เวอร์ชันเต็ม: [-- อยุธยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> ประกาศผลสอบ/รายชือผู้มีสิทธิ์สอบ -> อยุธยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2010-11-08 10:36

อยุธยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล

จะดำเนินการสอบในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี


ประกาศ
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/Announced.pdf


แผนผังสนามสอบ
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/map.pdf


สายงานเริ่มต้นระดับ 1


เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/01.pdf

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/02.pdf

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/03.pdf

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/04.pdf

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/05.pdf

เจ้าหน้าที่พัสดุ 1
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/06.pdf

เจ้าหน้าที่การประปา 1
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/07.pdf

ช่างโยธา 1
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/08.pdf


สายงานเริ่มต้นระดับ 2


เจ้าพนักงานธุรการ 2
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/09.pdf

เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี 2
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/10.pdf

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/11.pdf

เจ้าพนักงานพัสดุ 2
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/12.pdf

เจ้าพนักงานป้องกัน 2
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/13.pdf

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/14.pdf

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/15.pdf

นายช่างโยธา 2
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/16.pdf

นายช่างไฟฟ้า 2
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/17.pdf

สายงานเริ่มต้นระดับ 3

บุคลากร 3
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/18.pdf

นักพัฒนาชุมชน 3
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/19.pdf

นักวิชาการคลัง 3
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/20.pdf

นักวิชาการเงินและบัญชี 3
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/21.pdf

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/22.pdf

นักวิชาการพัสดุ 3
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/23.pdf

นักวิชาการศึกษา 3
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/24.pdf

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/25.pdf

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/26.pdf

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและบัตร 3
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/27.pdf

เจ้าพนักงานเทศกิจ 3
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/28.pdf

สันทนาการ 3
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/29.pdf

นิติกร 3
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/30.pdf

วิศวกรโยธา 3
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/31.pdf

ครูผู้ช่วย สาขาคณิตศาสตร์ 3
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/32.pdf

ครูผู้ช่วย สาขาวิทยาศาสตร์ 3
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/33.pdf

ครูผู้ช่วย สาขาคอมพิวเตอร์ 3
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/ent/34.pdf

เวอร์ชันเต็ม: [-- อยุธยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.015623 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us