ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ไปข้อสอบ ธ.กสิกรและกรุงไทยมาค่ะ เอาข้อสอบมาแชร์
poo ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ II
รายละเอียดผู้ใช้ 

ไปข้อสอบ ธ.กสิกรและกรุงไทยมาค่ะ เอาข้อสอบมาแชร์

แชร์กระทู้นี้

เพิ่งไปสอบมาที่ ธนาคารกรุงไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
ข้อสอบมี 3 วิชา
1.ภาษาไทย
2.วิชาเลข
3.วัดความรู้ทั่วไป 
 ข้อสอบแบ่งออกเป็น Part  ใน 1 วิชาจะมีประมาณ 5-6 part (ใน1 Part จะมีประมาณ 15,20,40,50) จะจับเวลา Part 10 นาที  5 นาที 15 นาที ข้อสอบเยอะมาก ทำไม่ทัน ส่วนข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ให้ดูว่าสะกดถูกหรือไม่ อ่านออกเสียงถูกมั๊ย และก็แกรมม่า Tens  (เราทำไม่ได้เลยและไม่ท้น) วิชาวัดความรู้ทั่วไป ให้ + - คูณ หาร เลขง่าย ๆ มีจุดทศนิยมบ้าง เศษส่วนบ้าง(เลขหลักเดียว), จับผิดช้อยตัวที่ไม่เหมือนกับ ตัวอย่าง เช่น 125735846  ให้เลือกว่า ก ข ค ง จ ข้อใดไม่ถูกต้อง , มีจับผิดชื่อคนบ้าง ชื่อบริษัทบ้าง (มีทั้งภาษาไทย และอังกฤษ) ให้ดูสัญญาลักษณ์ ซึ่ง จะให้แทนตัวเลข เช่น สามเหลี่ยมแทน 5 สี่เหลี่ยมแทน 1 วงกลมแทน 9  (มีประมาณ  เกือบ 20 สัญญาลักษณ์)  และเอาสัญญาลักษณ์เหล่านั้น มาเรียงกัน และให้เราตอบว่ามี เลขอะไรบ้าง , และก็มีรูปทรงสามมิติให้เราดูว่า  คำตอบข้อใด เหมือนกับรูปตัวอย่างที่ให้มา


ตัวอย่างข้อสอบเท่าที่จำได้นะค่ะ


  1.5 – 0.003             

  18 × 13              

  324 ÷ 18             

  135 ÷ 12             

  0.17 – 0.033              

  0.06 × 0.7              

  0.26 + 0.2              

  4 % ของ 25             

  1.5 × 0.5             

  5% ของ 10.6             

  3.5 % ของ 80             

  0.80 × 0.12             

   นาฬิการาคาเรือนละ 550 บาท ซื้อมา 9 เรือน ขายไปเรือนละ 750 บาท ผู้ขายจะต้องขาย 
       ได้อย่างน้อยกี่เรือน จึงจะไม่ขาดทุน ประมาณนี้นะค่ะ

 ซื้อของมาชิ้นหนึ่ง ตั้งราคาขายในราคาสูงกว่าทุน 10 % ของราคาทุน แต่ลดราคาให้ผู้ซื้ออีก 10 % จาก  
       ราคาตั้งขาย ผู้ขายได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไร

 บัตรชมละครราคา  50  บาท และ 30  บาท ขายได้  60  ใบ  ได้เงินมา  2200  บาท  อยากทราบว่าขาย
      บัตรราคา  30  บาท ได้กี่ใบ


wilainoot_ku ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.   ข้อใดประกอบด้วยความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมากที่สุด
ก. อลงกรณ์ ของสูง                                                      ข.อนาทร   เอื้ออาทร                   
ก. อารักษ์  มหาดเล็ก                                               ง.อาภรณ์   เครื่องประดับ                               
ก. อลงกต  ดอกบัว

2.   ข้อใดประกอบด้วยความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมากที่สุด
ก. ตระหนัก หยั่งรู้                                                ข. บริบท  บทนำ
ข. พรหมวิหาร ศาลพระพรม                                       ง.สำนึก  รู้สึกตัว                    
จ.    สำนึก สารภาพ

3.   ข้อใดประกอบด้วยความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมากที่สุด
ก. หลักเกณฑ์ ศักยภาพ                                                    ข. ศักยภาพ ความสามารถ         
ค. นโยบาย แผนงาน                                                     ง.กลยุทธ์ กรรมวิธี                                         
ข. ทัศนวิสัย มองการณ์ ไกล

4.   ข้อใดประกอบด้วยความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมากที่สุด
ก. ปวารณา ปรารถนา                                                       ข.สหการ พร้อมกัน                             
ค. เย่อหยิ่ง จองหอง                                                              ง. เลียบคาย เลียบเคียง                                 
ง. งุ่นง่าน งกเงิ่น

5.   ข้อใดประกอบด้วยความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมากที่สุด
ก. อุปโภค บริโภค                                                           ข. ราคะกําหนัด                                 
ค.   บริบท ปริมณฑล                                                ง. วิเคราะห์ วิจัย                                     
จ. สังเคราะห์ สร้างสรรค์

6.   ข้อใดประกอบด้วยความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมากที่สุด
ก. งกเงิ่น ง่อนแง่                                                           ข. ละมุนละม่อมแช่มช้อย                   
ค.   ตะแบง ดึงเกม                                                    ง.อลวน กะลาวน                                     
จ.    กระเง้ากระงอด อ้อนแอ้น

7.   ข้อใดมีความหมายแตกต่างไปจากพวก
ก. กระอักกระอวล                                                              ข.ดะลิดาลาน                                    
ค.    กระสับกระส่าย                                                   ง.รีบร้อนลนลาน                                          จ.  ลุกลี้ลุกลน

8.   ข้อใดมีความหมายแตกต่างไปจากพวก
ก. คีรี                                                                                    ข.บรรพต                                         
ค.    ภูเขา                                                                  ง.สินธพ                                                
จ. พนม   

9.ข้อใดมีความหมายแตกต่างไปจากพวก
ก. น้ำขึ้นรีบตัก                                                                  ข.เข้าไต้เข้าไฟ                                 
ค.    เข้าพระเข้านาง                                                   ง. เข้าด้ายเข้าเข็ม                                          
จ. หัวเลี้ยวหัวต่อ

10.   ข้อใดมีความหมายแตกต่างไปจากพวก
ก. ฝนทั่งให้เป็นเข็ม                                                          ข.ฆ่าช้างเอางา                   
ค.   เอาพิมเสนไปแลกับเกลือ                                      ง. ขี่ช้างจับตั๊กแตน                                          
จ.    ได้ไม่คุ้มเสีย

11.  ลูกฉันเป็นคน________ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันทั้งมีใจ________เดี๋ยวต้องการจะเข้าเรียนใน
       มหาวิทยาลัยเดี๋ยวไม่ต้องการ
ก. จับจด – โลเล                                                     ข. จับจด – รวนเร                               
ค.   รวนเร – เหลาะแหละ                                          ง. โลเล– เหลาะแหละ                                      
จ.    โลเล – จับจด

12.  การที่เราจะ________ว่าผู้ใดเป็นขโมยควรมีพยานหลักฐานมิฉะนั้นอาจจะถูกฟ้องร้อง_______ได้
ก. ใส่ความ – หมิ่นประมาท                                         ข.กล่าวโทษ – สบประมาท                
ค.   กล่าวหา – สบประมาท                                           ง.กล่าวหา – ดูหมิ่น                                       จ. กล่าวโทษ – หมิ่นประมาท

13.  การประชุมครั้งนี้ดูท่าทางจะ________เป็นพิเศษเพราะมีสมาชิกมาประชุมกันอย่าง________
ก. เข้มข้น – คับคั่ง                                                   ข. คึกคัก – คับคั่ง                             
ค.   เคร่งเครียด –พร้อมเพรียง                                     ง. เคร่งเครียด– คับคั่ง                                         จ.         เข้มข้น – คึกคัก

14.  มีโทรศัพท์จากหลาย_______แจ้งมาจากคนหลาย_______ให้ไปประชุมที่หน้าศาลากลางจังหวัดเมื่อ
       คืนนี้
ก. แห่ง – คณะ                                                        ข.สำนักข่าว – คณะ                            
ข. แหล่งข่าว – กลุ่ม                                                 ค.เบาะแส – กลุ่ม                              
จ.    กระแส – กลุ่ม

15.  ตำรวจมีหน้าที่________ความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันมิให้________ก่ออาชญากรรม
       ก. ดูแล – อาชญากร                                                    ข.ตรวจตรา – โจรผู้ร้าย                    
       ค. ตรวจสอบ – โจรผู้ร้าย                                             ง. สอดส่อง– ผู้ร้าย                                                      
       จ. ป้องปราม – อาชญากร

decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ดัน
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้