ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : จำหน่าย CD-ROM  แผนการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา งบไทยเข้มแข็ง SP2 ปี 2555
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

จำหน่าย CD-ROM  แผนการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา งบไทยเข้มแข็ง SP2 ปี 2555

แชร์กระทู้นี้

 CD-ROM  แผนการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา

ชุดสื่อ ไอที (CAI และ VCD)และ ประเภทรายงาน, วิจัย , ผลงานทางวิชาการ
นวตกรรมทางการศึกษา, ตัวอย่างรายงาน
จำหน่าย ขาย สื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ งบไทยเข้มแข็ง โรงเรียนทั่วประเทศ ราคาแผ่นละ  285 บาทจำนวนน้อยกว่า 100 แผ่นแผ่นละ  285 บาทจำนวนมากกว่า 100 แผ่นลด 30%จำนวนมากกว่า 1,000 แผ่นลด 50%จำนวนมากกว่า 5,000 แผ่นลด 60%จำนวนมากกว่า 10,000 แผ่นลด 70%สั่งขั้นต่ำ 10 แผ่นขึ้นไป
ใบราคาสิ้นค้าทั้งหมด    http://www.tutor-home.net/cai2.html           
รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมที่เพิ่มที่  http://www.tutor-home.netโทร   085-0127724 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่decho.by@hotmail.com
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ป.1
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ป.1                         (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ป.1             (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ป.1                      (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 1                    (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา ป.1                        (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา ป.1                            (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ป.1                                (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป.1        (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ป.1      (แผน)
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ป.1                     (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ป.2
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ป.2 (พาที,วรรณคดี) (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ป.2               (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ป.2                      (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 2                    (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา ป.2                        (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา ป.2                            (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ป.2                                (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป.2        (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ป.2      (แผน)
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ป.2                     (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ป.3
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ป.3 (พาที,วรรณคดี)  (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ป. 3              (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ป.3                     (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 3                    (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
รายการสินค้า
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา ป. 3                       (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา ป. 3                           (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ป.3                                (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป. 3      (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ป.3      (แผน)
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ป.   3                    (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ป.4
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ป.4                          (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ป.4   ภาษาพาที      (แผน+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ป.4  วรรณคดีลำนำ (แผน+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ป.4             (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ป.4                      (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 4                    (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา ป. 4                      (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา ป. 4                           (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ป.4                                (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป. 4      (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ป..4      (แผน)
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ป. 4                    (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ป.5
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ป.5 (พาที,วรรณคดี) (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ป. 5            (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ป.5                     (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 5                    (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา ป. 5                      (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา ป. 5                           (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ป.5                               (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป. 5     (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ป.5      (แผน)
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ป.   5                  (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ป.6
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ป.6 (พาที,วรรณคดี)  (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ป. 6              (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
รายการสินค้า
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ป.6                     (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 6                    (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 6    ( 5  E )
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา ป. 6                      (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา ป. 6                           (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ป.6                               (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป. 6      (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ป.6      (แผน)
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ป.   6                  (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ม.1
CD -ROM  สาระภาษาไทย ม.1                         (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาไทย ม.1   (วรรณคดีวิจักษ์ + วิธิธภาษา ) (แผน+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ม.1            (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ม.1                      (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์ ม.1                       (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ม.1     ( เน้น เก่ง ดี มี ความสุข )
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา  ม.1                       (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา  ม.1                            (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ม.1                                 (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ  ม.1        (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระกิจกรรมแนะแนว  ม.1              (แผน)
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ม.1                      (แผน+CAI)
CD -ROM  สระ เทเบิลเทนนิส  ม.1                     (แผน)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ม.2
CD -ROM  สาระภาษาไทย ม.2                           (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ม.2              (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ม.2                       (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์ ม.2                        (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา  ม.2                        (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา  ม.2                             (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ม.2                                  (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ  ม.2        (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระกิจกรรมแนะแนว  ม.2               (แผน)
รายการสินค้า
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ม.2                      (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ม.3
CD -ROM  สาระภาษาไทย ม.3                           (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ม.3              (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ม.3                       (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์ ม.3                        (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา  ม.3                        (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา  ม.3                            (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ม.3                                 (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ  ม.3        (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ม.3                      (แผน+CAI)
CD -ROM  เซปักตะกร้อ  1, 2  (ช่วงชั้นที่ 3 )  ม. 1 - 3
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ม.4
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  (2 ภาคเรียน )  ม.4
CD -ROM  สาระสุขศึกษา ( 2 ภาคเรียน )   ม.4
CD -ROM  สาระ ฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม)  ( 2  ภาค)   ม.4
CD -ROM  สาระ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ฟิสิกส์ ) ม.4-6
CD -ROM  สาระภาษาไทย (2 ภาค )   ม.
CD -ROM  สาระภาษาไทย (2 ภาค )   ม.4   ( 41101, 41102  )   ( เน้นเก่ง ดี มีสุข )
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ม.4
CD -ROM  สาระพระพุทธศาสนา ม.4
CD -ROM  สาระชีววิทยา  ม.4
CD -ROM  สาระเคมี ม.4
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ( 2 ภาค )   ม.4
CD -ROM  สาระ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ   ม.4-6
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา  (2 ภาค)   ม.4
CD -ROM  ฟุตบอล ม.1 - 3
CD -ROM  ฟุตบอล ม.4 - 6
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ม.5
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  (2 ภาค)   ม.5
CD -ROM  สาระสุขศึกษา ( 2 ภาค )   ม.
CD -ROM  สาระพระพุทธศาสนา  ม.5
CD -ROM  สาระชีววิทยา  ม.5
รายการสินค้า
CD -ROM  สาระฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม    ม.5
CD -ROM  สาระ  เคมี  ม.5
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานฯ   ( 2 ภาค )   ม.5
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา  ( 2 ภาค )   ม.5
CD -ROM  ภาษาต่างประเทศ   ม.5
CD -ROM  สาระ  ภาษาไทย ม.5
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม )  ม.5
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ม.6
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ( 2 ภาค )   ม.6
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ( 2 ภาค )  ม.6  
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ( 2 ภาค )  ม.6  ( ชุดวรรณคดีวิจักษ์, ชุดภาษาเพื่อพัฒนาการคิด )
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ ( 2 ภาค )   ม.6
CD -ROM  สาระฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม   ม.
CD -ROM  สาระสุขศึกษา  ( 2 ภาค )  ม.
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา  ( 2 ภาค )  ม.
CD -ROM  สาระพระพุทธศาสนา  ม.6
CD -ROM  สาระชีววิทยา  ม.6
CD -ROM  สาระเคมี  ม.6
CD -ROM  กิจกรรมแนะแนว  ม.6
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานฯ ( 2 ภาค )   ม.
ชุดสื่อใบงาน  ใบความรู้  แบบฝึกระดับอนุบาล-ป.6
CD - ROM  สื่อใบงาน  ใบความรู้อนุบาล  1-2
CD - ROM  สื่อใบงาน  ใบความรู้ภาษาไทย ป.1  
CD - ROM  สื่อใบงาน  ใบความรู้ภาษาต่างประเทศ  ป.1
CD - ROM  สื่อใบงาน  ใบความรู้คณิตศาสตร์  ป.1
CD - ROM  สื่อใบงาน  ใบความรู้วิทยาศาสตร์  ป.1
CD - ROM  สื่อใบงาน  ใบความรู้คณิตศาสตร์  ป.2  (2 ภาคเรียน)
CD - ROM  สื่อใบงาน  ใบความรู้ภาษาไทย ป.3
CD - ROM  สื่อใบงาน  ใบความรู้คณิตศาสตร์  ป.3
CD - ROM  สื่อใบงาน  ใบความรู้ภาษาไทย   ป.4
CD - ROM  สื่อใบงาน  ใบความรู้ภาษาต่างประเทศ  ป.4
CD - ROM  สื่อใบงาน  ใบความรู้คณิตศาสตร์  ป.4
CD - ROM  สื่อใบงาน  ใบความรู้การงานอาชีพ  ป.4
รายการสินค้า
CD - ROM  สื่อใบงาน  ใบความรู้การงานอาชีพ  ป.6
CD - ROM  สื่อใบงาน  ใบความรู้วิทยาศาสตร์  ม.3
ชุดสื่อ   ไอที  (CAI และ VCD)
CAI  ก.  ไก่ขับขาน
VCD  ก. ไก่ขับขาน
CAI  ABC  มหาสนุก
VCD ABC  มหาสนุก
CAI   ตัวเลขหรรษา
CAI  ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย  อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 1
CAI  ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย  อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 2
CAI  ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย  อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 3
CAI  ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย  อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 4
CAI  ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย  อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 5
VCD  ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย  อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 1
VCD  ใบงานคณิตศาสตร์  ป.1  ชุดที่ 2
VCD  ภาษาไทย  ป.1  ชุดที่1
VCD  สังคมศึกษา  ป.1
VCD  สังคมศึกษา  ป.2
VCD  สังคมศึกษา  ป.3
VCD   ภาษาต่างประเทศ  ป.1  ชุดที่ 1
VCD   คณิตศาสตร์  ป.4  ชุดที่ 1
VCD   คณิตศาสตร์  ป.4  ชุดที่ 2
VCD   ภาษาต่างประเทศ  ป.4  ชุดที่  1
VCD   ศิลป  ป.5
 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้