เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ. กฟผ. ที่เคยออก --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ การไฟฟ้า กฟภ. การประปา กปน. คู่มือสอบ ติวสอบ -> แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ. กฟผ. ที่เคยออก [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

<<   1   2  >>  Pages: ( 2 total )

admin 2011-05-11 19:01

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ. กฟผ. ที่เคยออก

พึ่งไปสอบมาคับ สอบวันที่ 15 ที่จุฬา สอบตำแหน่งวิศวะ (วิชาพื้นฐานเหมือนกันทุกตำแหน่ง)

ชุดแรก Aptitude Test ไม่ค่อยยากเท่าไร แต่ทำไม่ทัน
ข้อสอบ มี 160 ข้อ ทำไม่ทันตรง ตอนแรก ช่วงคำนวณ 40 ข้อ 15 นาที
เป็นเลขคำนวนง่ายๆ อนุกรม โจทย์ทางคณิตศาสตร์ อุปมาอุปไมย ง่ายๆคับ

แต่ต้องทำเร็วๆ เดี๋ยวไม่ทันเวลา

Aptitude 1.30 ชม
ทำเสร็จก่อนห้ามเปิดไปทำpart ต่อไปก่อน ต้องรอเวลา
1 15นาที 30 ข้อ เป็นคำนวณ ทำให้ทันได้ยากมาก ฝึกคูณเลข 2-3 หลักเยอะๆ , บวกลบเศษส่วน ฯลฯ
2 15นาที case study A ให้สถานการณ์มาอ่านแล้วตอบ ง่ายๆ ทำทันสบายๆ อย่าคิดนาน เอาเวลากลับไปทำ part 1 ได้
3 15นาที case study B ให้สถานการณ์มาอ่านแล้วตอบ ง่ายๆ ทำทันสบายๆ อย่าคิดนาน เอาเวลากลับไปทำ part 1 ได้
4 15นาที ตรรกกะ มีให้ flow chart มาแล้วไล่ มากรณีไหน มายังไงไปยังไง
ให้ ตัว แปร A กับ B แล้ว บอกว่า นาทีถัด +1 หรือ -2 แล้วให้เงื่อนไขมาอีก แล้วถาม ว่า นาทีที่ 8 A,B เป็นเท่าไหร่
5 15นาที จำไม่ได้
6 15นาที iq test แบบดูรูป 4 รูป แล้วถามรูปที่ 5
part 4,5,6 ต้องทำเร็วเหมือนกัน ไม่มีเวลาย้อนกลับไปทำ part 1,2,3 ได้แน่

ชุดสอง English Language Test ขอบอกว่า ยากสุด ๆๆๆๆๆ
ให้ฝรั่งเจ้าของภาษามาทำก็ไม่ทัน มี 160 ข้อ เหมือนกัน
ตอนแรก จะเป็น ให้หาคำที่ถูกต้อง 40 ข้อ ให้เวลา 7 นาที
ส่วนหลัง ๆ นี้ยากคับต้องเดาเอาเดียวไม่ทันเวลา สำหรับคนอ่านรู้เรื่อง แปลได้ก็ง่ายๆๆคับ

English 60นาที
1 7นาที 40 ข้อ ให้ดูตัวสะกด ถูกผิด ทำไม่ทัน มองแล้วต้องกาเลย
2 15นาที 40 ข้อ ดูความหมายคำเหมือนกัน ทำไม่ทัน มองแล้วต้องกาเลย
3 Error iden ดูประโยค หาที่ผิด มี 5 ตัวเลือก เลือกข้อ 5 ถ้าประโยคไม่ผิด
4 cloze test ทำไม่ทัน
5 เรียงประโยค ให้ A,B,C,D,E เอามาเรียง
สรุปแล้วทำไม่ทัน ต้องรีบ

ชุดที่สาม Personality Test มีแค่ 70 ข้อ ให้เวลา 40 นาที
แต่ ต้องฝนประมาณ 250 ครั้ง เพราะ ข้อหนึ่ง ต้อง ฝน 4 ครั้ง
ทำแล้วปวดหัวมากที่สุด เพราะ มันสอบติด ๆ กันไม่ได้พักเลย
ข้อสอบก็ถาม แบบวกไปวกมา คำถามซ้ำกัน ชุดนี้ ขอบอกว่า
ต้องมีสมาธิดีดีคับ

Personality 40นาที
1 60 ข้อ ไล่อันดับ 1,2,3,4 ต้องฝน 4 ครั้งต่อ 1ข้อ
2 10 ข้อ เลือก 1,2,3 ต้องฝน 1 ครั้งต่อ 1ข้อ
รวมแล้วฝน 250 ที แค่ฝนก้อจะไม่ทันอยู่แล้ว มีเวลาประมาณ 10วินาที ต่อ1ฝน


เอาข้อสอบเท่าที่จำได้มาให้เพื่อนๆดูคับ

ใครอยากได้ชุดเต็มก็สั่งซื้อจากข้างล่างนะคับ มีเฉลยและอธิบายรายละเอียดด้วย

ชุดแรก Aptitude Test 

ตุ้ยสูงกว่าเต๋า แต่เตี้ยกว่าต๋อย ติ๋มเตี้ยกว่าตุ้ย สรุปว่า 

 1) ตุ้ยสูงที่สุด 

 2) เต๋าเตี้ยที่สุด 

 3) ติ๋มเตี้ยที่สุด 

 4) ต๋อยสูงที่สุด 

เมื่อวานซึนเป็นวันพุธ วันมะรึนเป็นวันที่ 18 วันที่ 25 จะเป็นวันอะไร 

 1) อาทิตย์  2) จันทร์ 

 3) ศุกร์ 4) เสาร์ 

คนทุกคนถ้าวิ่งแล้วเหงื่อออก ถ้าเหงื่อออกแล้วจะดื่มน้ำ ธงชัยวิ่ง สรุปได้ว่า 

 1) ธงชัยดื่มน้ำ 2) ธงเหงื่อออก 

 3) ธงชัยไม่ดื่มน้ำ 4) ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

ไทยพีบีเอส สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

 1) ภาพและเสียง  2) ความบันเทิง 3) สโลแกน 4) สื่อมวลชน 

หมวกกันน๊อก : มอเตอร์ไซด์ à ? : ?

 1) ยางรถยนต์ : รถยนต์ 2) กล่องเก็บเงินของกระเป๋ารถเมล์ : รถเมล์ 

 3) ห่วงยาง : เรือ  4) ที่สูบลม : รถจักรยาน 

เมื่อนำ 2 ไปลบจาก a จะมีค่าเท่ากับ 7 และถ้านำ 2 ไปบวกกับ b จะมีค่าเท่ากับ a จง หาว่า a มีค่าเท่าใด  

 2) 9  3) 11 4) 15

เมื่อ 10 ปีแล้ว น้อยอายุ x ปี อีก a ปี น้อยจะอายุเท่าใด 

 1) ( x – 10 ) + a ปี 2) x – 12 - a ปี 

 3) ( 10 – x ) + a ปี 4)  x- 12 - a ปี 

. มะม่วงต้นนี้ดกทั้งปี 

 1) ใหญ่  2) มาก 3) น้อย 4) เล็ก 

27, 32, 39, 48, 59, .................. 

 ก. 69 ข. 67 

 ค. 70 ง. 72 

108 43 100 39 92 ............... 

 ก. 84  ข. 35

 ค. 86 ง. 72 

ถ้า 6 * 2 = 38

 และ 4 * 7 = 23

 แล้ว 5 * 1 = ?

  ก. 26 ข. 27

 ค. 31 ง. 35 

แอลกอฮอล์ 50% 5 ลิตร ผสมกับแอลกอฮอล์ 30% 15 ลิตร อยากทราบว่าแอลกอฮอล์ผสมจะมีความ

 เข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์ 

 ก. 25% ข. 30%

 ค. 35% ง. 40%

แดงมีเงินเป็น 2 เท่า ของดำ ดำมีเงินเป็น  ของเขียวมีเงิน 200 บาท แดงมีเงินเท่าไร

 . 150  . 200 

 . 250  . 500

ข้อสอบภาษาอังกฤษ  (English Language Test )

I had no sooner closed the door ….. somebody started knocking on it.

 a. that  b. so

 c. than d. when

2. “I don’t like science fiction.”

 “ ……….. do I.”

 a. Also  b. Either

 c. Both d. Nor

3.  Either of the women ………capable of looking after the baby.

 a. are  b. is

 c. they are d. she is 

4. Hurry up ! ……… for you.

 a. We all wait  b. We all waited

 c. We’ve all waited d. We’ re all waiting 

5. She’s a very selfish woman, but somehow you can’t help …….her.

 a. liking  b. like

 c. to like d. that likes 

6.  Let’s have dinner together ………next week.

 a. some time  b. sometime

 c. sometimes d. some times

7. The soup tasted ……….

 a. wonderful  b. wonderfully

 c. wonder d. wondering

8.  Shall we turn  ……… the program ?

 a. on to  b. at

 c. in d. off

9. It is extremely important for children ……. to share things.

 a. learning  b. learned

 c. to learn d. be learning

10.  Don’t come and see me today. I’d rather you …….tomorrow.

 a. will come  b. have come

 c. came d. come

            

ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่......... 

1. สนุกกับงาน  0 1 2 3 4

2. ลูกน้องทุกคนดูจะเกรงใจเกินไป ไม่กล้าแสดงความเห็น 0 1 2 3 4

ค้านกับข้าพเจ้า 

3. เมื่อประสงค์สิ่งใดที่คิดว่าถูกต้อง ต้องทำให้ได้ 0 1 2 3 4

4. ลูกน้องหลายคน ดูเหมือนเขาไม่เข้าใจข้าพเจ้า  0 1 2 3 4

5. ในแต่ละวันจำเป็นต้องสาละวนกับเรื่องต่างๆ หลายเรื่อง 0 1 2 3 4

จนทำให้รู้สึกเครียดและสับสน 

6. คอยพิจารณาทบทวนการทำงานของลูกน้องว่าเขาทำไปถูกต้อง 0 1 2 3 4

ตามเกณฑ์ที่วางไว้หรือไม่ 

7. ใช้เวลาในแต่ละวันอย่างมีค่า 0 1 2 3 4

8. ในวงสนทนาส่วนมากเห็นเพื่อนๆ เขาคุยสนุกกว่า  0 1 2 3 4

ข้าพเจ้าจึงเงียบเป็นผู้ฟังมากกว่า 

9. สภาพที่ทำงานค่อนข้างวุ่นวาย หาความสงบไม่ได้ 0 1 2 3 4


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 ทุกตำแหน่ง  ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ประกอบด้วย
ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบ_เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา  _Aptitude Test เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์  เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบเก่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประจำปี พ.ศ.2555
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (English Language Test ) เฉลยละเอียด
แบบทดสอบ Personality  Test
ข้อสอบเฉพาะตำแหน่งที่สอบ (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)  
วิศวกร (ไฟฟ้า)  
พนักงานบบัญชี
นักบัญชี
และตำแหน่งอื่นๆ


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com



chayaporn 2011-05-20 14:59

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


  ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุุล เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๖ 
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุุล เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๖
 
  
  ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง สถานที่ในการยื่นตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัคร  
 
 
  
  ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง เกณฑ์การพิจารณารับรองคุณวุฒิการศึกษาปริญญาทางการบัญชี และประกาศนียบัตรทางการบัญชี และรายชื่อปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี 


pimpim9898 2011-05-24 22:04
อยากได้แนวข้อสอบของการไฟฟ้า ตำแหน่งพนักงานบัญชีค่ะ ยังไม่เคยสอบเลยค่ะ ครั้งนี้ครั้งแรก
อีเมล์ pimphan-saelo@hotmail.com ค่ะ
ติดต่อกลับด้วยนะคะ

benzojkiyd1 2011-05-25 08:18
อยากได้แนวข้อสอบของการไฟฟ้า ตำแหน่งพนักงานช่างครับ
อีเมล์ benz_ojkiyd1@hotmail.com
กรุณาติดต่อกลับด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

makanaka111 2011-05-25 15:54


aonum 2011-05-26 08:50
สนใจค่ะ  จะสอบพนักงานบัญชี  umaporn222@hotmail.com

chawisa.we 2011-05-26 09:00
สอบได้แล้ว

taoza 2011-05-27 11:21
อยากได้แนวข้อสอบ กฟภ. ตำแหน่งพนักงานช่างครับ ราคาเท่าไรครับ ติดต่อด้วยครับ  อีเมล์ครับ panngam3@hotmail.com  ขอบคุณครับ

kumpu 2011-05-27 11:35
อยากได้แนวข้อสอบของการไฟฟ้า ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ค่ะ
อีเมล์ Kumpu_2528@hotmail.com
กรุณาติดต่อกลับด้วยนะคt ขอบคุณค่ะ

moubin 2011-05-27 13:49
ยากได้แนวข้อสอบ กฟภ. ตำแหน่งพนักงานช่างครับ ติดต่อกลับหน่อยครับ mou_bin_engineering@hotmail.com

dream27 2011-05-29 17:38
อยากได้แนวข้อสอบ กฟภ. ตำแหน่งพนักงานบัญชีคะ ติดต่อ mashimaru_920@hotmail.com

nammon 2011-05-30 07:41
อยากได้แนวข้อสอบ กฟภ. ตำแหน่งพนักงานบัญชีค่ะ กรุณาติดต่อกลับ pasanit_kod@hotmail.com หน่อยค่ะ

theboy17 2011-05-30 12:07
ขอด้วยคนครับ boythreeluck@hotmail.com ตำแหน่งวิศวกรครับ

theboy17 2011-05-30 14:25
อยากได้แนวข้อสอบของการไฟฟ้า ตำแหน่งวิศวกรครับ
อีเมล์ boythreeluck@hotmail.com
กรุณาส่งกลับ หรือ ติดต่อกลับด้วยครับ จะได้รู้ว่าต้องทำไง....

                                                                                                      ....ขอบคุณล่วงหน้าครับ....

mutrons 2011-05-31 10:24
อยากได้แนวข้อสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างครับ
กรุณาส่งกลับ หรือ ติดต่อกลับด้วยนะครับที่ อีเมล์ p_jirwat@hotmail.com
จะได้รู้ว่าต้องทำไง....

                                                     ....ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ....

nitiwadee 2011-06-01 09:58
อยากได้แนวข้อสอบ กฟภ. ตำแหน่ง เศรษฐกร ค่ะ
กรุณาติดกลับที่ mhew_manu@hotmail.com

lovelykool 2011-06-01 15:55
ขอด้วยคนค่ะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
lovely-kool@hotmail.com

ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

lovelykool 2011-06-01 15:57
ขอด้วยคนค่ะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
lovely-kool@hotmail.com

ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

bos 2011-06-03 22:17
ขอด้วยนะค่ะ bossii_blt@msn.com ด้าน นักระบบงานคอมพิวเตอร์

asew 2011-06-04 13:54
อยากได้แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งนักพัสดุค่ะ ติดต่อกลับหน่อยนะค่ะ asew10@hotmail.com

benkejung 2011-06-05 21:58
ขอแนวข้อสอบ กฟฝวยด้วยน่ะค่ะ ขอบคุนค่ะ

luklookkaew 2011-06-06 14:10
ขอแนวข้อสอบตำแหน่งวิศวกรคะ  fat-cat_1@hotmail.com ขอบคุณคะ

nongchompu 2011-06-06 15:05
ยากได้แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่ง นักบัญชี จะสอบปี 54 ค่า
ติดต่อกลับหน่อยนะค่ะ suthiwan_2531@hotmail.com
ขอบคุณค่ะ

pat0022 2011-06-07 13:27
อยากได้แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนักงานบัญชี รบกวนขอด้วยค่ะ
pat_0022@totmail.com

pingyong 2011-06-07 19:09
สนใจแนวข้อสอบ  พนักงานบัญชี รบกวนติดต่อกลับที่ kae_naoshi@hotmail.com
อยากรู้รายละเอียดขั้นตอนว่าต้องทำยังไงบ้าง

ja1983 2011-06-07 20:16
อยากได้แนวข้อสอบของการไฟฟ้า ตำแหน่งพนักงานบัญชี ปี 2554 ค่ะ
อีเมล์ hicom1973@hotmail.com ค่ะ
ติดต่อกลับด้วยนะคะ

arkirua 2011-06-10 14:34
อยากได้แนวข้อสอบ กฟภ. ตำแหน่งพนักงานช่างครับ ติดต่อกลับหน่อยครับ Nppon_ple@hotmail.com



benyatip2525 2011-06-13 14:44
อยากได้แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ตำแหน่ง พนักงานช่าง กับ นักพัสดุค่ะ

benyatip_2525@hotmail.com  สนใจมาก

กรุณาติดต่อกลับด้วยค่ะ

alekalone 2011-06-13 21:17
สนใจค่ะ อยากอ่านไม่มีแนวเลยค่ะ...กฟภ.และตำแหน่งนักระบบงานคอมพิวเตอร์ ค่ รบกวนด้วยนะค่ะ ..alec_sc@hotmail.com

jasada919 2011-06-15 11:12
อยากได้แนวขอสอบ กฟภ ตำแหน่งพนักงานช่างติดต่อด้วยครับ jasada2528@hotmail.com

usurapong 2011-06-15 13:53
ดี

vespa1985 2011-06-15 15:15
อยากได้แนวข้อสอบของ กฟภ. ตำแหน่งพนักงานช่าง (ไฟฟ้า) ครับ

อีเมล์ vespa9999@gmail.com

กรุณาติดต่อกลับด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

pangram 2011-06-17 12:31
ขอเฉลยข้อสอบด้วยคร่ะ

pangram 2011-06-18 09:28
อยากได้แนวข้อสอบทำงัยคร่ะ

phisamai 2011-06-18 18:54
ต้องการแนวข้อสอบนักพัสดุ Keattisak_24@Hotmail.com

patty 2011-06-20 16:17
อยากได้แนวข้อสอบ ตำแหน่งวิศวไฟฟ้า ค่ะ  pattama_yu@hotmail.com  ขอบคุณค่ะ

isa 2011-06-21 08:51
สนใจค่ะ  จะสอบพนักงานบัญชี  off_sasithorn@hotmail.com

chopu_chompu 2011-06-21 12:46
สนใจค่ะ พนักงานบัญชี

ช่วยติดต่อกลับ sirinapa_chompu@hotmail.com นะคะ

takahara 2011-06-22 21:14
ขอแนวข้อสอบ กฟภ. ครับ aeekanut@hotmail.com

pafandee 2011-06-27 15:07
อยากได้แนวสอบไฟฟ้าตำแหน่งบัญชีค่ะ
pafaan_@hotmail.com

fang_1328 2011-06-28 19:11
อยากได้แนวข้อสอบ ตำแหน่งพนักงานช่างค่ะ fang_art20@hotmail.com ติดต่อกลับด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

seeprae 2011-06-28 23:31
ขอแนวข้อสอบ กฟภ. ด้วยคนคร้า
oui-seeprae@hotmail.com

supattral 2011-07-01 19:03
อยากได้แนวข้อสอบคำนาณพนักงานช่าง ปวส จ๊ะ^ ^ Aung_e24@hotmail.com

supattral 2011-07-01 19:04
ขอความช่วยเหลือด้วยจ๊ะ
 Aung_e24@hotmail.com ขอบคุณจ๊ะ

jnuttawat 2011-07-01 19:27
ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าครับ jnuttawat@gmail.com

suddum 2011-07-02 14:19
ยากได้แนวข้อสอบ กฟภ. ตำแหน่งพนักงานช่างครับ ติดต่อกลับหน่อยครับ krit_gte@hotmail.com

chelseafc 2011-07-02 22:31
อยากได้แนวข้อสอบ กฟภ. ตำแหน่งพนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์  ครับ ติดต่อกลับหน่อยครับ

guitar-nantasuk@hotmail.com

thanee 2011-07-03 21:00
อยากได้แนวข้อสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างครับ
กรุณาส่งกลับ หรือ ติดต่อกลับด้วยนะครับที่ อีเมล์ thanee_sri@hotmail.com

aorae_bade 2011-07-04 16:09
สนใจอยากได้ข้อสอบแนวการสอบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ค่ะ kitdd_22@hotmail.com รบกวนด้วยค่ะ

chengkon1116 2011-07-06 11:40
อยากได้แนวข้อสอบของการไฟฟ้า ตำแหน่งพนักงานช่างครับ
chengkon1116@hotmail.com ขอบคุณครับ


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ. กฟผ. ที่เคยออก --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.060108 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us