ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ผู้ไม่มีตั๋วครูได้ เฮ!!! คุรุสภา ประกาศ มีสิทธิสอบบรรจุครูได้ โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ !!!
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ผู้ไม่มีตั๋วครูได้ เฮ!!! คุรุสภา ประกาศ มีสิทธิสอบบรรจุครูได้ โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ !!!

แชร์กระทู้นี้

ผู้ไม่มีตั๋วครูได้ เฮ!!!  คุรุสภา ประกาศ มีสิทธิสอบบรรจุครูได้ โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ !!!!


บอร์ดคุรุสภา อนุมัติ 86 สาขาวิชาชีพขาดแคลน สอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้ ตามที่สอศ.เสนอ
พร้อมให้ไฟเขียวคนไม่จบครูแต่มีความรู้ความสามารถ ช่วยโครงการพิเศษสถานศึกษา
ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า
ที่ประชุมเห็นชอบให้ประกาศรับรอง 86 สาขาวิชา เป็นสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน สามารถสมัครสอบ
บรรจุเป็นข้าราชการครูได้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เสนอ ดังนี้


ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ไฟฟ้ากำลัง
โทรคมนาคม
แมคคาทรอนิกส์
เครื่องวัดและควบคุม
เทคนิคอุตสาหกรรม
เทคนิคการผลิต
ช่างกลโรงงาน
เขียนแบบเครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องมือและซ่อมบำรุง
ช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ
แม่พิมพ์โลหะ
แม่พิมพ์พลาสติก
ช่างยนต์
ช่างก่อสร้าง
โยธา
ช่างสำรวจ
สถาปัตยกรรม/มัณฑนศิลป์/ออกแบบตกแต่ง
อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
อุตสาหกรรมต่อเรือ
พาณิชย์นาวี
การจัดการโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมยาง
เทคโนโลยียางและโพลิเมอร์
ปิโตรเคมี
การพิมพ์
การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย
การขุดเจาะน้ำมัน
เทคโนโลยีแสงและเสียง
ปิโตรเลียม
เทคนิคพลังงาน 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์


ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเภทวิชาพณิชยกรรม
สาขาวิชาเลขานุการ 
การจัดการธุรกิจ
การจัดการสำนักงาน
การตลาด 
การบัญชี
บริหารธุรกิจและพณิชยการ
โลจิสติกส์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ธุรกิจค้าปลีก 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์


ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 
เสื้อผ้าสำเร็จรูป 
เคมีสิ่งทอ
ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม
ช่างกลเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร
เทคโนโลยีภูมิทัศน์
ผลิตภัณฑ์ยาง
พืชศาสตร์
สัตว์ศาสตร์
พืชไร่ 
ปฐพีวิทยาประเภทวิชาการประมง
สาขาวิชาการควบคุมเครื่องจักร(เรือประมง)
ประมงทะเล
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
แปรรูปสัตว์น้ำ
อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแต่งกาย
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
แฟชั่นและสิ่งทอ 
สปาและความงาม 
เสริมสวย(เทคโนโลยีความงาม)
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ศิลปกรรม
เซรามิค/เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา
ศิลปหัตถกรรม(รูปพรรณและเครื่องสาน)
การออกแบบเครื่องประดับและอัญมณี 
ช่างทองหลวง
การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
การถ่ายภาพและวิดีทัศน์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องหนัง


ทั้งนี้ เมื่อสอบบรรจุเป็นครูได้แล้ว ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด คือ
ภายในระยะเวลา 2 ปี ต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้