เวอร์ชันเต็ม: [-- ประกาศ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนคร --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> ประกาศผลสอบ/รายชือผู้มีสิทธิ์สอบ -> ประกาศ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนคร [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-09-30 18:09

ประกาศ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนคร

เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
เจ้าหน้าที่พัสดุ 1
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1
ช่างโยธา 1
ช่างไฟฟ้า 1
เจ้าหน้าที่การประปา 1
เจ้าพนักงานธุรการ 2
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2
เจ้าพนักงานพัสดุ 2
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2
ช่างโยธา 2
ช่างไฟ้ฟ้า 2
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2
นักพัฒนาชุมชน 3
นิติกร 3
นักวิชาการเกษตร 3
นักวิชาการศึกษา 3
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ3 


เวอร์ชันเต็ม: [-- ประกาศ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนคร --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.009769 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us