultural Lan Reform Office
ค. Agricultural Reform Office
ง. Agricultural of Lan Office
ตอบ  ข.  Agricultural Lan Reform Office
3. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในกรุงเทพฯมีกี่แห่ง
ก.  2 แห่ง ค. 1 แห่ง
ข.  4 แห่ง ง. 3 แห่ง
ตอบ  ก. 2 แห่ง คือ ราชดำเนิน และ ประดิพัทธ์
4. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีกี่ฉบับ
ก. ฉบับเดียว  ค. 3 ฉบับ
ข. 2 ฉบับ  ง. 4 ฉบับ
ตอบ ค. 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
ฉบับที่ 2  พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2519
ฉบับที่ 3 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2532
5. การประกาศใช้พรบ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ใด
ก.  ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน
ข.  ปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนไม่เพียงพอ
ค.   14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
ง.  ถูกทั้ง  ก และ ข
ตอบ   14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
6. พรบ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ประกาศใช้เมื่อใด
ก.  6  มีนาคม พ.ศ. 2518 ค. 6  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
ข.  5  มีนาคม พ.ศ. 2518 ง. 5  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
ตอบ ข. 5  มีนาคม พ.ศ. 2518
7. พรบ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518  มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. 6  มีนาคม พ.ศ. 2518 ค. 6  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
ข. 7   มีนาคม พ.ศ. 2518 ง. 7  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
ตอบ ก.  6  มีนาคม พ.ศ. 2518
8. พรบ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ประกาศใช้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 มาตราใด
ก. มาตราที่ 41 ค. มาตราที่ 81
ข. มาตราที่ 62 ง. มาตราที่ 10
ตอบ ค. มาตราที่ 81
9. ภายหลังที่มี พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ใช้บังคับแล้ว ได้มีการแก้ไขอีกกี่ครั้ง
ก.  1 ครั้ง ค. 3 ครั้ง
ข.  2 ครั้ง ง. ไม่มีการแก้ไข
ตอบ   ข. 2 ครั้ง มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2519 และ ครั้งที่สองเมื่อ พ.ศ. 2532
10. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2532
ก. การนำที่ดินของรัฐมาใช้จัดที่ดินมีปัญหาว่ายังไม่มีแนวทางที่แน่ชัดระหว่างงานที่รับผิดชอบ
ข. องค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยังไม่เหมาะสม
ค. แนวทางในการกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินยังไม่เหมาะสม
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
11. ใครคือผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดินคนปัจจุบัน
ก. นายสัมพันธ์  พลภักดิ์  ค. นายสุธี   บุญคง
ข. นางพรทิพย์   อุ้ยตา  ง. นายศักดิ์ชาย  แก้วศรีนวล
ตอบ ก. นายสัมพันธ์  พลภักดิ์  นายสุธี  บุญคง เป็น ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
นางพรทิพย์   อุ้ยตา เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน
นายศักดิ์ชาย  แก้วศรีนวล เป็น ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
12. เลขาธิการ ส.ป.ก. คนปัจจุบันคือใคร
ก. นายสุรศักดิ์  แสงอร่าม  ค. นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ
ข. ดร.วีระชัย   นาควิบูลย์วงศ์   ง. นายสถิตย์พงษ์  สุดชูเกียรติ
ตอบ ค.  นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ ที่เหลือเป็นรองเลขาธิการ ส.ป.ก.
13. ข้อใดคือพันธกิจของ ส.ป.ก.
ก. การจัดที่ดินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร ค. การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
ข. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอาชีพ ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
พันธกิจของ ส.ป.ก. มี 4 ประการ คือ
   1. การจัดที่ดินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร  2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอาชีพ
    3. การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม  4. การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111111111
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้