เวอร์ชันเต็ม: [-- คู่มือเตรียมสอบ CU-BEST ของจุฬา --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> จำหน่ายเอกสารติวสอบงานราชการ -> คู่มือเตรียมสอบ CU-BEST ของจุฬา [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-11-26 04:05

คู่มือเตรียมสอบ CU-BEST ของจุฬา

ข้อสอบแบบนี้  จะเป็นโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในระดับพื้นฐานทั่วๆไป  ซึ่งผู้สอนจะต้องใช้ความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  เพื่อคิดคำนวณหาคำตอบ 

ข้อทดสอบแบบนี้

จะวัดความสามารถ  2  ด้าน  คือ

1.  แบบทดสอบวัดความเข้าใจโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์

2.  แบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด (Concept)

                แบบทดสอบวัดความเข้าใจโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ข้อ 1.    ข้อใดมีค่ามากที่สุด

                1.   a + 1                  2.  a-1                      3.   a 1                  4.   a x 1

ข้อ  2.     ค่าเฉลี่ยของคะแนน  25,  27,  38 , 41  และ  50  ได้แก่ข้อใด

                1.  41.2                     2.  41.3                   3.  41.4                     4.  36.2

ข้อ  3.     a2 . a5   มีค่าเท่าไร

                1.   a3                        2.   2a7                     3.  A7                        4.  A10

ข้อ 4.    มีทีมฟุตบอลสมัครเล่นร่วมแข่งขัน  10  ทีม  ถ้าจัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในรอบแรกจะต้องจัดแข่งขันทั้งหมดกี่ครั้ง

                1.   45                       2.    40                        3.  50                          4.  35

ข้อ  5.  แดงมีเงินเป็น  2  เท่า ของดำ  ดำมีเงินเป็น    ของเขียวมีเงิน  200  บาท  แดงมีเงินเท่าไร

                1.   150                     2.  200                         3.  250                         4.  500

ข้อ  6.  จงหาพื้นที่แรเงา  หากสี่เหลี่ยมยาวด้านละ  14  นิ้ว

                                                                1.  154    ตร.นิ้ว                                     2.   42  ตร.นิ้ว

                                                                3.   174   ตร. นิ้ว                                    4.    157  ตร.นิ้ว

 

 

ข้อ  7  ส่วนที่แรเงาคิดเป็นกี่องศา

                1.   145o                 2.  104o

                3.    160o                                4.  126o

ข้อ 8    8  มากกว่า  เท่าไร

                1.  8                                 2.   7                                      3.  7                           4.  7

 

ข้อ  9                 =  ?

                1.                              2.                             3.                            4.       43

ข้อ  10  นายขาวมีเงิน  32  บาท  ถ้าให้แดงเสีย  4  บาท   แดงจะมีเงินครึ่งหนึ่งของขาว  เดิมแดงมีเงินกี่บาท

                1.   14     บาท                    2.   6   บาท                  3.  8   บาท                    4.  10   บาท

ข้อ  11   รัศมีของวงกลมเพิ่มขึ้น  100%   พื้นที่ของวงกลมจะเพิ่มขึ้นเท่าไร

                1.    2   เท่า                     2.      6   เท่า                    3.   4   เท่า                 4.  6   เท่า

ข้อ  12   ปักเสาโทรเลขห่างกันด้านละ  25  เมตร  ระยะทางห่างกัน  500  เมตร  จะต้องใช้เสากี่ต้น

                1.   12                           2.  20                               3.   21                          4.  22

ข้อ   13  มีไก่และหมูอยู่ในบ้านเดียวกันรวม  12  ตัว

                1.  1                               2.  2                                3.   3                          4.  4                    

ข้อ  14   ขณะนี้  ศักดิ์มีอายุเป็น  3  เท่าของลูก เมื่อ  10  ปีที่แล้ว  อายุของลูกเป็น  1 ใน 7 เท่าของพ่อ  ขณะนี้ลูกมีอายุ

                1.   10                            2.   15                               3.  20                           4. 25

ข้อ 15     2   ลูกบาศก์หลา  เท่ากับกี่ลูกบาศก์ฟุต

                1.   6                               2.   18                               3.  27                           4. 54

ข้อ 16    เลข  3  จำนวนเรียงกัน  ผลบวกของเลขจำนวนน้อย  กับจำนวนมากเท่ากับ  108  จงหาผลรวมเลข  3  จำนวนนั้น

                1.  121                          2.  148                            3.   155                            4.162

ข้อ  17   แบ่งเงิน  7872 บาท  ออกเป็น  3  ส่วน  จำนวนแรกเป็น  4  เท่าของจำนวนที่สองเป็น  3  เท่าของจำนวนที่สาม  เลขจำนวนแรกคืออะไร

                1.  580                          2.  5904                            3.  1476                        4.  1376

ข้อ  18  ข้อใดมีค่าน้อยที่สุด

                1.  2%  ของ  400               2.  3%  ของ  350          3.  4%  ของ  300         4.  5%  ของ  250

ข้อ  19  สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่  49  จะมีเส้นรอบรูปยาวเท่าไร

                1.  7                                2.    14                       3.  21                          4.  28

ข้อ  20  ร้านค้าคิดราคาขายสินค้าไว้สูงกว่าต้นทุนหนึ่งเท่าตัว  และประกาศขายลดราคาให้แก่ผู้ซื้อ  40% เขายังมีกำไรอีกร้อยละเท่าไร

                1.  15                                2.  20                              3.  25                          4.   30

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ CU-BEST ของจุฬา ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก   
ประกอบด้วย

- ข้อสอบการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ
- ข้อสอบคณิตศาสตร์

- ข้อสอบ ทักษะเชาว์ปัญญา

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 บิ๊กซีขอนแก่
decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ decho.by@hotmail.com

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
 เวอร์ชันเต็ม: [-- คู่มือเตรียมสอบ CU-BEST ของจุฬา --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.022973 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us