เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อตกลง/กฏระเบียบต่างๆ ของ Testthai1.com --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> กฎระเบียบการใช้งาน วิธีการดาวน์โหลด -> ข้อตกลง/กฏระเบียบต่างๆ ของ Testthai1.com [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2010-09-18 09:24

ข้อตกลง/กฏระเบียบต่างๆ ของ Testthai1.com

ข้อตกลง/กฏระเบียบต่างๆ ของ Testthai1.com

1.การตัดสินของ ADMIN ถือเป็นที่สิ้นสุด
2.ห้ามมิให้กล่าวพาดพึงไปถึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ในทางที่เสื่อมเสีย
3.ห้ามมีข้อความและเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อและหลอกลวง
4.ห้ามมีข้อความที่ส่อเสียดหรือว่ากล่าวให้ร้ายแก่สมาชิกผู้อื่น ไม่ว่าข้อความนั้นจะมีว่าอย่างไร จะกล่าวถึงชื่อผู้อื่นหรือไม่
5.ห้ามมีข้อความที่ยุยงให้ผู้อื่นเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันไม่ว่าผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ตอบนั้นจะตั้งใจหรือไม่
6.ห้ามมีข้อความหรือสิ่งใดๆ ให้คนในบอร์ดเกิดความแตกแยก หรือเกิดความรำคาญใจ ไม่สบายใจ
7.ห้ามมีข้อความที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น หรือข้อความที่ไม่ตรงประเด็น
   หรือข้อความที่ซ้ำๆในกระทู้เดียวกันหรือหลายกระทู้  ตามความเหมาะสม เจตนาของผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ตอบ
8.หากมีกฏระเบียบย่อยในหมวดต่างๆ ซึ่งกำหนดโดยผู้ดูแลประจำหมวดนั้น สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฏของหมวดนั้นๆ
9.ห้ามมีเนื้อหาในลายเซนต์ที่ยาวเกินไป หรือทำให้เว็บโหลดช้าและเสียรูปแบบของเว็บ
10.ตั้งกระทู้ข้อความให้อยู่ถูกที่ ถูกหมวดตามคำอธิบายของหมวดต่างๆ


กฎระเบียบต่างๆมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ณ วันที่กระกาศ(15 กันยายน 2553) เป็นต้นไปการลงโทษหากมีผู้ฝ่าฝืนกฎ(ตามลำดับความร้ายแรง)

- ตัดคะแนนความดีหรือปรับระดับยศหรือปรับจำนวนหัวข้อและโพส
- ตักเตือนเป็นข้อความในกระทู้ หรือทางข้อความส่วนตัว (PM)
- ลบกระทู้ ย้ายกระทู้ ผสานกระทู้ หรือแยกกระทู้
- ลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อความ,รูปประจำตัว,ชื่อแทนตัว,ลายเซ็นและไฟล์แนบ
- ปรับลด ปลดออก จากตำแหน่งต่างที่ได้รับอยู่
- ถอดถอนจากการเป็นสมาชิก
- แบนสมาชิกตามกรณีการกระทำผิด***************************************


kurumath 2011-03-20 09:53
ยินดีปฏิบัติตามข้อตกลง / กฎระเบียบต่างๆ  ค่ะ

yingnaja 2011-03-24 23:33
ยินดีปฏิบัติตามข้อตกลง / กฎระเบียบต่างๆ  ค่ะ

whan_212 2011-03-26 11:47
รับทราบค่ะ

nidnun 2011-05-11 12:02
รับทราบครับ

mulan 2011-05-18 08:12
รับทราบ

chocchip 2011-05-18 23:02
ยินดีรับทราบกฎระเบียบ / และข้อตกลงดังกล่าวค่ะ.....ขอบคุณมากค่ะ.....

aomkrissana 2011-05-21 11:44
รับทราบค่ะ

ruttanachai 2011-06-09 13:52
รับทราบเด้อ

beretta43 2011-06-18 10:50
ครับ

jhomplan 2011-07-18 17:58
คับผม

exia 2011-08-16 01:27
รับทราบครับ

khawsan 2012-03-13 13:51
รับทราบ


เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อตกลง/กฏระเบียบต่างๆ ของ Testthai1.com --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.030849 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us