เวอร์ชันเต็ม: [-- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานบัญชี สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> ประกาศผลสอบ/รายชือผู้มีสิทธิ์สอบ -> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานบัญชี สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-10-14 01:18

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานบัญชี สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน จสท. ตำแหน่งพนักงานบัญชี สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน จสท. ตำแหน่งพนักงานบัญชี สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศสำนักงาน จ.ส.ท. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งพนักงานบัญชี สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งพนักงานบัญชี สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 สิงหาคม 2554 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงาน จสท ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบในการสอบแข่งขัน รายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 2,164 คน

สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันเวลาสอบ สอบวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554

ดู รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน จสท. ตำแหน่งพนักงานบัญชี สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิ๊ก!!!


เวอร์ชันเต็ม: [-- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานบัญชี สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.022592 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us