ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : รวมรวมเอกสารเตรียมสอบนายร้อยตำรวจ
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

รวมรวมเอกสารเตรียมสอบนายร้อยตำรวจ

แชร์กระทู้นี้

ลักษณะที่  1  ความประพฤติและระเบียบวินัย
ลักษณะที่  2  การปกครองบังคับบัญชา
ลักษณะที่  3  การรับสมัคร
ลักษณะที่  4  การบรรจุ
ลักษณะที่  5  การแต่งตั้ง
ลักษณะที่  6  การเกณฑ์และการปลดตำรวจ
ลักษณะที่  7  ยศและบรรดาศักดิ์
ลักษณะที่  8  การโอน
ลักษณะที่  9  การออกจากราชการ
ลักษณะที่  10  เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา
ลักษณะที่  11  การศึกษา การฝึกอบรม
 บทที่ 1  การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ
 บทที่ 2  หลักสูตรสำหรับฝึกและอบรมพลตำรวจ บทที่ 3  หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจหญิงที่มียศชั้นพลตำรวจ บทที่ 4  โรงเรียนนายสิบตำรวจ บทที่ 5  ข้อบังคับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ บทที่ 6  ระเบียบการแข่งขันยิงเป้าสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจ บทที่ 7  การฝึกวิชาทหารสำหรับตำรวจและแบบฝึกขี่ม้าสำหรับหน่วยตำรวจม้า บทที่ 8  การฝึกซ้อมยิงเป้าด้วยกระสุนจริง บทที่ 9  การฝึกและอบรมของพลตำรวจเกณฑ์ บทที่ 10  การฝึกพลศึกษาและกีฬาของกรมตำรวจ บทที่ 11  หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนเป็นชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ บทที่ 12  การฝึกและอบรมตำรวจซึ่งเอกชนจ้างไปรักษาการณ์ บทที่ 13  การฝึกและอบรมตำรวจประจำวัน ณ สถานีตำรวจ บทที่ 14  การฝึกอบรมพื้นฐานสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร บทที่ 15  ระเบียบการฝึกอบรมหลักสูตรรองสารวัตรปกครองป้องกันและรองสารวัตรสืบสวนสอบสวน บทที่ 16  การอบรมศีลธรรมและความรู้ข้าราชการตำรวจ บทที่ 17  ให้ทุนไปศึกษาวิชาในต่างประเทศและการรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศเป็นข้าราชการตำรวจ บทที่ 18  ระเบียบและหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจรถไฟ บทที่ 19  ("บทที่ 19" ทั้งบท ยกเลิกโดยระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติฯ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2542) บทที่ 20  การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการใต้น้ำและระเบียบการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน บทที่ 21  ระเบียบและหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานวิทยุสื่อสาร และช่างวิทยุของกรมตำรวจ บทที่ 22  ระเบียบและหลักสูตรการอบรมวิชาเกี่ยวกับการพิมพ์ลายนิ้วมือ บทที่ 23  หลักสูตรการฝึกยิงปืนพกแบบ พี พี ซี  ระบบ เอฟ บี ไอ บทที่ 24  ระเบียบและหลักสูตรการฝึกชัยยะ บทที่ 25  ระเบียบและหลักสูตรการโดดร่ม บทที่ 26  ระเบียบและหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่การเงิน บทที่ 27  ระเบียบและหลักสูตรการต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ บทที่ 28  ระเบียบและหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานขับรถยนต์ บทที่ 29  ว่าด้วย การศึกษาของข้าราชการตำรวจในสถานศึกษาในประเทศ บทที่ 30  ระเบียบและหลักสูตรวิชาการพยาบาลภาคสนาม บทที่ 31  ระเบียบและหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาครูสำหรับตำรวจ บทที่ 32  ระเบียบและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ สำนักงานแพทย์ใหญ่ บทที่ 33  ระเบียบและหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการสืบสวนระดับนายสิบตำรวจ บทที่ 34  ระเบียบและหลักสูตรการฝึกอบรมนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรหลักสูตรสารวัตร บทที่ 35  การฝึกบินเปลี่ยนแบบของนักบินประจำกองและครูการบินการฝึกบินเปลี่ยนแบบ บทที่ 36  ว่าด้วย  ระเบียบและหลักสูตรการฝึกอบรมการทำลายวัตถุระเบิด กรมตำรวจ บทที่ 37  ระเบียบและหลักสูตรการฝึกอบรมนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรหลักสูตรผู้กำกับการ บทที่ 38  ระเบียบและหลักสูตรการควบคุมฝูงชน บทที่ 39  เข้าศึกษาหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงอากาศยานขั้นมูลฐานพิเศษ ณ ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนในไทย บทที่ 40  การฝึกอบรมพลตำรวจนครบาลและตำรวจภูธร บทที่ 41  ระเบียบและหลักสูตรการฝึกอบรมกองร้อยปฏิบัติการพิเศษของกรมตำรวจ บทที่ 42  ระเบียบและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ สำนักงานแพทย์ใหญ่ กรมตำรวจ บทที่ 43  หลักสูตรการฝึกยิงปืนพกสั้นในระบบต่อสู้และป้องกันตัวใต้สภาวะความกดดัน บทที่ 44  หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจฯ โอนเป็นชั้นประทวน และชั้นพลตำรวจ (สายธุรการ) บทที่ 45  การให้ข้าราชการตำรวจไปศึกษาในต่างประเทศโดยทุนส่วนตัว บทที่ 46  การให้ข้าราชการตำรวจและนักเรียนนายร้อยตำรวจรับทุนไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย บทที่ 47  การวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ  พ.ศ. 2538
ลักษณะที่  12  หน้าที่การงานของตำแหน่งงานต่าง ๆ
 บทที่ 1  หน้าที่เสมียนประจำวัน
 บทที่ 2  หน้าที่เสมียนพิเศษ บทที่ 3  หน้าที่จ่ากองร้อย บทที่ 4  หน้าที่พนักงานสารบรรณ บทที่ 5  หน้าที่พนักงานรับ-ส่ง และเก็บหนังสือ บทที่ 6  หน้าที่พนักงานพิมพ์ บทที่ 7  หน้าที่พนักงานทะเบียนพล บทที่ 8  หน้าที่พนักงานประวัติ บทที่ 9  หน้าที่พนักงานพลาธิการ (พัสดุ) บทที่ 10  หน้าที่สมุห์บัญชี บทที่ 11  หน้าที่พนักงานคดีบัญชีโจรผู้ร้าย บทที่ 12  หน้าที่นายแพทย์และนายสิบพยาบาล บทที่ 13  หน้าที่ภารโรง บทที่ 14  หน้าที่การเลี้ยงม้า บทที่ 15  หน้าที่หัวหน้ากิ่งสถานีตำรวจนครบาล บทที่ 16  หน้าที่สารวัตรปกครองป้องกัน สารวัตรสืบสวนและสอบสวนสารวัตรจราจร บทที่ 17  หน้าที่สารวัตรตำรวจนครบาล บทที่ 18  หน้าที่สารวัตรใหญ่ตำรวจนครบาล บทที่ 19  หน้าที่ผู้กำกับการตำรวจนครบาล บทที่ 20  หน้าที่ผู้บังคับการตำรวจนครบาล บทที่ 21  หน้าที่หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบล บทที่ 22  หน้าที่หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรและหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอ บทที่ 23  หัวหน้าสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรหรือสารวัตรสถานีตำรวจ ภูธรอำเภอ บทที่ 24  หน้าที่ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัด บทที่ 25  หน้าที่ผู้บังคับการตำรวจภูธร บทที่ 26  หน้าที่ผู้ดำรงตำแหน่งรองหรือผู้ช่วย บทที่ 27  หน้าที่นายเวร บทที่ 28  หน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล บทที่ 29  หน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง บทที่ 30  หน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธร บทที่ 31  หน้าที่ผู้บัญชาการศึกษา บทที่ 32  หน้าที่จเรตำรวจ บทที่ 33  หน้าที่รองอธิบดีและผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ บทที่ 34  หน้าที่การงานของตำแหน่งต่าง ๆ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจ ตระเวนชายแดน
ลักษณะที่  13  ประวัติ บทที่ 1  การจัดทำและเก็บรักษาหลักฐานทางทะเบียนประวัติ บทที่ 2  หลักเกณฑ์การบันทึกความดีความชอบและราชการพิเศษ บทที่ 3  การควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการ
 
ลักษณะที่  14  การเลื่อนเงินเดือนและจรรยาบรรณ
 บทที่ 1  การพิจารณาให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
 บทที่ 2  การทำจรรยาบรรณ บทที่ 3  การบรรจุข้าราชการตำรวจที่สอบได้คะแนนดีมาก
ลักษณะที่  15  การรับและการส่งมอบหน้าที่
 บทที่ 1  การรับและการส่งมอบหน้าที่
 บทที่ 2  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
ลักษณะที่  16  การไว้พระสวดมนต์สำหรับตำรวจ
ลักษณะที่  17  การเคารพกองเกียรติยศ
 บทที่ 1  วิเคราะห์ศัพท์
 บทที่ 2  บุคคลหรือสิ่งซึ่งจะต้องแสดงความเคารพ บทที่ 3  การเคารพเมื่ออยู่ตามลำพัง บทที่ 4  การเคารพในเรือยนต์หรือเรือกลไฟที่ใช้ในราชการตำรวจ บทที่ 5  การเคารพในเรือพาย บทที่ 6  การเคารพเมื่ออยู่ในความควบคุม บทที่ 7  การเคารพของตำรวจยาม บทที่ 8  วิธีแสดงความเคารพ บทที่ 9  มรรยาทในการเคารพ บทที่ 10  การยกเว้นและการผ่อนผัน บทที่ 11  การบรรเลงเพลงเคารพ บทที่ 12  กองเกียรติยศ บทที่ 13  การเคารพของกองรักษาการณ์ บทที่ 14  ระเบียบเกี่ยวกับธงประจำกองตำรวจ
ลักษณะที่  18  การจ้างตำรวจรักษาการณ์
ลักษณะที่  19  การถึงแก่กรรมและการฌาปนกิจ
 บทที่ 1  หลักทั่วไป  ว่าด้วยการถึงแก่กรรมและการฌาปนกิจ
 บทที่ 2  การประกอบพิธีฌาปนกิจศพข้าราชการตำรวจ บทที่ 3  หลักเกณฑ์การบรรจุอิฐพร้อมทั้งจารึกชื่อข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ลักษณะที่  20  การแพทย์และการพยาบาล
 บทที่ 1  การเบิกจ่าย  การเก็บรักษา  พัสดุทางการแพทย์ของหลวงและการแจ้งสถิติ
 บทที่ 2  การรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาลของกรมตำรวจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค บทที่ 3  การเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ บทที่ 4  ส่งตัวผู้ป่วยบาดเจ็บหรือป่วยหนักโดยหน้าที่รักษาตัวยังโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลอื่น บทที่ 5  การตรวจโรคแก่ข้าราชการตำรวจประจำปี บทที่ 6  การช่วยเหลือข้าราชการประจำในเรื่องการรักษาพยาบาล บทที่ 7  ระเบียบของสถาบันนิติเวชวิทยา บทที่ 8  สถานที่พักฟื้น บทที่ 9  การรักษาพยาบาลข้าราชการตำรวจ  ซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่ บทที่ 10  ว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการตำรวจ ลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับบำนาญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ลักษณะที่  21  การลา
 บทที่ 1  ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ
 บทที่ 2  การปฏิบัติเกี่ยวกับการลา บทที่ 3  การลาไปต่างประเทศ บทที่ 4  การลาพักของตำรวจที่ขอเรียกเข้ากองประจำการเกินอัตรา บทที่ 5  การลาปลีกของข้าราชการชาวต่างประเทศ บทที่ 6  การลาออกจากราชการ บทที่ 7  กำชับการลา
ลักษณะที่  22  การแต่งเครื่องแบบ
 บทที่ 1  ลักษณะทั่วไป
 บทที่ 2  สีของเครื่องแบบ บทที่ 3  การแต่งเครื่องแบบ บทที่ 4  การใช้อินทรธนู บทที่ 5  การใช้รองเท้าและสนับแข้ง บทที่ 6  การใช้ปลอกแขนทุกข์ บทที่ 7  โอกาสที่ใช้กระบี่และถุงมือ บทที่ 8  การแต่งเครื่องแบบของนักเรียนตำรวจ บทที่ 9  การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บทที่ 10  โอกาสใช้หมวกต่าง ๆ และสายรัดคาง บทที่ 11  การถือหมวก บทที่ 12  การใช้เข็มขัด บทที่ 13  การพกอาวุธปืน  ดาบปลายปืน และตะบอง บทที่ 14  การใช้สายนกหวีด บทที่ 15  การประดับเครื่องหมายหรือครุยประดับเกียรติ บทที่ 16  การแต่งเครื่องแบบของตำรวจนอกราชการ บทที่ 17  การแต่งเครื่องแบบของผู้เข้ารับการอบรมเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร บทที่ 18  เครื่องแบบนางพยาบาลตำรวจ บทที่ 19  เครื่องแบบตำรวจผู้ทำหน้าที่เสิร์ฟอาหาร บทที่ 20  เครื่องแบบพิเศษ บทที่ 21  เครื่องหมายแสดงความสามารถการบินและหลักเกณฑ์ การประดับของตำรวจที่ทำหน้าที่นักบิน บทที่ 22  การประดับเครื่องหมายซึ่งมิใช่ส่วนประกอบเครื่องแบบ บทที่ 23  เครื่องหมายแสดงความสามารถในการทำการในอากาศ และหลักเกณฑ์การประดับ บทที่ 24  หลักเกณฑ์การประดับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแสดงความสามารถของนักทำลายวัตถุระเบิด บทที่ 25  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย เครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527 บทที่ 26  การมอบแหนบรูปกระเป๋ากระสุนคันชีพเครื่องแบบเต็มยศนักเรียนนายร้อยตำรวจ บทที่ 27  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  บช.น.
ลักษณะที่  23  การปฏิบัติราชการ บทที่ 1  กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ บทที่ 2  การลงชื่อ  และเวลาทำราชการของข้าราชการตำรวจ บทที่ 3  การทำบัญชีรายวันรับราชการ บทที่ 4  การปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ บทที่ 5  หลักการปฏิบัติราชการแผ่นดิน บทที่ 6  แนวทางปฏิบัติต่อชาวต่างประเทศเพื่อนบ้านของตำรวจที่ปฏิบัติการอยู่ชายแดน บทที่ 7  การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ บทที่ 8  ห้ามมิให้เลี้ยงนักเลงอันธพาล บทที่ 9  การช่วยเหลือประชาชนในหน้าที่ของตำรวจ บทที่ 10  วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นในระหว่างการลาหรือไปราชการ บทที่ 11  ตำรวจภูธรควบคุมทางปฏิบัติการตำรวจอื่นในเขตอำนาจรับผิดชอบและพื้นที่ปกครอง พ.ศ. 2523 บทที่ 12  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการประชุม พ.ศ. 2524 บทที่ 13  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาชนบท  พ.ศ. 2527 บทที่ 14  การประสานงานด้านสาธารณูปโภค บทที่ 15  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดำเนินเชิญเสด็จ บทที่ 16  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานรัฐ  พ.ศ. 2532 บทที่ 17  ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อประชาชนของกรมตำรวจ บทที่ 18  ว่าด้วยการวางแผน บทที่ 19  ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสถานีตำรวจ
ลักษณะที่  24  บัตร
 บทที่ 1  บัตรประจำตัว
 บทที่ 2  การใช้สมุดพกของเจ้าพนักงานตำรวจ บทที่ 3  สมุดบันทึกของหัวหน้าส่วนราชการในกรมตำรวจ บทที่ 4  บัตรโดยสารยานพาหนะต่าง ๆ (เว้นรถราง) บทที่ 5  บัตรตรวจในโรงมหรสพ บทที่ 6  บัตรโดยสารรถราง บทที่ 7  บัตรลดราคาโดยสารรถไฟแก่บุคคลที่ถูกเกณฑ์เป็นตำรวจ บทที่ 8  บัตรลดราคาโดยสารรถไฟสำหรับตำรวจใหม่ บทที่ 9  บัตรประจำตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิและทายาท บทที่ 10  บัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน  พ.ศ. 2511 บทที่ 11  บัตรประจำตัวผู้ป่วยที่มาติดต่อกับโรงพยาบาลตำรวจ บทที่ 12  บัตรประจำตัวประชาชน บทที่ 13  พนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานตรวจบัตร บทที่ 14  ระเบียบกระทรวงกลาโหม บัตรประจำตัวพนักงาน ซึ่งมีหน้าที่ช่วยราชองครักษ์ พ.ศ.2522 บทที่ 15  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย บัตรประจำตัวลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. 2525 บทที่ 16  บัตรประจำตัวลูกจ้างประจำในส่วนราชการ สังกัดกรมตำรวจ
ลักษณะที่  25  หน้าที่เวรยามหมู่ตรวจท้องที่และกองรักษาการณ์
 บทที่ 1  การจัดเวรยามรักษาการณ์
 บทที่ 2  การวางยาม บทที่ 3  ความประพฤติและหน้าที่ของตำรวจยามโดยทั่ว ๆ ไป บทที่ 4  การตรวจยาม บทที่ 5  หน้าที่ยามประจำสถานีตำรวจ บทที่ 6  ยามประจำตู้ยาม บทที่ 7  ยามคลังเงิน บทที่ 8  หน้าที่ยามอารักขาสถานีส่งข่าวสารต่าง ๆ บทที่ 9  หน้าที่ยามอื่น ๆ และยามหน้าที่พิเศษ บทที่ 10  หมู่ตรวจท้องที่ บทที่ 11  กองรักษาการณ์ทั่วไป บทที่ 12  ระเบียบของกองรักษาการณ์ทั่วไปของตำรวจนครบาล บทที่ 13  กองรักษาการณ์พระราชฐานจิตรลดาระโหฐาน บทที่ 14  กองรักษาการณ์วังสระปทุม บทที่ 15  กองรักษาการณ์กรมตำรวจ บทที่ 16  ระเบียบการรักษาการณ์วังปารุสกวัน บทที่ 17  หน้าที่นายสิบตำรวจเวร บทที่ 18  หน้าที่นายร้อยตำรวจ บทที่ 19  การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ บทที่ 20  การตรวจท้องที่ชายแดน บทที่ 21  เวรสอบสวนคดี บทที่ 22  การรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์  พระราชินี  พระรัชทายาท ฯ บทที่ 23  ระเบียบการถ่ายภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ บทที่ 24  ระเบียบกรมราชองครักษ์ ว่าด้วยการจัดขบวนรถยนต์พระที่นั่งและข่ายวิทยุถวายความปลอดภัย บทที่ 25  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ ฯ บทที่ 26  การจัดเวรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและรับหรือส่งเสด็จพระราชดำเนิน ฯ
ลักษณะที่  26  การตรวจท้องที่ในเขตตำรวจนครบาลและระเบียบการปฏิบัติงานของรถวิทยุตำรวจ
 บทที่ 1  การตรวจตราป้องกันท้องที่กรุงเทพมหานคร
 บทที่ 2  ระเบียบการปฏิบัติงานของรถวิทยุ บทที่ 3  เครื่องสัญญาณแจ้งอันตราย
ลักษณะที่  27  อาณัติสัญญาณ
ลักษณะที่  28  การรายงานประจำปี
ลักษณะที่  29  ความลับ
 บทที่ 1  ข้อราชการอันพึงสงวนเป็นความลับ
 บทที่ 2  การรักษาความลับในราชการ บทที่ 3  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ บทที่ 4  การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ เกี่ยวกับการจ้างเอกชนทำการสำรวจและทำแผนที่ พ.ศ. 2544 บทที่ 5  ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเกี่ยวกับการสื่อสาร พ.ศ. 2525
ลักษณะที่  30  การแถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์
ลักษณะที่  31  รักษาความสะอาดสถานที่ราชการและเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ลักษณะที่  32  การพิมพ์ลายนิ้วมือ
 บทที่ 1  ระเบียบปฏิบัติ  การพิมพ์ลายนิ้วมือ  ผู้ต้องหา จำเลย ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง  ผู้ถูกกักกัน และศพ
 บทที่ 2  ระเบียบการพิมพ์ลายนิ้วมือขออนุญาตต่าง ๆ บทที่ 3  ระเบียบการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ขอสมัครเข้ารับราชการ หรือเข้าทำงานเทศบาล  สุขาภิบาล บทที่ 4  การคัดแยกแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ และบัญชีประวัติออกจากสารบบหรือฐานข้อมูลประวัติอาชญากร
ลักษณะที่  33  น้ำมันเชื้อเพลิง
 บทที่ 1  ข้อความเบื้องต้น
 บทที่ 2  การอนุญาตและตรวจตราสถานที่เก็บและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร บทที่ 3  ตั้งกรรมการพิจารณาสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดน่ากลัวอันตรายในเขตกรุงเทพมหานคร บทที่ 4  การเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดน่ากลัวอันตรายในจังหวัดกรุงเทพมหานคร บทที่ 5  การป้องกันอัคคีภัยอันจะเกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิง บทที่ 6  การอนุญาตและตรวจตราสถานที่เก็บและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนภูมิภาค บทที่ 7  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตเก็บรักษาและบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว บทที่ 8  ระเบียบในการตรวจร่วมและสอบสวนดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนกฎกระทรวง  ตาม ปว.  28  ธันวาคม 2514
ลักษณะที่  34  การตรวจคนเข้าเมือง
 บทที่ 1  ข้อความเบื้องต้น
 บทที่ 2  หนังสือเดินทาง บทที่ 3  การตรวจลงตราหนังสือเดินทาง  (VISA) บทที่ 4  การเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว บทที่ 5  การประกัน บทที่ 6  ว่าด้วยการตรวจบุคคลและพาหนะทั่วไป บทที่ 7  หน้าที่แพทย์ตรวจคนเข้าเมือง บทที่ 8  คนอยู่ชั่วคราว บทที่ 9  นักท่องเที่ยว บทที่ 10  คนเดินทางผ่านราชอาณาจักร บทที่ 11  ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจำพาหนะ บทที่ 12  คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้น บทที่ 13  การปฏิบัติแก่คนต่างด้าวที่ไม่มีสนธิสัญญากับประเทศไทยหรือคนต่างด้าวบางจำพวก บทที่ 14  การออกใบสำคัญและใบแทนใบสำคัญ บทที่ 15  การสลักหลังใบสำคัญ บทที่ 16  การกักตัวคนต่างด้าว บทที่ 17  การสอบสวน บทที่ 18  คนต่างด้าวต้องห้ามเข้าเมือง บทที่ 19  ระเบียบปฏิบัติแก่คนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง บทที่ 20  คนต่างด้าวอพยพเข้ามาในประเทศไทย บทที่ 21  การปฏิบัติเกี่ยวกับการค้าหญิงและเด็กหญิง บทที่ 22  การปฏิบัติในการช่วยเหลือสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิด บทที่ 23  พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง บทที่ 24  ช่องทางและด่านตรวจคนเข้าเมือง บทที่ 25  การมอบอำนาจ บทที่ 26  ระเบียบการเงินและเงินล่วงเวลา บทที่ 27  การเก็บเอกสาร บทที่ 28  การสถิติคนเดินทางเข้าและออก บทที่ 29  การขอพิสูจน์สัญชาติ
ลักษณะที่  35  รถยนตร์
 บทที่ 1  ข้อความเบื้องต้น
 บทที่ 2  รถที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษี บทที่ 3   การจดทะเบียนรถ บทที่ 4  การโอนทะเบียนและการแจ้งย้ายรถ บทที่ 5  การนำรถยนตร์ออกนอกราชอาณาจักร บทที่ 6  แผ่นป้ายทะเบียนรถยนตร์ บทที่ 7  การเรียกค่าธรรมเนียมและภาษีรถประจำปี บทที่ 8  การออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมและภาษีรถ บทที่ 9  การรับเงินและส่งเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียม บทที่ 10  แบบพิมพ์ บทที่ 11  การลงนาม บทที่ 12  การแจ้งไม่ใช้รถ บทที่ 13  การจดทะเบียนรถบางประเภท บทที่ 14  การกำหนดน้ำหนักรถ น้ำหนักบรรทุกของรถ และจำนวนผู้โดยสาร บทที่ 15  การตอกหมายเลขตัวรถและหมายเลขเครื่องยนตร์ บทที่ 16  ใบอนุญาตขับรถ บทที่ 17  การต่ออายุใบอนุญาต บทที่ 18  การจำหน่ายชื่อผู้ขออนุญาตขับรถยนตร์ บทที่ 19  การฝึกหัดขับรถยนตร์ บทที่ 20  การใช้ใบอนุญาตขับขี่รถยนตร์ของประเทศที่เป็นภาคีว่าด้วยการจราจรทางถนน บทที่ 21  การรับเงินและส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับขี่ บทที่ 22  การเรียกค่าธรรมเนียม บทที่ 23  การออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตขับขี่ บทที่ 24  แบบพิมพ์
ลักษณะที่  36  ล้อเลื่อน
 บทที่ 1  ข้อความเบื้องต้น
 บทที่ 2  ล้อเลื่อนทหาร บทที่ 3  การจดทะเบียนล้อเลื่อน บทที่ 4  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนล้อเลื่อน บทที่ 5  การเก็บค่าธรรมเนียม จดทะเบียนล้อเลื่อนที่เปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภท บทที่ 6  การโอนล้อเลื่อน บทที่ 7  อายุและการต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ล้อเลื่อนและรถยนตร์ บทที่ 8  การกำหนดวันรับจดทะเบียน บทที่ 9  การตอกเลขหมายประจำรถ บทที่ 10  การจำหน่ายทะเบียนล้อเลื่อน บทที่ 11  การขอใบอนุญาตขับขี่ล้อเลื่อน บทที่ 12  การถอนใบอนุญาตของผู้ขับขี่ล้อเลื่อนรับจ้างและบุคคล บทที่ 13  เครื่องแต่งกายผู้ขับขี่ล้อเลื่อนรับจ้าง บทที่ 14  การยกเว้นการเก็บภาษีอากร และค่าธรรมเนียมแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ บทที่ 15  การใช้แบบพิมพ์เกี่ยวกับล้อเลื่อน บทที่ 16  การลงนามในแบบพิมพ์ บทที่ 17  การใช้และเขียนข้อความในใบเสร็จรับเงินธรรมดา บทที่ 18  การเงินและค่าธรรมเนียมล้อเลื่อน
ลักษณะที่  37  โรงรับจำนำและค้าของเก่า
 บทที่ 1  ข้อความเบื้องต้น
 บทที่ 2  พนักงานเจ้าหน้าที่ บทที่ 3  คุณสมบัติของบุคคลที่จะรับอนุญาตให้ตั้งโรงรับจำนำ บทที่ 4  อำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต บทที่ 5  อำนาจเจ้าพนักงานตรวจโรงรับจำนำ บทที่ 6  การขอตั้งโรงรับจำนำ บทที่ 7  การตรวจโรงรับจำ บทที่ 8  ข้อความเบื้องต้น บทที่ 9  คุณสมบัติของบุคคลที่จะรับอนุญาตให้ค้าของเก่าและขายทอดตลาด บทที่ 10  เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต บทที่ 11  ผู้ขายทอดตลาดต้องปฏิบัติ บทที่ 12  ผู้ค้าของเก่าต้องปฏิบัติ บทที่ 13  การถอนใบอนุญาตผู้ค้าของเก่าและขายทอดตลาด บทที่ 14  การตรวจร้านค้าของเก่าและขายทอดตลาด
ลักษณะที่  38  ภาพยนตร์
 บทที่ 1  ข้อความเบื้องต้น
 บทที่ 2  ขออนุญาตฉายภาพยนตร์ หรือส่งภาพยนตร์ออกนอกราชอาณาจักร หรือขอใบแทนใบอนุญาต บทที่ 3  การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ บทที่ 4  การลงหลักฐาน บทที่ 5  การขออนุญาต บทที่ 6  การประทับตรา บทที่ 7  การออกใบอนุญาตและการรับเงิน บทที่ 8  การยึดภาพยนตร์และโฆษณา บทที่ 9  การจัดทำสถิติ บทที่ 10  ข้อห้ามเปิดเผยการอนุญาตภาพยนตร์ บทที่ 11  การตรวจสถานที่ฉายภาพยนตร์
ลักษณะที่  39  โรงแรม
ลักษณะที่  40  ระเบียบปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี  พ.ศ. 2503
ลักษณะที่  41  การพนัน
 บทที่ 1  ข้อความเบื้องต้น
 บทที่ 2  การพนันประเภทห้ามขาด บทที่ 3  การพนันประเภทอนุญาต บทที่ 4  กำหนดเวลาให้เล่นตามใบอนุญาต บทที่ 5  ลักษณะข้อจำกัดและเงื่อนไขการเล่นการพนันในบัญชี ข. บทที่ 6  ระเบียบการขออนุญาต  การอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เล่นการพนัน บทที่ 7  การออกใบอนุญาตให้เล่นการพนัน บทที่ 8  เงินค่าธรรมเนียมการพนัน บทที่ 9  วิธีเล่นการพนันปิงโกพลิกแพลง บทที่ 10  การขออนุญาตชนไก่และกัดปลา บทที่ 11  การเล่นบิลเลียด บทที่ 12  การพนันแข่งม้า บทที่ 13  การขออนุญาตเล่นโบลิ่ง บทที่ 14  การพนันต่อยลูกบอลล์ บทที่ 15  การปราบปรามการพนันทุกประเภท
ลักษณะที่  42  การเรี่ยไร
ลักษณะที่  43  ระเบียบเกี่ยวกับหญิง   เด็กหญิง  และวัตถุลามกอนาจาร
ลักษณะที่  44  การส่งวัตถุของกลางในคดีอาญาและวัตถุอื่น ๆ บางอย่างไปเก็บเป็นพิพิธภัณฑ์
ลักษณะที่  45  การเตรียมพร้อม
 บทที่ 1  การใช้กำลังตำรวจ  การเคลื่อนกำลังตำรวจ  และการเตรียมพร้อม
 บทที่ 2  การปฏิบัติของหน่วยต่าง ๆ เมื่อมีคำสั่งให้เตรียมพร้อม
ลักษณะที่  46  อากรแสตมป์
ลักษณะที่  47  ระเบียบเกี่ยวกับเครื่องบิน
 บทที่ 1  การประทับตราเครื่องถ่ายรูปที่นำมาในอากาศยานและการตรวจน้ำหนักบรรทุกของอากาศยาน
 บทที่ 2  การโดยสารเครื่องบินกองทัพอากาศของคณะกรรมการจังหวัด บทที่ 3  การปฏิบัติเมื่อเครื่องบินตก บทที่ 4  การให้ข้าราชการเดินทางโดยเครื่องบิน บทที่ 5  การใช้และการโดยสารอากาศยานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บทที่ 6  การร่วมมือกับองค์การตำรวจสากลของตำรวจเวรประจำท่าอากาศยานดอนเมือง บทที่ 7  การรายงานเครื่องบินผ่านและเรือรบต่างชาติล่วงละเมิดอธิปไตย บทที่ 8  การปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องบินกองทัพอากาศก่อนบินเดินทางไปสนามบินที่ไม่มีหน่วยทหารอากาศ บทที่ 9  การตรวจตราสอดส่องสนามบินและการขึ้นลงของเครื่องบิน บทที่ 10  การรายงานความเสียหายจากภัยทางอากาศ บทที่ 11  ว่าด้วยนักบินของกรมตำรวจ พ.ศ. 2535
ลักษณะที่  48  ระเบียบเกี่ยวกับสัญชาติ
 บทที่ 1  ข้อความเบื้องต้น
 บทที่ 2  พนักงานเจ้าหน้าที่ บทที่ 3  การได้สัญชาติไทยของหญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าว
ลักษณะที่  49  เอกสารหนังสือพิมพ์
 บทที่ 1  พนักงานเจ้าหน้าที่และอำนาจเจ้าพนักงานการพิมพ์ตามพระราชบัญญัติการพิมพ์
 บทที่ 2  การเขียนเรื่องลงหนังสือพิมพ์ของข้าราชการตำรวจ บทที่ 3  การขอแจ้งความจากเอกชนหรือร้านค้า บทที่ 4  ระเบียบการหนังสือพิมพ์ตำรวจ
ลักษณะที่  50  สมาคม
 บทที่ 1  หลักทั่วไปว่าด้วยการจดทะเบียนสมาคมในกรุงเทพมหานคร
 บทที่ 2  วิธีการจดทะเบียนสมาคมในกรุงเทพมหานคร บทที่ 3  วิธีการจดทะเบียนสมาคมของกองตำรวจสันติบาล
ลักษณะที่  51  การจัดทำตำราของกรมตำรวจ
ลักษณะที่  52  งานพิธี
 บทที่ 1  ระเบียบปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับงานพิธี
 บทที่ 2  การเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท บทที่ 3  วิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน บทที่ 4  พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจ
ลักษณะที่  53  สำเนาทะเบียนสำมะโนครัว

ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ.2556 (ล่าสุด)(ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2556)
 บทที่ 1  งานสารบรรณตำรวจ
 บทที่ 2  การใช้บันทึกข้อความ บทที่ 3  การจัดทำหนังสือ บทที่ 4  การเสนองาน บทที่ 5  การรับและส่งหนังสือ บทที่ 6  การคัดสำเนา การลงชื่อตรวจ และการรับผิดชอบในหนังสือราชการ บทที่ 7  การกำหนดเลขที่ประจำหน่วยงานภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บทที่ 8  การใช้คำย่อในราชการตำรวจ บทที่ 9  การบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษชื่อหน่วยงาน ยศ และตำแหน่ง ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บทที่ 10  การออกประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของเจ้าพนักงานจราจร บทที่ 11  ไปรษณีย์สนามของตำรวจชายแดน
ลักษณะที่  54  งานสารบรรณ(เดิม เลิกใช้แล้ว)

ลักษณะที่  55  การทะเบียนคนต่างด้าว
 บทที่ 1  บททั่วไป
 บทที่ 2  การออกใบสำคัญประจำตัว บทที่ 3  การต่ออายุใบสำคัญประจำตัว บทที่ 4  การออกใบสำคัญประจำตัวแทนฉบับเดิม บทที่ 5  การแจ้งย้ายภูมิลำเนาและการเดินทางออกนอกเขตจังหวัด บทที่ 6  การเดินทางออกนอกราชอาณาจักรและการถูกเนรเทศ บทที่ 7  การตายของคนต่างด้าว บทที่ 8  การเปลี่ยนแปลงสัญชาติ อาชีพ ชื่อตัว ชื่อรอง  ชื่อสกุล  หรือรายการต่าง ๆ ในใบสำคัญประจำตัว บทที่ 9  คนต่างด้าวซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย บทที่ 10  คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นคนเข้าเมือง บทที่ 11  การเปลี่ยนรูปถ่ายใหม่ บทที่ 12  การเปลี่ยนใบสำคัญประจำตัวจากเล่มเก่าเป็นเล่มใหม่ บทที่ 13  การรับเงินค่าธรรมเนียม บทที่ 14  การปฏิบัติเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน บทที่ 15  การทำบัญชีคุมคนต่างด้าว บทที่ 16  การรายงานสถิติคนต่างด้าว บทที่ 17  การเก็บเอกสารทะเบียนคนต่างด้าว บทที่ 18  การปฏิบัติเกี่ยวกับคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย บทที่ 19  การตรวจงานทะเบียนคนต่างด้าว
ลักษณะที่  56  การตรวจราชการ
 บทที่ 1  การตรวจราชการของกรมตำรวจ
 บทที่ 2  การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย    พ.ศ. 2533
ลักษณะที่  57  ลักษณะเบ็ดเตล็ด
 บทที่ 1  ระเบียบการนายตำรวจราชสำนัก
 บทที่ 2  มารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน บทที่ 3  การนำของของทางราชการผ่านศุลกากร บทที่ 4  การเขียนป้ายชื่อสถานที่ทำงานของรัฐบาล บทที่ 5  การขอความร่วมมืออุทิศเงินรายได้เพื่อสาธารณกุศลวันตำรวจ บทที่ 6  การสงเคราะห์ครอบครัวข้าราชการตำรวจ บทที่ 7  ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสโมสรตำรวจ บทที่ 8  การใช้เครื่องจับเท็จ บทที่ 9  การรายงานตนเมื่อเข้าไปในกรุงเทพมหานคร บทที่ 10  การรายงานตนเมื่อผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าชั้นผู้บังคับการสั่งให้ปฏิบัติราชการลับหรือพิเศษ บทที่ 11  การรายงานตนเมื่อเป็นสมาชิกหรือกรรมการในสโมสรและสมาคม บทที่ 12  การรายงานเมื่อพบปะสนทนากับชาวต่างประเทศ บทที่ 13  การรายงานตนเมื่อถูกอ้างเป็นพยาน บทที่ 14  การจัดสร้างภาพยนตร์ บทที่ 15  การควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง บทที่ 16  การควบคุมการโฆษณาโดยยานพาหนะเคลื่อนที่ บทที่ 17  การกำจัดเหตุน่ารำคาญ บทที่ 18  การป้องกันทรัพย์สินของสาธารณสมบัติ บทที่ 19  การชักธงชาติ บทที่ 20  การเพิ่มชื่อในทะเบียนสำมะโนครัว บทที่ 21  การใช้เครื่องหมายรูปโล่ของกรมตำรวจและเครื่องหมายของหน่วยราชการต่าง  ๆ ในกรมตำรวจ บทที่ 22  การจัดทำและรวบรวมแบบธรรมเนียมต่าง ๆ ในทางปฏิบัติราชการ บทที่ 23  การพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์และบัตรสนเท่ห์ บทที่ 24  คำนำนามสตรีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บทที่ 25  การติดธงและตราบนรถยนตร์ของสำนักงานสหประชาชาติและทบวงการชำนัญพิเศษใน กทม. บทที่ 26  การให้ความคุ้มครองต่อชาวต่างประเทศ บทที่ 27  การถือปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการข้ามแดน บทที่ 28  การทำคำแถลงชี้แจงเกี่ยวกับร่างกฎหมาย บทที่ 29  การป้องกันและปราบปรามการจับสัตว์น้ำโดยใช้ยาเบื่อเมาและวัตถุระเบิด บทที่ 30  การเสนอบัตรแสดงผลการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน บทที่ 31  การส่งเสริมข้าราชการตำรวจที่ดีเยี่ยมในการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย บทที่ 32  การตรวจถุงเมล์และสินค้าติดตัวผู้โดยสารเครื่องบิน บทที่ 33  การใช้กระบี่สำหรับนายตำรวจ บทที่ 34  ข้อบังคับโรงพิมพ์ตำรวจ บทที่ 35  การนำกล้องถ่ายรูปส่วนตัวมาใช้ราชการ บทที่ 36  การจัดทำโครงการ บทที่ 37  คำร้องของประชาชนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บทที่ 38  การส่งเสริมเกียรติคุณและสนับสนุนผู้ทำหน้าที่ครูในโรงเรียนตำรวจต่าง ๆ ในสังกัดกรมตำรวจ บทที่ 39  ระเบียบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติราชการในหน้าที่ พ.ศ. 2506 บทที่ 40  ระเบียบกรมตำรวจ  ว่าด้วยการใช้ห้องสมุดกลางกรมตำรวจ บทที่ 41  การมอบประกาศเกียรติคุณในวาระข้าราชการตำรวจเกษียณอายุ บทที่ 42  ข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย บทที่ 43  การจัดตั้งโรงเรียนชาวเขาและประชาชนไกลคมนาคม บทที่ 44  สวัสดิการอาหารในบริเวณกรมตำรวจ บทที่ 45  การเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น บทที่ 46  การมอบโล่หรือประกาศนียบัตรเกียรติคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่จราจรชั้นประทวน บทที่ 47  สวัสดิการกรมตำรวจ  พ.ศ. 2536 บทที่ 48  การเงินและการบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2536 บทที่ 49  กองทุนสวัสดิการสถานพักฟื้นและตากอากาศกรมตำรวจ  พ.ศ. 2540 บทที่ 50  ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสนามกีฬากรมตำรวจ บทที่ 51  ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการห้องประชุมกองสวัสดิการ บทที่ 52  ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการวงดุริยางค์ตำรวจ บทที่ 53  ว่าด้วยกองทุนพัฒนาการสอบ พ.ศ. 2543
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้