เวอร์ชันเต็ม: [-- ประกาศผลสอบตำรวจ ที่สอบผ่านข้อเขียน 25 เม.ย.53 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> ประกาศผลสอบ/รายชือผู้มีสิทธิ์สอบ -> ประกาศผลสอบตำรวจ ที่สอบผ่านข้อเขียน 25 เม.ย.53 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2010-09-17 07:54

ประกาศผลสอบตำรวจ ที่สอบผ่านข้อเขียน 25 เม.ย.53

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ที่เว็บไซต์กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
http://www.policeadmission.com
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อนุมัติให้ทุกหน่วยสอบ กองบัญชาการศึกษา
ตำรวจ,ตำรวจภูธรภาค 1-9 และ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้
ทำการสอบ ข้อเขียนต่อไป โดยกำหนดสอบข้อเขียน
ในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2553
ขอ ให้ผู้สมัครสอบติดตามดูประกาศเรื่องที่นั่งสอบและสถานที่สอบ
รวมทั้งระเบียบการเข้าสอบข้อเขียนของหน่วยสอบที่ตนสมัครไว้ต่อไป


ประกาศผลสอบตำรวจ ผลสอบตำรวจ 2552


ประกาศผลสอบตำรวจ ผลสอบตำรวจ 2552 บัญชีผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผุ้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบัญจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2552  สายป้องกันและปราบปราม (ปป.1)


ประกาศผลสอบตำรวจ ผลสอบตำรวจ 2552 บัญชีผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งการรับสมัคร และสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผุ้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบัญจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2552  สายอำนวยการและสนับสนุน (อก.2)

ท่านสามารถดู ประกาศผลสอบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม (ปป.1) ต่อที่  >> http://www.policeadmission.com/root2/ct/07/name7-3.pdf
ท่านสามารถดู ประกาศผลสอบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน (อก.2) ต่อได้ที่นี่  http://www.policeadmission.com/root2/ct/00/name00-3.pdf
เวอร์ชันเต็ม: [-- ประกาศผลสอบตำรวจ ที่สอบผ่านข้อเขียน 25 เม.ย.53 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.023613 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us