ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)ม.1 - ม.3
admin ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)ม.1 - ม.3

แชร์กระทู้นี้

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ม.1  ม.2  ม.3
จัดทำโดย   สำนักงานเขตพื้นการศึกษา  มีทั้งใบความรู้ ใบงานครบ


แผนการสอนคอมพิวเตอร์แนวใหม่ ของ ม.1  
กำหนดการสอน
หน่วยที่ 1 เรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวัน
หน่วยที่ 2 เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ
หน่วยที่ 3 เรื่อง คอมพิวเตอร์กับการประมวลผลข้อมูล
หน่วยที่ 4 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 5 เรื่อง สื่อสารสนเทศแบบต่าง ๆ
หน่วยที่ 6 เรื่อง ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ใช้สร้างสรรค์งาน
หน่วยที่ 7 เรื่อง การตกแต่งภาพด้วย PhotoShop


แผนการสอนคอมพิวเตอร์แนวใหม่ ของ ม.2    
กำหนดการสอน
หน่วยที่ 1 เรื่อง  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 2 เรื่อง การประมวลผลข้อมูล
หน่วยที่ 3 เรื่อง การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 4 เรื่อง การนำเสนองานผ่านเครือข่าย
หน่วยที่ 5 เรื่อง การสร้าง Web  ด้วย Dreamweaver
หน่วยที่ 6 เรื่อง การประยุกต์ใช้งานขั้นสูงแผนการสอนคอมพิวเตอร์แนวใหม่ ของ ม.3    
กำหนดการสอน
หน่วยที่ 1 เรื่อง  หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 2 เรื่อง การสร้างงานอย่างมีระบบ
หน่วยที่ 3 เรื่อง หลักการพัฒนาโครงงานที่ใช้เทคโนโลยี
หน่วยที่ 4 เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 5 เรื่อง การสร้างงานด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 6 เรื่อง การสร้างชิ้นงานด้วยภาษาโลโก
หน่วยที่ 7 เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้