ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ขอข้อสอบครูผู้ช่วย เอกการตลาด
wingflys ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

ขอข้อสอบครูผู้ช่วย เอกการตลาด

แชร์กระทู้นี้

อ้างอิง: กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แจ้งข่าวการรับสมัครสอบ เมื่อเวลา(2011-06-11)

1. ข้อใดคือความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์

ก. การศึกษาถึงวิธีใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข. การศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการ

ค. การศึกษาเรื่องการเงิน การธนาคาร การลงทุน

ง. ถูกทุกข้อ

 

2. เป้าหมายสูงสุดของเศรษฐศาสตร์คืออะไร

ก. ความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ

ข. ความได้เปรียบดุลการค้ากับต่างประเทศ

ค. ความกินดีอยู่ดีของประชาชน

ง. ความมั่งคั่งทางการเมือง

 

3. ใครคือบิดาทางเศรษฐศาสตร์

ก. อัลเฟรด มาร์แชล

ข. จอห์น เมนาร์ด เคนส์

ค. จอห์น ล็อค

ง. อดัม สมิธ

 

4. หนังสือเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทยชื่ออะไร

ก. ทรัพยศาสตร์

                ข. ตลาดเงินตรา

                ค. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

                ง. เศรษฐศาสตร์การค้า

 

5. เศรษฐศาสตร์มีความสัมพันธ์กับวิชาใดมากที่สุด

ก. สถิติ

                ข. ประวัติศาสตร์

                ค. จิตวิทยา

                ง. บริหารธุรกิจ

 

6. ข้อใดคือความต้องการสูงสุดของหน่วยธุรกิจ

                ก. ค่าเช่า

                ข. ค่าจ้าง

                ค. ดอกเบี้ย

                ง. กำไร

 

7. รัฐบาลเป็นหน่วยธุรกิจประเภทหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์อย่างไรในการดำเนินการ

ส่วนบนของฟอร์ม

ก. เพื่อต้องการกำไรและค่าเช่า
ข. เพื่อต้องการการได้เปรียบดุลการค้า
ค. เพื่อความมั่งคงทางการเมือง
ง. เพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชน

 

8. ข้อใดคือปัญหาทางเศรษฐกิจอันดับแรกที่ผู้ผลิตจะต้องพิจารณาส่วนบนของฟอร์ม

              ก. ผลิตอะไร
ข. ผลิตอย่างไร
ค. ผลิตเพื่อใคร
ง. ผลิตทำไม

 

9. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

ส่วนบนของฟอร์ม

ก. การว่างงาน
ข. การกระจายรายได้
ค. รายได้ต่อหัวต่ำ
ง. การตลาด

 

10. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์

ส่วนบนของฟอร์ม

ก. เป็นความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพอิสระ
ข. ไม่มีปัญหามลพิษในสังคม
ค. ทำให้การตัดสินใจบริโภคสินค้ามีหลักเกณฑ์และเหตุผลมากขึ้น
ง. เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ทางด้านเศรษฐกิจ

 

 

 

เฉลยแนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

1.       ง. ถูกทุกข้อ

2.       ค. ความกินดีอยู่ดีของประชาชน

3.       ง. อดัม สมิธ

4.        ก. ทรัพยศาสตร์

5.       ง. บริหารธุรกิจ

6.       ง. กำไร

7.       ง. เพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชน

8.       ก. ผลิตอะไร

9.       ง. การตลาด

10.    ข. ไม่มีปัญหามลพิษในสังคม

twdnyyjzx ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
• บริษัทเราต้องการข้อมูลข่าวสารด้านทหาร การเมือง เศรษฐกิจใช้ในงานวิจัย
• ถ้าข้อมูลใช้ได้มีรายได้7000บาทขึ้นไป
•สนใจติดต่อMail:twdnyyjzx@hotmail.com
• เรื่องเงินปรึกษาได้
ถ้าอยากร้วมมือกับเรา ขอส่งข้อมูลบุคคลเองมาให้ด้วย
หมายเหตุ
* รายได้ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ ความขยัน และความสามารถในการทำงานของแต่ละบุคคล
* ไม่ใช่บริษัทจัดหางาน ขายประกัน หรือ Sale man หรือ ขายของตามบ้าน
กรอกข้อมูลได้ที่
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้