เวอร์ชันเต็ม: [-- เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แจกข้อสอบ o-net a-net pat gat สอบเข้ามหาวิทยาลัย -> เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-11-06 01:01

เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตอนนี้เป็น ระบบ GAT - PAT ครับ

GAT เป็นการวัดความถนัดทั่วไป ซึ่งจะประกอบด้วยสองส่วน
คือ ความคิดเชื่อมโยง (ตัวอย่างอยู่ในหนังสือคู่มือที่เกลื่อนท้องตลาดครับ)
และ ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยากๆๆๆๆ)

PAT จะคล้ายๆข้อสอบเอนท์ เพราะจะแยกวิชา
คณิต วิทย์ พื้นฐานวิศวะ ครู สถาปัตย์ ภาษาต่างๆ
ส่วนความยาก โดยส่วนตัวคณิตจะง่ายกว่าเอนท์ (แต่จะมีข้อโหดหลงมาข้อหรือสองข้อ)
วิทย์ ข้อสอบออกเยอะ ร้อยยี่สิบกว่าข้อ จะออกฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ดาราศาสตร์
ความยากง่าย ถือว่ายาก ดูจากคะแนนสอบทั้งประเทศแล้ว

ทีนี้ จะมี o-net อีกส่วน คือ สอบวัดความรู้ทั่วไป
จะออกง่ายครับ มี8วิชา วิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย สังคม การงานอาชีพ ศิลปะ สุขศึกษา ซึ่งสามวิชาหลังจะน้ำหนักน้อยกว่าอีกห้าวิชาแรก

การสอบ จะสอบได้หลายครั้งมาก โดยประมาณรุ่นละ 3-4 ครั้ง
(ม.5ปีนี้ก็ สอบไปสองครั้งแล้ว ปีหน้าอีก)
ส่วนo-net จะสอบได้ครั้งเดียวในชีวิต คือจบม.6

เนื่องจากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยถึงการจัดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) และความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ (Professional A Aptitude Test หรือ PAT) พื่อใช้เป็นคะแนนในการนำไปสอบระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิชชั่นส์กลางว่า ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติว่าการสอบแอดมิชชั่นส์ปี 2553 นั้นจะใช้สัดส่วนคะแนนดังนี้ 

1. ปี 2553 ทปอ. จะใช้องค์ประกอบต่อไปนี้ในการยื่น คะแนนเข้ามหาวิทยาลัย  

1) GPAX 6 ภาคเรียน 20 %

2) O-NET (8 กลุ่มสาระ) 30 %

3) GAT 10-50 %

4) PAT 0-40 %

รวม 100 % 

หมายเหตุ

1. GPAX คือ ผลการเรียนเฉลี่ย สะสม 6 ภาคเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียน รู้

2. GAT คือ General Aptitude Test ความถนัดทั่วไป

3. PAT คือ Professional Aptitude Test ความถนัดเฉพาะ วิชาชีพ

2.รายละเอียดเกี่ยว กับ GAT 

1. เนื้อหา 

- การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ ปัญหา(ทาง คณิตศาสตร์) 50%

- การสื่อสารด้วยภาษา อังกฤษ 50%

2. ลักษณะข้อสอบ GAT จะเป็นปรนัย และอัตนัย

- คะแนนเต็ม 200 คะแนน เวลาสอบ 2 ชั่วโมง

- ข้อสอบ เน้น Content Free และ Fair

- เน้นความซับ ซ้อน (Complexity) มากกว่า ความยาก

- มีการออกข้อสอบเก็บไว้เป็นคลังข้อ สอบ

3. จัดสอบปีละหลายครั้ง

- คะแนนใช้ได้ 2 ปี เลือกใช้คะแนนที่ดีที่สุด (จะสอบ ตั้งแต่ม. 4 ก็ได้)

3. รายละเอียดเกี่ยว กับ PAT 

1. PAT มี 6 ชุด คือ 

PAT 1 วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์

เนื้อหา เช่น Algebra, Probability and Statistics, Conversion,Geometry, Trigonometry,Calculus ฯลฯ

ลักษณะข้อสอบ Perceptual Ability, Calculation skills, Quantitative Reasoning, Math Reading Skills

PAT 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์

เนื้อหา ชีววิทยา, เคมี, ฟิสิกส์, Earth Sciences, environment, ICT ฯลฯ

ลักษณะข้อสอบ Perceptual Ability, Sciences Reading Ability,Science Problem Solving Ability ฯลฯ

PAT 3 วัดศักยภาพทางวิศวกรรม ศาสตร์

เนื้อหา เช่น Engineering Mathematics, EngineeringSciences,Life Sciences, IT ฯลฯ

ลักษณะข้อสอบ Engineering Aptitude i.e. Multidimensional Perceptual Ability, Calculation Skills, Engineering Reading Ability, Engineering Problem Solving Ability

PAT 4 วัดศักยภาพทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เนื้อหา เช่น Architectural Math and Science ฯลฯ

ลักษณะข้อสอบ Space Relations, Multidimensional Perceptual Ability, Architectural Problem Solving Ability ฯลฯ

PAT 5 วัดศักยภาพทาง ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์

เนื้อหา ความรู้ในเนื้อหาภาษา ไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม วิทยา มานุษยวิทยา สุขศึกษา ศิลปะ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

ลักษณะข้อสอบ ครุ ศึกษา (Pedagogy), ทักษะการอ่าน (Reading Skills),ความรู้ทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษาของประเทศไทย การแก้ปัญหาที่เกิดจากนัก เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ฯลฯ

PAT 6 วัดศักยภาพทางศิลปกรรมศาสตร์

เนื้อหา เช่น ทฤษฎีศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ความรู้ทั่วไปทาง ศิลป์ ฯลฯ 

ลักษณะข้อสอบ ความคิดสร้าง สรรค์ ฯลฯ

รวมแนวข้อสอบ Admission / โควต้า ใช้สอบเข้าทุกมหาวิทยาลัย

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ  ข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบเก่าที่ออกบ่อยๆ 
 
ประกอบด้วย

- Admission สรุปเนื้อหาทุกวิชา ม.ปลาย
- เอกสารสรุปและแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- เอกสารสรุปและแนวข้อสอบวิชาชีววิทยา
- เอกสารสรุปและแนวข้อสอบวิชาเคมี
- เอกสารสรุปและแนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์
- เอกสารสรุปและแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ
- เอกสารสรุปและแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- เอกสารสรุปและแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- ตัวอย่างข้อสอบ Admission แนวข้อสอบ GAT-PAT (ปรับปรุงใหม่ 2554)

(Note สรุปย่อแต่ละวิชา เฉลยแนวข้อสอบเก่าแบบอธิบาย ตัวอย่างข้อสอบที่ออกบ่อยๆ)
 
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย

 สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

รวบรวมและเฉลยโดยรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆของประเทศ

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 บิ๊กซีขอนแก่
decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่ 
decho.by@hotmail.comเวอร์ชันเต็ม: [-- เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.018014 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us