ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เอกสารแนวข้อสอบกรมสุขภาพจิต
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เอกสารแนวข้อสอบกรมสุขภาพจิต

แชร์กระทู้นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
กรมสุขภาพจิต
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 
จำนวน 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา
เปิดรับสมัครวันที่ 27 พ.ย – 3 ธ.ค.2557

รายละเอียด > http://[url]www.thaijobsgov.com/[/url]jobs=6638


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมสุขภาพจิต

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต 

- ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถในการใช้ภาษาไทย

- คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม

- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

 (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

 • 1) นักจัดการงานทั่วไป
  2) นักทรัพยากรบุคค
  3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผ
  4) นักวิชาการคอมพิวเตอ
  5) นักวิชาการสาธารณสุข
  6) เจ้าพนักงานธุรการ
  7) พนักงานบริการ


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com

decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ  กรมสุขภาพจิต
**********************

1.    ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมสุขภาพจิต
ก.    www.dmh.go.th                ค. www.rd.go.th    
ข.    www.mol.go.th                ง. www.dsd.go.th
ตอบ  ก. www.dmh.go.th
2.    กรมสุขภาพจิตมีชื่อย่อว่าอะไร
ก.    กจ.                        ค. กสจ.
ข.    สจ.                        ง. สภจ.
ตอบ  ข. สจ.    
3.    อธิบดีกรมสุขภาพจิตคนปัจจุบันคือใคร
ก.    นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต            ค. แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร
ข.    นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์            ง. ดร.สาธิต รังคศิริ
ตอบ  ข. นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์
4.    ปัจจุบันรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  มีกี่คน
ก.    1  คน                    ค. 3  คน
ข.    2  คน                    ง. 4  คน
ตอบ    ค. 3  คน  ได้แก่
1.    นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต        รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
2.    นายแพทย์อิทธิพล  สูงแข็ง        รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
3.    แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร        รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
5.    ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกรมสุขภาพจิต
ก.    The Revenue Department
ข.    Department of Mental Health
ค.    Department of  Protection Labour  and Welfare
ง.    Department of Livestock Development  
ตอบ   ข. Department of Mental Health


6.    กรมสุขภาพจิต  มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ก.    TRD                    ค. DLD
ข.    RD                        ง.  DMH
ตอบ   ง.  DMH
7.    กรมสุขภาพจิต ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก.    17 กันยายน  พ.ศ. 2439            ค. 3  ตุลาคม พ.ศ.2537
ข.    3  มกราคม  พ.ศ.2537            ง. 3  ธันวาคม  พ.ศ. 2537    
ตอบ   ง. 3  ธันวาคม  พ.ศ. 2537    
8.    เดิมกรมสุขภาพจิตมีชื่อว่าอะไร
ก.    กองสุขภาพจิต                ค. กองพัฒนาสุขภาพจิต
ข.    สถาบันสุขภาพจิต                ง. สถาบันพัฒนาสุขภาพจิต
ตอบ   ข. สถาบันสุขภาพจิต
9.    ข้อใดคือหมายเลขสายด่วน กรมสุขภาพจิต
ก.    1667                    ค. 1161
ข.    1546                    ง. 1645
ตอบ   ก. 1667
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111111111
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้