ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบสายสื่อสาร ทส.7 ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบสายสื่อสาร ทส.7 ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

แชร์กระทู้นี้

รายละเอียดการสมัครสอบ
แนวข้อสอบสายสื่อสาร ทส.7 ตำรวจตระเวนชายแดน 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสายสื่อสาร ทส.7 ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- ถาม-ตอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พรบ.ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544

แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

- ระบบการสื่อสารข้อมูล

แนวข้อสอบระบบการสื่อสารข้อมูล

- ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

- สาระน่ารู้เกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

- แนวข้อสอบการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น

- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติตำรวจแห่าติ พ.ศ. 2547

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
 Data Communications  หมายถึงข้อใด

ก. การขนส่งข้อมูล

             ข. การสื่อสารข้อมูล
             ค. 
การแปลงข้อมูล
            ง. 
ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ       ข.  การสื่อสารข้อมูล


                การสื่อสารข้อมูล (Data
Communications)
  หมายถึง 
กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับโดยผ่านช่องทางสื่อสาร  เช่น  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูล 
เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน


2. เป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมักจะลดทอนหรือรบกวนระบบ  อุปสรรค์ที่เกิดขึ้นระหว่างการรับส่งข้อมูล  คือข้อใด


ก. Noise

              ข. Voice
             ค. 
Sink
              ง. 
ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ       ก.  Noise


                สัญญาณรบกวน (Noise) 
เป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมักจะลดทอนหรือรบกวนระบบ  อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งทางด้านผู้ส่งข่าวสาร  ผู้รับข่าวสาร 
และช่องสัญญาณ 
แต่ในการศึกษาขั้นพื้นฐานมักจะสมมุติให้ทางด้านผู้ส่งข่าวสารและผู้รับข่าวสารไม่มีความผิดพลาดตำแหน่งที่ใช้วิเคราะห์  มักจะเป็นที่ตัวกลางหรือช่องสัญญาณ 
เมื่อไรที่รวมสัญญาณรบกวนด้านผู้ส่งข่าวสารและด้านผู้รับข่าวสารในทางปฏิบัติมักจะใช้วงจรกรอง
(
Filter
กรองสัญญาณแต่ต้นทางเพื่อให้การสื่อสารมีคุณภาพดียิ่งขึ้นแล้วค่อยดำเนินการ  เช่น 
การเข้ารหัสแหล่งข้อมูล  เป็นต้น


3. ปัจจัยใดที่ทำให้สัญญาณไมโครเวฟมีสัญญาณอ่อนลงหรือหักเห


ก. ในที่มีอากาศร้อนจัด

             ข. ในเขตชุมชนที่มีสิ่งปลูกสร้างหนาแน่น
             ค. 
ในสถานที่ที่มีพายุหรือฝน
             ง. 
ถูกทั้ง

ข้อ ก. ข. และ ค.


ตอบ       ง.  ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.


                เพื่อป้องกันการแทรกหรือรบกวนจากสัญญาณอื่นๆ 
แต่สัญญาณอาจจะอ่อนลงหรือหักเหได้ในที่มีอากาศร้อนจัด  พายุหรือฝน 
ดังนั้นการติดตั้งจานส่ง-รับสัญญาณจึงต้องให้หันหน้าของจานตรงกัน  และหอยิ่งสูงยิ่งส่งสัญญาณได้ไกล


4. ข่ายการสื่อสารข้อมูลเป็นการรับส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  โดยอาศัยระบบการส่งข้อมูลทางใด


ก. คลื่นไฟฟ้า

              ข. แสง
              ค. 
น้ำ
             ง. 
ถูกทั้ง

ข้อ ก. และ ข.

ตอบ       ง.  ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข.

                ข่ายการสื่อสารข้อมูล  หมายถึง 
การรับส่งข้อมูลหรือสารสนเทศจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยอาศัยระบบการส่งข้อมูลทางคลื่นไฟฟ้าหรือแสง  อุปกรณ์ที่ประกอบเป็นระบบการสื่อสารข้อมูลโดยทั่วไปเรียกว่า  ข่ายการสื่อสารข้อมูล (
Data
Communications Network)5. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบพื้นฐานของข่ายการสื่อสารข้อมูลก. Transmisstion  Channel

             ข. Translate Channel
             ค. 
Receiving Unit
             ง. 
SendingUnit

ตอบ       ข.  Translate Channel


                องค์ประกอบการพื้นฐานของข่ายการสื่อสารข้อมูล  (Data Communications Network)1. หน่วยรับข้อมูล (Receiving  Unit)

              2. หน่วยส่งข้อมูล (Sending Unit)     
              3. 
ช่องทางการส่งข้อมูล (Transmisstion Channel)

6. การสื่อสารข้อมูล (Data Transmission
มีกี่รูปแบบ  อะไรบ้าง


ก. 2  รูปแบบ  คือ การสื่อสารแบบอนุกรม และการสื่อสารแบบขนาน

             ข. 2  รูปแบบ  คือ การสื่อสารแบบไปกลับ และการสื่อสารแบบแจ้งรับ
            ค. 
3  รูปแบบ  คือการสื่อสารแบบอนุกรมการสื่อสารแบบขนาน  และการสื่อสารแบบทางเดียว
            ง. 
3  รูปแบบ  คือการสื่อสารแบบไปกลับการสื่อสารแบบทางเดียว  และการสื่อสารแบบขนาน

ตอบ       ก.  2 รูปแบบ  คือ  การสื่อสารแบบอนุกรม  และการสื่อสารแบบขนาน

วิธีการสื่อสารข้อมูล (Data Transmisstion)

                ลักษณะของการสื่อสารข้อมูลมี 2 รูปแบบคือ  การสื่อสารแบบอนุกรม (Serial
Data Transmission
และการสื่อสารแบบขนาน (
Parallel Data Transmission)


7. สถานีไมโครเวฟลอยฟ้า  เป็นคำเปรียบเสมือนจากข้อใด


ก. ดาวเทียม

             ข. พระอาทิตย์
             ค. 
จานดาวเทียม
            ง. 
ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ       ก.  ดาวเทียม


การสื่อสารด้วยดาวเทียม
(
Satellite Transmission)

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
 

1.   Q-CODE จะใช้ในลักษณะใด


     ก.   เป็นคําตอบอย่างเดียว                                        ข.   เป็คําถามอย่างเดียว

     ค.   เป็นคําย่อทั่วไป                                                  ง.   เป็นได้ทั้งข้

ก. และข้อ ข. 

2.  ประมวลสัญญาณQ-CODE ได้ถูกจัดพิมพ์ไว้ใน

     ก.   THE FCC RULE BOOK                               

    ข.   THE AMERICAN RADIO RELAY LEAGUE

     ค.   RADIOCOMMUNICATION BUREAU S25 

  ง.   RADIO REGULATION APPENDIX 14

3.  รหัส Q ในรูปของคําถามที่ หมายถึง ท่านจะไปที่ ไหน? และมาจากไหน?” คือ

      ก.QRA                                  ข.QRB                               ค.QRD                                        ง.QRE


4. รหัส Q ในรูปของคําถามที่
หมายถึง
านรับฟังข้อความของข้าพเจ้าได้ชัดเจนเพียงใดคือ


       ก.QRI                    ข.QRK                   ค.  ORM                        ง.QRN5.  รหัส  Q ในรูปของคําถามที่ หมายถึง ลดกําลังส่งลงคือ     ก.QRO                           ข.QRP                                  ค.QRQ                           ง.QRS6.  รหัส Q ในรูปของคําถามที่ หมายถึง านพร้อมหรือยัง?” คือ     ก.QRS                                           ข.QRT  
     ค.QRU                                 ง.QRV7.  รหัส Q ในรูปของคําถามที่ หมายถึง ใครกําลังเรียกข้าพเจ้?” คือ     ก.QRV                    ข.QRW                    ค.QRX                      ง.QRZ8.  รหัส Q ในรู ปของคํ าถามที่ หมายถึง ท่านรับข้อความได้หรือไม่ ?” คือ     ก.QSA                      ข.QSB                      ค.QSK                  ง.QSL9.  รหัส Q ในรูปของคําถามที่ หมายถึง ต่ำแหน่งสถานี ของท่านอยู่ที่ใด?” คือ     ก.QTA                      ข.QTH                        ค.QTR                     ง.QRT10. รหัส Q ในรูปของคําถามที่ หมายถึง ขณะนี้เวลาเท่าใด?” คือ     ก. QTA                  ข.QTH                      ค.QTR                   ง.QRT11. รหัส Q-CODE “QRX” ในรูปของคําถามหมายถึงข้อใด     ก.   ท่านพร้อมหรือยัง?                                                             ข.   เมื่อใดท่านจะเรียกข้าพเจ้าอีก?

     ค.   ใครเรียกข้าพเจ้?                                                                ง.   เมื่อใดจะถึงรอบ (คิว) ข้าพเจ้?


12.  รหัส Q-CODE “QRE” ในรูปของคําถามหมายถึงข้อใด     ก.   ทานพร้อมที่จะทํางานอัตโนมัติแล้วหรือ?               

     ข.   ทานพร้อมแล้วหรือ?

     ค.   ท่านกําลังเดินทางกลับไปที่  HOME แล้วหรือ?

     ง.   ท่านคาดว่าจะถึง HOME เวลาเท่าใด?


13.  รหัส Q-CODE “QRR” ในรูปของคําถามหมายถึงข้อใด


     ก. ท่านพร้อมที่จะทํางานอัตโนมัติ แล้วหรือ?  
     ข.  ท่
านพร้อมแล้วหรือ

     ค. ท่านกําลังเดินทางกลับไปที่  HOMEแล้วหรือ         

    ง. ท่านคาดว่าจะถึง HOME เวลาเท่าใด?14.  รหัส Q-CODE “QSX” หมายถึง

     ก. ขอเปลี่ยนไปCONTACTที่ความถี่อื่น                
     ข. ขอให้
ไปรับสัญญาณที่ความถี่ที่กําหนดให้
     ค. ขอให้
ไปสงสัญญาณที่ความถี่ที่กําหนดให้
     ง.ขอให้ติดต่อผานสถานีอื่น15.  รหัส Q-CODE “QSW” ในความหมายของคําถามหมายถึง

     ก.   คุณจะส่งได้ที่ความถี่เท่าใด?                                     
     ข.   คุณจะรับที่ความถี่ ...ได้
หรือไม่ ?
     ค.   ระดับเสียงของฉันขาดหายหรือไม่
 ?    
     ง.   จะให
ฉันส่งข้อความทีละคําใช่หรือไม่ ?

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
000000000
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้