เวอร์ชันเต็ม: [-- ประกาศผลสอบภาค ข ลำพูน ประกาศผลสอบลำพูน --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> ประกาศผลสอบ/รายชือผู้มีสิทธิ์สอบ -> ประกาศผลสอบภาค ข ลำพูน ประกาศผลสอบลำพูน [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2010-09-17 07:56

ประกาศผลสอบภาค ข ลำพูน ประกาศผลสอบลำพูน

ประกาศผลสอบภาค ข ลำพูน ประกาศผลสอบลำพูน


ผลการ ประกาศผลสอบภาค ข ลำพูน ออกมาแล้วค่ะติดตามได้ที่เวปเราเลยค่ะมีทุกตำแหน่ง ทุกอัตรา ของ เทศบาลจังหวัดลำพูน บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) แนบท้ายประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 สำหรับ ประกาศผลสอบลำพูน
นายช่างโยธา 1   ติด  34  คน
นายช่างโยธา  2   ติด  23
ธุรการ 1  ติด 1,132   คน
ธุรการ 2  ติด  417  คน
นักพัฒนา  ติด 1,308
นายช่างโยธา 1   ติด  34  คน
นายช่างโยธา  2   ติด  23
ธุรการ 1  ติด 1,132   คน
ธุรการ 2  ติด  417  คน
นักพัฒนา  ติด 1,308
นักวิชาการการเงิน  122  คน
ทะเบียน  2    ติด  91  คน
บุคลากร  727  คน
นักพัฒนา 1,804  คน
พัฒนาชุมชน3  ลำพูน ดาวน์โหลด ได้ที่นี่ http://www.ziddu.com/download/6312618/9892_1putana31.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/6312619/98923_2putana32.pdf.html
พัฒนาชุมชน 2 ลำพูน http://www.ziddu.com/download/6311758/9881_12.pdf.html
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค (จนท.ตรวจสอบภายใน 3) [เอกสารแนบ1]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค (วิศวกรโยธา 3) [เอกสารแนบ1]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค (นักวิชาการสุขาภิบาล 3) [เอกสารแนบ1]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค (นิติกร 3) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค (นักวิชาการศึกษา 3) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค (นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(นักวิชาการเงินและบัญชี 3) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(นักวิชาการสวนสาธารณะ 3) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. (นักพัฒนาชุมชน 3) [เอกสารแนบ1][เอกสารแนบ2]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(สัตวแพทย์ 2) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(นายช่างเขียนแบบ 2) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(นายช่างเครื่องยนต์ 2) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(นายช่างสำรวจ 2) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(นายช่างไฟฟ้า 2) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(นายช่างโยธา2) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(เจ้าพนักงานทะเบียน2) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน2) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. (เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2) [เอกสารแนบ1]

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน2) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(เจ้าพนักงานธุรการ2) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(ช่างเครื่องยนต์1) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(ช่างเขียนแบบ1) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(ช่างไฟฟ้า1) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(ช่างโยธา1) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. (เจ้าหน้าที่การประปา1) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. (เจ้าหน้าที่ทะเบียน 1) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. (เจ้าหน้าที่พัสดุ1) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. (เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้1) [เอกสารแนบ1]
[img]http://www.thailocaladmin.go.th/template/temp3/images/arrow.jpg[/img] รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี1) [เอกสารแนบ1]
[img]http://www.thailocaladmin.go.th/template/temp3/images/arrow.jpg[/img] รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์1) [เอกสารแนบ1]
[img]http://www.thailocaladmin.go.th/template/temp3/images/arrow.jpg[/img] รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. (เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1) [เอกสารแนบ1]
[img]http://www.thailocaladmin.go.th/template/temp3/images/arrow.jpg[/img] แผนที่สนามสอบภาค ค. [เอกสารแนบ1]
[img]http://www.thailocaladmin.go.th/template/temp3/images/arrow.jpg[/img] กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบภาค ค. [เอกสารแนบ1]
[img]http://www.thailocaladmin.go.th/template/temp3/images/arrow.jpg[/img] ระเบียบเข้าสอบภาค ค. [เอกสารแนบ1]
[img]http://www.thailocaladmin.go.th/template/temp3/images/arrow.jpg[/img] ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. [เอกสารแนบ1]
[img]http://www.thailocaladmin.go.th/template/temp3/images/arrow.jpg[/img] การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป(1/9/52) [เอกสารแนบ1]
บุคคลากร3  http://actboard.129jump.com/viewthread.php?tid=3108&page=4&fromuid=1#pid32531
ตำแหน่ง นักวิชาการสวนสาธารณะ ระดับ 3  นายเอกชัย จันสิงห์
นักวิชาการเกษตรระดับ 3 http://actboard.129jump.com/viewthread.php?tid=3106&page=1#pid32407
ธุรการ1 http://actboard.129jump.com/viewthread.php?tid=3052&page=1#pid32255เวอร์ชันเต็ม: [-- ประกาศผลสอบภาค ข ลำพูน ประกาศผลสอบลำพูน --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.022849 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us